Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Savinescu”

Com. Cracaoani, jud. Neamt

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI


EDUCATIE FIZICA SI SPORT
AN SCOLAR 2017 - 2018

OBIECTIVE OBIECTIVE MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMENI RESPONSA-


GENERALE DERIVATE CALENDARIS- BILITĂŢI
TICI
CURRICULUM

Elaborarea - Alegerea Resposabilului .


programelor de Comisiei metodice
activităţi - Analiza activităţilor desfăşurate
semestriale şi în anul şcolar 2016 – 2017 de 30 septembrie Luminita Savin
anuale profesorii catedrei de educaţie 2017
fizică; propuneri şi măsuri de
îmbunătăţire a activităţii;
- Fixarea datelor şi temelor
şedinţelor comisiei;

Consilierea -Studierea programelor şcolare şi 1-30 septembrie


cadrelor propunerea unor eventuale 2017
didactice în modificări;
vederea -Consultarea Ghidului 1-18 septembrie
elaborării metodologic privind proiectarea 2017 Membrii
planificărilor documentelor de planificare şi comisiei
calendaristice evidenţă şi a instrucţiunilor
şi a proiectării metodice de desfăşurare a
unităţilor de activităţilor;
învăţare - Prezentarea unor planificări şi 15 octombrie
unităţi de învăţare model oferite 2017
de MEN şi convenirea pentru
aplicarea unitară a acestora la
nivel de catedra
Planificarea -Repartizarea pe profesori a 15 octombrie
activităţilor de ramurilor sportive şi echipelor cu 2017
pregătire care se vor prezenta în competiţii
specială a -Stabilirea Calendarului 10 octombrie Membrii
elevilor care Competitiilor Sportive Scolare 2017 comisiei
vor participa în din unitatea respectiva în
competiţiile concordanţă cu Calendarul 30 septembrie
OG. şi alte Competitiilor Sportive Scolare 2017
concursuri Judetene.
şcolare -Stabilirea graficului de pregătire
a echipelor şi elevilor pentru
fiecare profesor;
Informarea - analiza semestrială a activităţilor 3 februarie 2018 Savin Luminita
semestrială profesorilor din catedră şi
asupra elaborarea informărilor pentru 16 iunie 2017
activităţii întocmirea planului managerial al
catedrei de şcolii;
educaţie fizică
EVALUARE/ CONTROL

Elaborarea - Stabilirea probelor şi normelor


instrumentelor de control pe niveluri de clase şi
de evaluare şi sexe; 11-18 Membrii
notare - Stabilirea ramurilor sportive ce septembrie 2017 comisiei
vor fi programate în funcţie de
tradiţiile şcolii,baza materială din
şcoală şi opţiunile elevilor
Analiza -Analiza rezultatelor la teste Semestrul I Savin Luminita
periodică a iniţiale şi probe de control Sfarşit de an
performanţelor
şcolare ale
elevilor
Monitorizarea -Verificarea respectării Lunar
parcurgerii programelor şcolare şi a
programelor planificărilor realizate pe baza
şcolare la programelor; Savin Luminita
fiecare clasă şi - Discutarea în şedinţa de comisie Noiembrie 2017
a modului în a unor ore demonstrative ţinute de
care se profesori ai catedrei,
realizează -Urmărirea modului în care se Februarie – mai
evaluarea realizează evaluarea elevilor 2018
elevilor
Evaluarea -Întocmirea unei fişe de evaluare
activităţii privind activitatea fiecărui
membrilor membru al catedrei şi întocmirea
catedrei şi unui raport cu propuneri privind Iunie 2018 Savin Luminita
propunerea acordarea calificativelor anuale
calificativelor
anuale către
Consiliul de
Administraţie
DEZVOLTAREA ŞI FORMAREA
Stabilirea -handbal- 30 septembrie
atribuţiilor - cros – 2017
fiecărui - tenis de masă -
membru al - sah -
PROFESIONALĂ

catedrei - baschet- Membrii


- fotbal comisiei

Colaborare cu Urmărirea stării de sănătate a Tot anul şcolar


cabinetele elevilor prin consultarea fişelor
medicale medicale şi legătura permanentă
cu medicul de familie.

Asigurarea Colaborarea între toţi profesorii Consultatarea


circulaţiei comisiei şi managerul şcolii; site-ului Profesorii
informaţiei atât colaborarea cu I.S.J.,Direcţia www.scoala- catedrei
pe orizontală pentru Tineret şi Sport, Palatul cracaoani.ro
cât şi pe Copiilor, LPS Piatra Neamt, CSS ori de câte ori
verticală Targu Neamt si alte instituţii este cazul

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,

Prof. Luminita Savin