Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

( Folosirea raţională a resurselor naturale )

1. Uniţi prin săgeţi denumirea resurselor naturale ( din coloana A şi C) cu denumirea


felului acestora (din coloana B)
A B C
Resurse de apă Resurse de minereuri
Resurse de ţiţei Resurse de sare
Terenuri agricole REGENERABILE Terenuri forestiere
Peştele din ape Animalele din pădure
Oxigenul NEREGENERABILE
Gazele naturale
Dioxidul de carbon

2. Bifaţi acţiunile negative (cu N) ale omului în natură din următoarele noţiuni:
 Alunecări de teren
 Folosirea gunoiului de grajd
 Dispariţia unor specii de plante şi animale
 Distrugerea peisajelor naturale
 Plantare de puieţi
 Folosirea metodelor biologice pentru combaterea dăunătorilor
 Tăierea abuzivă a pădurilor