Sunteți pe pagina 1din 1

art.

1295- proprietatea este de drept strămutată de la vânzător la cumpărător “îndată ce părţile s-au
învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul nu va fi vândut şi preţul încă nu se va fi numărat.

Trebuie ca părtile să nu fi amânat transferul proprietătii printr-o clauză specială pt un moment ulterior
încheierii contractului-condiţie suspensiva sau termen de suspensiv

Ordinul nr. 633/2006 (M. Of. nr. 1049 din 29 decembrie 2006). Articolul 101 din
Regulament prevede: „(1) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul
nu a fost plătit integral, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din
oficiu, în beneficiul vânzătorului, cu excepţia situaţiei în care s-a renunţat în mod
expres la înscrierea acestuia".>>