Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE

ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019


Prof. Sandu Doina
Nr. Denumirea activităţii Data Organizator Participanţi Rezultate, finalităţi
crt. (clase, colegi, terţi )
1 ,,Ziua de Curățenie Națională 15.09.2018 Asociația Elevi ai liceului, Prof. Fotografii rețeaua Facebook,
2018” Viitorul în Zori Ferrant D., Butoi adeverințe, contrect de voluntariat Nr.
(Let s Do It, M.,Pascu Daniela) 666/11.09.2018
România !)
2 Concurs regional ,,Magia Decembrie Liceul Ionică Andreea, clasa a PREMIUL I
sărbătorilor de iarnă”, CAER, poz. 2019 Tehnologic IX-a A. coord. Prof. Voluntar- prof. Sandu Doina
1553/2019 Agricol ,,Alexiu Sandu Doina
Berinde” Seini,
jud. Maramureș
3 Simpozion Național ,,Programe și 07.12.2018 Școala Prof. Sandu Doina Publicare articol ,,Educația ecologică
servicii de intervenție Gimnazială la elevii cu cerințe educaționale
psihopedagogică pentru elevii cu Specială speciale”, ISSN 2668-0262, ISSN-L
CES” C.R.D.E.I.I. 2668-0262, ediția a XXII
,Cluj-Napoca
4 Concurs local ,,Foto Viziuni” 01.11.2018 Colegiul Tehnic Colaboratori : Liceul PREMIUL I- Bogdăneanu Alexandra,
-25.01.2019 ,,Ghe. Asachi” Tehnologic ,,P Poni”, clasa a IX-a Cp, coord. Prof Sandu
Colegiul Național ,,D. Doina
Cantemir”, Colegiul PREMIUL III- Răcăuțanu Andreea, cls.
Național ,,Gr. Moisil”, A XI-a A, coord. Prof. Sandu Doina
Liceul Teologic ,,F.
Ieremia”
5 Concurs ,,Științe …științe”, ed. 22.05.2019 Liceul Prof. coord. Sandu PREMIUL I-Drumea Sergiu, Plop
a VI-a, CAERI, poz. 1421 Tehnologic Doina , Butoi Mihaela Bianca(IX-X)
1
,,Înălțarea PREMIUL II- Ardreleanu Raluca,
Domnului”, Olteanu Valentin(IX-X)
Slobozia, PREMIUL III- Bănișor Maria, Marcu
Ialomița Narcis (IX-X)
6 Simpozion Național ,,Gustă știința 10.10.2018 Colegiul Prof. Sandu Doina Publicare articol ,,Utilizarea
190” Național platformelor educaționalee în
,,Samuil predarea bioloegiei- exemple de bune
Vulcan”, Beiuș, practici”, ISBN 978-973-0-28383-9
Bihor
7 Ziua Internațională a Stratului de 14.09.2018 ANPM Bacău Prof.Sandu D., Ferrant Procese verbale cu
Ozon Liceul D., Cls. IX Ep, IX Bp, X NNr.676/14.09.2018
Tehnologic Bp
,,Petru Poni”
8 Ziua Internațională a Alimentației 16.10.2018 ANPM Bacău Prof. Sandu Doina Procese verbale cu Nr.784/18.10.2018
Liceul Clasa a XI-a A
Tehnologic
,,Petru Poni”
9 Proiect local de Voluntariat 24.10.2018 Colegiul Tehnic Prof Sandu Doina Acord de parteneriat Nr.
,,Magia Crăciunului: Fii voluntar ,,Ghe. Asachi” 802/24.10.2018
pentru Copii”! Onești
10 Concurs Județean ,,Ne plac 22.03.2019 Liceul Prof. Sandu Doina, PREMIUL SPECIAL- Ardeleanu
științele”, ed. I, CAEJ, poz.124, Pedagogic Butoi Mihaela, Badea Andreea- IX-a A
Botoșani ,,Nicolae Iorga” Emil PREMIUL SPECIAL- Drumea Sergiu-
Botoșani IX-a A
MENȚIUNE- Bănișor Maria- cls IX-a A
MENȚIUNE- Drumea Sergiu- IX-a A
MENȚIUNE- Ardeleanu Andreea- IX-a
A
11 Festivalul de Origami ,,Cocorul”, Decembrie Școala Prof. Sandu Doina PREMIUL I- Iacob Crina, cls. XI-a A
ed. IX, CAERI, poz. 60 2018 Gimnazială
Nr.1 Onești
12 Concurs județean ,,Voluntar 5 decembrie Palatul Copiilor Prof. Sandu Doina Diplomă de Voluntar pentru elevele
pentru pădure” Bacău Olaru Roxana, Ionică Andreea, cls. A
XI-a A
2
13 Simpozion Internațional 26.10.2018 Colegiul Prof. Sandu Doina Articol ,,Platformele educaționale în
,,Confluiențe Cantemirene”, ed. Național ,,D. predarea biologiei- exemple de bune
III, Cantemir” practici”, ISSN-L 2601-9922
Onești
14 Proiect ,,Clubul Utilizatorilor 10.04.2019 Rețeaua Coord. Proiect prof. PREMIUL II- Ionică Andreea, cls. XI-a
Moodle”, CAERI 298 EDU.ro Epure Carmen. A, prof. Coord. Sandu Doina
Aplicant :
Liceul
Tehnologic
,,Petru Poni”