Sunteți pe pagina 1din 1

Scopurile acțiunilor înterprinse

cu beneficiarii elaborate de
Johnson.

Acțiuni interprinse în procesul de


Acțiuni interprinse pentru dezvoltarea
planificare (de exe: organizarea unei
relațiilor (de exe: parinte – copil în
întălniri cu familia lărgită pentru a
acest caz se face o intervenție pentru a
selecta cea mai efectivă forma de
modifica atitudinea neglijentă.
protecție a unui copil abandonat.

Acțiuni interprinse în scopul de a


facilita dezvoltarea înțelegerii situației Acțiuni care sprijină funcționarea
de catre beneficiar ( de exe: socială a beneficiarului. Asistentul
Înțelegerea situației poate social îl ajută să perfecționeze rolurile
preveni/rezolva conflictul chiar daca pe care le joacă ca actor social.
nu ambii sunt conțtienți ca el există)

Acțiuni înterprinse pentru a ajuta


Acțiuni în situație de criză. Asistenul beneficiarul să cunoasca/folosească
oferă sprijină emoțională și resuresele disponibile. Orientarea
intelectuală, îl ajută să depășească beneficiarul pentru a îi dezvolta
momentele de criză ale existenței sale. capacitatea de rezolvare a problemelor.

Realizat de: Daniel Cirimpei