Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect

Informatica Pentru Afaceri

Costin Gabriela
Master MRU, An II

Iaşi, 2020

1
Cuprins

INTRODUCERE..................................................................................................................................................... 3

APLICATIE MICROSOFT EXCEL.............................................................................................................................. 3

1.FOI DE CALCUL:................................................................................................................................................ 3

2.EVALUARE INDIVIZI 2009-2010:........................................................................................................................ 4

3.EVALUARE INDIVIZI PE CEI 4 ANI DE STUDIU:.................................................................................................... 7

4.EVALUARE STRUCURA SI EVOLUTIE CLASE:....................................................................................................... 8

5.GRAFICE........................................................................................................................................................... 8
6.FILTRE.............................................................................................................................................................. 9

7.FORMATARI:.................................................................................................................................................. 10

APLICATIE MICROSOFT ACCESS.......................................................................................................................... 10

1.TABELE........................................................................................................................................................... 10

2.INTEROGARI................................................................................................................................................... 11

3.FORMULARE.................................................................................................................................................. 12

4.Rapoarte....................................................................................................................................................................12

2
Introducere

Scoala Generela Particula cu clasele I-VIII „Otilia Cazimir” din judetul Vrancea
reprezinta o unitate de invatamant de prestigiu pe plan local. Pregatirea, devotamentul si
seriozitatea cadrului didactic s-au reflectat in rezultatele deosebite ale elevilor scolii. Scoala si-a
creat renumele si prin intermediului sistemului propriu de evaluare si de controlare a evolutiei
elevilor sai, un sistem bazat pe calcularea de puncte atribuite acestora pe baza performanteleor
lor scolare si extrascolare. Conducerea scolii impreuna cu Consiliul profesoral si Consiliul
parintilor au decis ca la inceperea ciclului gimnazial sa se realizeze o evaluare complexa a
generatiei in cauza pe cei 4 ani scolari, petrecuti la „Otilia Cazimir”, dar mai ales al ultimului,
2009-2010 (clasa a IV-a), in vederea analizarii structurii corpului de elevi si a selectarii elevilor
care vor ramane in continuare la aceasta scoala. Elevii care nur vor indeplini criteriile necesare
pentru o integrare adecvata in cadrul scolii, vor trebui sa se indrepte spre alte unitati de
invatamant cu ciclu gimnazial. La baza acestei evaluari se afla cataIoagele si diplomele
obtinute de elevi, iar informatiile care vor rezulta in urma acesteia vor fi puse la dispozitia celor
trei entitati administrative ale scolii, insa executivul scolii va utiliza aceasta aplicatie.

Aplicatie Microsoft Excel


In fisierul proiect info.xls exista o serie de date de intrare care vor fi utilizate la
calcularea diferitelor marimi ale sistemului de evaluare:

3
1.Foi de calcul:
1. Elevi – contine diferite date ale elevilor inscrisi, coloanele mai importante pentru
analiza dorita sunt:
a. Nr_matricol – desemnat fiecarui elev al scolii in ordine alfabetica; va fi utilizat ca
si marca de identitate a elevului in operatiile urmatoare;
b. Etnie – relevanta pentru analiza pe etnii a generatiei de clasa a IV-a;
c. Cod_clasa – esential pentru repartizarea elevilor si vizualizarea rezultatelor
acestora pe clase; fiecarei clase, A, B, C si D, ii corespunde un cod de la 1 la 4;
2. Medii 2009-2010 – contine mediile pe ultimul an scolar din cei patru luati in
considerare:
a. Medii partiale – camp cu o serie de coloane ce reflecta rezultatele elevilor la
principalele obiecte studiate; acestea vor determina media anuala necesara
calculului punctajului fiecaruia pe anul scolar 2009/2010;
3. Concursuri – listeaza participarea la etapele diferitor concursuri a anumitor elevi in
funcite de care se va primi un punctaj bonus ce se va adauga la cel final;
4. Punctaj_anterior – listeaza punctajul obtinut de fiecare elev pe fiecare an scolar
anterior;
5. Absente – ofera o evidenta a numarului de absente ale fiecarui elev pe anul
2009/2010 in functie de care se va acorda o penalizare de puncte ce se va scadea din
suma finala;
6. Clase – cu componentele:
a. Cod_clasa;
b. Clasa – de la A la D;
c. Invatator – fiecarei clase ii corespunde un invatator/invatatoare;
d. Sala – fiecare clasa isi desfasoara orele de curs intr-o anumita sala;

Pentru a se ajunge la rezultate evaluarii finale ale celor 4 ani de studiu pe individ/clasa
trebuie mai intai sa se calculeze situatia pe 2009-2010.

4
2.Evaluare indivizi 2009-2010:
Aceasta evaluare presupune calcularea numarului de puncte total pe indivizi in cursul
anului 2009-2010. Pentru aceasta este nevoie de: media pe anul in cauza (care se va inmulti cu
100 pentru aflarea numarului de puncte corespunzator), aceasta va indica si cazurile de
promovare/repetentie din an, precum si distributia premiilor si a burselor oferite de scoala;
punctajul bonus adus de participarea la concursuri; penalizarea adusa cu sine de numarul de
absente.

a. Media anuala se va calcula in foaia de calcul Medii 2009-2010 cu ajutorul functiei


statistice Average pe baza mediilor partiale deja introduse, =AVERAGE(B5:H5), care
se va aplica apoi intregii coloane I3/Medie anuala.

Cu ajutorul valorilor astfel obtinute se vor putea stabili:

1. In aceeasi foaie de calcul cazurile de promovare/repetentie cu


ajutorul functiei logice IF in coloana Comentarii; avand in vedere ca
media anuala nu trebuie sa fie mai mica decat 5 pentru a promova,
functia va arata astfel: =IF(I5<5;”repetent”;”promovat”); formula se
va aplica apoi intregii coloane;
2. Intr-o alta foaie de calcul, care se va numi Premii.Burse, distributia
premiilor si a burselor:
- Elevii vor fi trecuti doar cu Nr_matricol (Copy>Paste);
- Cu ajutorul functiei de cautare =VLOOKUP se vor trece in tabel si
mediile anuale corespunzatoare fiecarui elev din primul tabel,
(=VLOOKUP(A2;’Medii 2009-2010’!A4:I100;9;FALSE));
- Distributia concreta se va face pe doua coloane diferite (Premii,
Burse) cu functia IF avand in vedere urmatoarele conditii:

Premiul I = 10 – 9,70; Bursa de merit = 10

Premiul II = 9,69 – 9,40; Bursa de studiu I = 9,99 – 9,80

Premiul III = 9,39 – 9,00 Bursa de studiu II = 9,79 – 9,9,50

5
Figura 1

Se va obtine un worksheet ca in Fig.1.

b. In foaia de calcul Concursuri se va afisa punctajul bonus primit pentru participarea la


concursuri in noua coloana Punctaj_bonus cu functia IF respectand conditiile:
Participare pe judet = 60 puncte

Participare pe faza nationala = 100 puncte


(*daca un elev participa la faza judeteana si se califica pentru faza nationala, se va lua in considerare doar
participarea la faza nationala)

c. In foaia de lucru Absente,noua coloana Penalizare, se vor inregistra punctele de


penalizare in functie de numarul de absente cu IF respectand conditiile:
7 – 9 absente = 20 de pct. pen.
10 – 14 = 40
15 – 19 = 60

6
>= 20 = 80

=>=IF(AND(B3>=7;B3<10);”20”;IF(AND(B3>=10;B3<15);”40”;IF(AND(B3>=15;B3<20);”60”;IF(B3>
=20;”80”;”0”))))

d. Se va crea o noua foaie de calcul intitulata Punctaj final, in care se va calcula


punctajul final al fiecarui elev, atat pe 2009-2010, cat si pe cei 4 ani de studiu, urmarind pasii:

- se va utiliza din nou functia de cautare VLOOKUP, dupa introducerea numerelor matricole,
pentru a se introduce atributele urmatoarelor campuri: Nume, Prenume, Medii (2009-2010) si
Absente;

- se vor combina functiile IF si VLOOKUP pentru a repartiza fiecare elev la clasa


corespunzatoare in functie de codul clasei;

=IF(VLOOKUP(Table13[[#This Row];
[Nr_Matricol]];Table5;8;FALSE)=1;”A”;IF(VLOOKUP(Table13[[#This Row];
[Nr_Matricol]];Table5;8;FALSE)=2;”B”;IF(VLOOKUP(Table13[[#This Row];
[Nr_Matricol]];Table5;8;FALSE)=3;”C”;”D”)))

- Pentru afisarea Punctajului_extra VLOOKUP se ca combina cu functia informationala


ISNA si cu IF,deoarece nu toti elevii au participat la concursuri, iar pentru calculele viitoare este
necesara o valoare numerica in fiecare celula a coloanei,
=IF(ISNA(VLOOKUP(A2;Concursuri!A2:C17;3;FALSE));"0";VLOOKUP(A2;Concursuri!
A2:C17;3;FALSE))
- In coloana Punctaj_final_2009/2010 se vor aplica formule matematice: Medii (2009-
2010) X 100 (pentru aflarea punctajului pe anul respectiv) + Punctaj_extra – Penalizare
=E2*100+F2-G2

3.Evaluare indivizi pe cei 4 ani de studiu:


a. In coloana Punctaj_total se va calcula totalitatea punctelor obtinute de elevi in cei 4 ani
de studiu; punctajele din anii anteriori (Clasa I, II, III, IV), care vor fi preluate cu

7
VLOOKUP din tabelul redenumit Pct_anterior din worksheet-ul Punctaj_anterior, vor fi
adunate cu Punctaj_final_2009/2010

4.Evaluare strucura si evolutie clase:


a. In foaia de lucru Punctaj final se va crea un tabel secundar cu 4 coloane
corespondente celor 4 clase; in acestea se vor gasi punctajele totale ale elevilor care
apartin unei singure clase datorita combinatiei de IF cu VLOOKUP, ca la sfarsit sa se
poata calcula suma totala de puncte a unei clase cu functia matematica SUM;
b. Se revine asupra foii de calcul Clase. Se va afisa numarul de elevi din fiecare clasa cu
ajutorul functiei pentru baze de date DCOUNT ce se va aplica primului tabel din
Workbook (=DCOUNT(Elevi;Table5[[#Headers];[Cod_clasa]];L2:L3));
c. In continuare se vor stabili punctajele totale (pe cei 4 ani de studiu) minime si maxime
pe clase. Se vor utiliza functiile pentru baze de date DMIN si DMAX aplicate Tabelului
13, crieriul de selectie va fi Clasa;

5.Grafice
a. Se cere structurarea pe etnii a elevilor clasei a IV-a.
Cel mai potrivit pentru aceasta operatie este graficul de tip „placinta”.Mai intai se vor
calcula datele necesare unui astfel de grafic cu functia DCOUNT; se vor numara elevii de
aceeasi etnie si se va crea un grafic 2D cu ponderile fiecarei etnii intr-o foaie distincta de
calcul.
b. Se cere reprezentarea grafica a gradului de promovabilitate al claselor a IV-a.
Aceeasi functie DCOUNT va numara elevii promovati si repetenti din 2009-2010. Pentru
aceasta reprezentare grafica se va alege un chart de tip pie 3D, cu cateva formatari de
culoare si format care sa afiseze rezultatele in procente (Figura 2).
Figura 2

8
c. Se cere reprezentarea grafica a evolutiei fiecarei clase pe cei 4 ani scolari.
Mai intai se calculeaza datele necesare: functie pentru baze de date DSUM aplicata
bazei de date Pct_anterior si Punctaj_final dupa criteriul Clasa va oferi punctajele totale
pe fiecare an al fiecarei clase. Se va utiliza un grafic 3D de tip coloana.

6.Filtre
a. Se cere afisarea tuturor fetitelor din clasa a IV-a C.
Se va utiliza un filtru de tip advanced, informatiile vor fi sortate din Elevi dupa criteriile
Sex F si Cod_clasa 3 si vor fi redate intr-o foaie de calcul distincta.
b. Pentru a se atinge obiectivul principal al acestei aplicatii se va realiza o ultima filtrare a
elevilor. Cei care au obtinut in decursul celor 4 ani de scoala un punctaj mai mic de 3000
puncte vor fi obligati sa se indrepte spre alte unitati de invatamant cu ciclu gimnazial;
ceilalti vor ramana in continuare la Scoala „Otilia Cazimir”.
Din baza de date Punctaj_final se vor filtra doar datele elevilor care au un punctaj mai
mic de 3000 puncte.

9
7.Formatari:
Tabelele din Proiect info.xls au suferit atat formatari simple (de tabel, de celula) pentru
distingerea si personalizarea acestuia, cat si formatari conditionate pentru evidentierea
anumitor informatii (in foaia de calcul Punctaj_final au fost scrise cu bold si rosu rezultatele sub
3000 care au fost mai apoi filtrate intr-o foaie distincta de calcul).

Aplicatie Microsoft Access


Aplicatia in Access are aceleasi obiective si destinatie. Operatiile care vor fi realizate nu
vor fi insa identice cu cele din Aplicatia Excel, dar se urmareste si aici analiza structurii si
evolutiei elevilor, individual, pe clase, pe anul scolar 2009-2010 si pe cei 4 ani scolari (clasele I-
IV).

1.Tabele
In Aplicatia din Access vor fi utilizate aceleasi date de intrare ca si in Aplicatia din Excel si vor fi
organizate identic din punct de vedere al coloanelor si atributelor sale. In consecinta vor rezulta
6 tabele:

Elevi – cu coloanele: Nr_matricol (cheie primara)

Nume, Prenume, Sex, Etnie, Limba_materna, Localitate

Cod_clasa (cheie secundara)

Medii – cu coloanele Nr_matricol (cheie primara)

Romana, Matematica, Istorie, Geografie, Engleza, Sport,

Media (preluata din Excel)

Comentarii (preluate din Excel)

Concursuri – Nr_matricol (cheie primara)

Faza_concurs

Punctaj (preluat din Excel)

Punctaj_anterior – Nr_matricol (cheie primara)

Clasa (repartizare preluata din Excel)

10
Clasa_I, Clasa_aIIa, Clasa_aIIIa

Absente – cu coloanele: Nr_matricol (cheie primara)

Nr_absente

Penalizare (preluata din Excel)

Clase – cu coloanele: Cod_clasa (cheie primara)

Clasa, Diriginte, Sala

In urma desemnarii cheilor primare si secundare, tabele vor fi relationate intre ele ca in Figura
3.

Figura 3

2.Interogari
A) Simple:

Elevi_etnii : afisarea elevilor dupa matricol,nume, prenume si etnie;

Penalizati_absente : afisarea elevilor dupa matricol, nume, prenume si nr. de absente mai mare
decat 7

11
Eleve_clasa_aIVa _C : afisarea doar e elevelor din clasa a IV-a C

Concurenti_nationali : afisarea elevilor care au participat la concursuri nationale;

Repetenti: afisarea elevilor repetenti pe anul 2009-2010;

B)Compuse:

Elevi_diriginti_clase : afisarea elevilor cu diriginta, clasa si sala corespunzatoare;

Elevi_eminenti : afisarea elevilor cu 10 la romana, matematica, istorie si geografie

Elevi_Med>8Focsani :afisarea elevilor cu media anuala mai mare decat 8 cu domiciliul in


Focsani;

Participanti_concursuri : afisarea elevilor cu faza de caoncurs la care au participat si clasa din


care fac parte;

Reportaj_Punctaj_final : afisarea elevilor cu mediile, penalizarile si bonusurile obtinute (NZ!)

3.Formulare:
Clase, Elevi, Elevi_concurs, EleviS

4.Rapoarte:
A)Rapide: Elevi

B)Complexe: Medii

Obiectivele au fost atinse, analiza structurii si evolutiei elevilor de la Scoala generala


„Otlia Cazimir” a fost realizata cu succes.

12