Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXĂ LA CONTRACTUL nr.

___________

Unităţi de curs opţionale (A)


Forma de
Nr. crt. Unitatea de curs Codul unităţii Credite
evaluare
Anul V de studii semestrul IX, 17 săptămâni
Andrologie şi
sexopatologie.
• S.08.A.082 1 C
Dereglări
psihogene
Anul V de studii semestrul X, 17 săptămâni
Medicina de
• 1 C
laborator
Total credite (A) anul V 2

STUDENT __________________________
(numele, prenumele)
Nr, Codul unităţii Unitatea de curs
Andrologie şi sexopatologie. Dereglări
• S.08.A.082
psihogene
• S.11.A.112 Morfopatologie clinică
• S.11.A.113 Microbiologia clinică
• Medicina de laborator