Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA INV NICOLAE ISPAS

Clasa a II-a B, Înv. Primar Olteanu Elena-Liana


Anul școlar 201-2020

PLANIFICAREA TEMELOR PENTRU CONSILIEREA PĂRINŢILOR


NR. SĂPTĂMÂNA TEMA OBSERVAŢII
CRT.
1. Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii
Care sunt rechizitele necesare copilului în acest an şcolar ?
2. Evaluarea iniţială – un prim pas în asigurarea succesului şcolar
3. Performanţa şcolară vs. performanţa extraşcolară
Cum alegem activităţile extraşcolare pentru copilul nostru
4. Meseria de părinte. Tipuri de părinţi
5. Părinţii – parteneri în educaţie. Comunicarea cu şcoala.
6. Răspundere, responsabilitate, responsabilizare în educaţie
7. Temele pentru acasă – o îndatorire sau un mod de aprofundare /
perfecţionare. Când şi cum se fac temele pentru acasă; rolul supervizării
8. Dorinţa de performanţă şi exerciţiile suplimentare: teme, culegeri, fişe de
lucru suplimentar
9. Dozarea efortului intelectual al copilului de 7 – 8 ani. Curba de efort
intelectual. Suprasolicitarea intelectuală şi efectele ei
10 . Concursurile şcolare. Pregătirea de profil pentru concursuri. Pregătirea
psihologică a copilului pentru concursuri. Importanţa participării la concursuri
şcolare
11 . Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copiilor. Fraţii – tratare
diferenţiată, nu preferenţială
12 . Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de recompense
13 . Disciplina pozitivă a copilului: sistemul de valori, atitudine, implicare
14 . Disciplina pozitivă a copilului: motivaţia, voinţa, perseverenţa
15 . Jocurile de atenţie pentru copii. Efectele jocului practicat la PC
16 . Activităţi de tip recreativ – instructiv, prilej de activizare si dezvoltare a
creativităţii
17 . Cum organizăm timpul copiilor in vacanţe
18 . Colaborare sau competiţie. Cum învăţăm copilul să fie bun coleg
19 . Climatul familial securizant şi personalitatea copilului
20 . Efecte ale violenţei domesticeasupra personalităţii copilului
21 . Conflictele copii – părinţi şi căi de rezolvare a acestora
22 . Copiii trăiesc cum învaţă: bunele maniere la copii
23 . Sfaturi pentru părinţi….. de la copilul lor
24 . Organizarea timpului liber al copilului
25 . Să fim alături de copiii noştri – timpul pentru discuţii şi activităţi recreative
comune
26 . Televizorul nu ţine loc de părinţi şi nu ne educă copiii
27 . Valori şi modele transmise copiilor de mass-media
28 . Dificultăţi în învăţare şi modul lor de abordare. Rolul cadrului didactic, rolul
familiei
29 . Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei
30 . Colaborarea dintre şcoală şi familie – factor hotărâtor în educarea şcolarului
pentru integrarea în societate
31 . Alte activităţi cu părinţii la solicitarea acestora
32 . Părinţii şi învăţătorul în faţa catalogului – progres sau regres în finalitate ?