Sunteți pe pagina 1din 9

CLASA IA

ARIA CURRICULARĂ:Matematica si stiinte ale naturii


DISCIPLINA:Cunoasterea mediului
Unitatea de învăţare:Plante si animale
Subiectul lecţiei:Animale domestice
Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul
înconjurător.

Obiective operaţionale:
COGNITIVE

Sa identifice animalele domestice prezentate ;


Sa denumeasca animalele domestice ;
Sa denumeasca si sa identifice partile componente ale corpului unui animal domestic ;
Sa numeasca foloasele pe care animalele domestice le aduc omului ;
Sa selecteze produse obtinute prin prelucrare de la animalele domestice ;
Sa stabileasca asemanari si deosebiri intre animale domestice ;
Sa desparta in silabe cuvantul ilustrat(un animal domestic) si sa formuleze propozitii dupa
imaginea data;
Sa raspunda la ghicitori prezentate despre animale domestice;
Sa realizeze corespondente intre imaginile unor animale domestice si imagini care reprezinta :
partile componente ale corpului acestora,hrana acestora, produsele ce se pot obtine de la
acestea;
Sa numere gainile si sa aleaga cifra corespunzatoare;
Sa completeze cuiburile cu oua astfel incat in fiecare cuib sa fie numarul de oua indicat;
Sa calculeze cate membre au impreuna animalele prezentate;
Sa recite poezii despre animale domestice;
Sa recunoască personaje din poveşti reprezentate prin animale domestice;
Sa interpreteze cantecul ”Graiul animalelor” prezentat;

PSIHO-MOTORII :
Sa decupeze, sa lipeasca, sa completeze fise;

AFECTIVE :
Sa participle cu interes la lectie ;
Sa isi dezvolte spiritul de a proteja si indragi animalele domestice ;
Sa isi dezvolte spiritul de echipa , de colaborare ;
Sa isi dezvolte spiritul de competitie.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, jocul didactic,
problematizarea,metoda cubului
Mijloace didactice: planşe cu animale,scrisoarea de la Zana Animalelor,cubul, manualul, jetoane, fişe de
evaluare,animale domestice,ghicitori si cantecul-Graiul animalelor-prezentate Power Point ,videoproiector;
Forme de organizare a activităţii:
- frontal, individual,pe grupe
EVALUAREA:continuă,prin observarea sistematică a elevilor,orală şi
scrisă

BIBLIOGRAFIE

 CUNOAŞTEREA MEDIULUI manual pentru clasa I, autori Dumitra Radu şi Viorela Anastasiu, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti 2006;
 PROGRAMA ŞCOLARĂ clasele I şi a II-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti 2004.
 NATURA PE INTELESUL COPIILOR, Autori: Florica Dumitrescu, Carmen Stănculescu, Ed. Carminis.
Etapele lecţiei Strategia didactică Metode de
Conţinut esenţial evaluare
Metode şi Mijloace Forme de
formativă
procedee organizare
a activităţii
Moment Se pregătesc cele necesare desfăşurării orei de cunoasterea Conversaţia frontal
organizatoric mediului şi se creează o atmosferă destinsă,plăcută pentru
activitatea ce se va desfăşura.

Evaluare
Reactualizarea Adresez elevilor urmatoarele intrebari: Conversatia frontal orala
cunoştinţelor manualul
anterioare Care este titlul lectiei despre care am discutat ora trecuta la
cunoasterea mediului?
Dati exemple de copaci care cresc in padure!
Ce alte plante mai cresc in padure? Dati exemple!
Ce importanta are padurea pentru oameni?

Captarea Citesc elevilor scrisoarea primita de la Zana Animalelor.


atenţiei Pentru a salva animalele domestice din capcana zmeului conversaţia scrisoarea frontal -
nemilos, elevii trebuie sa depaseasca anumite probe pe care
le-a trimis Zana Animalelor.
Anunţarea
subiectului lecţiei Învăţătorul anunţă subiectul lecţiei şi câteva dintre explicaţia -
şi a obiectivelor obiectivele ce urmează a fi atinse pe parcursul lecţiei noi. - -
acesteia. Vom discuta astazi despre animalele domestice, despre
hrana acestora, foloasele pe care acestea le aduc in hrana
omului si despre partile corpului acestora.Precizez ca lectia
se va desfasura sub forma unui concurs .Castiga grupa care
a strans cele mai multe jetoane, deci a salvat cat mai multe
animale domestice.
Dirijarea invatarii observaţia
Proba nr. 1 conversaţia videoproiec individual Evaluare
Prezentarea Power-Point a animalelor domestice. tor şi orală
Adresez elevilor intrebari legate de continutul acestor frontal
imagini:
Denumiti animalele din imagine.
Unde traiesc ele?
Cu ce se hranesc?
Cine le asigura hrana si adapost?
De ce? -
Ce foloase aduc omului? explicaţia
Numiti partile corpului animalelor prezentate!

Proba nr.2
observaţia
Anunt elevii ca vor juca un joc si vor primi pentru acest joc
niste fise cu desene, plicuri cu jetoane de carton conversaţia
reprezentand diferite desene iar ei trebuie sa realizeze
sarcinile primate.
In timpul in care le explic cum se va derula jocul si le evaluare
comunic regulile si sarcinile de lucru le impart materialele Planse cu orală
necesare. animale
Grupa nr.1 va primi o plansa pe care sunt desenate mai domestice
multe animale domestice. Aceste desene nu sunt complete, ci
fiecare are lipsa cate un element component din alcatuirea
corpului.Alaturat vor primi un plic in care vor avea jetoane explicaţia
de carton pe care au fost desenate tocmai elementele
componente care lipsesc din desene. Sarcina de lucru Jetoane cu
primita este ca ei sa gaseasca printre aceste jetoane, demonstraţia parti ale pe grupe
elementele componente care se potrivesc si sa le lipeasca la corpului
fiecare imagine pentru a intregi corpul fiecarui animal acestora,
desenat. hrana si
Grupa nr.2 va primi o plansa pe care vor fi desenate mai foloasele
multe animale.Alaturat vor primi un plic in care vor gasi acestora
jetoane Li se va spune ca au pe fisa si pe jetoate animale
mai mari sau mai mici in functie de stadiul de dezvoltare in
care se gasesc. observare
Sarcina de lucru este ca ei sa grupeze jetoanele cu animale sistematica
mai mici in jurul animalului mai mare desenat pe plansa, in
functie de specia pe care o reprezinta.Liderul de grup va
prezenta rezultatele investigatiei si va numi animalutele
desenate pe jetoane.
Grupa nr.3 va primi o plansa pe care vor fi desenate mai
multe animale: si alaturat un plic in care vor fi jetoane de
carton care contin imagini cu hrana acestor animale.
Sarcina de lucru este ca elevii sa selecteze jetoanele care
reprezinta hrana fiecarui animal si sa le lipeasca in jurul
animalului respectiv.Liderul de grup va numi pentru fiecare
animal hrana adecvata. explicaţia
Grupa nr.4 va primi o plansa pe care vor fi desenate mai
multe animale:un porc, o vaca , o oaie, un cal, un caine, o
pisica. Alaturat vor primi un plic in care vor fi jetoane pe
care s-au desenat produse obtinute din carne si lapte, din
pielea si blana animalelor respective si imagini cu animale
care ajuta la efectuarea muncilor agricole, la paza casei
omului si la prinderea unor animale daunatoare omului.
Sarcina de lucru este ca ei sa gaseasca jetoanele pe grupe
adecvate cu produse obtinute de la anumite animale, cu
animale cu ajutorul carora omul efectueaza munci agricole,
sau cu animale care asigura paza omului si prinderea altor -
animale daunatoare si sa le lipeasca in dreptul fiecarui
animal desenat pe plansa cu animale desenate. joc didactic
Liderul grupului va prezenta jetoanele ce ilustreaza
produsele obtinute prin prelucrare de la anumite animale si
jetoanele ce ilustreaza alte foloase pe care omul le are de la
aceste animale domestice.
Le urez spor la lucru si le comunic timpul in care trebuie sa
se incadreze. Dupa expirarea timpuluin de lucru liderii de
grup sunt rugati sa prezinte descoperirile facute.
Proba nr.3 joc didactic
conversatia,ex pe grupe
Obtinerea Metoda cubului plicatia
performantei si Se impart sarcinile fiecarei grupe prin aruncarea cubului si
asigurarea feed- preluarea sarcinii numarului pe care cade cubul.Fiecare Evaluare
back-ului grup raspunde pe rand conform cerintei primite.(descrie, explicatia individual, scrisa
compara, asociaza,analizeaza,aplica,argumenteaza) pe grupe
Proba nr.4
Propun spre rezolvare o fisa de evaluare.Ma asigur ca toti
elevii au inteles sarcinile din fisa.
Evaluarea Proba nr.5
cunostintelor Prezentarea power-point a unor ghicitori.

Incheierea Se audiaza cantecul –Graiul animalelor.Se recita poezii.


activitatii Se exemplifica titluri de povesti ale caror personaje sunt
animale domestice.Se fac aprecieri asupra modului de lucru.