Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat din Moldova

(font 16, Bold, centered)


Facultatea „Ştiinţe Economice”
(font 14, Bold, centered)
Departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică”
(font 14, Bold, centered)

Lucru individual
(font 16, Bold, centered)
la disciplina ”Tehnologii informaţionale de comunicare”

STUDIU DE CAZ

________________________________________________________________
(TEMA studiului de caz)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 20___
Proiectaţi o BD în mediul Access a unui sector de evidenţă a entităţii economice conform
specificului activităţii desfăşurate, în baza tematicii propuse în Anexă 3.
Se cere:

1. de proiectat o BD multitabelară:
a) să se descrie domeniul de aplicare a BD.
b) să se proiecteze tabelele (numărul tabelor în BD se recomandă a fi de la 3 la 5):
 schema BD relaţionale;
 tabelele în regim Design şi Datasheet.
2. de proiectat interogări de selecţie (să se formuleze enunţul pentru fiecare interogare, interogările
să fie prezentate în regim Design şi Datasheet).
a) 2 interogare de tip Select ce nu conţin rândul total, dar conţin câmpuri calculate şi criterii de
selecţie;
b) 2 interogare de tip Select ce includ rândul total, câmpuri calculate, criterii de selecţie şi
gruparea se face după un singur câmp;
c) 2 interogare de tip Select ce includ rândul total, câmpuri calculate, criterii de selecţie şi
gruparea se face după mai multe câmpuri;
d) 2 interogare cu parametru.
3. de proiectat interogări de acţiune (să se formuleze enunţul pentru fiecare interogare, interogările
să fie prezentate în regim Design şi Datasheet).
a) 1 interogare de tipul Make-table;
b) 1 interogare de tipul Append;
c) 1 interogare de tipul Update;
d) 1 interogare de tipul Delete.
4. De proiectat două rapoarte (să se formuleze enunţul pentru fiecare raport, rapoartele să fie
prezentate în regim Design şi Datasheet).
a) Raportul să conţină totalizări.
b) Raportul să conţină totalizări şi grupări de date.
5. De proiectat cinci formulare (să se formuleze enunţul pentru fiecare formular, formularelor să fie
prezentate în regim Design şi Datasheet).
a) Formularul – tabele, care reprezintă formularul ce conţine atâtea butoane, câte tabele are BD.

b) Formularul – interogări, destinat pentru deschiderea a patru interogări (la alegere).


c) Formularul – rapoarte, destinat pentru a deschide cele două rapoarte.
d) Formularul ce va conţine un formular încuibat (la alegere se vor utiliza controale de tipul
listbox sau combobox).
e) Formularul de bază care să conţină butoane de deschidere a formularelor create mai sus.

2
Variantele lucrărilor individuale:
Varianta 1 Tema BD: Magazin de cărţi
Varianta 2 Tema BD: Universitatea
Varianta 3 Tema BD: Bază angro
Varianta 4 Tema BD: Producţie
Varianta 5 Tema BD: Reţea de magazine
Varianta 6 Tema BD: Atelier de reparaţii auto
Varianta 7 Tema BD: Decanat (evidenţa notelor).
Varianta 8 Tema BD: Activitatea de contract a organizaţiei
Varianta 9 Tema BD: Policlinica (evidenţa pacienţilor)
Varianta 10 Tema BD: Staţia de telefoane
Varianta 11 Tema BD: Sport (evidenţa campionatelor)
Varianta 12 Tema BD: Munci agricole (evidenţa întreprinderilor agricole)
Varianta 13 Tema BD: Transportul urban (evidenţa rutelor)
Varianta 14 Tema BD: Geografia (evidenţa continentelor)
Varianta 15 Tema BD: Administrarea casei (evidenţa achitării serviciilor).
Varianta 16 Tema BD: Aeroport (evidenţa curselor)
Varianta 17 Tema BD: Calculatoare Electronice personale
Varianta 18 Tema BD: Fişa personală a studentului. .
Varianta 19 Tema BD: Microcipuri de memorie
Varianta 20 Tema BD: Şahmate (evidenţa sportivilor)
Varianta 21 Tema BD: Hipodrom (evidenţa competiţiilor)
Varianta 22 Tema BD: Cartea roşie
Varianta 23 Tema BD: Sateliţii planetelor
Varianta 24 Tema BD: Detalii radio
Varianta 25 Tema BD: Gospodărie silvică (evidenţa rezercaţiilor)
Varianta 26 Tema BD: Întreprindere de transport auto (evidenţa încărcăturilor)
Varianta 27 Tema BD: Registrul clipurilor video
Varianta 28 Tema BD: Comenzi
Varianta 29 Tema BD: Recete
Varianta 30 Tema BD: Secţia de cadre
Varianta 31 Tema BD: Autogara
Varianta 32 Tema BD: Armata
Varianta 33 Tema BD: Atelier de croitorie
Varianta 34 Tema BD: Atelier fotografic
Varianta 35 Tema BD: Banca de economii
Varianta 36 Tema BD: Cămin
Varianta 37 Tema BD: Circ
Varianta 38 Tema BD: Colecţii
3
Varianta 39 Tema BD: Comerţ cu imobilul
Varianta 40 Tema BD: Farmacia
Varianta 41 Tema BD: Firmă de turism
Varianta 42 Tema BD: Gara feroviară
Varianta 43 Tema BD: Grădina zoologică
Varianta 44 Tema BD: Grădiniţa de copii
Varianta 45 Tema BD: Internet cafe
Varianta 46 Tema BD: Întreprindere vinicolă
Varianta 47 Tema BD: Magazin de bijuterii
Varianta 48 Tema BD: Magazin de flori
Varianta 49 Tema BD: Muzeu
Varianta 50 Tema BD: Oficiul stării civile
Varianta 51 Tema BD: Organizaţia de construcţii
Varianta 52 Tema BD: Parcarea auto
Varianta 53 Tema BD: Producerea automobilelor
Varianta 54 Tema BD: Serviciu anti-incendiar
Varianta 55 Tema BD: Serviciul de livrare la domiciliu
Varianta 56 Tema BD: Staţie de alimentare
Varianta 57 Tema BD: Studioul cinematografic
Varianta 58 Tema BD: Şcoală muzicală