Sunteți pe pagina 1din 2

ETAPELE LECŢIEI

DURATĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI


EVOCAREA - stabileşte ordinea şi disciplina; - se pregătesc pentru lecţie.
13 min. - împarte elevii pe grupe pentru rezolvarea fişei de lucru; - răspund la întrebările din fişa de
- distribuie fişele de lucru; lucru, corectează sau completează
- aminteşte normele de protecţie în laboratorul de fizică. răspunsurile colegilor.
- cere elevilor elevilor să răspundă la întrebările din fişa de lucru
referitoare la noţiunile şi mărimile fizice studiate în clasa a VI-a : sursă
de lumină, corp luminat, rază de lumină, fascicul de lumină, corp
transparent, etc.
REALIZAREA 25 min. - comunică elevilor subiectul lecţiei : “Reflexia luminii. Legile reflexiei. - notează în caiet titlul lecţiei .
SENSULUI Oglinda plană. Construirea imaginii în oglinda plană.”, precum şi - observă fenomenul de reflexie a
obiectivele ce urmează a fi atinse. luminii;
- pune în evidenţă fenomenul de reflexie a luminii; - conform indicaţiilor, notează în
- defineşte şi descrie fenomenul de reflexie a luminii, difuzia luminii; caiete
- defineşte oginda;
- clasifică oginzile în funcţie de suprafaţa reflectătoare;
- defineşte oginda plană;
- construieşte imaginea unui obiect dată de o ogindă plană.

REFLECŢIE 5 min. - verifică corectitudinea datelor scrise de fiecare elev, precum şi realizarea - corectează eventualele greşeli
desenelor;

EXTINDERE 2 min - Profesorul face analiza lecţiei. - elevii îşi notează în caiet.
- Propun să observe desinestător, la domiciliu fenomenul reflexiei luminii.
Proiect didactic al lecţiei de fizică, clasa IX-a.
Profesorul: Lozinschi Vasile
Disciplina: Fizica
Clasa: IX-a
Data:
Subiectul lecţiei: Reflexia luminii
Tipul lecţiei: De acumulare a cunoştinţelor noi.
Timpul acordat: 45 min.
Competenţe specifice:
- de achiziţii intelectuale
- de investigaţie ştiinţifică
- de comunicare ştiinţifică
- de achiziţii pragmatice
Subcompetenţe:
-Descrierea fenomenului: reflexia luminii.
-Verificarea experimentală a legilor reflexiei.
-Construcţia imaginii în oglinzele plane şi sferice.
-Utilizarea legilor reflexiei la utilizarea reflexiilor.

Obiective operaţionale, elevii să fie capabili:


O1 – să definească noţiunea de miscare oscilatorie;
O2 – să exemplifice;
O3 – să descrie mărimile fizice ce caracterizează miscarea oscilatorie;
O4 – să aplice formulele de bază la rezolvări de probleme.

Metode: explicaţia, conversaţia, rezolvarea de problemă, studiul de caz, descoperire, modelare, jocul didactic, observaţia, experimentul, demonstraţia.
Forme: expunerea orală, lucru independent, lucrul în grup.

Resurse: fişe, dispozitive.


Manual de Fizică pentru cl. IX-a.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială-2010