Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială ,,Gh.I.

Brătianu”
Grădinița Program Prelungit nr.6
Iași

RAPORT FINAL PENTRU SĂPTĂMÂNA

“SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 2013

1. Contextualizarea programului săptămânii, în raport cu analiza de nevoi/instituție


de învățământ( prezentare sintetică);
Acest program dedicat desfășurării activităților extrașcolare și extracurriculare este unul
binevenit, oportun și în același timp necesar. Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun”
oferă copiilor ocazia de a veni în contact direct cu mediul social, de însușire a cunoștințelor și
de dezvoltare a abilităților, prin derularea unor activități într-un context non-formal, context
în care atât cadrele didactice, cât și copiii sunt mai receptivi și mai deschiși.

2. Obiectivele strategice ale programului;

 cunoașterea unor norme de comportament civilizat în societate;

 dezvoltarea capacității de a urmări cu atenție și activ o piesă de teatru ;

 cunoașterea colegilor din grădiniță;

 dezvoltarea spiritului de cooperare între copii;

 responsabilizarea cetățenilor și a copiilor în ceea ce privește menținerea curățeniei


orașului;
 dezvoltarea spiritului de echipă;

 executarea cât mai corectă a unor acțiuni motrice învățate;

 dezvoltarea capacității de a relaționa cu alți copii;

 manifestarea normelor de comportare civilizată într-o cât mai mare măsură;

 sensibilizarea preșcolarilor în ceea ce privește frumosul ;

 dezvoltarea aptitudinilor practice de a îngriji o plantă;

 familiarizarea copiilor cu atmosfera religioasă;

 Înţelegerea cauzalităţii schimbării unor fenomene ale naturii şi transformările din


mediul înconjurător.
3 .Tipologia activitatilor desfasurate;

 activități gospodărești;
 concurs interactiv;
 ateliere de lucru ;
 jocuri-exerciţii ;
 plantare semințe, îngrijire plante, discuții-joc interactive despre
protejarea mediului înconjurător ;
 experimente ;
 vizionare filmulețe științifice.

4 .Numărul de activități derulate;

 13 activități:
NIVEL I

1) ,,CEL MAI BUN CÂȘTIGĂ ! – competiții sportive între grupele de același nivel

2) ,,SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS !‘‘-activitate cu caracter practic-gospodăresc și


dezvoltarea unui stil de viață sănătos

3) ,,PITICEII TALENTAȚI ‘’ - ateliere de: pictură / elemente grafice jocuri -


exerciţii –activitate desfășurată în parteneriat cu clasa pregătitoare A de la Școala
,,Gh.I.Brătianu”, Iași

3) ,,LUMEA COPIILOR‘‘-concurs de desene pe asfalt

4) ,,SĂ FIM BUNI CREȘTINI’’-vizită la Biserica Nicoriță/Tătărași


5)

NIVEL II

6),, MICUL PIETON ‘’-concurs la nivel județean organizat de ISJ Iași

7),, MICII SANITARI ‘’- concurs la nivel județean organizat de ISJ Iași

8),,LET’S PLAY”-evaluarea activității opționalului de familiarizare cu limba engleză

9),, OLIMPIADA SĂNĂTĂȚII ‘’- concurs de cunoștințe despre igienă

10),, PITICEI ECOLOGEI ‘’– semănare, plantare și îngrijire a florilor

11),, ÎN LUMEA FERMECATĂ A POVEȘTILOR ‘’-vizionare piesa de teatru ,,Fata babei și


fata moșneagulu

12),, MICII EXPLORATORI ‘’- vizionare filmulețe despre vulcani,realizare de experimente

13),, Curioșii vor să știe...“-incursiune imaginară prin orașul Iași

5. Elemente de management al resurselor implicate(umane,material,etc);

- umane: cadre didactice, copii, părinti, păpușari, preot.

- materiale : recuzita Teatrului Magic din Bacău, jucării, echipamente sportive, premii (diplome,
dulciuri), saci menajeri, flori,semințe, pământ, ghivece, biserica și ustensilele de cult, fișe de lucru,
buline, diplome, creioane etc.

6. Parteneri,colaboratori(institutii, ONG-uri);

- Teatrul de păpuși Magic din Bacău, Biserica”Nicoriță”, Școala ,,Gh.I.Brătianu “ Iași, Grăd. PP !3 Iași,
Grăd. PP 4 Iași.
7. Modalități de evaluare și monitorizare;

-observarea directă a comportamentului copiilor;

-fișe de lucru individuale;

-album de impresii

8. Rezultate înregistrate; impactul acestora asupra beneficiarilor;

-expoziție, DVD cu poze;

-îmbogățirea cunoștințelor despre arta și cultura orașului;

-formarea unor comportamente pozitive față de mediu;

-exersarea comportamentului moral-civic și de protecție personală pe stradă;

-dezvoltarea sentimentului de dragoste față de natură și de protejare a acesteia;

9. Analiza SWOT:

a. Puncte tari:

- o foarte bună colaborare cu parinții și partenerii educaționali;

- implicarea copiilor în cadrul activităților desfășurate, ceea ce a dus la atingerea obiectivelor propuse
și obținerea unor rezultate deosebite la activitățile la care s-a participat (diplome de excelență și
laureat la concursurile ,,Micul pieton “și ,,Micii sanitari”)

b.Puncte slabe:

- vârsta relativ mică a copiilor, precum și numarul mare al acestora a restricționat alegerea
activităților;

c. Oportunități:

- oportunitatea de a exersa abilități prin activități non-formale, extracurriculare și extrașcolare;

d. Amenințări:

- timpul relativ scurt pentru desfășurarea unora dintre activități;

- starea vremii care a determinat schimbarea modalității de desfășurare a unor activități care s-au
desfășurat în grădiniță și nu în locațiile propuse inițial, trafic aglomerat;

- desfășurarea programului la nivel național a dus la aglomerarea punctelor de atracție .

10. Recomandări și sugestii de ameliorare a programului;

- o mai bună organizare a activităților în funcție de oportunitățile reale oferite de orașul nostru;
- informarea în timp real a tuturor cadrelor didactice din unitate de către cele responsabile cu
planificarea activităților din cadrul programului “Să știi mai multe, să fii mai bun ”.

11. Anexe;

CD cu fotografii obținute pe parcursul desfășurării programului.

Director: Coordonator proiect:


Prof. SIMIRAD CRISTINA Prof. CURELARIU CĂTĂLINA