Sunteți pe pagina 1din 1

https://tugofweb.

com
Profesor Blaga Mirela-Gabriela

Subofiţeri şi Maiştri militari -3- Test grilă la matematică

1. Rezultatul calculului √2 + √3 + √2 − √3 este


a) 2√2 b) 2√3 c) 0 d) 1

2. În mulţimea numerelor reale, soluţia inecuaţiei > 0 este


a) (−∞, − 1) ∪ ( 2, ∞) b) [−1, 2) c) (−∞, − 1] ∪ (2, ∞) d) (−1, 2)

3. Fie funcţia : ℝ → ℝ, ( ) = + , ∈ ℝ. Valoarea lui m pentru care ( ) = ( ) ∙ ( ) este


a) −2 b) −1 c) 0 d) 1

4. Să se calculeze 2 , dacă =

.
a) b) c) √3 √
d)

5. Soluţia ecuaţiei 3( + 1) = 3(1 − ) este


a) 3 b) 2 c) 1 d) 0

6. Să se determine ∈ ℝ pentru care graficul funcţiei : ℝ → ℝ, ( ) = +2 + este tangent axei Ox.


a) 2 b) 1 c) −1 d) −2

7. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia + 2= .


a) b) 1 c) 5 d) 10

8. Să se rezolve ecuaţia = 10, ∈ ℕ, ≥ 2.


a) 5 b) 4 c) 6 d) 3

9. Se dă funcţia : ℝ → ℝ, ( ) = 3 . Atunci
a) f este descrescătoare b) f este bijectivă c) f este crescătoare d) f este surjectivă

10. Dacă + + 1 = 0 , atunci − 1 este


a)
√ b) 0 c) 1 d)

11. Inversa funcţiei bijective : ℝ → ℝ, ( ) = − + 1 este : ℝ → ℝ, ( )=


a) − 1 b) − − 1 c) + 1 d) − + 1

12. Să se determine numărul submulţimilor unei mulţimi cu trei elemente.


a) 8 b) 7 c) 6 d) 4

13. − + + =1
Să se determine ∈ ℝ pentru care sistemul 2 − + = 0 este compatibil determinat.
+ − =2
a) −2 b) ℝ\{−2} c) 0 d) ℝ\{0}

14. 1 2 3
Valoarea determinantului 4 5 6 este
7 8 9
a) 0 b) 36 c) 105 d) 225

15. Câtul împărţirii polinomului + 2 + 3 + 4 la + 1 este


a) 2 b) − +1 c) + +2 d) 0