Sunteți pe pagina 1din 1

https://tugofweb.

com
Profesor Blaga Mirela-Gabriela

Subofiţeri şi Maiştri militari -1- Test grilă la matematică

1. Să se calculeze + −2 , unde și sunt rădăcinile ecuaţiei + + 5 = 0.


a) −19 b) 1 c) −1 d) 19

2. Să se determine imaginea funcţiei : ℝ → ℝ, ( ) = − 4 + 1.


a) (−∞, 2] b) [ 2, ∞) c) (−∞,−5] d) [−3, ∞)

3. Să se determine ∈ ℝ pentru care numerele + 1, , −4 sunt în progresie aritmetică.


a) 1 b) −1; 3 c) 3 d) 1; −3

4. Se dau mulţimile = {1} şi = {2, 3}. x este


a){(1,1), (2,2), (3,3)} b) {(2,1), (3,1)} c) d) {(1,2), (1,3)}

5. Rezultatul calculului [√3] + {√3} este


a) 2 b) 1+√3 c) √3 d) 3

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia √ + 1 = 5 − .


a) 8 b) 5 c) 3 d) 2

7. −2 =3
Să se rezolve sistemul .
7 + 3 = −13
a)( , ) = (−1, −2) b) ( , ) = (−2, −1) c) ( , ) = ( 1, 2) d) ( , ) = ( 2, 1)

8. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 5 ≤ 1.


a) (−∞,−1] b) [−1, ∞) c) −1 d) (−∞,−5]

9. Rezultatul calculului 30° + 60° este


a) √3 b) 1 c)
√ d) 0

10. 1 2 −2 1
Să se calculeze − , unde = și = .
2 1 1 −2
a) 8 ∙ b) 10 ∙ 0 8 0 0
c) d)
8 0 0 0

11. Să se determine ∈ ℝ pentru care polinomul 2 − +3 − este divizibil cu − 1.


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

12. Să se calculeze 1 + + + ⋯ + .
a) − b) −1 c) 1 d)

13. Să se rezolve ecuaţia + = 6, ∈ ℕ, ≥ 2.


a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

14. Funcţia : [ 0, ∞) → ℝ, ( ) = √ este


a) convexă b) bijectivă c) crescătoare d) inversabilă

15. + + =6
Să se determine ∈ ℝ pentru care sistemul 2 + + = 11 admite soluţia (x,y,z)=(1,2,3).
− + − = −2
a) 1 b) 3 c) 2 d) 4