Sunteți pe pagina 1din 1

https://tugofweb.

com
Profesor Blaga Mirela-Gabriela

Subofiţeri şi Maiştri militari – 6 - Test grilă la matematică

1. Să se ordoneze crescător numerele reale , √3, , .


a) , , √3, b) √3, , , c) , √3, , d) √3, , ,

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≤ 0.


a) (−∞, − 2) ∪ [ , ∞) b) (−2, ] c) [ , ∞) d) (−∞, ]

3. Să se determine punctul de intersecţie al graficului funcţiei : ℝ → ℝ, ( ) = 2 + 4 cu axa Oy.


a) (−2, 0) b) (2, 4) c) (0, 4) d) (−1, 2)

4. Să se rezolve ecuaţia = , ∈ ( 0, 2 ).
a) , b) c) , d)

5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia √ − 1 = 7 − .


a) 10, 5 b) 10 c) 1 d) 5

6. Să se determine ∈ ℝ pentru care graficul funcţiei : ℝ → ℝ, ( ) = + 6 − 9 este tangent axei Ox.


a) −1 b) 1 c) 0 d) −3

7. Partea reală a numărului complex = (1 − 2 ) este


a) 2 b) 13 c) −14 d) −11

8. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării ( + ) este


a) 32 b) 64 c) 16 d) 8

9. Să se determine măsura unghiului B al triunghiul ABC dreptunghic în A, cu AC=6 şi BC=12.


a) 90° b) 60° c) 30° d) 45°

10. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia + + = 12.


a) 3 b) 2 c) 1 d) 4

11. Inversa funcţiei bijective : ℝ → ( 1, ∞), ( ) = 3 + 1 este


a) : ℝ → ℝ, b) : ( 1, ∞) → ℝ, c) : ℝ → ( 1, ∞), d) : ( 1, ∞) → ℝ,
( )= ( )= ( − 1) ( )= 3 −1 ( )= −1

12. Să se calculeze aria triunghiului , unde (1, 2), (3,4), (−2, 0).
a) 2 b) 1 c) 4 d) 0

13. + + =1
Să se determine ∈ ℝ pentru care sistemul + + = admite cel puţin două soluţii.
+ + =
a) ℝ\{−2, 1} b) 1 c) −2 d) 0

14. 1
Să se determine valoarea parametrului real pentru care rangul matricei este 2.
2
a) 0 b) ℝ\{2} c) 2 d) ℝ\{0, 2}

15. Numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei − − 12 = 0 este


a) 0 b) 1 c) 2 d) 4