Sunteți pe pagina 1din 1

https://tugofweb.

com

Profesor Blaga Mirela-Gabriela

Subofiţeri şi Maiştri militari - 4 - Test grilă la matematică

1. Axa de simetrie a funcţiei : ℝ → ℝ, ( ) = − 4 + 1 este


a) = 2 b) = −2 c) = 1 d) = −1

2. Să se determine numărul submulţimilor cu două elemente a unei mulţimi cu patru elemente.


a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

3. Să se determine al şaptelea termen al unei progresii geometrice cu = 3 și = 6.


a) 36 b) 192 c) 18 d) 64

4. Să se calculeze 15°.
√ √ b) √ √ √
a) c) d)

5. Să se calculeze aria triunghiului cu laturile de 5, 8, 11.


a) 20 b) 4√21 c) d) 4√11

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 + 5 = 30.


a) 1 b) 2 c) 3 d) 0

7. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ( − 2) > 1.


a) (0, ∞) b) (2, ∞) c) (12, ∞) d) (3, ∞)

8. Să se calculeze ∙ ∙ …∙ .
a) −1 b) 1 c) − d)

9. + =
a) 0 b) 1 c) d)

10. 3 2 1 1
Să se rezolve ecuaţia matriceală ∙ = , unde = și = .
1 0 1 1
1 −1 1 1 0 2 3 1
a) b) c) d)
1 −1 1 1 1 −3 2 0

11. 1 1
Să se determine ∈ ℝ pentru care matricea 1 1 are rangul unu.
1 1 1
a) 0 b) 1 c) −1 d) 2

12. Să se determine simetricul lui 4 faţă de legea de compoziţie ∘ = − 2 − 2 + 6, ∀ , ∈ (2, ∞).


a) 3 b) 4 c) d)

13. Să se calculeze + + + unde , , , sunt soluţiile ecuaţiei −3 +5 − 7 + 9 = 0.


a) b) c) d)

14. Restul împărţirii polinomului + 2 + 3 + 4 la + 1 este


a) 2 b) − +1 c) + +2 d) 0

15. Să se rezolve în ℤ ecuaţia 2 + 3 = 5.


a) 1 b) 2 c) 2, 5 d) 1, 4