Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Normele ilegitime (sunt cele care acţionează -norme ideale care prescriu conduit cu
Normele şi sancţiunile cu un grad minim de recunoaştere şi care sunt character exceptional indentificate cu
sociale impuse de forte.) valorile şi idealurile înalt-dominate ale
societăţii
-norme reale care acţionează ca
determinante ale comportamentului
5.după modul de manifestare
-explicite sau implicite
-intime sau collective
-formale sau informale
-legitime sau ilegitime
Sociologul S. Rădulescu supune atenţie o 6.după sancţiunile cu care se asociază
clasificare exhausivă şi funcţională dupa
Norm urmatoarele criterii: -sociale în sensul mai larg ,sau juridice
ele 1.După tipul şi domeniul de activitate există -difuze sau globale
norme care să corespundă diverselor forme
Norme sociale primare sunt acelea pe care şi dimensiuni ale activităţii profesionale, -spontane sau organizate
individul uman le cunoaşte în primele forme de politice, juridice.
manifesare conştientă a sa. Modul cum se 7.după gradul de independenţă şi libertatea
raportează la ceilalţi indivizi, modurile de 2. După valorile la care se raportează putem de alegere acordată subiectului acţiunii
comunicare, gesturi, limbajul permis. susţine norme religioase, juridice, etice, -cu caracter conservator
politice.
Norme sociale secundare sunt acelea la care
-cu caracter liberal
omul are acces le cunoaşte şi le adoptă în 3. Dupa conţinut funcţionează norme:
contextul evoluţiei sale. 8.în funcţie de gradul de generalitate
1.Normele legitime(sunt recunoscute ca -prescriptice care promovează ,arată ceea ce
necesare ca evoluţie a comunităţii şi în acelaşi trebuie de făcut -norme generale ,commune membrilor
timp sunt preluate şi adoptate pentru a contribui societăţii
la creşterea funcşionalităţii şi formelor de -proscriptice ,n promovând cee ace nu
organizare a societăţii.) trebuie făcut -particulare specific unor grupuri restrânse ,
distincte în societate
4.După gradul de redatibilitate şi
funcţionalitate
4.Sancşiuni negative neformale constituie din
Sancţiunea expresii verbale de respingere sau de
condamnare morală a conduitelor cu regulile
Sacţiunea include o pedeapsă sau o răzbunare al
neconforme ale grupului.
carei scop este realizarea conformităţii şi
conduitelor la normele sociale considerate
legitime şi dezirabile intr-o societate.

Sancţiunile sociale se tipologează în


1.negative-penale

2.pozitive-premiale

Rădulescu grupează sancţiunile în două


criterii:
1.Sancţiuni pozitive formale care include
reacţiile de exprimare a recunoştinţei publice,
Maunngier destinge 4 categorii de sancţiuni mulţumirea din partea instituţiilor , premii,
cu ajutorul cărora se realizează recompense.
conformitatea indivizilor.
2.Sancţiuni pozitive neformale include
1.Sancţiuni mistice (întemeiate pe forţa relaţiile de aprobare din partea membriilor unui
grup, faţă de acele comportamente care sunt în
credinţei a dogmelor şi miturilor)
conformitate cu normele sociale recunoscute ca
2.Sancţiuni juridice(întemeiate pe forţa positive de către societate.
statului, a dreptului şi administraţiei) 3.Sancţiuni negative formale sunt acelea care
în baza forţei unei
3.Sancţiuni morale(reprezentate de moravuri
modă, tradiţii, obişnuinţe collective) Instituţii sunt amendarea conduitele ilecite sau
deviante.
4.Sancţiuni satirice (intemeiate pe forţa
ridiculului)