Sunteți pe pagina 1din 89

1.

Elementele celulare ale ţesutului conjunctiv lax sunt:


a) [x] fibroblastele
b) [x] fibrocite
c) [x] adipocitele
d) [ ] endoteliale
e) [x] macrofagele
---------------------------------------------------------------------
2. Indicaţi nivelurile de organizare ale fibrelor de colagen:
a) [x] molecular
b) [x] supramolecular
c) [ ] intermolecular
d) [x] fibrilar
e) [x] de formare a fibrelor
---------------------------------------------------------------------
3. Cartilajul elastic:
a) [ ] este abundent vascularizat
b) [x] intră în componenţa epiglotei
c) [ ] acoperă suprafeţele articulare ale oaselor
d) [ ] intră în componenţa simfizei pubiene
e) [ ] are proprietatea de a se calcifica
---------------------------------------------------------------------
4. Osteoclastele:
a) [x] sunt de provenienţă hematogenă
b) [ ] fac parte din diferonul osos
c) [ ] sunt celule mononucleate
d) [x] sunt celule polinucleate
e) [x] conţin numeroşi lizozomi
---------------------------------------------------------------------
5. Fibrele de colagen ale ţesutului conjunctiv fibros lax sunt formate din proteinele secretate de:
a) [ ] condroblaste
b) [x] fibroblaste
c) [ ] osteoblaste
d) [ ] monoblaste
e) [ ] mieloblaste
---------------------------------------------------------------------
6. Lamelele osoase ale ţesutului osos sunt constituite din:
a) [ ] fibre elastice
b) [x] fibre de colagen
c) [x] osteocite
d) [ ] osteoane
e) [ ] condrocite
---------------------------------------------------------------------
7. Osteoclastele:
a) [x] sunt celule multinucleate, poliploide
b) [ ] formează stratul intern al periostului
c) [x] secretă enzime proteolitice
d) [ ] derivă din fibroblaste
e) [ ] secretă componentele matricei ţesutului osos
---------------------------------------------------------------------
8. Cartilajul hialin:
a) [ ] se dezvoltă din miotomii somitelor
b) [x] se dezvoltă din mezenchim
c) [ ] conţine peste 70% săruri minerale
d) [x] conţine grupuri izogene de condrocite
e) [ ] este bine vascularizat
---------------------------------------------------------------------
9. Precursorii colagenului sunt secretaţi de :
a) [ ] macrofage
b) [x] fibroblaste
c) [ ] limfocite
d) [ ] celulele plasmatice
e) [x] fibrocite
---------------------------------------------------------------------
10. Ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat formează:
a) [x] tendoanele
b) [ ] dermul pielii
c) [x] membranele fibroase
d) [x] capsula unor organe
e) [ ] măduva oaselor
---------------------------------------------------------------------
11. Ţesutul conjunctiv reticular:
a) [x] formează stroma organelor hematopoietice
b) [ ] formează stratul reticular al dermului pielii
c) [x] este constituit din celule reticulare şi fibre de reticulină
d) [ ] este constituit din adipocite, celule reticulare, mastocite
e) [ ] prezintă ţesut conjunctiv fibros dens ordonat
---------------------------------------------------------------------
12. Plasmocitul:
a) [x] derivă în rezultatul diferenţierii limfocitului - B
b) [x] intră în componenţa ţesutului conjunctiv fibros lax
c) [x] secretă imunoglobuline
d) [ ] are funcţie de fagocitoză
e) [ ] citoplasma este oxifilă
---------------------------------------------------------------------
13. Ţesutul osos reticulofibros:
a) [ ] este format din lamele osoase
b) [ ] unitatea morfofuncţională este osteonul
c) [ ] formează diafizele oaselor tubulare
d) [x] conţine osteocite şi substanţă intercelulară mineralizată
e) [ ] nu are substanţă intercelulară
---------------------------------------------------------------------
14. Pericondrul:
a) [x] acoperă ţesuturile cartilaginoase hialin şi elastic
b) [ ] este prezent doar la ţesutul cartilaginos hialin
c) [ ] acoperă osul lamelar
d) [x] este format din două straturi
e) [x] conţine condroblaste
---------------------------------------------------------------------
15. Macrofagele:
a) [x] provin din monocite
b) [ ] în lizozomi se conţine colagen
c) [x] fac parte din sistemul fagocitar mononuclear
d) [x] citolema conţine receptori pentru imunoglobuline
e) [x] citoplasma conţine o cantitate sporită de fagozomi şi lizozomi
---------------------------------------------------------------------

16. Ţesutul cartilaginos hialin:


a) [x] conţine grupuri izogene de condrocite
b) [ ] se află în discurile intervertebrale
c) [x] substanţa intercelulară este bogată în glicozaminoglicani
d) [x] conţine matrice interteritorială
e) [x] conţine matrice teritorială
---------------------------------------------------------------------
17. Ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale sunt:
a) [x] ţesutul reticular
b) [ ] ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat
c) [x] ţesutul adipos
d) [x] ţesutul mucos
e) [ ] ţesutul conjunctiv fibros dens neordonat
---------------------------------------------------------------------
18. Selectaţi celulele ţesuturilor cartilaginoase:
a) [ ] osteoblastele
b) [x] condrocitele
c) [x] condroblastele
d) [ ] osteocitele
e) [ ] osteoclastele
---------------------------------------------------------------------
19. Osteocitele ţesutului osos:
a) [x] sunt celule mature
b) [ ] se divid mitotic
c) [x] sunt celule cu prelungiri
d) [x] au nucleu compact, relativ mare
e) [x] citoplasma lor este slab bazofilă cu organitele relativ reduse
---------------------------------------------------------------------
20. Fibroblastele au capacitatea de a sintetiza:
a) [x] colagen
b) [x] elastină
c) [ ] anticorpi
d) [x] glicozaminoglicani
e) [x] proteoglicani
---------------------------------------------------------------------
21. Citoplasma plasmocitelor manifestă:
a) [x] o intensă bazofilie
b) [ ] o abundenţă de lizozomi şi peroxizomi
c) [x] un reticul endoplasmatic granular bine dezvoltat
d) [ ] oxifilie
e) [x] prezenţa unui halou, unde sunt situaţi centriolii şi complexul Golgi
---------------------------------------------------------------------
22. Ţesutul adipos brun:
a) [x] este prezent la nou-născut
b) [x] celulele sunt împrejmuite de hemocapilare
c) [x] în citoplasma celulelor se observă numeroase mitocondrii
d) [ ] capacitatea oxidativă a celulelor adipoase brune este de 20 ori mai mică decât a celor albe
e) [x] culoarea ţesutului e determinată de citocromii mitocondriilor
---------------------------------------------------------------------
23. Selectaţi celula capabilă de a secreta histamina:
a) [ ] fibroblastul
b) [ ] macrofagul
c) [x] mastocitul
d) [ ] adipocitul
e) [ ] plasmocitul
---------------------------------------------------------------------
24. Cartilajul hialin se întâlneşte:
a) [x] în locurile de unire a coastelor cu sternul
b) [x] în laringe
c) [x] în căile respiratorii
d) [ ] în discurile intervertebrale
e) [x] pe suprafaţa articulară a oaselor
---------------------------------------------------------------------
25. Substanţa compactă a diafizei osului tubular conţine:
a) [x] stratul osteoanelor
b) [x] sistemul de lamele circumferinţiale externe
c) [x] lamele osoase interstiţiale
d) [x] lamele osoase circumferinţiale interne
e) [ ] trabecule osoase
---------------------------------------------------------------------
26. Sistemul macrofagic include:
a) [x] celulele stelate din capilarele sinusoide ale ficatului
b) [ ] lipocitele perisinusoidale ale ficatului
c) [x] osteoclastele
d) [x] microgliocitele
e) [ ] celulele mezangiale ale rinichiului
---------------------------------------------------------------------
27. Ţesutul cartilaginos:
a) [x] este constituit din celule şi o cantitate abundentă de substanţă intercelulară
b) [ ] conţine un număr relativ mare de fibre şi o cantitate neînsemnată de substanţă intercelulară
c) [x] conţine circa 70-80% apă, 10-15 % substanţă organice; 4-7 % săruri
d) [ ] conţine circa 70% de compuşi neorganici şi 30 % substanţe organice
e) [x] nu conţine vase sanguine
---------------------------------------------------------------------
28. Creşterea osului tubular în grosime se realizează în baza:
a) [ ] plăcii cartilaginoase metaepifizare
b) [x] periostului
c) [ ] osteonului
d) [ ] sistemului de lamele osoase comune externe
e) [ ] sistemului de lamele osoase comune interne
---------------------------------------------------------------------
29. Selectaţi celula (celulele) ţesutului conjunctiv fibros lax:
a) [x] adipocitele
b) [x] macrofagele
c) [x] pericitele
d) [ ] celulele interstiţiale
e) [ ] podocitele
---------------------------------------------------------------------
30. Fasciculele de colagen de ordinul II din componenţa tendonului sunt delimitate de :
a) [ ] tendonocite
b) [x] endotenoniu
c) [ ] peritenoniu
d) [ ] endomiziu
e) [ ] perimiziu
---------------------------------------------------------------------
31. Ţesutul cartilaginos hialin la adulţi se întîlneşte în:
a) [ ] pavilionul urechii
b) [ ] cartilajele corniculat şi cuneiform ale laringelui
c) [x] locurile de unire a coastelor cu sternul
d) [x] pe suprafaţa articulară a oaselor
e) [ ] în discurile intervertebrale
---------------------------------------------------------------------
32. Lamelele osoase sunt constituite din:
a) [ ] osteocite şi fibre elastice
b) [ ] osteocite şi substanţa fundamentală mineralizată
c) [x] osteocite, fibre de colagen şi substanţa fundamentală mineralizată
d) [ ] osteocite, substanţa fundamentală mineralizată şi vase sanguine
e) [ ] osteoblaste, fibre de colagen şi vase sanguine
---------------------------------------------------------------------
33. Ţesutului conjunctiv fibros lax îi sunt proprii următoarele elemente celulare:
a) [x] fibroblastele
b) [x] mastocitele
c) [ ] miocitele
d) [ ] miosatelitocitele
e) [x] macrofagele
---------------------------------------------------------------------
34. Indicaţi ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale:
a) [x] ţesutul reticular
b) [x] ţesutul mucos
c) [ ] ţesutul seros
d) [x] ţesutul adipos
e) [x] ţesutul pigmentar
---------------------------------------------------------------------
35. Modalităţile de creştere a cartilajului sunt:
a) [ ] prin apoptoză
b) [x] prin apoziţie
c) [ ] prin mineralizare
d) [ ] intercelulară
e) [x] interstiţială
---------------------------------------------------------------------
36. Osteocitele:
a) [ ] se divid mitotic
b) [x] nu se divid mitotic
c) [x] organitele sunt relativ slab dezvoltate
d) [ ] organitele sunt bine dezvoltate
e) [x] sunt situate оn lacune osoase
---------------------------------------------------------------------
37. Periostul:
a) [ ] tapetează canalul medular al osului
b) [ ] acoperă suprafaţa cartilajului hialin
c) [x] prezintă învelişul osului
d) [x] are două straturi
e) [ ] conţine condrocite şi osteoclaste
---------------------------------------------------------------------
38. Condroblastele:
a) [ ] sunt celulele mature ale cartilajului
b) [ ] formează grupuri izogene
c) [x] secretă componentele matricei cartilajului
d) [x] conţin reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
e) [ ] provin din monocitele sângelui
---------------------------------------------------------------------
39. Ţesutul reticular se întâlneşte în:
a) [x] măduva hematogenă a oaselor
b) [ ] timus
c) [ ] glanda tiroidă
d) [x] ganglionii limfatici
e) [x] splină
---------------------------------------------------------------------
40. Mastocitele:
a) [x] granulele specifice conţin histamină, heparină şi enzime proteolitice
b) [x] provin de la predecesori din măduva osoasă roşie
c) [ ] au capacitate de fagocitoză
d) [ ] sintetizează imunoglobuline
e) [x] asigură homeostazia locală
---------------------------------------------------------------------
41. Trăsăturile distinctive ale ţesutului conjunctiv sunt:
a) [x] cantitatea mare de substanţă intercelulară
b) [x] diversitatea tipurilor celulare
c) [ ] proprietăţile ţesutului sunt determinate de către celule
d) [x] proprietăţile ţesutului sunt determinate de către substanţa intercelulară
e) [x] sunt de provenienţă mezenchimală
---------------------------------------------------------------------
42. Adipocitele multiloculare se deosebesc de cele uniloculare prin:
a) [x] oxidarea în mitocondrii desociată de fosforilare
b) [x] numărul sporit de mitocondrii
c) [x] multitudinea picăturilor de lipide
d) [x] localizarea centrală a nucleului
e) [ ] provenienţă mezodermală
---------------------------------------------------------------------
43. Fibroblastele sintetizează şi secretă:
a) [x] colagen
b) [x] elastină
c) [ ] heparină
d) [x] fibronectină
e) [ ] imunoglobuline
---------------------------------------------------------------------

44. Indicaţi celulele capabile să sintetizeze histamina:


a) [ ] neutrofilele
b) [x] bazofilele
c) [ ] eozinofilele
d) [ ] macrofagele
e) [x] mastocitele
---------------------------------------------------------------------
45. Osteogeneza directă debutează cu formarea:
a) [ ] osteonului
b) [ ] trabeculelor osoase
c) [ ] periostului
d) [x] insulei osteogene
e) [ ] lamelelor osoase
---------------------------------------------------------------------
46. În matricea cartilajului elastic sunt prezente:
a) [x] proteoglicani
b) [ ] fibre nervoase
c) [x] fibre elastice
d) [ ] capilare sanguine
e) [x] apă
---------------------------------------------------------------------
47. Lamelele intercalare ale ţesutului osos lamelar reprezintă:
a) [ ] materialul pentru formarea lamelelor circumferenţiale externe şi interne
b) [ ] materialul pentru formarea osteonului
c) [ ] părţile componente ale osteoanelor nou-formate
d) [ ] părţile componente ale endostului
e) [x] reziduri al osteoanelor distruse
---------------------------------------------------------------------
48. Selectaţi predecesorul osteoclastului:
a) [ ] osteoblastul
b) [ ] condroblastul
c) [ ] osteocitul
d) [x] monocitul
e) [ ] limfocitul
---------------------------------------------------------------------
49. În reorganizarea structurii ţesutului osos lamelar sunt implicate:
a) [x] rezorbţia osteoanelor vechi
b) [x] schimbul generaţiei de osteoane
c) [ ] menţinerea structurii osteonului pe parcursul întregii vieţi
d) [x] efortul fizic asupra osului
e) [x] perturbaţiile hormonale în organism
---------------------------------------------------------------------
50. Selectaţi sinapsele interneuronale:
a) [x] axo-somatice
b) [ ] dendro-somatice
c) [x] axo-dendritice
d) [x] axo-axonale
e) [x] dendro-dendritice
---------------------------------------------------------------------
51. Selectaţi elementele celulare ale macrogliei:
a) [x] oligodendrocitele
b) [ ] macrofagele gliale
c) [x] astrocitele
d) [x] ependimocitele
e) [ ] neurocitele
---------------------------------------------------------------------
52. Ependimocitele tapetează:
a) [ ] vasele sanguine
b) [ ] trompele uterine
c) [x] canalul cerebrospinal
d) [x] ventriculii cerebrali
e) [ ] endocardul
---------------------------------------------------------------------
53. Componentele unei sinapse sunt:
a) [ ] miofilamentele
b) [x] spaţiul sinaptic
c) [x] membrana presinaptică
d) [x] membrana postsinaptică
e) [ ] nexusul
---------------------------------------------------------------------
54. Neuroglia este reprezentată de:
a) [x] astrocite
b) [x] ependimocite
c) [x] microglie
d) [ ] neuroni multipolari
e) [x] oligodendrocite
---------------------------------------------------------------------
55. Teaca de mielină este produsă de:
a) [x] oligodendrocite
b) [ ] astrocite
c) [ ] celulele crestelor neurale
d) [ ] ependimocite
e) [x] celulele Schwann
---------------------------------------------------------------------
56. Mezaxonul reprezintă:
a) [x] membrana dublă a neurolemocitului
b) [ ] sinonimul strangulaţiei Ranvier
c) [ ] membrana dublă a axolemei
d) [ ] excrescenţa oligodendrogliocitului
e) [ ] excrescenţa astrocitului fibros
---------------------------------------------------------------------
57. Microglia este reprezentată de:
a) [ ] astrocite protoplasmatice
b) [ ] astrocite fibroase
c) [x] macrofage gliale
d) [ ] oligodendrogliocite
e) [ ] ependimocite
---------------------------------------------------------------------
58. Enumeraţi organitele speciale ale neuronului:
a) [ ] incluziunile de glicogen
b) [ ] miofibrilele şi tonofibrilele
c) [x] substanţa cromatofilă
d) [ ] incluziunile pigmentare
e) [x] neurofibrilele
---------------------------------------------------------------------
59. Care din organitele enumerate corespund substanţei cromatofile (Nissl) a neuronului:
a) [ ] complexul Golgi+mitocondriile
b) [ ] ribozomii+ mitocondriile
c) [x] cisternele reticulului endoplasmatic rugos+poliribozomii
d) [ ] complexul Golgi+lizozomii+ribozomii
e) [ ] complexul de ADN+ glicogen
---------------------------------------------------------------------
60. În fibra nervoasă mielinică se disting:
a) [x] strangulaţii Ranvier
b) [x] cilindraxul
c) [x] mezaxonul
d) [ ] astrocite
e) [x] scizuri mielinice
---------------------------------------------------------------------
61. Macroglia este reprezentată de:
a) [x] ependimocite
b) [x] astrocite
c) [x] oligodendrocite
d) [ ] sustentocite
e) [ ] fibre nervoase amielinice
---------------------------------------------------------------------
62. Pentru o celulă nervoasă multipolară e caracteristic:
a) [x] conţine un axon şi multe dendrite
b) [ ] conţine o dendrită şi mulţi axoni puternic ramificaţi
c) [ ] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi în axon
d) [x] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi dendritele neuronului
e) [ ] conţine o cantitate mare de mioglobină şi glicogen
---------------------------------------------------------------------
63. Oligodendrogliocitele:
a) [x] formează învelişul fibrelor nervoase şi al terminaţiunilor nervoase
b) [ ] formează aparatul de sprigin al sistemului nervos central
c) [ ] formează aparatul de suport al creierului
d) [ ] căptuşesc canalul central al măduvei spinării şi ventriculii cerebrali
e) [ ] elimină diferite substanţe active în cavitatea ventriculilor cerebrali
---------------------------------------------------------------------
64. Indicaţi mediatorul/mediatorii caracteristici sinapsei neuro-musculare:
a) [ ] adrenalina
b) [ ] noradrenalina
c) [x] acetilcolina
d) [ ] dofamina
e) [ ] serotonina
---------------------------------------------------------------------
65. Conform clasificării morfologice distingem următorii neuroni:
a) [x] unipolari
b) [x] bipolari
c) [ ] tripolari
d) [x] pseudounipolari
e) [x] multipolari
---------------------------------------------------------------------
66. Celulele nervoase posedă:
a) [x] neurotubuli
b) [x] neurofibrile
c) [x] corpusculi Nissl
d) [ ] corpusculi Hassal
e) [x] mitocondrii
---------------------------------------------------------------------
67. Ţesutul muscular striat scheletal derivă din:
a) [ ] dermatomul somitelor
b) [x] miotomul somitelor
c) [ ] sclerotomul somitelor
d) [ ] mezenchim
e) [ ] tubul neural
---------------------------------------------------------------------
68. Sarcomerul:
a) [x] este format din două semidiscuri I şi un disc A
b) [x] discul A conţine miofilamente de actină şi miozină
c) [x] semidiscul I conţine miofilamente de actină
d) [ ] banda H conţine miofilamente de actină
e) [x] de linia Z se fixează miofilamentele de actină
---------------------------------------------------------------------
69. Celulele mioepiteliale:
a) [x] au provenienţă ectodermală
b) [ ] au provenienţă mezenchimală
c) [x] au membrana bazală comună cu exocrinocitele
d) [x] facilitează eliminarea secreţiei din glandele exocrine
e) [x] nucleul este situat central
---------------------------------------------------------------------
70. Tipurile de cardiomiocite. Selectaţi răspunsul/răspunsurile corecte:
a) [x] conductoare
b) [x] contractile
c) [ ] anucleate
d) [x] secretorii
e) [ ] piriforme
---------------------------------------------------------------------
71. Endomiziul:
a) [x] prezintă ţesut conjunctiv fibros lax
b) [ ] acoperă fiecare fascicul de fibre musculare
c) [x] acoperă fiecare fibră musculară
d) [ ] acoperă muşchiul în întregime
e) [ ] constituie aparatul contractil al fibrei musculare
---------------------------------------------------------------------

72.Liniile Z a miofibrilei:
a) [ ] nu sunt prezente în muşchiul cardiac
b) [x] bisectă discurile izotrope ale miofibrilelor
c) [x] lipsesc (absentează) în miocitele netede
d) [x] fixează filamentele de actină
e) [ ] constituie discurile anizotrope ale sarcomerului
---------------------------------------------------------------------
72. Sarcolema este constituită de:
a) [x] membrana bazală + plasmalemă
b) [ ] membrana bazală + endomiziu
c) [ ] plasmalema + endomiziu
d) [ ] endomiziu + perimiziu
e) [ ] perimiziu + epimiziu
---------------------------------------------------------------------
73. Suprafeţele de contact a cardiomiocitelor formează:
a) [x] conexiuni digitiforme
b) [x] desmozomi
c) [x] nexusuri
d) [ ] sinapse
e) [ ] zonule ocludente
---------------------------------------------------------------------
74. Sarcomer se numeşte:
a) [ ] segmentul miofibrilei situat între telofragma şi mezofragma
b) [x] segmentul miofibrilei situat între două telofragme
c) [ ] segmentul miofibrilei, situat între două mezofragme
d) [ ] segmentul miofibrilei din banda H
e) [ ] segmentul miofibrilei situat între banda A şi banda I
---------------------------------------------------------------------
75. Discul I a două sarcomere vecine este alcătuit din:
a) [ ] filamente de miozină
b) [x] filamente de actină
c) [ ] filamente de actină şi miozină
d) [ ] filamente de miozină şi troponină
e) [ ] filamente de troponină şi tropomiozină
---------------------------------------------------------------------
76. Triada fibrei musculare striate scheletale include:
a) [ ] două jumătăţi ale discului-I şi un disc A
b) [ ] două filamente de actină şi un filament de miozină
c) [x] două cisterne ale reticulului sarcoplasmatic agranular şi un tub -T
d) [ ] doi nuclei ai fibrei musculare şi un miosatelitocit
e) [ ] o cisternă a reticulului sarcoplasmatic agranular şi doi tubi-T
---------------------------------------------------------------------
77. Cardiomiocitul:
a) [ ] este o celulă fuziformă
b) [x] conţine unul sau doi nuclei situaţi central
c) [x] miofibrilele sunt situate la periferie, sub sarcolemă
d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri
e) [x] miofibrilele sunt constituite din miofilamente subţiri şi groase
---------------------------------------------------------------------
78. Ţesutul muscular neted se întâlneşte în peretele:
a) [x] vaselor sanguine
b) [ ] faringelui
c) [x] stomacului
d) [x] intestinului subţire
e) [x] vezicii urinare
---------------------------------------------------------------------
79. Unitatea morfofuncţională a ţesutului muscular striat scheletal este:
a) [ ] sarcomerul
b) [x] fibra musculară
c) [ ] miocitul
d) [ ] miosatelitocitul
e) [ ] cardiomiocitul
---------------------------------------------------------------------
80. Ţesuturile musculare derivă din:
a) [x] ectoderm
b) [x] mezenchim
c) [x] tubul neural
d) [ ] coardă
e) [x] miotom
---------------------------------------------------------------------
81. Selectaţi organita (organitele) care sunt bine dezvoltate la ţesuturile musculare:
a) [ ] reticulul endoplasmatic granular
b) [x] reticulul endoplasmatic agranular
c) [x] mitocondriile
d) [ ] complexul Golgi
e) [ ] lizozomii
---------------------------------------------------------------------
82. Ce este comun pentru ţesuturile musculare striate scheletal şi cardiac:
a) [ ] triada
b) [ ] discul intercalar
c) [ ] miosatelitocitul
d) [x] striaţia transversală a miofibrilelor
e) [ ] prezenţa numărului impunător de nuclei
---------------------------------------------------------------------
83. Ţesuturile musculare derivă din:
a) [x] mezenchim
b) [ ] foiţa viscerală a splancnotomului
c) [x] miotom
d) [ ] coardă
e) [x] ectoderm
---------------------------------------------------------------------
84. Discul I a două sarcomere vecine este alcătuit din:
a) [ ] filamente de miozină
b) [x] filamente de actină
c) [ ] filamente de actină şi miozină
d) [ ] filamente de vinculină şi troponină
e) [ ] filamente de dineină şi tropomiozină
---------------------------------------------------------------------
85. Triada fibrei musculare striate scheletale include:
a) [ ] două jumătăţi ale discului-I şi un disc A
b) [ ] două filamente de actină şi un filament de miozină
c) [x] două cisterne terminale ale reticulului sarcoplasmatic neted şi un tub -T
d) [ ] doi nuclei ai fibrei musculare şi un miosatelitocit
e) [ ] o cisternă a reticulului sarcoplasmatic agranular şi doi tubi-T
---------------------------------------------------------------------
86. Cardiomiocitul:
a) [ ] este o celulă de formă aplatisată
b) [x] conţine unul sau doi nuclei situaţi central
c) [x] miofibrilele sunt situate la periferie, sub sarcolemă
d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri
e) [x] miofibrilele sunt constituite din miofilamente subţiri şi groase
---------------------------------------------------------------------
87. Miosatelitocitele:
a) [x] se dezvoltă din miotom
b) [x] sunt situate între plasmalemă şi membrana bazală a fibrei musculare
c) [x] reprezintă elemente cambiale ale ţesutului muscular scheletal
d) [ ] sunt capabile de a se contracta
e) [x] în perioada post natală asigură regenerarea fibrelor musculare
---------------------------------------------------------------------
88. Celulele mioepiteliale se întâlnesc оn:
a) [x] glande exocrine de origine ectodermală
b) [ ] fibre musculare striate
c) [ ] glande endocrine
d) [ ] în componenţa vaselor sanguine
e) [ ] în epiteliile de căptuşire
---------------------------------------------------------------------
89. Ţesutul muscular neted:
a) [ ] provine din miotomii somitelor
b) [x] provine din mezenchim
c) [x] se contractă involuntar
d) [ ] este activat de neuronii motori a măduvei spinării
e) [x] prezintă celule fuziforme cu nuclei situaţi central
---------------------------------------------------------------------
90. Tipul de secreţie cu distrugerea parţială a glandulocitului se numeşte:
a) [ ] merocrină
b) [x] apocrină
c) [ ] autocrină
d) [ ] paracrină
e) [ ] holocrină
---------------------------------------------------------------------
91. Selectaţi straturile epiteliului pluristratificat pavimentos keratinizat:
a) [x] bazal
b) [ ] intermediar
c) [x] granular
d) [ ] piramidal
e) [x] cornos
---------------------------------------------------------------------
92. Selectaţi organele tapetate de mezoteliu:
a) [ ] cavitatea bucală
b) [ ] esofagul
c) [ ] intestinul
d) [x] tunicile seroase
e) [ ] vasele sanguine
---------------------------------------------------------------------
93. Indicaţi glandele cu tipul de secreţie merocrină:
a) [x] glandele salivare
b) [ ] glandele mamare
c) [x] pancreasul exocrin
d) [ ] glandele sebacee
e) [ ] glandele sudoripare din regiunea fosei axilare
---------------------------------------------------------------------
94. Epiteliul unistratificat pavimentos tapetează:
a) [x] tunica internă a vaselor
b) [ ] mucoasa stomacului
c) [ ] mucoasa uterului
d) [x] tunicile seroase
e) [ ] căile respiratorii
---------------------------------------------------------------------
95. Secreţia glandelor seroase conţine:
a) [ ] serul sanguin
b) [x] proteine
c) [ ] mucus
d) [ ] proteine şi mucus
e) [ ] lipide
---------------------------------------------------------------------
96. Mezoteliul:
a) [ ] derivă din ectoderm
b) [x] derivă din splanchnotom
c) [x] celulele conţin melanină
d) [x] tapetează tunicile seroase
e) [ ] tapetează vasele sanguine
---------------------------------------------------------------------
97. În epiteliul pluristratificat pavimentos keratinizat se conţin:
a) [ ] celule interdigitiforme
b) [x] keratinocite
c) [x] melanocite
d) [x] celule dendritice Langerhans
e) [ ] celule mioepiteliale
---------------------------------------------------------------------
98. Glandele se numesc compuse deoarece:
a) [ ] posedă un canal excretor şi porţiuni secretorii ramificate
b) [ ] posedă canal excretor şi porţiuni secretorii alveolare şi tubulare
c) [x] posedă canal excretor ramificat şi porţiuni secretorii
d) [ ] revarsă secretul atât în sânge, cât şi la exterior
e) [ ] posedă secreţie mucoasă şi seroasă
---------------------------------------------------------------------
99. Epiteliile derivă din:
a) [x] ectoderm
b) [x] entoderm
c) [x] mezoderm
d) [ ] coardă
e) [x] tubul neural
---------------------------------------------------------------------
100. Epiteliul de tranziţie se întâlneşte în:
a) [ ] căile respiratorii
b) [ ] tubii renali
c) [x] căile urinare
d) [ ] piele
e) [ ] tunicile seroase
---------------------------------------------------------------------
101. Secreţia de tip apocrin e caracteristică pentru glandele:
a) [ ] salivare
b) [x] sudoripare din fosa axilară
c) [x] mamare
d) [ ] sebacee
e) [ ] duodenale
---------------------------------------------------------------------
102.Care din epiteliile enumerate derivă din ectoderm:
a) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al corneei ochiului
b) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al cavităţii bucale
c) [x] pluristratificat pavimentos necornificat al vaginului
d) [ ] de tranziţie a căilor urinare
e) [ ] unistratificat prizmatic al stomacului
---------------------------------------------------------------------
102. În cadrul epiteliului unistratificat anizomorf prismatic ciliat distingem următoarele celule:
a) [x] epiteliocite caliciforme
b) [x] epiteliocite bazale
c) [x] epiteliocite ciliate
d) [ ] epiteliocite apicale
e) [ ] epiteliocite principale
---------------------------------------------------------------------
103. Glandele exocrine după compoziţia chimică a secreţiei pot fi:
a) [x] seroase
b) [x] mucoase
c) [ ] colagene
d) [x] sebacee
e) [x] saline
---------------------------------------------------------------------
104. Membrana bazală la epitelii reprezintă:
a) [x] o reţea fină de structuri fibrilare şi substanţă amorfă
b) [ ] un strat de celule cubice, care asigură funcţia de regenerare
c) [ ] o pătură de ţesut conjunctiv cu vase şi nervi
d) [ ] un strat de fibroblaste
e) [ ] o peliculă fină de elastină
---------------------------------------------------------------------
105. Epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat tapetează:
a) [x] cavitatea bucală, faringele, esofagul
b) [x] regiunea terminală a tubului digestiv
c) [ ] uterul
d) [x] vaginul
e) [ ] căile urinare
---------------------------------------------------------------------
106. Selectaţi celulele straturilor bazal şi spinos la epiteliul pluristratificat pavimentos cornificat:
a) [x] keratinocite
b) [ ] celulele caliciforme
c) [x] macrofagele epidermale - dendrocitele Langerhans
d) [ ] celulele ciliate
e) [x] celulele-stem
---------------------------------------------------------------------
107. Pentru epitelii este caracteristic:
a) [ ] vascularizaţia abundentă
b) [x] prezenţa membranei bazale
c) [x] capacitatea pronunţată de regenerare
d) [ ] substanţă intercelulară abundentă
e) [x] polaritatea celulară
---------------------------------------------------------------------
108. Epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat este present оn:
a) [x] palatul dur
b) [x] esofag
c) [x] cornee
d) [ ] vezica urinară
e) [ ] uter
---------------------------------------------------------------------
109. Epiteliul columnar cu "marginea striată"de pe suprafaţa vilozităţii:
a) [ ] se dezvoltă din mezenchim
b) [x] are funcţie de absorbţie
c) [ ] are funcţie de secreţie
d) [ ] se întâlneşte în stomac
e) [x] se dezvoltă din entoderm
---------------------------------------------------------------------
110. În celula epitelială specializată în sinteza intensă de proteine "pentru export" sunt bine
dezvoltate:
a) [ ] reticulul endoplasmatic neted, complexul Goldgi
b) [ ] ribozomii liberi, mitocondriile
c) [x] reticulul endoplasmatic rugos, complexul Golgi
d) [ ] reticulul endoplasmatic neted, mitocondriile
e) [ ] lizozomii, reticulul endoplasmatic neted
---------------------------------------------------------------------
111. Pentru toate tipurile de epitelii este caracteristic:
a) [x] sunt practic lipsite de substanţa intercelulară
b) [x] posedă polaritate
c) [x] au membrana bazală
d) [x] celulele sunt fixate de membrana bazală cu ajutorul hemidesmozomilor
e) [ ] conţin vase sanguine
---------------------------------------------------------------------
112. Intrebarea nr. 202: Intrebarea165 Capitol: Epitelii Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secStratul spinos se întîlneşte în epiteliile:
a) [x] stratificat pavimentos necornificat
b) [ ] simplu anizomorf ciliat
c) [ ] simplu pavimentos
d) [x] stratificat pavimentos cornificat
e) [ ] în cadrul tuturor epiteliilor
---------------------------------------------------------------------
113. Epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat se întâlneşte în:
a) [x] trahee
b) [x] bronhiile de calibru mare
c) [x] bronhiile de calibru mediu
d) [ ] esofag
e) [ ] intestinul subţire
---------------------------------------------------------------------
114. În componenţa stratului spinos al epiteliului pluristratificat pavimentos cornificat deosebim
următoarele celule:
a) [x] spinoase
b) [ ] bazale
c) [x] melanocite
d) [x] macrofage epidermale
e) [ ] granulare
---------------------------------------------------------------------
115. Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat tapetează organele:
a) [x] traheia
b) [x] trompele uterine
c) [ ] corneia
d) [ ] stomacul
e) [ ] uretra
---------------------------------------------------------------------
116. Particularităţile glandelor endocrine:
a) [x] constau din endocrinocite şi capilare sanguine
b) [ ] nu conţin vase
c) [x] secretul este eliminat direct оn mediul intern
d) [ ] secretul este eliminat оn mediul extern
e) [ ] posedă fund, corp şi col
---------------------------------------------------------------------
117. În celula epitelială specializată la sinteza unei cantităţi abundente de proteine cu secreţia lor
ulterioară sunt bine dezvoltate:
a) [ ] reticulul endoplasmatic neted, complexul Golgi
b) [ ] ribozomii liberi, mitocondriile
c) [x] reticulul endoplasmatic rugos, complexul Golgi
d) [ ] reticulul endoplasmatic neted, mitocondriile
e) [ ] lizozomii, reticulul endoplasmatic neted
---------------------------------------------------------------------
118. Mezoteliul:
a) [ ] se formează din endoderm
b) [x] se formează din splanhnotom
c) [ ] celulele conţin miofilamente
d) [x] tapetează tunicile seroase
e) [ ] tapetează vasele sanguine
---------------------------------------------------------------------
119. Indicaţi proteinele de bază ale plasmei sanguine:
a) [x] albuminele
b) [x] globulinele
c) [ ] hemoglobina
d) [x] fibrinogenul
e) [ ] histamina
---------------------------------------------------------------------
120. Din leucocitele enumerate selectaţi granulocitele:
a) [x] neutrofilele
b) [x] eozinofilele
c) [x] bazofilele
d) [ ] limfocitele
e) [ ] monocitele
---------------------------------------------------------------------
121. Formula leucocitară a unui bărbat de 25 ani. Indicaţi devierea de la normă a indicilor:
a) [ ] neutrofile cu nucleu în formă de bastonaş - 4%
b) [ ] neutrofile segmentonucleare - 60%
c) [x] eozinofile - 19%
d) [x] limfocite - 13%
e) [ ] monocite - 6%
---------------------------------------------------------------------
122. Monocitele:
a) [x] se diferenţiază în macrofage
b) [ ] constituie 1-5% оn sвngele periferic
c) [ ] se referă la leucocitele granulare
d) [x] se referă la sistemul macrofagic
e) [x] participă în procesul de fagocitoză
---------------------------------------------------------------------
123. Funcţia de bază a plasmocitelor:
a) [ ] secretă glicozaminoglicani
b) [x] secretă imunoglobuline
c) [ ] activează T-helperii
d) [ ] activează T-supresorii
e) [ ] activează T-killerii
---------------------------------------------------------------------
124. Plasma sanguină conţine:
a) [x] apă şi săruri minerale
b) [ ] plasmocite
c) [x] fibrinogen
d) [ ] colagen tip II
e) [x] globuline
---------------------------------------------------------------------
125. Granulocitele neutrofile:
a) [ ] sunt celule multinucleate
b) [ ] conţin granule de heparină
c) [x] posedă activitate fagocitară
d) [ ] asigură imunitatea celulară
e) [ ] se divid mitotic
---------------------------------------------------------------------
126. Varietăţile de limfocite T:
a) [x] helperi
b) [ ] killeri
c) [x] supresori
d) [x] memorie
e) [ ] nici una din cele enumerate
---------------------------------------------------------------------
127. Indicaţi celulele la stimularea cărora se secretă histamină:
a) [ ] granulocitele neutrofile
b) [ ] granulocitele eozinofile
c) [ ] monocitele
d) [x] granulocitele bazofile
e) [ ] trombocitele
---------------------------------------------------------------------
128. Leucocitele:
a) [x] participă în procesul de fagocitoză
b) [ ] sintetizează colagenul şi elastina
c) [x] se deplasează activ
d) [x] migrează după gradientul factorilor chimici
e) [x] asigură imunitatea celulară şi umorală
---------------------------------------------------------------------
129. Indicaţi valorile normale ale eritrocitelor la un bărbat matur :
12
a) [ ] 3,7-4,9.10 /1 l
9
b) [ ] 3,7-4,9.10 /1 l
9
c) [ ] 3,9-5,5.10 /1 l
12
d) [x] 3,9-5,5 10 /1 l
e) [ ] 200-400000 /1 l
---------------------------------------------------------------------
130. Funcţia limfocitelor B este de:
a) [x] a asigura imunitatea umorală
b) [ ] a asigura imunitatea celulară
c) [ ] secreţie a heparinei
d) [ ] fagocitoză
e) [ ] secreţia histaminei
---------------------------------------------------------------------
131. Granulocitele bazofile au proprietatea de:
a) [x] fagocitoză
b) [ ] transformare оn macrofage
c) [x] reglare a coagulării sângelui
d) [x] reglare a permiabilităţii vaselor
e) [ ] producere a anticorpilor
---------------------------------------------------------------------
132. LimfociteleT au proprietatea de:
a) [x] recunoaştere a antigenilor
b) [ ] fagocitoză
c) [ ] elaborare a anticorpilor
d) [x] distrugere a celulelor heterogene
e) [ ] transformare оn plasmocite
---------------------------------------------------------------------
133. Celulele semistem din linia limfocitară pot da naştere la:
a) [x] limfocite T
b) [ ] trombocite
c) [ ] monocite
d) [x] limfocite B
e) [x] plasmocite
---------------------------------------------------------------------
134. În stare normală, majoritatea eritrocitelor sunt numite:
a) [ ] sferocite
b) [ ] echinocite
c) [x] discocite
d) [ ] stomatocite
e) [ ] eliptocite
---------------------------------------------------------------------
135. Trombocitele:
a) [x] sunt structuri anucleate de o formă neregulată
b) [ ] într-un litru de sânge se conţin de la 200 pînă la 300
c) [ ] posedă activitate fagocitară
d) [x] participă în procesul de coagulare a sângelui
e) [ ] conţin o zonă periferică-granulomerul şi o zonă centrală-hialomerul
---------------------------------------------------------------------
136. Analiza sângelui la un bărbat de 30 ani. Indicaţi devierea de la normal:
a) [ ] eozinofile-4%
b) [x] neutrofile cu nucleul în formă de bastonaş -15 %
c) [ ] monocite-7 %
d) [ ] neutrofile cu nucleu segmentat - 65 %
e) [x] bazofile-10 %
---------------------------------------------------------------------
137. Care din formele eritrocitelor sunt considerate bătrâne:
a) [ ] discocitele
b) [x] sferocitele
c) [ ] planocitele
d) [x] echinocitele
e) [ ] stomatocitele
---------------------------------------------------------------------
138. Granulocitele neutrofile:
a) [x] la omul sănătos alcătuiesc 65-75 % din numărul total al leucocitelor
b) [x] conţin granule azurofile
c) [x] conţin granule neutrofile
d) [x] nucleul este format din 2-5 segmente unite prin punţi de cromatină
e) [ ] au o capacitate de fagocitoză slab pronunţată
---------------------------------------------------------------------
139. Limfocitele T:
a) [ ] asigură imunitatea umorală
b) [x] asigură imunitatea celulară
c) [x] reglează imunitatea umorală
d) [ ] se transformă în macrofage
e) [ ] se diferenţiază în plasmocite
---------------------------------------------------------------------
140. Granulocitele eozinofile:
a) [ ] participă în procesul de coagulare a sângelui
b) [ ] ajunse în ţesutul conjunctiv se transformă în macrofage
c) [x] au o capacitate de fagocitoză mai slab pronunţată ca a granulocitelor neutrofile
d) [ ] au o capacitate de fagocitoză mai bine pronunţată ca a granulocitelor neutrofile
e) [x] participă în reacţiile alergice
---------------------------------------------------------------------
141. Macrofagele derivă din:
a) [ ] granulocitele neutrofile
b) [ ] granulocitele eozinofile
c) [ ] granulocitele bazofile
d) [ ] limfocite
e) [x] monocite
---------------------------------------------------------------------
142. Formula leucocitară a unui copil de 2 ani. Indicaţi devierea de la normă a indicilor:
a) [ ] neutrofile cu nucleul în formă de bastonaş - 2%
b) [x] neutrofile cu nucleul segmentat - 62%
c) [ ] eozinofile - 4%
d) [x] limfocite - 26%
e) [ ] monocite - 6%
---------------------------------------------------------------------
143. Trombocitele sângelui:
a) [ ] posedă nucleu segmentat
b) [x] participă în procesul de coagulare a sângelui
c) [x] reprezintă fragmente de citoplasmă a megacariocitelor
d) [ ] derivă din monocite
e) [ ] posedă activitate fagocitară
---------------------------------------------------------------------
144. Eritrocitele:
a) [x] conţin hemoglobina A
b) [x] conţin hemoglobina F
c) [ ] participă în procesul de fagocitoză
d) [ ] asigură imunitatea umorală
e) [x] sunt structuri anucleate
---------------------------------------------------------------------
145. Selectaţi structura/structurile ce posedă granulomer:
a) [ ] eritrocitul
b) [ ] monocitul
c) [x] trombocitul
d) [ ] eozinofilul
e) [ ] neutrofilul
---------------------------------------------------------------------
146. Granulele azurofile sunt prezente în:
a) [ ] eritrocite
b) [ ] limfocite
c) [ ] eozinofile
d) [x] neutrofile
e) [ ] trombocite
---------------------------------------------------------------------
147. Din mezenchim se dezvoltă
a) [ ] miocard
b) [ ] muşchii striaţi
c) [x] muşchii netezi
d) [x] ţesuturile conjunctive
e) [ ] epiteliile stratificate
---------------------------------------------------------------------
148. Tabloul morfologic, caracterizat prin prezenţa în sângele periferic a diferitor forme de
eritrocite poartă denumirea de:
a) [x] poichilocitoză
b) [ ] leucocitoză
c) [ ] eozinofilie
d) [ ] anizocitoză
e) [ ] eritropenie
---------------------------------------------------------------------
149. Spermatozoizii obţin seturi haploide de cromozomi în rezultatul:
a) [ ] proceselor de creştere
b) [ ] diviziunilor mitotice
c) [x] meiozei
d) [ ] apoptoziei
e) [ ] picnozei
---------------------------------------------------------------------
150. Acrozomul reprezintă:
a) [ ] o mitocondrie specializată
b) [ ] spaţiul dintre nucleu şi plasmalemă
c) [x] un lizozom gigantic
d) [ ] o cisternă a reticulului endoplasmatic granulat
e) [ ] un derivat al peroxisomului
---------------------------------------------------------------------
151. Acrosomul la spermatozoid dispune de enzimele necesare pentru:
a) [ ] sinteza proteinelor
b) [ ] obţinerea energiei
c) [ ] descompunerea nucleului ovocitului la fecundaţie
d) [ ] sinteza de ADN
e) [x] dizolvarea zonei pelucide a ovocitului
---------------------------------------------------------------------
152. În regiunea coletului (gâtului) la spermatozoid se pot evidenţia:
a) [x] un centriol
b) [ ] un vezicul cu fermenţi proteolitici
c) [ ] mitocondrii organizaţi în spirală
d) [ ] un lizozom
e) [ ] un peroxizom
---------------------------------------------------------------------
153. Coroana radiată la ovocit e constituită din:
a) [x] celule foliculare şi apofizele acestora
b) [ ] flagelii spermatozoizilor
c) [ ] fascicule de microtubuli dispuse radial
d) [ ] fascicule de microfilamente dispuse radial
e) [ ] plasmalema ovocitului
---------------------------------------------------------------------
154. A doua diviziune de maturaţie a ovocitului are loc:
a) [ ] în perioada embrionară
b) [ ] la vârsta de maturaţie a organismului
c) [ ] în cursul ovulaţiei
d) [x] la pătrunderea spermatozoidului în citoplazma ovocitului
e) [ ] la fuzionarea pronucleusului masculin cu cel feminin
---------------------------------------------------------------------
155. Ovocitul obţine setul haploid de cromozomi în rezultatul:
a) [ ] proceselor de creştere
b) [ ] diviziunilor mitotice
c) [x] meiozei
d) [ ] combinării materialului genetic al ovulului cu cel al spermatozoidului
e) [ ] cariorexei
---------------------------------------------------------------------
156. Mişcarea spermatozoizilor spre ovocit e direcţionată de:
a) [ ] capacitaţie
b) [x] chimiotaxism
c) [ ] reacţie acrosomală
d) [ ] activarea spermatozoidului
e) [ ] activarea ovocitului
---------------------------------------------------------------------
157. Reacţia acrosomală se caracterizează prin:
a) [ ] solidificarea acrosomului pentru penetrarea zonei pelucide
b) [ ] expulzarea granulei acrosomiale
c) [x] exocitoza enzimelor hialuronidaza şi tripsina
d) [x] cuplarea receptorilor spermatozoidului cu zona pelucidă
e) [ ] dezagregarea zonei pelucide
---------------------------------------------------------------------
158. Reconstituirea setului diploid în fecundaţie se produce prin:
a) [ ] contopirea pronucleului masculin cu pronucleul feminin
b) [x] dublarea cromozomilor în ambii pronuclei
c) [ ] diviziunea a doua de maturaţie
d) [ ] creşterea în volum a pronucleusului masculin
e) [ ] dezagregarea membranelor ambilor nuclei
---------------------------------------------------------------------
159. În stadiul de blastocist materialul celular al embrionului se divide în:
a) [ ] ectoderm şi mezoderm
b) [ ] ectoderm şi entoderm
c) [ ] ectoderm, mezoderm şi entoderm
d) [ ] epiblast şi hipoblast
e) [x] trofoblast şi embrioblast
---------------------------------------------------------------------
160. Pentru asigurarea procesului de implantare trofoblastul se divide оn:
a) [ ] citotrofoblast şi embrioblast
b) [x] citotrofoblast şi sincitiotrofoblast
c) [ ] epiblast şi hipoblast
d) [ ] sincitiotrofoblast şi epiblast
e) [ ] sincitiotrofoblast şi hipoblast
---------------------------------------------------------------------
161. În prima fază a procesului de gastrulare embrioblastul se divide în:
a) [ ] citotrofoblast şi embrioblast
b) [ ] ectoderm şi entoderm
c) [ ] ectoderm, mezoderm şi entoderm
d) [ ] mezoderm şi entoderm
e) [x] epiblast şi hipoblast (entoderm)
---------------------------------------------------------------------
162. Enumeraţi organele complexului axial:
a) [ ] alantoida
b) [ ] corionul
c) [ ] sincitiotrofoblastul
d) [x] coarda
e) [ ] sacul vitelin
---------------------------------------------------------------------
163. În faza a doua a procesului de gastrulare materialul epiblastului dă naştere:
a) [ ] citotrofoblastului şi sincitiotrofoblastului
b) [ ] sacului vitelin
c) [ ] amnionului
d) [x] coardei
e) [ ] foiţei de entoderm
---------------------------------------------------------------------
164. Între foiţele de mezoderm formate în faza a doua a procesului de gastrulare e amplasat
materialul celular al:
a) [ ] plăcii neurale
b) [ ] somitelor
c) [ ] nefrotomului
d) [x] coardei
e) [ ] splancnotomului
---------------------------------------------------------------------
165. Materialul celular al ectodermului dă naştere:
a) [ ] epiteliului stomacului
b) [ ] epiteliului intestinal
c) [ ] muşchilor
d) [x] epidermului pielii
e) [ ] rinichilor
---------------------------------------------------------------------
166. Materialul celular al entodermului dă naştere:
a) [x] epiteliului stomacului
b) [x] epiteliului intestinelor
c) [ ] muşchilor
d) [ ] epidermului pielii
e) [ ] rinichilor
---------------------------------------------------------------------
167. Materialul celular al miotomului dă naştere:
a) [ ] epiteliului intestinal
b) [ ] epiteliului căilor urinare
c) [x] muşchilor scheletali
d) [ ] ganglionilor vegetativi
e) [ ] epidermului
---------------------------------------------------------------------
168. Mecanismul gastrulaţiei la om se efectuiază prin:
a) [ ] invaginare
b) [ ] epibolie
c) [ ] delaminare
d) [ ] delaminare şi invaginare
e) [x] delaminare şi migrare
---------------------------------------------------------------------
169. Nefrotomul dă naştere:
a) [ ] sistemului nervos central
b) [ ] sistemului nervos periferic
c) [ ] vertebrelor
d) [ ] muşchilor
e) [x] rinichilor
---------------------------------------------------------------------
170. Sclerotomul dă naştere:
a) [ ] rinichilor
b) [x] vertebrelor
c) [ ] muşchilor
d) [ ] sвngelui
e) [ ] sclerei globului ocular
---------------------------------------------------------------------
171. Din materialul celular al miotoamelor se dezvoltă:
a) [ ] oasele scheletului
b) [ ] sistemul cardiovascular
c) [ ] sistemul urinar
d) [x] muşchii scheletali
e) [ ] muşchiul cardiac
---------------------------------------------------------------------
172. Învelişul intern al cavităţii peritoneale se dezvoltă din:
a) [x] foiţele de splancnotom
b) [ ] nefrotoame
c) [ ] foiţa entodermală
d) [ ] foiţa ectodermală
e) [ ] foiţa abdominală
---------------------------------------------------------------------
173. Învelişul intern al cavităţii pleurale se dezvoltă din:
a) [x] foiţele de splancnotom
b) [ ] nefrotoame
c) [ ] foiţa entodermală
d) [ ] foiţa ectodermală
e) [ ] foiţa abdominală
---------------------------------------------------------------------
174. Selectaţi organele extraembrionare la om:
a) [x] amnionul
b) [ ] coarda
c) [ ] tubul neural
d) [ ] intestinul primar
e) [ ] mezenchimul
---------------------------------------------------------------------
175. Selectaţi organele extraembrionare la om:
a) [ ] tubul neural
b) [ ] coarda
c) [ ] intestinul primar
d) [x] alantoida
e) [ ] nefrotoamele
---------------------------------------------------------------------
176. Amnionul constituie un vezicul delimitat de:
a) [ ] entoderm
b) [ ] mezoderm
c) [x] ectoderm
d) [ ] foiţa parietală de splancnotom
e) [ ] foiţa viscerală de splancnotom
---------------------------------------------------------------------
177. Sacul vitelin constituie un vezicul delimitat de:
a) [x] entoderm
b) [ ] mezoderm
c) [ ] ectoderm
d) [ ] foiţa parietală de splancnotom
e) [ ] foiţa viscerală de splancnotom
---------------------------------------------------------------------
178. Printre hormonii produşi de placentă figurează:
a) [x] coriogonadotropina
b) [ ] oxitocina
c) [ ] foliliberina
d) [ ] hormonul adenocorticotrop
e) [ ] testosteronul placentar
---------------------------------------------------------------------
179. Bariera placentară obstacolează transferul interhemal al:
a) [ ] nicotinei
b) [ ] alcoolului
c) [x] microbilor
d) [x] macromoleculelor proteice
e) [ ] ionilor de calciu
---------------------------------------------------------------------
180. Structura vilozităţilelor coriale ale placentei include:
a) [ ] vase sangvine
b) [x] un strat de citotrofoblast
c) [ ] un înveliş entodermal
d) [ ] celule nervoase
e) [ ] fibre nervoase
---------------------------------------------------------------------
181. Porţiunea maternă a placentei conţine:
a) [ ] un strat de mezenchim
b) [ ] formaţiuni miometriale
c) [ ] epiteliu folicular
d) [ ] vilozităţi coriale
e) [x] celule deciduale
---------------------------------------------------------------------
182. În săptămâna a 2-a a dezvoltării embrionare la om are loc:
a) [ ] procesul de segmentare
b) [ ] formarea blastocistului
c) [x] schiţarea amnionului
d) [ ] formarea mezodermului extraembrional
e) [ ] formarea plăcii neurale
---------------------------------------------------------------------
183. În săptămâna a treia a dezvoltării embrionare la om are loc:
a) [ ] procesul de segmentare
b) [ ] оnceputul procesului de implantare
c) [ ] prima fază a gastrulării
d) [ ] diferenţierea trofoblastului în cito- şi sincitiotrofoblast
e) [x] transformarea embrionului didermic оn embrion tridermic
---------------------------------------------------------------------
184. În decursul săptămânii a 4-a a dezvoltării embrionare la om se produce:
a) [ ] apariţia corionului
b) [ ] segmentarea
c) [x] diferenţierea mezodermului cu apariţia somitelor, nefrotoamelor şi a foiţelor de splancnotom
d) [x] formarea placentei
e) [x] apar primele bătăi ale inimii
---------------------------------------------------------------------
185. Dintre hormonii placentari rolul de protecţie a sarcinii revine:
a) [ ] prostaglandinelor
b) [x] coriogonadotropinei
c) [ ] estrogenilor
d) [x] progesteronului
e) [ ] hormonului lactogen
---------------------------------------------------------------------
186. Amnionul asigură:
a) [ ] alimentarea embrionului şi fătului
b) [ ] formarea primelor elemente figurate ale sвngelui
c) [ ] procesul de implantare
d) [x] mediul lichid de dezvoltare a embrionului şi fătului
e) [ ] evacuarea reziduurilor de metabolism
---------------------------------------------------------------------
187. Ovocitul din foliculul ovarian este înconjurat de:
a) [x] zona pelucidă
b) [ ] membrana de fecundare
c) [ ] membrana bazală
d) [ ] membrana celulară
e) [x] epiteliu folicular
---------------------------------------------------------------------
188. Acrosomul: Selectaţi afirmaţiile corecte.
a) [x] este un derivat al aparatului Golgi
b) [ ] este un derivat al reticulului endoplasmatic
c) [ ] conţine glicogen
d) [x] conţine enzime hidrolitice
e) [ ] asigură mobilitatea spermatozoizilor
---------------------------------------------------------------------
189. Spermatozoidul: Selectaţi afirmaţiile corecte.
a) [x] este compus din cap, col, coada
b) [ ] conţine o garnitură diploidă de cromozomi
c) [x] acrosomul este derivat al aparatului Golgi
d) [x] conţine o garnitură haploidă de cromozomi
e) [x] este mobil
---------------------------------------------------------------------
190. Celulele sexuale umane se întâlnesc şi fuzionează in condiţii normale in:
a) [ ] uter
b) [ ] ovar
c) [ ] vagin
d) [x] ampula trompei uterină
e) [ ] cavitatea abdominala
---------------------------------------------------------------------
191. În rezultatul segmentării se formează :
a) [ ] blastocistul
b) [x] morulă
c) [ ] gastrulă
d) [ ] zigotul
e) [ ] blastomerul
---------------------------------------------------------------------
192. Selectaţi părţile componente ale blastocistului:
a) [ ] mezoderm
b) [ ] blastocel
c) [x] embrioblast
d) [ ] membrana de fecundare
e) [x] trofoblast
---------------------------------------------------------------------
193. Discul embrionar este format din:
a) [ ] embrioblast
b) [x] hipoblast
c) [x] epiblast
d) [ ] embrioblast
e) [ ] sincitiotrofoblast
---------------------------------------------------------------------
194. Selectaţi organele extraembrionare.
a) [ ] embrioblastul
b) [x] sacul amniotic
c) [x] sacul vitelin
d) [x] alantoida
e) [x] corionul
---------------------------------------------------------------------
195. Implantarea blastocistului: Selectaţi afirmaţiile corecte.
a) [x] începe in ziua 6-7 de dezvoltare embrionară.
b) [x] se produce in mucoasa uterină
c) [x] este asigurată de trofoblast
d) [ ] este asigurată de embrioblast
e) [ ] se petrece cu participarea spermatozoidului
---------------------------------------------------------------------
196. Embrionul tridermic este compus din:
a) [ ] epiblast
b) [ ] hipoblast
c) [x] ectoderm
d) [x] mezoderm
e) [x] entoderm
---------------------------------------------------------------------
197. Faza II a gastrulaţiei. Selectaţi afirmaţiile corecte.
a) [ ] începe imediat după fecundare
b) [x] se produce prin imigrare celulara
c) [x] se caracterizează prin formarea liniei primitive şi a nodulului Hensen, mezoderm embrionar
d) [x] realizează formarea embrionului tridermic
e) [x] se formează procesul cordal
---------------------------------------------------------------------
198. Din entoderm derivă:
a) [ ] epiteliul esofagului
b) [x] epiteliul stomacului
c) [x] epiteliul intestinului subţire
d) [x] ficatul
e) [ ] splina
---------------------------------------------------------------------
199. Somitul este format din:
a) [x] dermatom
b) [x] miotom
c) [x] sclerotom
d) [ ] nefrotom
e) [ ] splanhnoton
---------------------------------------------------------------------
200. Din dermatom derivă:
a) [ ] epitelil pielii
b) [ ] părul
c) [ ] glandele mamare
d) [x] ţesutul conjunctiv al pielii
e) [ ] glandele sebacee
---------------------------------------------------------------------
201. Din ectoderm derivă:
a) [x] glandele sudoripare
b) [x] epiteliul pielii
c) [ ] măduva spinării
d) [ ] epiteliul uterin
e) [x] părul
---------------------------------------------------------------------
202. Derivatele tubului neural sunt:
a) [x] măduva spinării
b) [ ] sistemul nervos periferic
c) [x] retina
d) [x] encefalul
e) [ ] substanţa medulară a suprarenalelor
---------------------------------------------------------------------
203. Din mezenchim derivă:
a) [x] sangele
b) [x] ţesutul osos
c) [ ] rinichii
d) [x] ţesutul cartilaginos
e) [x] ţesutul conjunctiv
---------------------------------------------------------------------
204. Amnionul asigură:
a) [ ] alimentarea embrionului şi fătului
b) [ ] formarea primelor elemente figurate ale sвngelui
c) [ ] procesul de implantare
d) [x] mediul lichid de dezvoltare a embrionului şi fătului
e) [x] protecţia mecanică a embrionului şi fătului
---------------------------------------------------------------------
205.Substanţa albă a măduvei spinării este constituită din:
a) [ ] neuroni intercalari
b) [ ] neuroni motorii
c) [x] fibre nervoase
d) [ ] neuroni bipolari
e) [ ] neuroni multipolari
---------------------------------------------------------------------
206. Totalitatea celulelor gigantice Beţ din cadrul cortexului cerebral formează stratul:
a) [ ] granular extern
b) [ ] granular intern
c) [ ] molecular
d) [x] piramidal intern (ganglionar)
e) [ ] piramidal extern
---------------------------------------------------------------------
207.Neurocitul pseudounipolar:
a) [x] este o varietate a neurocitului bipolar
b) [ ] se întâlneşte în substanţa cenuşie a măduvei spinării
c) [x] are axon şi dendrită
d) [x] posedă pericarion
e) [x] conţine substanţă cromatofilă
---------------------------------------------------------------------
208.Fibrele nervoase agăţătoare din cerebel formează:
a) [x] căile aferente
b) [ ] căile eferente
c) [ ] sinapse cu neuronii - granule
d) [x] sinapse cu dendritele neuronilor piriformi
e) [ ] "coşuleţe" pentru neuronii piriformi
---------------------------------------------------------------------
209.Celulele piramidale Betz formează:
a) [ ] stratul molecular al scoarţei cerebrale
b) [ ] stratul mediu al scoarţei cerebelare
c) [x] stratul ganglionar al scoarţei cerebrale
d) [x] căile nervoase eferente ale scoarţei cerebrale
e) [ ] substanţa albă a măduvei spinării
---------------------------------------------------------------------
210.Scoarţa cerebelară:
a) [ ] are şase straturi
b) [x] are trei straturi
c) [x] conţine celule piriforme
d) [ ] conţine celule piramidale Betz
e) [ ] conţine în stratul granular celule în coşuleţ
---------------------------------------------------------------------
211.Ganglionii spinali:
a) [x] sunt situaţi pe parcursul rădăcinilor posterioare ale măduvei spinării
b) [ ] conţin neuroni motori şi asociativi
c) [x] conţin neuroni pseudounipolari
d) [ ] sunt acoperiţi de o teacă de mielină
e) [ ] conţin celule neurosecretorii
---------------------------------------------------------------------
212.În coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei spinării deosebim:
a) [x] stratul spongios
b) [x] substanţa gelatinoasă
c) [x] nucleul propriu al cornului posterior
d) [ ] nucleul lombar
e) [x] nucleul toracic
---------------------------------------------------------------------
213.Neuronii stratului ganglionar al cortexului cerebral:
a) [x] sunt celule de dimensiuni mari
b) [x] conţin mari cantităţi de substanţă cromatofilă
c) [ ] axonii lor formează sinapse cu neuronii nucleilor vegetativi ai măduvei spinării
d) [x] axonii lor formează sinapse cu neuronii nucleilor motori ai măduvei spinării
e) [ ] axonii lor formează sinapse cu neuronii ganglionilor senzitivi
---------------------------------------------------------------------
214.Substanţa cenuşie a măduvei spinării este constituită din:
a) [x] neuroni multipolari
b) [x] neuroglie
c) [x] fibre mielinice
d) [x] fibre amielinice
e) [ ] nervi
---------------------------------------------------------------------
215.Stratul molecular al cerebelului conţine:
a) [ ] neuroni granuliformi
b) [ ] neuroni piriformi
c) [x] neuroni stelaţi
d) [x] neuroni " în coşuleţ"
e) [ ] neuroni piramidali
---------------------------------------------------------------------
216.În coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei spinării deosebim:
a) [x] nucleul propriu
b) [x] nucleul toracic
c) [ ] nuclei mari motori
d) [ ] nucleul intermediar
e) [x] stratul spongios
---------------------------------------------------------------------
217.Fibrele agăţătoare din componenţa scoarţei cerebelare transmit excitaţiile:
a) [x] neuronilor piriformi
b) [ ] neuronilor stelaţi cu axonii lungi
c) [ ] celulelor orizontale
d) [ ] celulelor "în coşuleţ"
e) [ ] neuronilor stelaţi mari inhibitori
---------------------------------------------------------------------
217.Neuronii senzitivi ai aparatului măduvei spinării sunt situaţi în:
a) [ ] coarnele posterioare a substanţei cenuşii a măduvei spinării
b) [x] ganglionii senzitivi
c) [ ] scoarţa emisferelor mari
d) [ ] diverse organe, unde formează terminaţiuni senzitive
e) [ ] regiunea intermediară dintre coarnele laterale şi anterioare ale măduvei spinării
---------------------------------------------------------------------
218.Fibrele aferente muşchioase ale cerebelului formează sinapse cu:
a) [ ] axonii neuronilor piriformi ai stratului ganglionar
b) [ ] neuronii stelaţi ai stratului molecular
c) [ ] neuronii "în coşuleţ" ai stratului molecular
d) [x] dendritele neuronilor granuliformi
e) [ ] dendritele neuronilor piriformi ai stratului ganglionar
---------------------------------------------------------------------
219. Prelungirile căror neuroni ai măduvei spinării formează rădăcina anterioară a nervului spinal:
a) [ ] bipolari, motori
b) [ ] pseudounipolari, senzitivi
c) [ ] multipolari
d) [ ] asociativi
e) [x] multipolari, motori
---------------------------------------------------------------------
220.Care din formaţiunile enumerate formează glomerulii cerebelari:
a) [ ] reţeaua densă de capilare
b) [ ] aglomerări de neuroni în substanţa albă
c) [ ] aglomerări de neuroni şi fibre nervoase în substanţa albă
d) [x] legături sinaptice abundente a fibrelor muşchioase cu dendritele neuronilor granuliformi оn stratul
granular
e) [ ] legături sinaptice abundente între fibrele agăţătoare şi dendritele neuronilor piriformi оn stratul
ganglionar
---------------------------------------------------------------------
221.Indicaţi componentele barierei hemato-encefalice:
a) [x] endoteliul capilarelor sanguine
b) [x] membrana bazală a capilarelor sanguine
c) [x] prelungirile astrocitelor
d) [ ] membrana bazală a astrocitelor
e) [ ] membrana bazală a neuronilor
---------------------------------------------------------------------
222.La care din organitele enumerate se referă substanţa cromatofilă (Nissl)?
a) [ ] complexul Golgi + mitocondriile
b) [ ] glicogen + mitocondriile
c) [x] cisterne ale reticulului endoplasmatic rugos + poliribozomii
d) [ ] complexul Golgi + lizozomii
e) [ ] complexul de ADN + glicogen
---------------------------------------------------------------------
222.În fibra nervoasă mielinică se disting:
a) [x] strangulaţii Ranvier
b) [x] cilindraxul
c) [ ] perinervul
d) [x] celulele Schwann
e) [x] scizuri mielinice
---------------------------------------------------------------------
223.În axoplasma axonului se evidenţiază:
a) [x] mitocondrii
b) [ ] reticulul endoplasmatic rugos
c) [x] neurotubuli
d) [x] neurofilamente
e) [ ] substanţa cromatofilă
---------------------------------------------------------------------
224.Selectaţi celula/celulele, care sintetizează proteinele mielinei:
a) [x] Schwann
b) [ ] neuronii
c) [x] oligodendrocitele
d) [ ] astrocitele
e) [ ] ependimiocitele
---------------------------------------------------------------------
225.Intrebarea nr. 317: Intrebarea657 Capitol: Sistemul nervos Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secPentru o celulă nervoasă multipolară e caracteristic:
a) [x] conţine un axon şi multe dendrite
b) [ ] conţine o dendrită şi mulţi axoni puternic ramificaţi
c) [ ] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi în axoni
d) [x] prezenţa substanţei cromatofile dispusă în pericarion şi dendritele neuronilor
e) [ ] conţine o cantitate mare de mioglobină şi glicogen
---------------------------------------------------------------------
226.Oligodendrogliocitele:
a) [x] formează învelişul fibrelor nervoase şi al terminaţiunilor nervose
b) [ ] formează aparatul de sprigin al sistemului nervos central
c) [ ] formează aparatul de suport al creierului
d) [ ] căptuşesc canalul central al măduvei spinării şi ventriculii cerebrali
e) [ ] elimină diferite substanţe active în cavitatea ventriculilor cerebrali
---------------------------------------------------------------------
227.Macroglia include:
a) [x] ependimocite
b) [x] astrocite
c) [x] oligodendrocite
d) [ ] sustentocite
e) [ ] fibre nervoase amielinice
---------------------------------------------------------------------
228.Selectaţi structurile din componenţa barieii hemato-encefalice:
a) [x] endoteliul neîntrerupt al capilarului
b) [x] membrana bazală neîntreruptă a capilarului
c) [ ] membrana bazală discontinuă a capilarului
d) [ ] prelungirile neuronilor
e) [x] prelungirile astrocitelor
---------------------------------------------------------------------
229. „Coşuleţul" din jurul neuronului piriform al cortexului cerebelar este format din:
a) [x] axonii neuronilor „în coşuleţ"
b) [ ] axonii neuronilor stratului granular
c) [ ] dendritele neuronilor „în coşuleţ"
d) [ ] fibrele muşchioase
e) [ ] fibrele agăţătoare
---------------------------------------------------------------------
230.În componenţa nervului spinal intră:
a) [x] dendritele neuronilor pseudounipolari ale ganglionului spinal
b) [ ] axonii neuronilor pseudounipolari ale ganglionului spinal
c) [ ] dendritele neuronilor multipolari din coarnele anterioare ale măduvei spinării
d) [x] axonii neuronilor multipolari din coarnele anterioare ale măduvei spinării
e) [x] perinervul
---------------------------------------------------------------------
231.În componenţa ganglionului spinal intră neuronii:
a) [ ] bipolari
b) [ ] unipolari
c) [x] pseudounipolari
d) [ ] multipolari
e) [ ] piramidali
---------------------------------------------------------------------
232.Neuronii coarnelor anterioare ai măduvei spinării sunt:
a) [ ] bipolari, motori
b) [ ] pseudounipolari, motori
c) [x] multipolari, motori
d) [ ] multipolari, senzitivi
e) [ ] bipolari, senzitivi
---------------------------------------------------------------------
232.Tunica internă a aortei include în componenţa sa:
a) [x] endoteliul
b) [x] plexul fibrelor elastice
c) [ ] membrane elastice fenestrate
d) [x] stratul subendotelial
e) [x] celule musculare netede, orientate longitudinal
---------------------------------------------------------------------
233.Selectaţi celulele care formează peretele capilarelor:
a) [x] celulele endoteliale alungite
b) [ ] celulele musculare netede
c) [x] pericitele incluse în membrana bazală
d) [x] celulele adventiţiale
e) [ ] fibroblastele
---------------------------------------------------------------------
234.Funcţia de contacţie a miocardului este asigurată de:
a) [x] celule musculare striate contractile
b) [ ] fibre musculare striate
c) [ ] celule musculare netede
d) [ ] septuri de ţesut conjunctiv lax, vase şi nervi
e) [ ] cardiomiocite conductoare
---------------------------------------------------------------------
235.Peretele unei vene de tip muscular este constituit din:
a) [x] tunica intima
b) [ ] membrana elastică internă
c) [x] tunica media
d) [ ] membrana elastică extetrnă
e) [x] adventiţia
---------------------------------------------------------------------
236.Capilarele de tip sinusoid se întâlnesc în:
a) [x] ficat
b) [ ] hipofiză
c) [ ] glanda tiroidă
d) [ ] glandele paratiroide
e) [ ] insulele pancreatice Langerhans
---------------------------------------------------------------------
237.Endocardul:
a) [ ] este format din cardiomiocite contractile
b) [ ] este format din cardiomiocite conductoare
c) [ ] este tapetat de mezoteliu
d) [x] este tapetat de endoteliu
e) [ ] formează tunica externă a cordului
---------------------------------------------------------------------
238.Sistemul excito-conductor al inimii:
a) [x] include nodulul sinuzal, nodulul atrio-ventricular, fasciculul Hiss şi fibrele Purkinje
b) [ ] include plexul superficial şi cel profund de fibre nervoase
c) [x] este constituit din celule musculare cardiace atipice
d) [ ] este constituit din miocite lucrătoare şi secretoare
e) [x] asigură automatismul inimii
---------------------------------------------------------------------
239.Miocardul:
a) [x] constituie tunica medie a peretelui inimii
b) [ ] se dezvoltă din ectoderm
c) [x] este format din miocite lucrătoare şi miocite conductoare
d) [ ] tapetează cavităţile inimii
e) [ ] este format din miocite netede, celule secretoare şi celule atipice
---------------------------------------------------------------------
240.Arterele de tip muscular:
a) [ ] se dezvoltă în perioada embrionară din splanchnotom
b) [x] au o membrană elastică internă bine dezvoltată
c) [x] reglează afluxul de sânge spre organe şi ţesuturi
d) [x] constituie majoritatea arterelor intraorganice
e) [ ] participă la schimbul de gaze
---------------------------------------------------------------------
241.Capilarele de tip sinusoid:
a) [ ] sunt dotate cu valvule, care împedică scurgerea retrogradă a sângelui
b) [ ] au o membrană bazală tristratificată
c) [x] au fisuri în endoteliu şi în membrana bazală
d) [x] se întâlnesc în măduva oaselor, splină, ficat
e) [ ] au în tunica externă vasa vasorum şi nervi vasorum
---------------------------------------------------------------------
242.Conform clasificării morfologice distingem următoarele tipuri de artere:
a) [x] artere de tip elastic
b) [x] artere de tip muscular
c) [x] artere de tip musculo-elastic
d) [ ] artere de tip fibros
e) [ ] artere de tip amuscular
---------------------------------------------------------------------
243.Miocardul:
a) [ ] este format din ţesut muscular neted
b) [x] unitatea morfofuncţională este cardiomiocitul
c) [x] conţine cardiomiocite secretorii
d) [ ] conţine capilare sanguine de tip fenestrat
e) [ ] regenerarea se produce pe contul miosatelitocitelor
---------------------------------------------------------------------
244.Arterele de tip muscular:
a) [x] reprezintă arterii de calibru mijlociu şi mic
b) [ ] sunt cele mai mici vase arteriale cu diametrul de 50-100 mcm
c) [x] conţin membrană elastică internă şi membrana elastică externă
d) [x] tunica medie e constituită din celule musculare netede, dispuse spiralat
e) [ ] conţin valvule
---------------------------------------------------------------------
245.În peretele capilarului de tip somatic deosebim:
a) [x] celule endoteliate
b) [ ] stratul subendotelial
c) [x] pericite
d) [ ] celule musculare netede
e) [x] celule adventiţiale
---------------------------------------------------------------------
246.Din plăcile mioepicardiale se dezvoltă:
a) [ ] endocardul
b) [x] miocardul
c) [x] epicardul
d) [ ] valvulele inimii
e) [ ] vasele sanguine
---------------------------------------------------------------------
247.Tunica medie a arterelor de tip musculoelastic este alcătuită din:
a) [x] celule musculare netede
b) [x] fibre elastice spiralate
c) [x] membrane elastice fenestrate
d) [ ] pericite
e) [ ] celule adventiţiale
---------------------------------------------------------------------
248.Vena de tip muscular:
a) [ ] conţine membranele elastice internă şi externă
b) [ ] tunica medie este mai bine dezvoltată decât la arterele de tip muscular
c) [x] tunica medie este mai slab dezvoltată decât la arterele de tip muscular
d) [x] tunica externă este mai bine dezvoltată decât la arterele de tip muscular
e) [x] conţine valvule
---------------------------------------------------------------------
249.Sistemul exito-conductor al inimii este format din:
a) [x] nodulul sinuzal
b) [ ] nodulul Henzen
c) [x] nodulul atrio-ventricular
d) [x] fasciculul atrio-ventricular
e) [x] fibrele Purkinje
---------------------------------------------------------------------
250.Capilarele:
a) [x] conţin pericite
b) [x] citoplasma celulelor endoteliale conţine numeroase vezicule de pinocitoză
c) [ ] capilarele de tip somatic se întâlnesc în glandele endocrine
d) [x] la capilarele cu endoteliul neîntrerupt membrana bazală este continuă
e) [ ] miocitele netede din componenţa capilarelor reglează tensiunea arterială
---------------------------------------------------------------------
251.Miocardul:
a) [x] este constituit din cardiomiocite lucrătoare şi conductoare
b) [ ] fibrele Purkinje sunt constituite din cardiomiocite lucrătoare
c) [x] cardiomiocitele se unesc prin intermediul discurilor intercalare
d) [x] discurile intercalare conţin desmozomi şi nexusuri
e) [ ] cardiomiocitele nu anastomozează între ele
---------------------------------------------------------------------
252.Selectaţi vasele patului microcirculator:
a) [x] venulele
b) [x] capilarele
c) [x] anastomozele arteriolo-venulare
d) [x] arteriolele
e) [ ] arterele de tip muscular
---------------------------------------------------------------------
253.În componenţa venei de tip muscular distingem:
a) [x] endoteliu
b) [x] stratul subendotelial
c) [ ] membrana elastică internă
d) [x] miocite netede, fibre de colagen şi elastice
e) [ ] membrana elastică externă
---------------------------------------------------------------------

254.Selectaţi straturile endocardului:


a) [x] endoteliu
b) [x] stratul subendotelial
c) [x] stratul musculo-elastic
d) [ ] stratul supravascular
e) [x] stratul conjunctiv extern
---------------------------------------------------------------------
255.Endoteliocitele: Selectaţi afirmaţiile corecte
a) [x] provin din mezenchim
b) [x] conţin vezicule de pinocitoză
c) [x] sunt legate de membrana bazală prin semidesmozomi
d) [ ] au capacitate de contracţie
e) [x] pot regenera
---------------------------------------------------------------------
256.Tunica externă a arterei de tip elastic: Selectaţi afirmaţiile
corecte
a) [x] conţine vase a vaselor
b) [x] conţine fibre şi terminaţiuni nervoase
c) [x] este formată din ţesut conjunctiv fibros lax
d) [ ] este formată din ţesut reticular
e) [ ] este acoperită de mezoteliu
---------------------------------------------------------------------
257.Capilarele de tip fenestrat: Selectaţi afirmaţiile corecte
a) [x] membrana bazală este continuă
b) [ ] membrana bazală este discontinuă
c) [x] în perete se întâlnesc pericite
d) [ ] fenestrele reprezintă fisuri între endoteliocite
e) [x] fenestrele reprezintă pori a endoteliocitelor, acoperiţi cu diafragmă
---------------------------------------------------------------------
258.Selectaţi straturile endocardului:
a) [x] endoteliu
b) [x] strat subentotelial
c) [x] strat musculo-elastic
d) [ ] strat a cardiomiocitelor atipice
e) [ ] membrana elastică externă
---------------------------------------------------------------------
259.Valvele venelor: Selectaţi afirmaţiile corecte
a) [ ] reprezintă plici ale tunicii medii
b) [x] reprezintă plici ale tunicii interne
c) [ ] reprezintă plici ale tunicilor internă şi medie
d) [x] permit fluxul sanguin doar într-o direcţie
e) [ ] permit fluxul sanguin în ambele direcţii
---------------------------------------------------------------------
260.Sistemul organelor hematopoetice se constituie din:
a) [x] măduva roşie a oaselor
b) [x] timus
c) [x] ganglioni limfatici
d) [x] splină
e) [ ] ficat
---------------------------------------------------------------------
261.Selectaţi componentele barierii hemato-timice:
a) [x] celulele endoteliale ale capilarului sanguin
b) [ ] stratul subendotelial
c) [x] membrana bazală a capilarului sanguin
d) [x] epitelioreticulocitele
e) [x] membrana bazală a epitelioreticulocitelor
---------------------------------------------------------------------
262.Diferenţiindu-se mieloblastele se transformă în:
a) [x] promielocite
b) [ ] promonocite
c) [ ] mielocite
d) [ ] metamielocite
e) [ ] granulocite
---------------------------------------------------------------------
263. Selectaţi celulele situate preponderent în zona periarterială a pulpei albe din splină:
a) [x] limfocitele T
b) [ ] plasmocitele
c) [ ] celulele reticulare
d) [ ] limfoblastele B
e) [ ] limfocitele B
---------------------------------------------------------------------
264.Trombocitele se formează din:
a) [ ] mieloblast
b) [ ] megacarioblast
c) [ ] tromboblast
d) [ ] eritroblast
e) [x] megacariocit
---------------------------------------------------------------------
265. Enumeraţi organele hematopoietice la care stroma este constituită din ţesut reticular:
a) [x] măduva osoasă roşie
b) [ ] amigdala palatină
c) [ ] timusul
d) [x] splina
e) [x] ganglionii limfatici
---------------------------------------------------------------------
266.Mieloblastul:
a) [ ] este celula precursoroare a fibroblastelor
b) [ ] sintetizează glicozaminoglicani
c) [x] este celula precursoare a leucocitelor granulate
d) [ ] este celula precursoare a trombocitelor
e) [ ] sintetizează anticorpi
---------------------------------------------------------------------
267.Timusul:
a) [x] este organul central al sistemului imun
b) [ ] este organul periferic al sistemului imun
c) [x] asigură diferenţierea antigenindependentă a limfocitelor T
d) [x] stroma o constituie ţesutul epitelial
e) [ ] elaborează hormonii melatonina şi serotonina
---------------------------------------------------------------------
268.Plasmocitele:
a) [x] apar în urma diferenţierii antigendependente a limfocitelor-B
b) [x] produc anticorpi
c) [ ] sunt celule prezentatoare de antigen
d) [x] au оn citoplasma lor un reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
e) [ ] sunt celule imunocompetente cu memorie
---------------------------------------------------------------------
269.Măduva roşie a oaselor:
a) [ ] se dezvoltă din miotom în perioada postnatală
b) [x] stromă o constituie ţesutul reticular
c) [x] conţine capilare de tip sinusoid
d) [ ] conţine capilare de tip fenestrat şi somatic
e) [x] conţine celule stem ale mielopoiezei şi limfopoiezei
---------------------------------------------------------------------
270.Corpusculii Hassal din timus:
a) [ ] se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la indivizii tineri
b) [ ] se întâlnesc în substanţa corticală a lobulului timic la indivizii în vârstă
c) [ ] derivă din mezoderm
d) [x] se întâlnesc în substanţa medulară a lobulului timic
e) [x] sunt formaţi din celulele epiteliale ale stromei organului
---------------------------------------------------------------------
271.Anticorpii (imunoglobulinele) sunt produşi de:
a) [ ] limfocitele T cu memorie
b) [ ] limfocitele B cu memorie
c) [x] plasmocite
d) [ ] limfocitele T-helper
e) [ ] macrofage
---------------------------------------------------------------------
272.Limfocitele T se localizează în:
a) [x] zona paracorticală a ganglionului limfatic
b) [x] zona periarterială a nodulilor limfoizi din splină
c) [ ] zona mantiinică a foliculilor limfoizi
d) [ ] folicululii limfoizi din substanţa corticală a ganglionului limfatic
e) [ ] cordoanele medulare ale ganglionului limfatic
---------------------------------------------------------------------
273.În procesul maturizării granulocitele trec prin următoarele etape:
a) [x] promielocit
b) [x] mielocit
c) [x] metamielocit
d) [ ] telomielocit
e) [x] granulocit cu nucleu nesegmentat
---------------------------------------------------------------------
274.În componenţa lobulului timic distingem:
a) [ ] centrul germinativ
b) [ ] zona mantiinică
c) [ ] zona marginală
d) [x] substanţa corticală
e) [x] substanţa medulară
---------------------------------------------------------------------
275.În ganglionul limfatic distingem următoarele sinusuri:
a) [x] subcapsulare
b) [ ] portale
c) [x] perinodulare
d) [x] medulare
e) [ ] interlobulare
---------------------------------------------------------------------
276.Bariera hematotimică include:
a) [x] celulele endoteliale situate pe membrana bazală
b) [ ] membrana bazală tristratificată
c) [x] spaţiul pericapilar cu macrofage
d) [ ] reticulocitele
e) [x] epitelioreticulocitele cu membrana bazală
---------------------------------------------------------------------
277.În zona marginală a nodulului limfatic al splinei deosebim:
a) [x] limfocite T
b) [x] limfocite B
c) [x] macrofage solitare
d) [x] plasmocite
e) [ ] celule interstiţiale
---------------------------------------------------------------------
278.Intrebarea nr. 371: Intrebarea296 Capitol: Sistemul hematopoetic Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi organele unde hematopoieza are loc extravascular:
a) [ ] оn peretele sacului vitelin
b) [x] оn ficat
c) [x] în splină
d) [x] în măduva roşie a oaselor
e) [x] оn timus
---------------------------------------------------------------------
279.Zona periarterială a nodulului limfatic al splinei conţine:
a) [ ] limfocite B
b) [ ] plasmocite
c) [x] limfocite T
d) [x] celule interdigitiforme
e) [ ] melanocite
---------------------------------------------------------------------
280.Funcţiile granulocitului neutrofil sunt de:
a) [ ] sinteză a histaminei
b) [ ] sinteză a imunglobulinelor
c) [x] fagocitoză
d) [x] sinteză a citokinelor
e) [ ] stimulare a diferenţierii limfocitelor B în plasmocite
---------------------------------------------------------------------
281.În pulpa roşie a splinei se poate identifica:
a) [x] ţesut reticular
b) [x] eritrocite bătrâne şi lezate
c) [ ] noduli limfatici
d) [ ] corpusculi epiteliali
e) [x] sinusuri venoase
---------------------------------------------------------------------
282.Substanţa corticală a lobulilor timusului se caracterizează prin:
a) [ ] prezenţa limfocitelor B în diferenţiere antigenindependentă
b) [ ] noduli limfatici situaţi la periferia lobulului
c) [ ] prezenţa corpusculilor epiteliali stratificaţi
d) [x] prezenţa limfoblastelor-predecesoare ale limfocitelor T
e) [x] prezenţa celulelor epiteliale stromale
---------------------------------------------------------------------
283. Celulele semistem hematopoietice a limfopoiezii au capacitatea de a se transforma în:
a) [x] limfocite T
b) [ ] macrofage
c) [x] limfocite B
d) [ ] reticulocite
e) [x] plasmocite
---------------------------------------------------------------------
284. În câmpul de vedere a microscopului se observă numeroase limfocite, stromă epitelială,
lipsesc noduli limfatici. Este reprezentat preparatul:
a) [x] timusului
b) [ ] splinei
c) [ ] ganglionului limfatic
d) [ ] măduvei hematogene
e) [ ] amigdalei palatine
---------------------------------------------------------------------
285.În splină limfocitele T sunt localizate preponderent în:
a) [ ] zona marginală a nodulului limfatic
b) [ ] pulpa roşie
c) [x] zona periarterială a nodulului limfatic
d) [ ] centrul germinativ al nodulului limfatic
e) [ ] vasele sinusoide
---------------------------------------------------------------------
286.Primul organ hematopoietic la embrion este:
a) [ ] măduva roşie a oaselor
b) [ ] ficatul
c) [ ] splina
d) [ ] ganglionul limfatic
e) [x] sacul vitelin
---------------------------------------------------------------------
287.Selectaţi celulele semistem polipotente:
a) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a eritrocitopoiezei
b) [x] celula semistem polipotentă precursoare a mielopoiezei
c) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a granulocitopoiezei
d) [ ] celula semistem polipotentă precursoare a megacariocitopoiezei
e) [x] celula semistem polipotentă precursoare a limfopoiezei
---------------------------------------------------------------------
288.În componenţa barierii hemato-timice distingem:
a) [x] endoteliocitele capilarelor situate pe membrana bazală
b) [x] spaţiul pericapilar cu macrofage
c) [ ] spaţiul perireticular
d) [ ] spaţiul periepitelial
e) [x] epitelioreticulocitele situate pe membrana bazală
---------------------------------------------------------------------
289.În ganglionul limfatic distingem:
a) [x] substanţa corticală
b) [x] zona paracorticală
c) [ ] zona paramedulară
d) [x] substanţa medulară
e) [ ] zona reticulată
---------------------------------------------------------------------
290.Corpusculii timici (Hasal):
a) [ ] sunt dispuşi în substanţa medulară a ganglionului limfatic
b) [x] sunt dispuşi în substanţa medulară a timusului
c) [x] reprezintă suprapuneri concentrice de epitelioreticulocite
d) [ ] sintetizează factori de creştere ai limfopoiezei
e) [x] funcţia lor nu este stabilită
---------------------------------------------------------------------
291.Limfocitele Т populează preponderent:
a) [x] timusul
b) [ ] substanţa corticală a ganglionului limfatic
c) [x] zona paracorticală a ganglionului limfatic
d) [ ] pulpa roşie a splinei
e) [x] zona periarterială a nodulului limfoid lienal
---------------------------------------------------------------------
292.Ganglionul limfatic:
a) [ ] reprezintă arena diferenţierii antigenindependentă a limfocitelor
b) [x] se situiează pe traiectul vaselor limfatice
c) [ ] conţinu un vas limfatic aferent şi mai multe vase limfatice eferente
d) [x] conţinu un vas limfatic eferent şi mai multe vase limfatice aferente
e) [x] face parte din organele periferice hemopoietice şi de protecţie imună
---------------------------------------------------------------------
293.Timusul:
a) [ ] reprezintă un organ periferic al sistemului hemopoietic şi de protecţie imună, responsabil de
diferenţierea antigendependentă a limfocitelor T
b) [ ] stroma organului e formată din ţesut reticular
c) [x] stroma organului e formată din ţesut epitelial
d) [x] reprezintă un organ central al sistemului hemopoietic şi de protecţie imună, responsabil de
diferenţierea antigenindependentă a limfocitelor T
e) [x] cu vârsta se supune involuţiei
---------------------------------------------------------------------
294.Primul organ hematopoietic la embrion este:
a) [ ] ficatul
b) [ ] timusul
c) [ ] splina
d) [x] sacul vitelin
e) [ ] alantoida
---------------------------------------------------------------------
295.Promielocitul conţine:
a) [x] lizozomi
b) [x] reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
c) [x] granulaţie specifică
d) [ ] nucleu segmentat
e) [x] centrozom
---------------------------------------------------------------------
296.Megacariocitul:
a) [x] are nucleu poliploid şi segmentat
b) [x] este o celulă mare
c) [ ] dă naştere monocitelor
d) [ ] conţine incluziuni pigmentare
e) [ ] se distruge în splină
---------------------------------------------------------------------
297.Selectaţi endocrinocitele acidofile din lobul anterior al hipofizei:
a) [ ] tirotropocitele
b) [x] somatotropocitele
c) [x] mamotropocitele
d) [ ] gonadotropocitele
e) [ ] corticotropocitele
---------------------------------------------------------------------
298.Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este:
a) [ ] lobulul tiroidian
b) [x] foliculul tiroidian
c) [ ] cordonul epitelial
d) [ ] endocrinocitul folicular
e) [ ] tirocitul de formă cubică
---------------------------------------------------------------------
299.Selectaţi celulele parenchimului epifizei:
a) [x] pinealocitele secretorii
b) [ ] pituicitele
c) [x] gliocitele de susţinere
d) [ ] melanocitele
e) [ ] adenocitele
---------------------------------------------------------------------
300.Selectaţi glandele endocrine periferice:
a) [x] tiroida
b) [ ] epifiza
c) [x] paratiroidele
d) [x] suprarenalele
e) [ ] hipofiza
---------------------------------------------------------------------
301.Selectaţi celulele lobului posterior al hipofizei:
a) [ ] melanocitele
b) [ ] mamotropocitele
c) [x] pituicitele
d) [ ] tirotropocitele
e) [ ] gonadotropocitele
---------------------------------------------------------------------
302.Selectaţi celulele acidofile din lobul anterior al hipofizei:
a) [x] endocrinocitele somatotrope
b) [ ] endocrinocitele gonadotrope
c) [x] endocrinocitele mamotrope
d) [ ] endocrinocitele corticotrope
e) [ ] endocrinocitele tirotrope
---------------------------------------------------------------------
303.Neurohipofiza. Selectaţi răspunsul/răspunsurile corecte:
a) [ ] stroma este formată din ţesutul epitelial
b) [ ] sintetizează hormonul tirotrop
c) [ ] sintetizează hormonul adrenocorticotrop
d) [x] elementele gliale poartă denumirea de pituicite
e) [x] stochează vasopresina şi oxitocina sintetizate de hipotalamusul anterior
---------------------------------------------------------------------
304.Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este:
a) [ ] coloidul
b) [ ] tirocitul
c) [ ] calcitoninocitul
d) [x] foliculul tiroidian
e) [ ] insula Langerhans
---------------------------------------------------------------------
305.Hormonii elaboraţi de zona fasciculată a corticosuprarenalei sunt:
a) [ ] adrenocorticotrop
b) [ ] calcitonina
c) [x] hidrocortizonul
d) [x] corticosteronul
e) [ ] testosteronul
---------------------------------------------------------------------
306.Tirotropocitul:
a) [ ] celulă componentă a foliculului tiroidian
b) [ ] celulă acidofilă a glandei paratiroide
c) [ ] celulă cromofobă a hipofizei
d) [x] sintetizează hormonul tirotrop
e) [ ] sintetizează tiroxina şi triiodtironina
---------------------------------------------------------------------
307.Medulara suprarenalei:
a) [ ] secretă glucocorticoizi
b) [x] secretă adrenalină şi noradrenalină
c) [ ] are sursă embrionară comună cu corticala suprarenalei
d) [ ] este reglată de hormonul adrenocorticotrop
e) [x] este formată din endocrinocite lucide şi dense
---------------------------------------------------------------------
308.Glanda paratiroidă:
a) [x] conţine paratirocite acidofile
b) [x] conţine paratirocite bazofile
c) [ ] secretă calcitonină
d) [x] secretă paratirina
e) [ ] stroma este formată din ţesut epitelial
---------------------------------------------------------------------
309. Cromafinocitele din substanţa medulară a suprarenalelor:
a) [x] sunt de provenienţă neurală
b) [x] produc epinefrină (adrenalină)
c) [ ] sunt de provenienţă ectodermală
d) [ ] produc aldosteronul
e) [ ] produc cortizonul
---------------------------------------------------------------------
310.Tirocalcitonina:
a) [ ] este secretată de glanda parotidă
b) [ ] este secretată de medulara suprarenalelor
c) [x] este secretată de celulele parafoliculare ale tiroidei
d) [x] reglează concentraţia de calciu în sânge
e) [ ] influenţează secreţia hormonilor tiroidieni
---------------------------------------------------------------------
311.Medulara suprarenalelor:
a) [ ] conţine celule cromofile şi cromofobe
b) [x] este hipofizoindependentă
c) [ ] secretă hormonul adrenocorticotrop
d) [x] produce epinefrină şi norepinefrină
e) [x] are provenienţă neurală
---------------------------------------------------------------------
312.Foliculii tiroidieni:
a) [x] prezintă structuri sferice în interiorul cărora se află coloidul
b) [x] sunt tapetaţi de epiteliul unistratificat
c) [ ] sunt tapetaţi de epiteliul anizomorf ciliat
d) [x] epiteliul folicular este constituit din tirocite şi celule parafoliculare
e) [ ] acumulează tirocalciotonina
---------------------------------------------------------------------
313.Celulele zonei glomerulate a cortexului suprarenalelor:
a) [ ] formează foliculi ce conţin coloid
b) [x] produc mineralocorticosteroizi
c) [ ] au receptori pentru hormonul adrenocorticotrop
d) [ ] secretă glucocorticosteroizi
e) [x] au reticul endoplasmatic agranulat bine dezvoltat
---------------------------------------------------------------------
314.Adenohipofiză:
a) [x] include lobul anterior al hipofizei
b) [ ] reprezintă lobul posterior al hipofizei
c) [x] conţine celule cromofile şi cromofobe
d) [ ] conţine celule foliculare şi parafoliculare
e) [ ] secretă hormonii antidiuretic şi oxitocina
---------------------------------------------------------------------
315.Organele centrale ale sistemului endocrin sunt:
a) [x] hipotalamusul (nucleii neurosecretori)
b) [x] hipofiza
c) [x] epifiza
d) [ ] glanda tiroidă
e) [ ] suprarenalele
---------------------------------------------------------------------
316.Endocrinocitele lobului intermediar al adenohipofizei elaborează următorii hormoni:
a) [ ] melanina
b) [ ] melatonina
c) [x] melanocitotropina
d) [x] lipotropina
e) [ ] antigonadotropina
---------------------------------------------------------------------
317.Endocrinocitele zonei fasciculate a cortexului suprarenalelor:
a) [x] sunt de două tipuri-lucide şi dense
b) [x] reticulul endoplasmatic neted este bine dezvoltat
c) [ ] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni glucidice
d) [x] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni lipidice
e) [ ] în citoplasmă se află o cantitate mare de incluziuni proteice
---------------------------------------------------------------------
318.Endocrinocitele bazofile din lobul anterior al hipofizei produc:
a) [x] hormonul foliculostimulant
b) [ ] somatotropina
c) [ ] prolactina
d) [x] hormonul luteinizant
e) [x] hormonul tirotrop
---------------------------------------------------------------------
319.Aldosteronul este elaborat оn:
a) [ ] epifiză
b) [x] zona glomerulată a substanţei corticale a suprarenalelor
c) [ ] zona fasciculată a substanţei corticale a suprarenalelor
d) [ ] substanţa medulară a suprarenalelor
e) [ ] zona reticulată a substanţei corticale a suprarenalelor
---------------------------------------------------------------------
320.Unitatea morfofuncţională a glandei tiroide este:
a) [ ] lobulul
b) [ ] trabeculul
c) [ ] tirocitul
d) [x] foliculul
e) [ ] acinul
---------------------------------------------------------------------
321.Endocrinocitele parafoliculare din glanda tiroidă secretă:
a) [ ] paratirina
b) [ ] aldosteronul
c) [ ] vazopresina
d) [x] calcitonina
e) [x] somatostatina
---------------------------------------------------------------------
322.În parenchimul epifizei distingem:
a) [x] pinealocite secretorii
b) [ ] pituicite
c) [x] gliocite de susţinere
d) [ ] paratirocite
e) [ ] endocrinocite cromofile
---------------------------------------------------------------------
323.Hiperfuncţia glandei tiroide se manifestă prin:
a) [ ] volumul majorat al foliculilor cu coloid condensat
b) [ ] sporirea numărului de celule parafoliculare
c) [x] apariţia de excrescenţe digitiforme pe suprafaţa laterală a tirocitelor
d) [x] vacuolizarea pronunţată a coloidului
e) [x] modificarea formei tirocitelor din cubică în prismatică
---------------------------------------------------------------------
324.Hormonii androgeni sunt produşi în organism de:
a) [ ] zona glomerulată a corticosuprarenalei
b) [x] celulele interstiţiale ale testiculului
c) [x] zona reticulată a corticosuprarenalei
d) [ ] stratul sudanofob al corticosuprarenalei
e) [ ] gonadotropocitele adenohipofizei
---------------------------------------------------------------------
325.Pituicitele lobului posterior al hipofizei reprezintă:
a) [ ] neuroni cu funcţie neurosecretorie
b) [ ] glandulocite de natură epitelială
c) [ ] corpusculi acumulativi, care contactează cu capilarele
d) [ ] celule conjunctive specializate
e) [x] celule neurogliale modificate
---------------------------------------------------------------------
326.Glandele endocrine:
a) [ ] posedă capilare sanguine de tip somatic
b) [x] se dezvoltă din ecto-, mezo- şi entoderm
c) [x] parenchimul lor este reprezentat de celule secretorii cu complexul Golgi bine dezvoltat
d) [x] hormonii elaboraţi sunt secretaţi în sânge
e) [x] sunt abundent vascularizate
---------------------------------------------------------------------
327.Lobul posterior al hipofizei:
a) [x] acumulează hormonul vasopersina
b) [ ] acumulează hormonul lutropina
c) [x] conţine celule gliale-pituicite
d) [ ] acumulează hormonul prolactina
e) [x] conţine terminaţiile axonilor neuronilor neurosecretori din hipotalamus
---------------------------------------------------------------------
328.Endocrinocitele zonei glomerulate ale cortexului suprarenalelor:
a) [x] posedă reticul endoplasmatic neted bine dezvoltat
b) [x] elaborează aldosteronul
c) [x] formează glomeruli
d) [x] posedă complexul Golgi bine dezvoltat
e) [ ] produc glucocorticoizi
---------------------------------------------------------------------
329.Intrebarea nr. 422: Intrebarea340 Capitol: sistemul endocrin Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi organele cu funcţii endocrină şi neendocrină:
a) [ ] hipofiza
b) [x] gonadele
c) [x] placenta
d) [ ] glanda paratiroidă
e) [x] pancreasul
---------------------------------------------------------------------
330.Selectaţi glanda/glandele endocrine cu structură foliculară:
a) [ ] lobul anterior al hipofizei
b) [ ] lobul intermediar al hipofizei
c) [x] glanda tiroidă
d) [ ] glandele paratiroide
e) [ ] suprarenalele
---------------------------------------------------------------------
331.Organele ce îndeplinesc doar funcţii endocrine sunt:
a) [ ] placenta
b) [ ] ovarul
c) [x] hipofiza
d) [x] epifiza
e) [ ] pancreasul
---------------------------------------------------------------------
332.Neuronii secretori ai hipotalamusului elaborează:
a) [x] oxitocină
b) [x] liberine
c) [ ] prolactină
d) [ ] paratirină
e) [x] statine
---------------------------------------------------------------------
333.Vasopresina este elaborată de:
a) [x] neuronii secretorii ai hipotalamusului
b) [ ] celulele cromofobe ale adenohipofizei
c) [ ] pituicitele neurohipofizei
d) [ ] zona fasciculată a substanţei corticale din suprarenală
e) [ ] substanţa medulară a suprarenalei
---------------------------------------------------------------------
334.Endocrinocitele acidofile din adenohipofiză produc:
a) [ ] hormonul luteinizant
b) [x] prolactină
c) [ ] tiroxină
d) [x] hormonul somatotrop
e) [ ] oxitocină
---------------------------------------------------------------------
335.În parenchimul epifizei deosebim:
a) [ ] pituicite
b) [x] gliocite de susţinere
c) [x] pinealocite secretoare
d) [ ] paratirocite principale
e) [ ] ependimocite
---------------------------------------------------------------------
336.Sclerotica globului ocular reprezintă:
a) [x] o membrană formată din ţesut conjunctiv dens
b) [ ] o membrană vasculară
c) [ ] o membrană formată din ţesut conjunctiv lax
d) [ ] epiteliu pluristratificat necornificat
e) [x] lamele dense, formate din fibre colagene paralele cu fibroblastele plate şi fibre elastice solitare
---------------------------------------------------------------------
337.În stratul nuclear intern al retinei sunt amplasate următoarele tipuri de celule:
a) [x] nervoase orizontale
b) [ ] pigmentare
c) [x] nervoase bipolare
d) [ ] neurosensoriale cu bastonaşe şi conuri
e) [x] amacrine
---------------------------------------------------------------------
338.În coroida globului ocular deosebim:
a) [x] stratul supracoroid
b) [x] stratul vascular
c) [x] stratul coriocapilar
d) [x] complexul bazal
e) [ ] stratul pigmentar
---------------------------------------------------------------------
339.Selectaţi celulele epiteliului mucoasei olfactive:
a) [x] celule olfactive neurosenzoriale
b) [x] epiteliocitele de susţinere
c) [x] epiteliocite bazale
d) [ ] celule ciliate
e) [ ] celule caliciforme
---------------------------------------------------------------------
340.Selectaţi celulele unui mugure gustativ:
a) [x] epiteliocite bazale
b) [ ] exocrinocite caliciforme
c) [x] epiteliocite senzoriale gustative
d) [x] epiteliocite de susţinere
e) [ ] epiteliocite ciliate
---------------------------------------------------------------------
341.În cornee deosebim:
a) [x] epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat
b) [x] membrana limitantă anterioară
c) [x] membrana limitantă posterioară
d) [ ] vase sanguine
e) [ ] vase limfatice
---------------------------------------------------------------------
342.Stratul granular (nuclear) intern al retinei este format de corpurile neurocitelor:
a) [x] bipolare
b) [x] amacrine
c) [x] orizontale
d) [ ] ganglionare
e) [ ] pseudounipolare
---------------------------------------------------------------------
343.Celulele senzoriale ce posedă stereocili la polul apical sunt întâlnite în:
a) [ ] bulbul olfactiv
b) [x] organul Corti
c) [x] macula saculei sferice
d) [x] macula saculei eliptice
e) [x] crestele ampulare
---------------------------------------------------------------------
344.Cristalinul globului ocular:
a) [x] este de provenienţă ectodermală
b) [ ] este de provenienţă neurală
c) [ ] constituie un element al aparatului fotoreceptor
d) [x] este format din fibre cristalinice şi capsulă
e) [x] constituie un element al aparatului de acomodare
---------------------------------------------------------------------
345.Celulele fotosensibile ale retinei ochiului:
a) [ ] sunt de provenienţă entodermală
b) [x] sunt de provenienţă neurală
c) [x] sunt de 2 tipuri
d) [ ] formează stratul nuclear intern al retinei
e) [ ] formează stratul plexiform intern al retinei
---------------------------------------------------------------------
346.Corneea este:
a) [x] porţiunea anterioară a tunicii fibroase a globului ocular
b) [x] alcătuită din 5 straturi
c) [x] acoperită la exterior de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
d) [x] bogată în terminaţiuni nervoase
e) [ ] bogată în vase sanguine şi pigmentocite
---------------------------------------------------------------------
347.Canalul cochlear al melcului urechii interne:
a) [x] conţine endolimfa
b) [ ] conţine perilimfa
c) [ ] conţine creste ampulare şi macula
d) [ ] înconjoară labirintul osos
e) [x] conţine organul spiral Corti
---------------------------------------------------------------------
348.Corneea:
a) [ ] conţine numeroase capilare
b) [x] conţine numeroase terminaţiuni nervoase libere
c) [x] este un component al aparatului dioptric
d) [ ] este un component al aparatului de acomodaţie
e) [ ] este un component al aparatului de recepţie
---------------------------------------------------------------------
349.Celulele neurosenzoriale cu conuri şi bastonaşe participă la formarea următoarelor straturi ale retinei:
a) [x] fotosensibil
b) [x] nuclear extern
c) [x] plexiform extern
d) [ ] nuclear intern
e) [ ] plexiform intern
---------------------------------------------------------------------
350.Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei:
a) [ ] segmentele externe sunt alcătuite din discuri închise
b) [x] segmentele externe sunt alcătuite din semidiscuri
c) [x] conţin iodopsină
d) [ ] conţin rodopsină
e) [x] reprezintă receptorii vederii cromatice
---------------------------------------------------------------------
351.Pereţii canalului cochlear sunt formaţi de:
a) [ ] membrana tectoria
b) [x] membrana vestibulară
c) [x] stria vasculară
d) [x] lama bazilară
e) [ ] rampa vestibulară
---------------------------------------------------------------------
352.Stratul nuclear intern al retinei conţine:
a) [ ] corpul şi nucleul celulei cu con
b) [ ] corpul şi nucleul celulei ganglionare
c) [x] corpul şi nucleul celulei bipolare
d) [x] corpul şi nucleul celulei orizontale
e) [x] corpul şi nucleul celulei amacrine
---------------------------------------------------------------------
353.Mugurile gustativ conţine:
a) [ ] celule caliciforme
b) [x] celule senzoepiteliale
c) [ ] celule endocrine
d) [x] celule de susţinere
e) [x] celule bazale
---------------------------------------------------------------------
354.În stratul nuclear extern al retinei sunt situate:
a) [ ] corpurile neuronilor orizontali
b) [ ] corpurile neuronilor bipolari
c) [ ] corpurile neuronilor amacrini
d) [ ] corpurile neuronilor ganglionari
e) [x] corpurile neuronilor neurosenzoriali
---------------------------------------------------------------------
355.Celulele neurosenzoriale cu con ale retinei:
a) [x] reprezintă receptorii vederii diurne
b) [x] se dezvoltă din cupa optică a tubului neural
c) [x] conţin pigmenţi vizuali de divers tip
d) [ ] axonul formează legătura sinaptică cu celula ganglionară
e) [x] fotonii activează pigmentul vizual din segmentele externe
---------------------------------------------------------------------
356.Macula părţii vestibulare a labirintului membranos a urechii interne conţine structurile:
a) [x] stereocili
b) [ ] membrana tectoria
c) [x] membrana otolitică
d) [x] cristale de carbonat de calciu
e) [x] kinocil
---------------------------------------------------------------------
357.Organul văzului. Indicaţi derivatele coroidei:
a) [ ] corneea
b) [x] irisul
c) [ ] cristalinul
d) [x] corpul ciliar
e) [ ] corpul vitros
---------------------------------------------------------------------
358.Celulele senzoepiteliale externe ale organului auditiv:
a) [ ] sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe într-un singur rând
b) [x] sunt situate pe epiteliocitele de susţinere externe în 4-5 rânduri
c) [ ] posedă stereocili cu aranjament liniar
d) [x] posedă stereocili cu aranjament în formă de litera V
e) [x] stereocilii au în componenţa sa proteine contractile
---------------------------------------------------------------------
359.Corneea ochiului:
a) [x] face parte din aparatul dioptric al ochiului
b) [x] nu conţine vase sanguine
c) [x] conţine terminaţiuni nervoase
d) [ ] stroma ei e formată din ţesut conjunctiv fibros lax neordonat
e) [x] epiteliul anterior al ei este pluristratificat pavimentos cornificat
---------------------------------------------------------------------
360.Coroida:
a) [ ] este tunica externă a globului ocular
b) [x] conţine un număr mare de melanocite
c) [x] asigură trofica retinei ochiului
d) [ ] reglează tensiunea şi temperatura intraoculară
e) [ ] irisul şi corpul ciliar sunt derivate a coroidei
---------------------------------------------------------------------
361.Mugurii gustativi:
a) [x] se conţin în papilile valate, foliate şi fungiforme ale limbii
b) [ ] se conţin în papilile valate, foliate şi filiforme ale limbii
c) [ ] se conţin în papilile valate, filiforme şi fungiforme ale limbii
d) [ ] conţin două tipuri de celule
e) [x] conţin patru tipuri de celule
---------------------------------------------------------------------
362.Trompa auditivă (Eustachio):
a) [x] asigură comunicarea dintre cavitatea timpanică şi nazofaringe
b) [x] reglează presiunea aerului din cavitatea timpanică
c) [x] este tapetată cu epiteliul unistratificat prismatic anizomorf ciliat
d) [ ] este tapetată cu epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat
e) [ ] este un constituent al urechei interne
---------------------------------------------------------------------
363.Fibrele lui Tomes din dentină reprezintă:
a) [ ] fibre de colagen cu direcţie tangenţială
b) [ ] fibre de colagen cu direcţie radială
c) [x] prelungirile odontoblastelor
d) [ ] fascicule de fibre elastice
e) [ ] fibre de reticulină
---------------------------------------------------------------------
364.Glandele proprii ale esofagului sunt situate оn:
a) [ ] lama proprie a tunicii mucoase
b) [ ] lama musculară a tunicii mucoase
c) [x] lama submucoasă
d) [ ] tunica musculară
e) [ ] epiteliu
---------------------------------------------------------------------
365.Mucoasa linguală:
a) [ ] este tapetată de epiteliu anizomorf
b) [x] mucoasa de pe suprafaţa superioară este înzestrată cu papile
c) [x] papilele linguale sunt de forme şi mărimi diferite
d) [x] se disting 4 tipuri de papile: filiforme, foliate, fungiforme şi caliciforme
e) [ ] în stroma acestor papile sunt situaţi mugurii gustativi
---------------------------------------------------------------------
366.Glanda parotidă:
a) [ ] este glandă salivară cu secreţie apocrină
b) [x] structural este alcătuită din acini glandulari de tip seros
c) [x] la canalele excretorii intralobulare se referă canalele intercalare şi canalele striate
d) [ ] este o glandă simplă ramificată
e) [x] porţiunile secretoare conţin serocite şi celule mioepiteliale
---------------------------------------------------------------------
367.În componenţa glandei proprii a stomacului intră celulele:
a) [x] exocrinocitele principale
b) [x] exocrinocitele parietale
c) [x] mucocitele, endocrinocitele
d) [x] epiteliocitele nediferenţiate
e) [ ] epiteliocitele ciliate
---------------------------------------------------------------------
368.Criptele intestinului subţire conţin celulele:
a) [x] columnare
b) [x] caliciforme
c) [x] nediferenţiate
d) [x] cu granule acidofile
e) [ ] principale
---------------------------------------------------------------------
369.Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este:
a) [ ] pancreocitul
b) [ ] cordonul epitelial
c) [ ] lobulul pancreatic
d) [ ] foliculul
e) [x] acinul
---------------------------------------------------------------------
370.Selectaţi primordiile dentare, care derivă din mezenchim:
a) [ ] lama dentară
b) [ ] mugurile dentar
c) [x] papila dentară
d) [x] sacul dentar
e) [ ] organul smalţului
---------------------------------------------------------------------
371.Conform structurii glandele proprii ale esofagului sunt:
a) [ ] simple tubulare ramificate
b) [ ] simple alveolare neramificate
c) [x] compuse tubulo-alveolare ramificate
d) [ ] simple tubulare neramificate
e) [ ] simple alveolare neramificate
---------------------------------------------------------------------
372.Tunica mucoasă a esofagului la organizmul adult este tapetată de:
a) [ ] epiteliul simplu anizomorf ciliat
b) [x] epiteliul stratificat pavimentos necornificat
c) [ ] epiteliul de tranziţie
d) [ ] epiteliul stratificat pavimentos cornificat
e) [ ] epiteliul simplu izomorf prismatic
---------------------------------------------------------------------
373.Stomacul:
a) [x] peretele este format din tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica musculară şi tunica seroasă
b) [ ] epiteliul mucoasei este pluristratificat pavimentos necornificat
c) [x] tunica musculară este formată din miocite netede
d) [x] tunica seroasa este formată din ţesut conjunctiv lax acoperit de mezoteliu
e) [x] în lama proprie a mucoasei sunt situate glandele gastrice
---------------------------------------------------------------------
374.Selectaţi rolul insulinei:
a) [ ] scade tensiunea arterială
b) [ ] stimulează eliminarea sucului şi hormonilor de către pancreas
c) [ ] măreşte conţinutul glucozei în sânge
d) [ ] inhibă sinteza enzimelor din sucul gastric
e) [x] micşorează conţinutul glucozei în sânge
---------------------------------------------------------------------
375.Smalţul dentar:
a) [ ] este prezent numai la rădăcina dintelui
b) [x] este sintetizat de enameloblaste
c) [ ] prezintă sinonimul cimentului celular
d) [ ] îl formează odontoblastele
e) [ ] include fibrele Corf
---------------------------------------------------------------------
376.Glanda parotidă este:
a) [ ] glandă alveolară neramificată
b) [ ] glandă tubulară ramificată
c) [x] seroasă
d) [ ] mucoasă
e) [ ] sero-mucoasă
---------------------------------------------------------------------
377.Straturile tunicii mucoase a esofagului sunt:
a) [ ] epiteliu unistratificat cubic
b) [x] lama proprie a tunicii mucoase
c) [x] lama musculară a tunicii mucoase
d) [x] epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat
e) [ ] lama submucoasă
---------------------------------------------------------------------
378.Glandele pilorice ale stomacului conţin următoarele tipuri de celule:
a) [ ] numeroase parietale
b) [x] principale
c) [x] mucocite
d) [ ] Paneth
e) [x] endocrinocite
---------------------------------------------------------------------
379.Epiteliul vilozităţii intestinale este constituit din:
a) [x] endocrinocite
b) [x] celule caliciforme
c) [ ] celule Paneth
d) [ ] celule nediferenţiate
e) [x] celule columnare
---------------------------------------------------------------------
380.Care din vasele intrahepatice enumerate nu posedă elemente musculare:
a) [ ] artera interlobulară
b) [ ] vena interlobulară
c) [x] capilarul sinusoid
d) [x] vena centrală
e) [x] vena sublobulară
---------------------------------------------------------------------
381.Ordinea eliminării secreţiei din acinul pancreatic:
a) [ ] canal intercalar-interlobular-ductul principal
b) [ ] canal interlobular-ductul principal
c) [x] canal intercalar-interacinar-interlobular-ductul principal
d) [ ] canal interacinar-intercalar-interlobular-ductul principal
e) [ ] canal interlobular-interacinar-intercalar-ductul principal
---------------------------------------------------------------------
382.În cadrul organului smalţian deosebim:
a) [x] epiteliul extern
b) [x] epiteliul intern
c) [ ] pulpa dintelui
d) [x] epiteliul reticular
e) [ ] papila dentară
---------------------------------------------------------------------
383.În cadrul căror glande sunt întâlnite semilunile seroase:
a) [x] sublinguale
b) [ ] parotide
c) [ ] mamare
d) [ ] sebacee
e) [x] submaxilare
---------------------------------------------------------------------
384.Glandele proprii ale esofagului:
a) [ ] sunt localizate in lama proprie a tunicii mucoase
b) [x] sînt localizate în lama submucoasă
c) [ ] sоnt prezente doar la nivelul cartilajului cricoid
d) [ ] sunt seroase după tipul secreţiei
e) [x] sunt mucoase după tipul secreţiei
---------------------------------------------------------------------
385. Care exocrinocite ale glandelor fundice ale stomacului posedă canalicule intracelulare?
a) [x] parietale
b) [ ] principale
c) [ ] mucocite
d) [ ] celulele G
e) [ ] celulele D
---------------------------------------------------------------------
386.Selectaţi celulele epiteliului vilozităţii intestinale:
a) [x] columnare
b) [ ] nediferenţiate
c) [ ] celule Paneth
d) [x] caliciforme
e) [x] endocrinocite
---------------------------------------------------------------------
387.Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este:
a) [ ] acinocitul
b) [ ] celula centroacinoasă
c) [x] acinul pancreatic
d) [ ] grupul de insulocite B
e) [ ] grupul de insulocite A
---------------------------------------------------------------------
388.Canaliculul biliar este format de:
a) [ ] endoteliocite
b) [ ] endoteliocite + membrana bazală fenestrată
c) [x] două hepatocite învecinate
d) [ ] spaţiul dintre hepatocit şi endoteliocit
e) [ ] spaţiul dintre hepatocit şi membrana bazală a capilarului
---------------------------------------------------------------------
389.Semilunele seroase sunt prezente оn glandele:
a) [ ] parotidă
b) [x] submaxilară
c) [ ] Brunner din duoden
d) [x] sublinguală
e) [ ] pancreas
---------------------------------------------------------------------
390.Tunica mucoasă a esofagului:
a) [ ] este tapetată de epiteliul prismatic cu "margine în perie"
b) [x] este tapetată de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
c) [x] conţine glande cardiale în lama proprie a mucoasei
d) [ ] formează plici circulare
e) [x] formează plici longitudinale
---------------------------------------------------------------------
391.Epiteliul mucoasei intestinului subţire:
a) [ ] este unistratificat prismatic cu striaţie bazală
b) [x] este simplu prismatic cu „bordura de absorţie"
c) [x] conţine celule caliciforme şi celule endocrine
d) [ ] conţine celule bazale, columnare şi celule ciliate
e) [x] are provenienţă entodermală
---------------------------------------------------------------------
392.Capilarele sinusoide ale lobulului hepatic clasic:
a) [ ] sunt o continuare a canaliculelor biliare
b) [ ] servesc ca pasaje pentru bilă
c) [x] au membrană bazală discontinue
d) [ ] sunt tapetate de epiteliul cubic
e) [x] conduc sângele spre vena centrală
---------------------------------------------------------------------
393.Lobulul hepatic clasic este centrat de:
a) [ ] vena hepatică
b) [ ] canaliculul biliar
c) [x] vena centrală
d) [ ] vena centrală, canalul biliar şi artera perilobulară
e) [ ] vena portală, canalul biliar şi artera hepatică
---------------------------------------------------------------------
394.Insulele pancreatice Langerhans:
a) [ ] posedă funcţie exocrină
b) [x] posedă funcţie endocrină
c) [x] conţin celule beta şi celule alfa
d) [x] secretă insulina şi glucagonul
e) [ ] secretă tripsina şi lipază
---------------------------------------------------------------------
395.Tunica mucoasă a intestinului gros:
a) [ ] formează vilozităţi
b) [x] formează cripte intestinale
c) [ ] conţine celule parietale şi celule principale
d) [x] participă la absorbţia apei şi electroliţilor
e) [x] conţine în lama proprie a mucoasei noduli limfoizi
---------------------------------------------------------------------
396. În tubul digestiv epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat este prezent în:
a) [x] regiunea caudală a rectului
b) [ ] porţiunea fundică a stomacului
c) [ ] intestinul subţire
d) [x] esofag
e) [ ] porţiunea pilorică a stomacului
---------------------------------------------------------------------
397.Glandele fundice ale stomacului conţin celule:
a) [x] parietale
b) [ ] mioepiteliale
c) [x] principale
d) [x] mucoase
e) [ ] Paneth
---------------------------------------------------------------------
398.Celulele parietale ale glandelor fundice stomacale secretă:
a) [ ] pepsinogen
b) [ ] mucus
c) [x] cloruri
d) [x] factorul antianemic (Castle)
e) [ ] hormoni tisulari
---------------------------------------------------------------------
399.Absorbţia apei şi a electroliţilor în tubul digestiv are loc preponderent în:
a) [ ] esofag
b) [ ] stomac
c) [ ] duoden şi ileon
d) [ ] apendicele vermicular
e) [x] intestinul gros
---------------------------------------------------------------------
400.Celulele principale ale glandelor stomacale:
a) [ ] secretă cloruri
b) [ ] derivă din crestele neurale
c) [ ] posedă canalicule intracelulare
d) [x] secretă pepsinogen
e) [x] au reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
---------------------------------------------------------------------
401.Celulele mioepiteliale se întâlnesc în glandele:
a) [x] parotide
b) [x] sudoripare
c) [ ] stomacale
d) [ ] pancreas
e) [ ] ficat
---------------------------------------------------------------------
402.Triada hepatică include:
a) [ ] vena centrală
b) [ ] canaliculul biliar intralobular
c) [x] vena interlobulară
d) [x] artera interlobulară
e) [x] canalul biliar interlobular
---------------------------------------------------------------------
403.Lama submucoasă a tubului digestiv conţine glande în:
a) [ ] gingii
b) [x] esofag
c) [ ] stomac
d) [x] duoden
e) [ ] intestinul gros
---------------------------------------------------------------------
404.Canalul intercalar al glandei parotide este tapetat de epiteliu:
a) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
b) [ ] bistratificat
c) [ ] anizomorf ciliat
d) [ ] unistratificat prismatic
e) [x] unistratificat cubic
---------------------------------------------------------------------
405.Din sacul dentar se dezvoltă:
a) [ ] smalţul
b) [ ] pulpa dintelui
c) [ ] dentina
d) [x] cementul
e) [x] periodontiul
---------------------------------------------------------------------
406.Exocrinocitele parietale ale glandelor proprii din stomac elaborează:
a) [ ] mucus
b) [ ] pepsinogen
c) [ ] gastrină
d) [x] cloruri
e) [ ] histamină
---------------------------------------------------------------------
407.Epiteliul vilozităţii intestinale conţine:
a) [x] epiteliocite columnare cu "bordura de absorţie"
b) [x] exocrinocite caliciforme
c) [ ] exocrinocite cu granulaţie acidofilă
d) [x] endocrinocite
e) [ ] epiteliocite nediferenţiate
---------------------------------------------------------------------
408.În hepatocite sunt bine dezvoltate organitele:
a) [x] reticulul endoplasmatic granular
b) [x] reticulul endoplasmatic neted
c) [x] lizozomii
d) [ ] cilii
e) [x] mitocondriile
---------------------------------------------------------------------
409.Sucul pancreatic conţine:
a) [ ] pepsină
b) [x] tripsină
c) [x] lipază
d) [ ] insulină
e) [x] amilază
---------------------------------------------------------------------
410.Papilele circumvalate ale limbii:
a) [x] sunt situate între corpul şi rădăcina limbii
b) [x] suprafaţa superioară a lor se află aproape la acelaşi nivel cu tunica mucoasă
c) [x] în jurul papilei se situează o fisură numită şanţ
d) [ ] au o bază îngustă, iar partea liberă este lată şi aplatisată
e) [ ] în ţesutul conjunctiv ale papilelor se observă fascicule de fibre musculare striate
---------------------------------------------------------------------
411.Glanda parotidă este o glandă:
a) [ ] simplă tubulo-alveolară ramificată, după caracterul secreţiei este proteică
b) [x] compusă alveolară ramifică, după caracterul secreţiei este proteică
c) [ ] compusă tubulară ramificată, după caracterul secreţiei este mixtă
d) [ ] compusă alveolară, ramificată, după caracterul secreţiei este mucoasă
e) [ ] compusă alveolo-tubulară, ramificată, după caracterul secreţiei este sero-mucoasă
---------------------------------------------------------------------
412.Smalţul conţine:
a) [ ] substanţe neorganice - 3-4%
substanţe organice - 96-97%
b) [x] substanţe organice - 3-4 %
substanţe neorganice - 96-97%
c) [ ] substanţe organice - 30%
substanţe neorganice - 70%
d) [ ] substanţe organice -70%
substanţe neorganice -30 %
e) [ ] substanţe organice -28 %
substanţe neorganice -72%
---------------------------------------------------------------------
413.Glandele proprii ale stomacului conţin:
a) [x] exocrinocite principale
b) [x] exocrinocite parietale
c) [x] mucocite cervicale
d) [ ] celule columnare
e) [x] celule endocrine
---------------------------------------------------------------------
414.Exocrinocitele cu granulaţie acidofilă din cripta intestinală:
a) [ ] servesc drept sursă de regenerare pentru celulele epiteliale
b) [x] elimină dipeptidaze
c) [ ] elimină mucus
d) [ ] secretă serotonina şi motilina
e) [ ] elimină secreţie, ce neutralizează acidul clorhidric, care se află în chim
---------------------------------------------------------------------
415.Epiteliul tunicii mucoase la intestinul gros conţine:
a) [x] epiteliocite columnare
b) [x] exocrinocite caliciforme
c) [x] endocrinocite
d) [x] celule nediferenţiate
e) [ ] celule principale
---------------------------------------------------------------------
416.În cadrul lobulului hepatic clasic hepatocitele formează:
a) [x] cordoane hepatice
b) [ ] foliculi
c) [ ] acine hepatice
d) [ ] triade hepatice
e) [ ] insule hepatice
---------------------------------------------------------------------
417.Cementoblastele dintelui derivă din:
a) [x] sacul dentar
b) [ ] celulele osteogene ale mandibulei
c) [ ] papila dentară
d) [ ] lama dentară
e) [ ] organul smalţului
---------------------------------------------------------------------
418.Tunica mucoasă a esofagului la organismul adult este tapetată de epiteliu:
a) [ ] unistratificat anizomorf prismatic ciliat
b) [x] pluristratificat pavimentos necornificat
c) [ ] de tranziţie
d) [ ] pluristratificat pavimentos cornificat
e) [ ] unistratificat izomorf prismatic
---------------------------------------------------------------------
419.Epiteliul tunicii mucoase a stomacului se dezvoltă din:
a) [ ] somite
b) [ ] mezenchim
c) [ ] ectoderm
d) [ ] splanchnotom
e) [x] entoderm
---------------------------------------------------------------------
420.Intrebarea nr. 513: Intrebarea423 Capitol: Sistemul digestiv Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secGlandele proprii ale stomacului sunt situate оn:
a) [ ] lama submucoasă
b) [ ] lama musculară a tunicii mucoase
c) [x] lama proprie a tunicii mucoase
d) [ ] tunica seroasă
e) [ ] tunica musculară
---------------------------------------------------------------------
421.Factorul antianemic (Castle) din sucul gastric este elaborat de:
a) [ ] epiteliocitele nediferenţiate
b) [x] exocrinocitele parietale
c) [ ] endocrinocite
d) [ ] mucocitele cervicale
e) [ ] exocrinocitele principale
---------------------------------------------------------------------
422.Criptele intestinului subţire conţin celule:
a) [x] columnare
b) [ ] principale
c) [x] cu granule acidofile (Paneth)
d) [x] nediferenţiate
e) [ ] parietale
---------------------------------------------------------------------
423.Unitatea morfofuncţională a ficatului (conceptul clasic) este:
a) [ ] alveola hepatică
b) [x] lobulul hepatic
c) [ ] acinul hepatic
d) [ ] cordonul hepatic
e) [ ] hepatocitul
---------------------------------------------------------------------
424. Epiteliocitele centroacinoase ale pancreasului exocrin aparţin canalului excretor:
a) [ ] intralobular
b) [ ] interlobular
c) [x] intercalar
d) [ ] principal
e) [ ] interacinos
---------------------------------------------------------------------
425.Indicaţi papilele linguale care conţin muguri gustativi:
a) [ ] filiforme, fungiforme, foliate
b) [ ] filiforme, fungiforme, circumvalate
c) [ ] filiforme, foliate, circumvalate
d) [ ] circumvalate, filiforme, fungiforme
e) [x] circumvalate, foliate, fungiforme
---------------------------------------------------------------------
426.Porţiunile secretorii ale glandelor cardiale ale esofagului sunt situate în:
a) [ ] epiteliu
b) [x] lama proprie a tunicii mucoase
c) [ ] lama musculară a tunicii mucoase
d) [ ] lama submucoasă
e) [ ] tunica musculară
---------------------------------------------------------------------
427.Glandele proprii ale stomacului conţin:
a) [x] exocrinocite principale
b) [x] exocrinocite parietale
c) [x] mucocite cervicale
d) [x] endocrinocite
e) [ ] epiteliocite bazale
---------------------------------------------------------------------
428.Relieful tunicii mucoase a intestinului subţire este reprezentat de:
a) [x] plici circulare
b) [ ] plici longitudinale
c) [x] vilozităţi
d) [x] cripte
e) [ ] arii
---------------------------------------------------------------------
429.În ficat se sintetizează următorii produşi:
a) [x] glicogenul
b) [x] fibrinogenul
c) [x] albuminele
d) [ ] imunoglobulinele
e) [x] protrombina
---------------------------------------------------------------------
430.Somatostatina este sintetizată de insulocitele pancreasului:
a) [ ] A
b) [ ] B
c) [x] D
d) [ ] D1
e) [ ] PP
---------------------------------------------------------------------
431.Exocrinocitele principale ale glandelor fundice ale stomacului se caracterizează prin:
a) [ ] multiple prelungiri ale corpului celular
b) [ ] citoplasma pronunţat oxifilă
c) [ ] sisteme de canalicule intracelulare
d) [x] prezenţa unor granule de secreţie la polul apical
e) [x] prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos la polul bazal
---------------------------------------------------------------------
432.Epiteliul vilozităţilor intestinale conţine:
a) [x] celule columnare
b) [ ] celule cu granulaţie acidofilă
c) [x] endocrinocite
d) [x] celule caliciforme
e) [ ] celule slab diferenţiate
---------------------------------------------------------------------
433.Relieful tunicii mucoase a intestinului gros este reprezentat de:
a) [x] cripte
b) [ ] numeroase vilozităţi
c) [ ] arii
d) [ ] foveole
e) [ ] papile
---------------------------------------------------------------------
434.Pentru pancreocitele exocrine este caracteristic:
a) [x] forma conică
b) [ ] bordura de absorbţie
c) [x] prezenţa la polul apical a granulelor de zimogen
d) [x] prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos
e) [x] nucleu voluminos, amplasat la polul bazal al celulei
---------------------------------------------------------------------
435.Insulocitele A ale pancreasului endocrin:
a) [ ] constituie circa 70-75%
b) [ ] sunt situate preponderent оn centrul insulei
c) [ ] au citoplasma bazofilă
d) [x] conţin granule ce nu se dezolvă în alcool, dar care se dezolvă în apă
e) [x] secreţă hormonul glucagon
---------------------------------------------------------------------
436.Sistemul de circulaţie a sângelui în lobulul hepatic (reprezentarea clasică) include:
a) [ ] arterele centrale
b) [x] capilarele sinusoide
c) [x] venele centrale
d) [ ] venule colectoare
e) [ ] arterele arcuate
---------------------------------------------------------------------
437.Canaliculele biliare оn lobulul hepatic clasic au peretele format de:
a) [ ] endoteliu
b) [ ] epiteliu unistratificat cubic
c) [x] hepatocite
d) [ ] epiteliu unistratificat cilindric izomorf
e) [ ] epiteliu bistratificat cu celule caliciforme şi ciliate
---------------------------------------------------------------------
438.Secreţia glandei parotide este de tip:
a) [ ] mucos
b) [x] seros
c) [ ] muco-seros
d) [ ] sero-mucos
e) [ ] mixt
---------------------------------------------------------------------
439.Tunica musculară a esofagului are următorea/următoarele componenţă tisulară:
a) [x] ţesut muscular striat scheletal
b) [ ] ţesut muscular scheletal cardiac
c) [ ] ţesut muscular neted de provenienţă neurală
d) [x] ţesut muscular neted de provenienţă mezenchimală
e) [ ] ţesut muscular neted de provenienţă ectodermală
---------------------------------------------------------------------
440.Relieful tunicii mucoase a stomacului este reprezentat de:
a) [ ] plicile circulare gastrice
b) [x] plicile longitudinale gastrice
c) [x] foveolele gastrice
d) [ ] papilele gastrice
e) [x] ariile gastrice
---------------------------------------------------------------------
441.Secreţia glandelor duodenale (Brunner) îndeplineşte următoarele funcţii:
a) [x] digestivă
b) [ ] imunologică
c) [x] endocrină
d) [x] neutralizează aciditatea chimului
e) [ ] de excreţie
---------------------------------------------------------------------
442.Ţesutul limfoid al apendicelui vermicular formează aglomerări în:
a) [ ] epiteliu
b) [x] lama proprie a tunicii mucoase
c) [x] lama submucoasă
d) [ ] în tunica musculară
e) [ ] tunica seroasă
---------------------------------------------------------------------
443.Sistemul de reflux al sângelui din lobulul hepatic începe cu:
a) [ ] artera interlobulară
b) [ ] vena interlobulară
c) [ ] ductul biliar interlobular
d) [ ] vena sublobulară
e) [x] vena centrală
---------------------------------------------------------------------
444.Polipeptidul vasoactiv intestinal este sintetizat de insulocitele:
a) [ ] A
b) [ ] B
c) [ ] D
d) [x] D1
e) [ ] PP
---------------------------------------------------------------------
445.Sistemul canalicular (componenta excretorie) a glandei salivare este format din canalele:
a) [x] striate
b) [x] intercalare
c) [x] interlobulare
d) [ ] colectoare
e) [ ] contorte
---------------------------------------------------------------------
446.Glandele salivare mari sunt:
a) [x] parotide
b) [ ] paratiroidă
c) [x] submaxilare
d) [x] sublinguală
e) [ ] pancreasul
---------------------------------------------------------------------
447.Selectaţi papilele linguale ce conţin muguri gustativi.
a) [ ] filiforme
b) [x] fungiforme
c) [x] foliate
d) [x] circumvalate
e) [ ] digitiforme
---------------------------------------------------------------------
448.La microscopia optică în glandele salivare mari pot fi vizualizate structurile:
a) [x] capsula
b) [ ] substanţa corticală
c) [x] stroma
d) [x] lobulul
e) [ ] substanţa medulară
---------------------------------------------------------------------
449.Cementul. Selectaţi afirmaţiile corecte
a) [ ] este abundent vascularizat
b) [ ] conţine numeroase terminaţiuni nervoase
c) [ ] este localizat în zona coroanei dentare
d) [x] este localizat în zona rădăcinii dentare
e) [x] duritatea cementuliu este mai mică decăt cea a dentinei
---------------------------------------------------------------------
450.Pulpa dentară. Alegeţi afirmaţiile corecte.
a) [x] derivă din papila dentară
b) [x] reprezintă componenta centrală a dintelui
c) [x] este constituită dintr-un ţesut conjunctiv lax, nemineralizat
d) [ ] este constituită dintr-un ţesut conjunctiv dur, mineralizat
e) [x] odată cu înaintarea în vârstă se reduc dimensiunile pulpei dentare
---------------------------------------------------------------------
451.Epiteliul, ce tapetează tunica mucoasă a stomacului este:
a) [ ] unistratificat cubic
b) [ ] unistratificat anizomorf cilindric ciliat
c) [x] unistratificat prismatic glandular
d) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
e) [ ] de tranziţie
---------------------------------------------------------------------
452.Glandele gastrice sunt situate în:
a) [ ] tunica adventiţială
b) [x] lama proprie a tunicii mucoase
c) [ ] lama musculară a tunicii mucoase
d) [ ] lama submucoasă
e) [ ] tunica musculară
---------------------------------------------------------------------
453.Între două cordoane hepatice vecine se află:
a) [ ] capilarul biliar
b)[x] capilar sanguin sinusoidal intralobular
c) [ ] triada hepatică
d) [ ] vena centrală
e) [ ] acinul hepatic
---------------------------------------------------------------------
454.Nefronul:
a) [x] toate porţiunile nefronului sunt formate din epiteliu
b) [x] epiteliul este unistratificat
c) [x] în toate porţiunile nefronului este prezentă membrana bazală
d) [x] toţi tubii nefronului sunt însoţiţi de reţeaua capilară peritubulară
e) [ ] de la tubul proximal începe tubul colector
---------------------------------------------------------------------
455.Selectaţi părţile componente ale nefronului:
a) [ ] glomerulul vascular
b) [x] tubul contort şi rectiliniu proximal
c) [x] tubul atenuat
d) [x] tubul rectiliniu şi contort distal
e) [ ] tubul renal colector
---------------------------------------------------------------------
456.Peretele tubului rectiliniu distal al nefronului este tapetat de:
a) [x] celule epiteliale cubice
b) [ ] celule epiteliale cu "margine оn perie"
c) [ ] celule epiteliale pavimentoase
d) [ ] celule mezangiale
e) [ ] celule endoteliale
---------------------------------------------------------------------
457.Mucoasa căilor urinare este tapetată de:
a) [ ] epiteliul unistratificat anizomorf
b) [ ] epiteliul pluristratificat pavimentos
c) [x] epiteliul de tranziţie
d) [ ] epiteliul cu "margine оn perie"
e) [ ] epiteliul unistratificat izomorf
---------------------------------------------------------------------
458.Selectaţi sursa de dezvoltare a rinichilor şi căilor urinare:
a) [ ] somitele
b) [ ] sacul vitelin
c) [ ] mezenchimul
d) [x] nefrotomul mezodermului
e) [ ] ectodermul
---------------------------------------------------------------------
459.Peretele tubului atenuat al nefronului este tapetat de:
a) [ ] celule cu "bordura în perie"
b) [ ] celule ciliate cu organitele foarte bine dezvoltate
c) [x] celule pavimentoase cu citoplasma clară şi săracă în organite
d) [ ] celule cubice cu striaţie bazală
e) [ ] celule cilindrice joase
---------------------------------------------------------------------
460.Indicaţi substanţele, secretate în sânge de aparatul reninic (juxtaglomerular) al rinichiului:
a) [ ] aldosteronul
b) [x] renina
c) [ ] prostaglandinele
d) [ ] vasopresina
e) [x] eritropoietinele
---------------------------------------------------------------------
461.Selectaţi părţile componente ale căilor urinare:
a) [ ] rinichii, ureterele, vezica urinară, uretra
b) [x] calicele, bazinetele renale, ureterele, vezica urinară şi uretra
c) [ ] ureterele, vezica urinară, uretra
d) [ ] tubii colectori, ureterele, bazinetele renale
e) [ ] rinichii, calicele, ureterele, tubii colectori
---------------------------------------------------------------------
462.Care din formaţiunile enumerate intră în componenţa nefronului.
a) [x] capsula nefronului
b) [x] partea descendentă a ansei Henle
c) [x] partea ascendentă a ansei Henle
d) [ ] tubul colector
e) [x] tubul contort proximal
---------------------------------------------------------------------
463.Rinichiul secretă:
a) [x] eritropoetine
b) [x] prostaglandine
c) [x] renina
d) [ ] angiotensina tip II
e) [ ] angiotensina tip I
---------------------------------------------------------------------
464.Tubul contort proximal al nefronului este tapetat de epiteliu:
a) [ ] unistratificat prismatic
b) [x] unistratificat cubic
c) [ ] unistratificat pavimentos
d) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
e) [ ] pluristratificat pavimentos cornificat
---------------------------------------------------------------------
465.Bariera de filtraţie în rinichi este constituită din:
a) [x] endoteliu fenestrat
b) [ ] endoteliu nefenestrat
c) [x] membrană bazală tristratificată
d) [ ] foita externa a capsulei glomerulare
e) [x] foiţa internă a capsulei glomerulare
---------------------------------------------------------------------
466.Componentele aparatului reninic (juxtaglomerular) sunt:
a) [x] macula densă
b) [ ] podocitele
c) [x] celulele juxtaglomerulare
d) [ ] endoteliul fenestrat
e) [x] celulele juxtavasculare
---------------------------------------------------------------------
467.Filtrul renal:
a) [ ] filtrează urina primară, transformând-o în urina secundară
b) [x] este format de endoteliul fenestrat al capilarelor, membrană bazală tristratificată, podocite
c) [x] filtrează componentele plasmei sanguine, formând urina primară
d) [ ] este format de epiteliul tubului contort proximal, membrană bazală, peretele capilarului sinusoid
e) [x] nu permite trecerea eritrocitelor din sânge
---------------------------------------------------------------------
468.Tubii renali contorţi proximali ai nefronului:
a) [x] sunt tapetaţi de un strat de celule epiteliale cubice cu „marginea în perie" şi striaţie bazală
b) [ ] sunt tapetaţi de celule epiteliale pavimentoase cu „marginea în perie"
c) [ ] sunt tapetaţi de epiteliul de tranziţie
d) [x] participă la reabsorbţia proteinelor, glucozei, apei, electroliţilor
e) [ ] participă la formarea urinei primare
---------------------------------------------------------------------
469.Nefronul include:
a) [x] capsula nefronului
b) [x] tubul contort proximal
c) [x] tubul atenuat
d) [ ] tubul colector
e) [ ] arteriolele aferentă şi eferentă
---------------------------------------------------------------------
470.Aparatul reninic sau juxtaglomerular al rinichiului:
a) [x] are in componenta sa celule juxtavasculare
b) [x] secretă renina
c) [ ] secretă hormonul antidiuretic
d) [ ] asigură reabsorbţia apei în tubii contorţi
e) [ ] asigură filtraţia plasmei sanguine
---------------------------------------------------------------------
471.Podocitele capsulei nefronului:
a) [ ] secretă renina
b) [ ] acoperă suprafaţa tubilor renali
c) [ ] reprezintă celule epiteliale cu "bordura de absorbţie"
d) [x] reprezintă celule aplatizate cu citotrabecule şi citopodii
e) [x] formează foiţa internă a capsulei Bowman
---------------------------------------------------------------------
472.
Selectaţi structurile, factorii din celulele tubului proximal contort al nefronului implicate în reabsorbţia
glucozei:
a) [ ] mitocondriile
b) [ ] plicile citolemei la polul bazal
c) [ ] fosfataza acidă a "marginii în perie"
d) [x] fosfataza alcalină a "marginii în perie"
e) [ ] lizozomii
---------------------------------------------------------------------
473.Aparatul prostaglandinic al rinichilor este compus din:
a) [x] celulele interstiţiale
b) [ ] celulele mezangiale
c) [x] nefrocitele tubilor colectori
d) [ ] macula densă
e) [ ] celulele juxtaglomerulare
---------------------------------------------------------------------
474.Nefronul conţine:
a) [x] glomerul vascular
b) [x] capsula glomerulului
c) [x] tubul proximal contort şi rectiliniu
d) [x] tubul distal rectiliniu şi contort
e) [ ] tubul colector
---------------------------------------------------------------------
475.Celulele care formează foiţa internă a capsulei corpuscului renal sunt:
a) [ ] nefrocitele cubice
b) [ ] nefrocitele cilindrice
c) [ ] nefrocitele pavimentoase
d) [x] podocitele
e) [ ] celulele mezangiale
---------------------------------------------------------------------
476.Celulele aparatului reninic (juxtaglomerular) al rinichilor elaborează:
a) [ ] aldosteronul
b) [x] renina
c) [x] eritropoietinele
d) [ ] prostaglandinele
e) [ ] vasopresina
---------------------------------------------------------------------
477.Rinichiul:
a) [x] este format din substanţa corticală şi substanţa medulară
b) [x] substanţa medulară formează 8-12 piramide
c) [x] substanţa corticală pătrunde între piramide sub formă de coloane renale
d) [x] substanţa medulară pătrunde în substanţa corticală formând razele medulare
e) [ ] între piramidele medulare sunt situate arterele arcuate
---------------------------------------------------------------------
478.Celulele tubului contort proximal al nefronului asigură funcţia de:
a) [ ] filtraţie şi formare a urinei primare
b) [x] reabsorbţie din urina primară în sânge a proteinelor şi glucozei, parţial a apei şi electroliţilor
c) [ ] numai reabsorbţia apei şi electroliţilor
d) [ ] sinteză a reninei
e) [ ] acidulare a urinei
---------------------------------------------------------------------
479.Tubul contort distal al nefronului se deschide în:
a) [ ] canalul papilar
b) [ ] substanţa medulară
c) [ ] coloanele renale
d) [x] tubul colector
e) [ ] razele medulare
---------------------------------------------------------------------
480.Unitatea morfofuncţională a rinichilor este:
a) [ ] substanţa corticală
b) [ ] substanţa medulară
c) [x] nefronul
d) [ ] lobulul renal
e) [ ] corpusculul renal
---------------------------------------------------------------------
481. În tubii contorţi proximali ai nefronului are loc reabsorbţia obligatorie a următoarelor substanţe:
a) [x] glucozei
b) [x] aminoacizilor
c) [ ] ureei
d) [ ] amoniacului
e) [x] apei
---------------------------------------------------------------------
482.În componenţa aparatului reninic (juxtaglomerular) al rinichilor distingem:
a) [x] celule juxtaglomerurale
b) [ ] celule juxtamedulare
c) [x] celule juxtavasculare
d) [x] macula densă
e) [ ] celulele interstiţiale
---------------------------------------------------------------------
483.Succesiunea părţilor nefronului este:
a) [ ] capsula - segmentul proximal - porţiunea ascendentă a ansei - porţinea descendentă a ansei -
segmentul distal
b) [x] capsula - segmentul proximal - porţinea descendentă a ansei - porţiunea ascendentă a ansei -
segmentul distal
c) [ ] capsula - segmentul proximal - segmentul distal - porţinea descendentă a ansei - porţiunea
ascendentă a ansei
d) [ ] capsula - segmentul proximal - segmentul distal- porţinea descendentă a ansei - porţiunea
ascendentă a ansei - tubul colector
e) [ ] capsula - segmentul proximal - porţinea descendentă a ansei - porţiunea ascendentă a ansei -
segmentul distal - tubul colector
---------------------------------------------------------------------
484. In cadrul nefronului epiteliocitele cu „margine în perie" şi striaţie bazală formează:
a) [ ] foita interna a capsulei
b) [ ] foita externa a capsulei
c) [ ] porţiunea ascendentă a ansei
d) [ ] segmentul distal
e) [x] segmentul proximal
---------------------------------------------------------------------
485.Macula densă a aparatului juxtaglomerular, dotată cu receptori pentru sodiu, e amplasată оn:
a) [ ] porţiunea atenuată a nefronului
b) [ ] segmentul proximal
c) [ ] foiţa internă a capsulei
d) [x] segmentul distal al nefronului
e) [ ] tubii colectori
---------------------------------------------------------------------
486.Din componenţa nefronului fac parte structurile:
a) [ ] tubul colector
b) [x] capsula glomerulului
c) [x] tubul contort proximal
d) [x] tubul rectiliniu proximal
e) [x] tubul atenuat
---------------------------------------------------------------------
487.Celulele juxtaglomerulare ale aparatului reninic secretă:
a) [x] renina
b) [ ] angiotensinogenul
c) [ ] angiotensina I
d) [ ] angiotensina II
e) [ ] aldosteronul
---------------------------------------------------------------------
488.La embrionul uman pronefrosul:
a) [ ] funcţionează în I jumătate a perioadei embrionare ca organ de excreţie
b) [ ] funcţionează în a doua jumătate a perioadei embrionare
c) [ ] funcţionează de odată după naştere
d) [ ] funcţionează în prima lună de viaţă
e) [x] nu funcţionează ca organ urinar
---------------------------------------------------------------------
489.Bariera de filtraţie în rinichi este formată de:
a) [x] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului, podocitele foiţei interne a capsulei şi membrana
bazală tristratificată comună pentru ele
b) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului, podocitele foiţei interne a capsulei şi membrana
bazală bistratificată comună pentru ele
c) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului şi podocitele foiţei interne a capsulei
d) [ ] membrana bazală tristratificată şi podocitele foiţei interne a capsulei
e) [ ] celulele endoteliale ale capilarelor glomerulului, membrana bazală, podocitele foiţei interne a
capsulei şi celulele foiţei externe
---------------------------------------------------------------------
490.La embrionul uman metanefrosul funcţionează:
a) [ ] în prima lună de dezvoltare intrauterină
b) [ ] în prima jumătate a perioadei intrauterine
c) [x] în a doua jumătate a perioadei intrauterine
d) [ ] după naştere
e) [ ] în prima lună după naştere
---------------------------------------------------------------------
491.Stroma rinichiului este reprezentată de:
a) [ ] ţesut reticular
b) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens neordonat
c) [ ] tubii renali
d) [x] ţesut conjunctiv fibros lax neordonat
e) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens ordonat
---------------------------------------------------------------------
492.Din ţesutul nefrogen se diferenţiază:
a) [ ] ureterul, calicele renale şi bazinetul
b) [ ] tubii papilari şi tubii colectori
c) [x] tubii renali
d) [ ] calicele renale şi bazinetul
e) [ ] tubii colectori
---------------------------------------------------------------------
493.Arterele intralobulare din substanţa corticală a rinichiului se ramifică în:
a) [ ] arterele interlobulare
b) [ ] arterele arcuate
c) [x] arteriolele aferente
d) [ ] arteriolele eferente
e) [ ] venele stelate
---------------------------------------------------------------------
494.Corpusculul renal:
a) [x] este format din capsulă şi glomerulul vascular
b) [x] foiţele internă şi externă a capsulei sunt tapetate de epiteliul unistratificat
c) [ ] cavitatea capsulei se deschide оn lumenul tubului distal
d) [x] urina primară conţine proteine
e) [x] membrana bazală conţine pori, care corespund fenestrelor celulelor endoteliale ale capilarelor
glomerulului
---------------------------------------------------------------------
495.Părţile componente ale unui corpuscul renal sînt:
a) [ ] tubul atenuat şi rectiliniu distal
b) [ ] tubul contort proximal şi rectiliniu distal
c) [x] glomerulul vascular şi capsula nefronului
d) [ ] capsula nefronului, tubul contort proximal
e) [ ] artera aferentă şi eferentă
---------------------------------------------------------------------
496.Ansa Henle a nefronului e formată din:
a) [ ] porţiunea descendentă şi ascendentă a tubului atenuat
b) [x] tubul atenuat şi tubul rectiliniu distal
c) [ ] tubii rectilinii proximal şi distal
d) [ ] tubul rectiliniu distal şi tubul contort distal
e) [ ] tubul rectiliniu proximal şi partea descendentă a tubului atenuat
---------------------------------------------------------------------
497.În componenţa nefronului intră:
a) [x] capsula glomerulului
b) [x] tubul proximal
c) [x] tubul atenuat
d) [x] tubul distal
e) [ ] ductul colector
---------------------------------------------------------------------
498.Filtrul renal este permiabil (în condiţii fiziologice) pentru:
a) [x] glucoză
b) [x] aminoacizi
c) [ ] leucocite
d) [ ] trombocite
e) [ ] eritrocite
---------------------------------------------------------------------
499.Striaţia bazală este caracteristică următorilor tubuli ai nefronului:
a) [x] tubul contort proximal
b) [x] tubul rect proximal
c) [ ] tubul atenuat
d) [x] tubul rect distal
e) [x] tubul contort distal
---------------------------------------------------------------------
500.În componenţa filtrului renal intră:
a) [x] endoteliocitele fenestrate ale capilarului glomerulului renal
b) [x] membrana bazală comună tristratificată
c) [ ] celulele mezangiale
d) [x] podocitele
e) [ ] celulele juxtavasculare
---------------------------------------------------------------------
501.Selectaţi celule care sintetizează renina:
a) [ ] podocitele
b) [ ] celulele interstiţiale
c) [x] celulele juxtaglomerulare
d) [ ] celulele maculei dense
e) [ ] celulele mezangiale
502.Vestibulul cavităţii nazale este tapetat de epiteliul:
a) [x] pluristratificat pavimentos cornificat
b) [ ] de tranziţie
c) [ ] unistratificat prismatic
d) [ ] unistratificat anizomorf prismatic ciliat
e) [ ] pluristratificat pavimentos necornificat
---------------------------------------------------------------------
502.Unitatea morfofuncţională a segmentului respirator al plămânului este:
a) [ ] alveola pulmonară
b) [ ] bronhiola respiratorie
c) [ ] ducturile alveolare
d) [x] acinul pulmonar
e) [ ] sacul alveolar
---------------------------------------------------------------------
503.Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat din bronhii conţine celule:
a) [x] ciliate
b) [x] caliciforme
c) [x] bazale
d) [ ] celule musculare netede
e) [x] celule endocrine
---------------------------------------------------------------------
504.Intrebarea nr. 598: Intrebarea495 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secColabarea alveolelor pulmonare nu are loc datorită:
a) [x] complexului alveolar de surfactant
b) [ ] alveolocitelor respiratorii
c) [ ] macrofagelor
d) [ ] reţelei de fibre de colagen intraalveolare
e) [ ] reţelei de fibre elastice intraalveolare
---------------------------------------------------------------------
505.Intrebarea nr. 599: Intrebarea496 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secÎn care din căile aerifire indicate lipseşte cartilajul?:
a) [ ] bronhiile de calibru mediu
b) [ ] trahee
c) [ ] bronhiile de calibru mare
d) [x] bronhiile de calibru mic
e) [ ] laringe
---------------------------------------------------------------------
506.Intrebarea nr. 600: Intrebarea497 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secSurfactantul:
a) [ ] este un hormon tisular
b) [x] este format din două faze
c) [x] este secretat de epiteliocitele de tipul II
d) [x] este un component al barierei aero-hematice
e) [ ] este secretat de macrofagele alveolare
---------------------------------------------------------------------
507.Intrebarea nr. 601: Intrebarea498 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secTraheea:
a) [x] peretele este format din 4 tunici
b) [ ] este tapetată de epiteliul pluristratificat de tranziţie
c) [x] este tapetată de epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat
d) [ ] lumenul este acoperit de un strat monomolecular de surfactant
e) [ ] realizează metabolismul gazos
---------------------------------------------------------------------
508.Intrebarea nr. 602: Intrebarea499 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secAlveolele pulmonare:
a) [ ] prezintă spaţii largi tapetate de endoteliu
b) [ ] sunt tapetate de epiteliu cubic ciliat
c) [x] realizează metabolismul gazos
d) [x] conţin epiteliocite de tipul I, epiteliocite de tipul II şi macrofage alveolare
e) [x] au la interior un strat monomolecular de surfactant
---------------------------------------------------------------------
509.Intrebarea nr. 603: Intrebarea500 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secPlăci mari de cartilaj în tunica fibro-cartilaginoasă sunt caracteristice pentru:
a) [ ] laringe
b) [ ] trahee
c) [ ] bronhiile principale
d) [x] bronhiile de calibru mare
e) [ ] bronhiile de calibru mijlociu
---------------------------------------------------------------------
510.Intrebarea nr. 604: Intrebarea501 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secEpiteliul traheei conţine:
a) [x] celule ciliate
b) [x] celule caliciforme
c) [x] celule endocrine
d) [ ] celule cu "striaţie bazală"
e) [x] celule bazale
---------------------------------------------------------------------
511.Intrebarea nr. 605: Intrebarea502 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secÎn bronhiile de calibru mic:
a) [ ] epiteliul este bistratificat sau unistratificat
b) [ ] în lama submucoasă sunt prezente glandele
c) [ ] tunica fibro- cartilaginoasă conţine insuliţe de cartilaj elastic
d) [x] tunica fibro-cartilaginoasă lipseşte
e) [x] este bine dezvoltată lama musculară a tunicii mucoase
---------------------------------------------------------------------
512.Intrebarea nr. 606: Intrebarea503 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secSuprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de:
a) [ ] celule ciliate
b) [ ] celule cu „margine оn perie"
c) [x] celule respiratorii
d) [x] celule mari, secretorii
e) [ ] celule caliciforme
---------------------------------------------------------------------
513. Intrebarea nr. 607: Intrebarea504 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate:
mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secÎn componenţa epiteliului simplu prismatic anizomorf
ciliat al traheei deosebim următoarle tipuri de celule:
a) [ ] principale
b) [x] caliciforme
c) [x] ciliate
d) [ ] pavimentoase
e) [x] bazale
---------------------------------------------------------------------
514. Intrebarea nr. 608: Intrebarea505 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAlveolocitele respiratorii (tipul I):
a) [ ] sunt celule prismatice
b) [x] sunt prezente оn alveolele pulmonare
c) [x] participă la metabolismul gazos
d) [x] citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoză
e) [x] participă la formarea barierei aero-hematice
---------------------------------------------------------------------
515. Intrebarea nr. 609: Intrebarea506 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secComplexul alveolar de surfactant:
a) [x] este sintetizat de alveolocitele tip II
b) [ ] este format din 3 faze - membranoasă, hipofaza şi surfactantul de rezervă
c) [x] este format din 2 faze - membranoasă şi hipofaza
d) [x] preîntâmpină colabarea alveolelor
e) [x] preîntâmpină transudarea lichidului din capilare în alveole
---------------------------------------------------------------------
516. Intrebarea nr. 610: Intrebarea507 Capitol: Sistemul respirator
Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0
secÎn componenţa peretelui alveolelor pulmonare pot fi întâlnite:
a) [ ] celule caliciforme
b) [ ] celule ciliate
c) [x] epiteliocite aplatisate
d) [x] epiteliocite mari, secretorii
e) [x] macrofage
---------------------------------------------------------------------
517. Intrebarea nr. 611: Intrebarea508 Capitol: Sistemul respirator
Grad de dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secLama
musculară a tunicii mucoase este comparativ mai bine dezvoltată la:
a) [ ] trahee
b) [ ] bronhii de calibru mare
c) [ ] bronhii de calibru mediu
d) [x] bronhii de calibru mic
e) [ ] alveole
---------------------------------------------------------------------
518. Intrebarea nr. 612: Intrebarea509 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secUnitatea morfofuncţională a plamânilor este:
a) [ ] lobul pulmonar
b) [ ] lobulul pulmonar
c) [x] acinul pulmonar
d) [ ] sacul alveolar
e) [ ] alveola
---------------------------------------------------------------------
519. Intrebarea nr. 613: Intrebarea510 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secAcinul pulmonar este reprezentat de:
a) [ ] un grup de bronhiole terminale
b) [x] bronhiolele respiratorii, ductele alveolare, sacii alveolari, alveole
c) [ ] o bronhiola terminală şi două respiratorii
d) [ ] ductele alveolare, sacii alveolari, alveole
e) [ ] bronhiolele terminale, ductele alveolare, sacii alveolari, alveole
---------------------------------------------------------------------
520.Intrebarea nr. 614: Intrebarea511 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secLama proprie a tunicii mucoase din cavitatea nazală este alcătuită din:
a) [ ] ţesut reticular
b) [x] ţesut conjunctiv fibros lax
c) [ ] ţesut conjunctiv fibros dens
d) [ ] ţesut cartilaginos
e) [ ] ţesut muscular
---------------------------------------------------------------------
521.Intrebarea nr. 615: Intrebarea512 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secUnitatea morfofuncţională a segmentului respirator al plămânului este:
a) [ ] alveola
b) [ ] bronhiola respiratorie
c) [ ] ductul alveolar
d) [ ] sacul alveolar
e) [x] acinul pulmonar
---------------------------------------------------------------------
522. Intrebarea nr. 616: Intrebarea513 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate:
mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secÎn componenţa epiteliului unistratificat anizomorf
prismatic ciliat al traheei intră varietăţile de celule:
a) [x] celule ciliate
b) [x] exocrinocite caliciforme
c) [x] celule bazale
d) [ ] exocrinocite parietale
e) [x] endocrinocite
---------------------------------------------------------------------
523.Intrebarea nr. 617: Intrebarea514 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secTunica fibro-cartilaginoasă este prezentă sub formă de inele complete la:
a) [x] bronhiile principale
b) [ ] bronhiile lobare, segmentare, subsegmentare
c) [ ] bronhiile zonale
d) [ ] bronhiile de calibru mijlociu
e) [ ] bronhiile de calibru mic
---------------------------------------------------------------------
524. Intrebarea nr. 618: Intrebarea515 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate:
scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secTunica mucoasă a cavităţii nazale propriu-zisă în
porţiunea respiratorie este tapetată de:
a) [x] epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat
b) [ ] epiteliul unistratificat izomorf prismatic
c) [ ] epiteliul unistratificat pavimentos
d) [ ] epiteliul pluristratificat de tranziţie
e) [ ] epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
---------------------------------------------------------------------
525.Intrebarea nr. 619: Intrebarea516 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secEpiteliul tunicii mucooase a traheei conţine următoarele celule:
a) [ ] ciliate, caliciforme, parietale
b) [ ] ciliate, bazale, Paneth
c) [ ] ciliate, caliciforme, bazale, juxtavasculare
d) [ ] caliciforme, endocrine, bazale, sustentocite
e) [x] ciliate, caliciforme, endocrine, bazale
---------------------------------------------------------------------
526.Intrebarea nr. 620: Intrebarea517 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secSuprafaţa internă a alveolelor pulmonare este tapetată de:
a) [x] epiteliocitele respiratorii (tipul I)
b) [x] epiteliocitele mari (tipul II)
c) [ ] epiteliocitele cu „margine оn perie"
d) [ ] epiteliocite caliciforme
e) [ ] endoteliocite
---------------------------------------------------------------------
527.Intrebarea nr. 621: Intrebarea518 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secComplexul alveolar de surfactant:
a) [x] este format din două faze - membranoasă şi lichidă
b) [x] este elaborat de alveocitele de tipul II
c) [x] previne colabarea alveolelor
d) [x] surplusul este fagocitat de macrofage
e) [ ] la sinteza surfactantului participă parţial şi celulele caliciforme
---------------------------------------------------------------------
528.Intrebarea nr. 622: Intrebarea519 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secPeretele bronhiei de calibru mare este format de:
a) [x] tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
b) [ ] tunica mucoasă, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
c) [ ] tunica mucoasă, tunica musculară, tunica fibro-cartilaginoasă, adventiţia
d) [ ] tunica mucoasă, tunica musculară, tunica seroasă
e) [ ] tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica musculară, adventiţia
---------------------------------------------------------------------
529.Intrebarea nr. 623: Intrebarea520 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secPeretele traheei este constituit din următoarele tunici:
a) [ ] mucoasă, fibro-cartilaginoasă, adventiţială
b) [x] mucoasă, lama submucoasă, fibro-cartilaginoasă, adventiţială
c) [ ] mucoasă, lama submucoasă, musculară, seroasă
d) [ ] mucoasă, lama submucoasă, fibro-cartilaginoasă, seroasă
e) [ ] mucoasă, musculară, adventiţială
---------------------------------------------------------------------
530.Intrebarea nr. 624: Intrebarea521 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secAlveolocitele respiratorii (tipul I):
a) [x] sоnt celule aplatisate
b) [ ] sînt prezente în bronhiolele terminale, formând aglomerări mici
c) [x] participă în metabolismul gazos
d) [x] citoplasma conţine numeroase vezicule de pinocitoază
e) [x] participă la formarea barierei aero-hematice
---------------------------------------------------------------------
531.Intrebarea nr. 625: Intrebarea522 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secÎn structura plămânului deosebim:
a) [ ] bronhia principală
b) [ ] traheea
c) [x] bronhiolele respiratorii
d) [x] sacii pulmonari
e) [x] ductele alveolare
---------------------------------------------------------------------
532.Intrebarea nr. 626: Intrebarea523 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secTunica fibro-cartilaginoasă a traheei este formată din cartilagiu:
a) [ ] hialin şi elastic
b) [ ] hialin şi fibros
c) [ ] elastic şi fibros
d) [x] hialin
e) [ ] elastic
---------------------------------------------------------------------
533.Intrebarea nr. 627: Intrebarea524 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secConform caracterului secretului glandele bronhiale sunt:
a) [ ] seroase
b) [ ] mucoase
c) [ ] sebacee
d) [x] sero-mucoase
e) [ ] sudoripare
---------------------------------------------------------------------
534. Intrebarea nr. 628: Intrebarea525 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secDilataţia bronhiolelor terminale la inspiraţie şi revenirea în
normă la expiraţie este asigurată de:
a) [ ] tunica fibro-cartilaginoasă
b) [ ] lama submucoasă
c) [x] lama proprie a tunicii mucoase cu fascicule de miocite netede
d) [ ] tunica fibro-cartilaginoasă şi lama submucoasă
e) [ ] lama proprie a tunicii mucoase şi lama submucoasă
---------------------------------------------------------------------
535. Intrebarea nr. 629: Intrebarea695 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate:
mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secÎn componenţa epiteliului anizomorf ciliat al traheei se
întâlnesc următoarele celule:
a) [x] ciliate
b) [x] caliciforme
c) [x] bazale
d) [ ] alveocite de tip I
e) [x] endocrine
---------------------------------------------------------------------
536.Intrebarea nr. 630: Intrebarea696 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secMacrofagele alveolare:
a) [x] se află în septurile interalveolare
b) [x] fac parte din sistemul fagocitelor mononucleare
c) [x] fagocitează surplusul de surfactant
d) [x] pot migra în cavitatea alveolară
e) [ ] pot migra în capilarele alveolare
---------------------------------------------------------------------
537.Intrebarea nr. 631: Intrebarea697 Capitol: Sistemul respirator Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10
Timp pe intrebare: 0 secPe măsura micşorării calibrului bronhiei:
a) [x] cartilajul hialin se înlocuieşte cu cartilaj elastic
b) [x] scade numărul glandelor mucoase
c) [x] devine mai exprimată lama musculară a mucoasei
d) [ ] creşte numărul glandelor mucoase
e) [x] înălţimea epiteliului scade
---------------------------------------------------------------------
538. Intrebarea nr. 632: Intrebarea526 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi straturile dermului pielii:
a) [ ] stratul spinos
b) [ ] stratul bazal
c) [x] stratul papilar
d) [x] stratul reticular
e) [ ] stratul celular
---------------------------------------------------------------------
539. Intrebarea nr. 633: Intrebarea527 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi elementele structurale ale rădăcinii părului:
a) [ ] muşchiul erector al părului
b) [x] substanţa medulară
c) [ ] foliculul pilos
d) [x] substanţa corticală
e) [x] cuticula
---------------------------------------------------------------------
540. Intrebarea nr. 634: Intrebarea528 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secÎn stratul spinos al epidermului se întâlnesc celule:
a) [x] spinoase
b) [ ] endocrine
c) [x] limfocite T
d) [x] dendrocite Langerhans
e) [ ] nediferenţiate
---------------------------------------------------------------------
541. Intrebarea nr. 635: Intrebarea529 Capitol: Pielea Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secStratul reticular al dermului este format din ţesut:
a) [ ] conjunctiv fibros lax
b) [x] conjunctiv fibros dens neordonat
c) [ ] reticular
d) [ ] mucos
e) [ ] conjunctiv fibros dens ordonat
---------------------------------------------------------------------
542. Intrebarea nr. 636: Intrebarea530 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi componentul/componentele celulare care sunt
antrenate în procesul de cornificare:
a) [x] tonofibrilele
b) [x] keratohialina
c) [ ] melanina
d) [x] keratinozomii
e) [x] eleidina
---------------------------------------------------------------------
543. Intrebarea nr. 637: Intrebarea531 Capitol: Pielea Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secGlandele sebacee conform structurii sоnt:
a) [x] glande ramificate alveolare simple
b) [ ] glande tubulare ramificate
c) [ ] glande tubulare simple
d) [ ] glande tubuloalveolare compuse cu porţiunile terminale ramificate
e) [ ] glande tubuloalveolare compuse cu porţiunile terminale neramificate
---------------------------------------------------------------------
544.Intrebarea nr. 638: Intrebarea532 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu Punctajul: 10
Timp pe
intrebare: 0 secSelectaţi glandele derivate ale pielii:
a) [x] glandele sudoripare
b) [x] glandele sebacee
c) [ ] glandele salivare
d) [x] glandele mamare
e) [x] glandele ceruminoase
---------------------------------------------------------------------
545. Intrebarea nr. 639: Intrebarea533 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secGlandele sebacee:
a) [x] sunt glande simple ramificate
b) [ ] porţiunile secretorii sînt situate în stratul papilar al dermului
c) [x] canalul excretor se deschide în infundibulul foliculului pilos
d) [x] canalul excretor este mai scurt în comparaţie cu a glandelor sudoripare
e) [ ] mecanismul de secreţie este merocrin
---------------------------------------------------------------------
546. Intrebarea nr. 640: Intrebarea534 Capitol: Pielea Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secDin ce ţesut este format stratul papilar al dermului pielii:
a) [ ] conjunctiv fibros dens neordonat
b) [x] conjunctiv fibros lax
c) [ ] reticular
d) [ ] conjunctiv fibros dens ordonat
e) [ ] limfoid
---------------------------------------------------------------------
547. Intrebarea nr. 641: Intrebarea535 Capitol: Pielea Grad de dificultate: scazut
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secÎn care strat al epidermului sunt situate celulele-stem pentru
keratinocite:
a) [ ] granular
b) [x] bazal
c) [ ] lucid
d) [ ] cornos
e) [ ] spinos
---------------------------------------------------------------------
548. Intrebarea nr. 642: Intrebarea698 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secGlandele sudoripare din regiunea foselor axilare:
a) [x] sunt tubulare simple neramificate
b) [ ] sunt alveolare simple ramificate
c) [x] încep a funcţiona din momentul pubertăţii
d) [x] elimină secretul prin mecanismul apocrin
e) [ ] elimină secretul prin mecanismul holocrin
---------------------------------------------------------------------
549. Intrebarea nr. 643: Intrebarea699 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secGlandele sebacee:
a) [x] canalul excretor se deschide în infundibulul foliculul pielos
b) [x] sunt alveolare simple ramificate
c) [x] sebumul are proprietăţi bactericide
d) [ ] elimină secretul prin mecanismul apocrin
e) [x] elimină secretul prin mecanismul holocrin
---------------------------------------------------------------------
550. Intrebarea nr. 644: Intrebarea700 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi derivatele pielii:
a) [x] părul
b) [x] unghiile
c) [x] glandele sudoripare şi sebacee
d) [x] glandele mamare
e) [ ] glandele salivare
---------------------------------------------------------------------
551. Intrebarea nr. 645: Intrebarea701 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secDermul pielii:
a) [x] conţine straturile papilar şi reticular
b) [ ] stratul papilar este format din ţesut conjunctiv fibros dens neordonat
c) [ ] stratul reticular este format din ţesut conjunctiv fibros lax
d) [x] derivă din dermatoamele somitelor
e) [ ] nu conţine glande
---------------------------------------------------------------------
552. Intrebarea nr. 646: Intrebarea702 Capitol: Pielea Grad de dificultate: mediu
Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 secPielea:
a) [x] derivă din ectoderm şi dermatoamele somitelor
b) [ ] derivă doar din ectoderm
c) [ ] nu e dotată cu terminaţiuni nervoase
d) [x] în piele are loc sinteza vitaminei D
e) [x] e constituită din epiderm, derm şi hipoderm
---------------------------------------------------------------------
553.Intrebarea nr. 647: Intrebarea536 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi stadiile ovogenezei:
a) [x] stadiul de înmulţire
b) [x] stadiul de creştere
c) [ ] stadiul de formare
d) [x] stadiul de maturizare
e) [ ] stadiul de înflorire
---------------------------------------------------------------------
554.Intrebarea nr. 648: Intrebarea537 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi părţile constituente ale foliculului primordial din ovar:
a) [x] ovocitul
b) [ ] membrana transparentă evolutivă secundară
c) [x] un strat de celule aplatisate a epiteliului folicular
d) [x] membrana bazală
e) [ ] cîteva straturi de epiteliu folicular
---------------------------------------------------------------------
555.Intrebarea nr. 649: Intrebarea538 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTunica mucoasă a uterului este tapetată de:
a) [ ] epiteliu stratificat pavimentos necornificat
b) [ ] epiteliu simplu anizomorf cu "bordura de absorbţie"
c) [ ] epiteliu simplu cubic
d) [ ] epiteliu de tranziţie
e) [x] epiteliu simplu prismatic
---------------------------------------------------------------------
556.Intrebarea nr. 650: Intrebarea539 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCanalele galactofore din glanda mamară se deschid în:
a) [ ] vârful mamelonului
b) [x] sinusuri lactifere
c) [ ] ducturile lactifere
d) [ ] tubii alveolari lactiferi
e) [ ] alveolele lactifere
---------------------------------------------------------------------
557.Intrebarea nr. 651: Intrebarea540 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secDupă mecanismul şi caracterul secreţiei glanda mamară este:
a) [ ] merocrină
b) [ ] holocrină
c) [x] apocrină
d) [ ] mucoasă
e) [ ] salină
---------------------------------------------------------------------
558.Intrebarea nr. 652: Intrebarea541 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFaza premenstruală se manifestă prin:
a) [x] nivelul crescut de progesteron
b) [x] nivelul scăzut de estrogeni
c) [x] îngroşarea endometrului
d) [ ] descuamarea endometrului
e) [ ] maturizarea foliculului ovarian
---------------------------------------------------------------------
559.Intrebarea nr. 653: Intrebarea542 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secDiscul proliger din foliculul ovarian poate fi depistat în cadrul:
a) [x] foliculului matur
b) [ ] corpului galben
c) [ ] corpului atretic
d) [ ] foliculului primordial
e) [ ] corpului alb
---------------------------------------------------------------------
560.Intrebarea nr. 654: Intrebarea543 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secInvoluţia foliculului ovarian nematurizat se finalizează cu formarea:
a) [ ] corpului alb
b) [ ] corpului galben
c) [x] corpului atretic
d) [ ] foliculului primordial
e) [ ] foliculului primar
---------------------------------------------------------------------
561.Intrebarea nr. 655: Intrebarea544 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFoliculul ovarian veziculos:
a) [x] conţine ovocitul de ordinul I
b) [ ] conţine ovulul matur
c) [x] conţine lichidul folicular
d) [ ] elaborează progesteronul
e) [x] urmează din foliculul primordial
---------------------------------------------------------------------
562.Intrebarea nr. 656: Intrebarea545 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secMiometrul uterului:
a) [x] prezintă tunica medie a uterului
b) [ ] prezintă tunica internă a uterului
c) [ ] conţine straturile mioid, bazal şi fibros
d) [x] conţine straturile submucos, vascular şi supravascular
e) [ ] se descuamează în faza menstruală
---------------------------------------------------------------------
563.Intrebarea nr. 657: Intrebarea546 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFoliculul ovarian primar:
a) [ ] are celule foliculare aplatisate
b) [x] are celule foliculare cubice
c) [x] conţine ovocitul de ordinul I
d) [ ] conţine lichidul folicular
e) [ ] secretă progesteronul
---------------------------------------------------------------------
564.Intrebarea nr. 658: Intrebarea547 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secEndometrul uterului:
a) [ ] prezintă tunica externă
b) [x] prezintă tunica internă
c) [ ] este tapetat de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
d) [x] este tapetat de epiteliul unistratificat prismatic
e) [x] conţine glande
---------------------------------------------------------------------
565.Intrebarea nr. 659: Intrebarea548 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secHormonul (hormonii) care declanşează ovulaţia:
a) [ ] foliculostimulant
b) [x] luteinizant (lutropina)
c) [ ] estrogenele
d) [ ] progestinele
e) [ ] oxitocina
---------------------------------------------------------------------
566.Intrebarea nr. 660: Intrebarea549 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn perioada postmenstruală are loc:
a) [ ] formarea corpului galben
b) [x] creşterea glandelor uterine în dimensiuni
c) [ ] sporirea secreţiei eliminate de glandele uterine
d) [x] regenerarea stratului funcţional al endometrului
e) [x] elaborarea estrogenilor de către foliculii în creştere
---------------------------------------------------------------------
567.Intrebarea nr. 661: Intrebarea550 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFoliculul primar din ovar conţine:
a) [x] ovocitul de ordinul I
b) [x] zona pelucidă
c) [ ] coroana radiată
d) [x] celule foliculare cubice
e) [ ] discul proliger
---------------------------------------------------------------------
568.Intrebarea nr. 662: Intrebarea551 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secMiometrul este format din:
a) [ ] stratul funcţional
b) [ ] stratul bazal
c) [x] stratul submucos
d) [x] stratul vascular
e) [x] stratul supravascular
---------------------------------------------------------------------
569.Intrebarea nr. 663: Intrebarea552 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFoliculul primar din ovar:
a) [ ] se formează în perioada pubertăţii
b) [x] conţine ovocitul de ordinul I
c) [x] ovocitul este оnconjurat de zona pelucidă
d) [x] celulele foliculare au forma cubică
e) [ ] celulele foliculare sintetizează estrogene
---------------------------------------------------------------------
570.Intrebarea nr. 664: Intrebarea553 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secModificări considerabile în timpul ciclului ovarian-menstrual se manifestă în?
a) [ ] stratul bazal al endometrului
b) [x] stratul funcţional al endometrului
c) [ ] stratul submucos al miometrului
d) [ ] stratul vascular al miometrului
e) [ ] stratul supravascular al miometrului
---------------------------------------------------------------------
571.Intrebarea nr. 665: Intrebarea554 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn substanţa corticală a ovarelor distingem următoarele formaţiuni:
a) [x] foliculi primordiali
b) [x] foliculi primari
c) [x] foliculi secundari
d) [x] foliculi veziculoşi
e) [ ] glande tubulare
---------------------------------------------------------------------
572.Intrebarea nr. 666: Intrebarea555 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn procesul de ovogeneză celulele sexuale feminine trec prin următoarele stadii:
a) [x] perioada de înmulţire
b) [x] perioada de creştere
c) [x] perioada de maturizare
d) [ ] perioada de formare
e) [ ] perioada de erupţie
---------------------------------------------------------------------
573.Intrebarea nr. 667: Intrebarea556 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn miometru distingem următoarele straturi:
a) [x] submucos
b) [ ] subvascular
c) [x] vascular
d) [x] supravascular
e) [ ] subseros
---------------------------------------------------------------------
574.Intrebarea nr. 668: Intrebarea557 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secPerioada de proliferare a ovogenezei are loc:
a) [ ] pe parcursul оntregii perioade reproductive la femeie
b) [x] în decursul dezvoltării embrionare
c) [ ] în prima jumătate a fiecărui ciclu ovarian-menstrual
d) [ ] în jumătatea a doua a fiecărui ciclu ovarian-menstrual
e) [ ] în perioada de maturaţie a organismului feminin
---------------------------------------------------------------------
575.Intrebarea nr. 669: Intrebarea558 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCare din foliculii ovarieni sunt numiţi veziculoşi:
a) [ ] foliculii primordiali
b) [ ] foliculii primari
c) [ ] foliculii secundari
d) [x] foliculii terţiari
e) [ ] foliculii atretici
---------------------------------------------------------------------
576.Intrebarea nr. 670: Intrebarea559 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secEtapele de dezvoltare a corpului galben sunt:
a) [x] de proliferare şi vascularizare
b) [x] de metamorfoză glandulară
c) [x] floridă
d) [ ] de evoluţie
e) [x] de involuţie
---------------------------------------------------------------------
577.Intrebarea nr. 671: Intrebarea560 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn endometru distingem următoarele straturi:
a) [x] funcţional
b) [x] bazal
c) [ ] vascular
d) [ ] supravascular
e) [ ] submucos
---------------------------------------------------------------------
578.Intrebarea nr. 672: Intrebarea561 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCare hormon stimulează ovulaţia?
a) [ ] foliculostimulant
b) [ ] estrogenii
c) [ ] progesteronul
d) [x] luteinizant (lutropina)
e) [ ] foliculostimulant şi luteinizant
---------------------------------------------------------------------
579.Intrebarea nr. 673: Intrebarea562 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCare din straturile tunicilor uterului suferă modificări considerabile în timpul
ciclului ovarian menstrual?
a) [ ] stratul bazal al endometrului
b) [x] stratul funcţional al endometrului
c) [ ] stratul submucos al miometrului
d) [ ] stratul vascular al miometrului
e) [ ] stratul supravascular al miometrului
---------------------------------------------------------------------
580.Intrebarea nr. 674: Intrebarea563 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCe reprezintă foliculul primar din ovar?
a) [ ] ovocitul de ordinul I înconjurat de cellule foliculare aplatisate şi membrana bazală
b) [x] ovocitul în creştere, membrana pelucidă şi câteva straturi ale epiteliului follicular
c) [ ] ovocitul de ordinul II înconjurat de cellule foliculare, care elaborează lichid follicular acumulat între
celulele foliculare
d) [ ] ovocitul de ordinul II оnconjurat de 5-6 rânduri de cellule foliculare
e) [ ] ovulul matur înconjurat de zonă pelucidă şi de câteva straturi de cellule foliculare
---------------------------------------------------------------------
581.Intrebarea nr. 675: Intrebarea713 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secFoliculul primar:
a) [x] conţine ovocitul de ordinul I
b) [ ] conţine ovocitul de ordinul II
c) [x] celulele foliculare au o formă cubică
d) [ ] celulele folicular au o formă pavimentoasă
e) [x] celulele foliculare sintetizează estrogeni
---------------------------------------------------------------------
582.Intrebarea nr. 676: Intrebarea714 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCorpul galben:
a) [x] se dezvoltă în locul folicului terţiar
b) [ ] se dezvoltă în locul folicului atretic
c) [x] sintetizează progesteron
d) [ ] sintetizează estrogeni

e) [ ] se dezvoltă din tunica albuginee


---------------------------------------------------------------------
583.Intrebarea nr. 677: Intrebarea715 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn timpul ciclului ovarian-menstrual cea mai mare restructurare morfologică are
loc în:
a) [ ] stratul bazal al endometrului
b) [x] stratul funcţional al endometrului
c) [ ] miometru
d) [ ] perimetru
e) [ ] parametru
---------------------------------------------------------------------
584.Intrebarea nr. 678: Intrebarea716 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secGlanda mamară:
a) [x] acinocitele au provenienţă ectodermală
b) [x] secreţia glandei este de tip apocrin
c) [ ] secreşia glandei este de tip merocrin
d) [ ] secreşia glandei este de tip holocrin
e) [x] porţiunile secretorii sunt dotate cu celule mioepiteliale
---------------------------------------------------------------------
585.Intrebarea nr. 679: Intrebarea717 Capitol: Sistemul genital feminin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn componenţa barierii placentare intră următoarele structuri:
a) [x] peretele capilarului vilozităţii coriale
b) [x] ţesutul conjunctiv al vilozităţii coriale
c) [x] citotrofoblastul
d) [x] sincitotrofoblastul
e) [ ] decidua bazală
---------------------------------------------------------------------
586.Intrebarea nr. 680: Intrebarea564 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secPeretele canalului ejaculator este constituit din următoarele tunici:
a) [x] tunica mucoasă
b) [ ] tunica submucoasă
c) [x] tunica musculară
d) [ ] tunica seroasă
e) [x] tunica adventiţială
---------------------------------------------------------------------
587.Intrebarea nr. 681: Intrebarea565 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi celulele care elaborează androgene testiculare:
a) [ ] sustentocitele
b) [ ] celulele mezangiale
c) [x] celulele interstiţiale
d) [ ] endoteliocitele capilarelor
e) [ ] podocitele
---------------------------------------------------------------------
588.Intrebarea nr. 682: Intrebarea566 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn spermatogeneză, celula precedentă spermatozoidului este:
a) [ ] spermatogonia
b) [ ] spermatocitul de ordinul I
c) [ ] spermatocitul de ordinul II
d) [x] spermatida
e) [ ] celula Sertoli
---------------------------------------------------------------------
589.Intrebarea nr. 683: Intrebarea567 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTubii seminiferi contorţi ai testiculului:
a) [x] conţin două populaţii diferite de celule
b) [ ] sunt acoperiţi de tunica seroasă
c) [ ] conţin în peretele lor fibre musculare striate
d) [x] constituie sediul de formare a spermiilor
e) [ ] secretă testosteronul
---------------------------------------------------------------------
590.Intrebarea nr. 684: Intrebarea568 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSpermatocitele de ordinul I:
a) [ ] formează stratul periferic de celule al tubilor seminiferi contorţi ai testiculului
b) [x] derivă din spermatogonii
c) [ ] se divid meiotic
d) [ ] conţin un set haploid de cromozomi
e) [x] conţin un set diploid de cromozomi
---------------------------------------------------------------------
591.Intrebarea nr. 685: Intrebarea569 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCelulele interstiţiale Leydig ale testiculului:
a) [ ] încep să funcţioneze în perioada pubertară
b) [ ] secretă mucus în componenţa lichidului seminal
c) [ ] sunt localizate în tubii seminiferi contorţi
d) [x] sunt localizate între tubii seminiferi contorţi
e) [x] secretă testosteronul
---------------------------------------------------------------------
592.Intrebarea nr. 686: Intrebarea570 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSpermatidele:
a) [ ] formează stratul periferic de celule în tubii seminiferi contorţi
b) [ ] se acumulează în reţeaua testiculară
c) [x] derivă din spermatocitele de ordinul II
d) [x] se transformă în spermatozoizi
e) [x] conţin un număr haploid de cromozomi
---------------------------------------------------------------------
593.Intrebarea nr. 687: Intrebarea571 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secPeretele tubului seminifer contort al testiculului conţine:
a) [x] stratul bazal
b) [x] stratul mioid
c) [ ] stratul reticular
d) [x] stratul fibros
e) [ ] stratul de spermatide
---------------------------------------------------------------------
594.Intrebarea nr. 688: Intrebarea572 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTestosteronul este sintetizat de:
a) [ ] sustentocite
b) [x] celulele interstiţiale
c) [ ] celulele mezenchimale
d) [ ] spermatogonii
e) [ ] spermatozoizi
---------------------------------------------------------------------
595.Intrebarea nr. 689: Intrebarea573 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn compartimentele adluminale ale tubilor seminiferi contorţi se află:
a) [x] spermatozoizii
b) [x] spermatidele
c) [x] spermatocitele de orinul II
d) [x] spermatocitele de ordinul I
e) [ ] spermatogoniile
---------------------------------------------------------------------
596.Intrebarea nr. 690: Intrebarea574 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTesticulul:
a) [x] capsula de ţesut conjunctiv dens a testiculului corespunde albugineei
b) [x] îngroşarea postero-superioară a albugineei constituie mediastinul
c) [x] septurile de ţesut conjunctiv împart glanda în 200-300 de lobuli
d) [ ] în fiecare lobul se află 50-100 de tubi seminiferi contorţi
e) [x] tubii seminiferi contorţi conţin sustentocite şi celulele liniei spermatogene
---------------------------------------------------------------------
597.Intrebarea nr. 691: Intrebarea575 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTubii drepţi ai testiculului se deschid în:
a) [ ] canaliculele eferente
b) [x] reţeaua testiculară
c) [ ] canalul deferent
d) [ ] canalul epididimar
e) [ ] canalul ejaculator
---------------------------------------------------------------------
598.Intrebarea nr. 692: Intrebarea576 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secHormonul sexual masculin este produsul:
a) [ ] gonadotropocitelor lobului anterior al hipofizei
b) [ ] spermatocitelor de ordinul I
c) [ ] spermatocitelor de ordinul II
d) [ ] sustentocitelor tubilor seminiferi
e) [x] celulelor interstiţiale ale testiculului
---------------------------------------------------------------------
599.Intrebarea nr. 693: Intrebarea577 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn compartimentul bazal al tubului seminifer contort din testicul sunt situate:
a) [ ] spermatidele
b) [ ] spermatocitele de odinul I
c) [ ] spermatocitele de ordinul II
d) [x] spermatogoniile
e) [ ] spermatozoizii
---------------------------------------------------------------------
600.Intrebarea nr. 694: Intrebarea578 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSpermatogeneza:
a) [x] apare în perioada pubertăţii
b) [x] decurge în tubii seminiferi contorţi
c) [ ] include etapele de proliferare, creştere şi apoptoză
d) [x] perioada de proliferare se caracterizează prin dividerea mitotică a spermatogoniilor
e) [x] perioada de creştere se caracterizează prin formarea spermatocitelor de ordinul I
---------------------------------------------------------------------
601.Intrebarea nr. 695: Intrebarea579 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: mediu
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTubii seminiferi contorţi ai testiculului:
a) [x] sunt cîte 1-4 în fiecare lobul
b) [ ] se deschid în canalul epididimar
c) [x] pe membrana bazală se află celulele liniei spermatogene
d) [x] între celulele liniei spermatogene sunt situate sustentocitele
e) [x] între tubii seminiferi se află celulele interstiţiale
---------------------------------------------------------------------
602.Intrebarea nr. 696: Intrebarea580 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn componenţa peretelui tubului seminifer contort al testiculului deosebim:
a) [ ] membrana bazală cu stratul bazal
b) [ ] epiteliul spermatogen
c) [ ] stratul bazal şi stratul lucid
d) [x] epiteliul spermatogen pe membrana bazală, stratul bazal, stratul mioid, stratul fibros
e) [ ] stratul bazal, stratul mioid şi stratul spinos
---------------------------------------------------------------------
603.Intrebarea nr. 697: Intrebarea581 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSustentocitele tubului seminifer contort al testiculului reprezintă:
a) [x] celule de o formă piramidală, cu nucleu iregulat, cu un reticul endoplasmatic agranular şi
complex Golgi bine dezvoltat în citoplasmă
b) [ ] celule de formă ovală, cu nucleu hipercrom, conţine un reticul endoplasmatic granular bine
dezvoltat în citoplasmă
c) [ ] celule de o formă piramidală cu nucleu picnotic, cu un reticul endoplasmatic granular foarte bine
dezvoltat
d) [ ] celule de o formă neregulată, polinucleate, cu organite slab dezvoltate
e) [ ] celule de formă ovală, cu granule de secreţie la polul bazal
---------------------------------------------------------------------
604.Intrebarea nr. 698: Intrebarea582 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCanaliculele eferente ale testiculului se contopesc cu:
a) [x] canalul epididimar
b) [ ] canalul deferent
c) [ ] prostata
d) [ ] tubii seminiferi contorţi
e) [ ] veziculele seminale
---------------------------------------------------------------------
605.Intrebarea nr. 699: Intrebarea583 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de dificultate: scazut
Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secUnde apar pentru prima dată gametoblastele?
a) [ ] în coardă
b) [ ] оn peretele tubului neural
c) [ ] оn peretele intestinului posterior
d) [x] оn peretele sacului vitelin
e) [ ] оn cordoanele sexuale
---------------------------------------------------------------------
606.Intrebarea nr. 700: Intrebarea584 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de
dificultate: scazut Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secTubul seminifer contort conţine:
a) [ ] numai sustentocite
b) [ ] numai celule spermatogene în diferite stadii de diferenţiere
c) [ ] numai spermatogonii şi spermatide
d) [ ] sustentocite şi spermatogonii
e) [x] sustentocite şi celule spermatogene în diverse stadii de diferenţiere
---------------------------------------------------------------------
607.Intrebarea nr. 701: Intrebarea585 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de
dificultate: scazut Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCe se formează din cordoanele sexuale ale nefrogonadotomului:
a) [ ] tunica albugineea
b) [x] tubii seminiferi contorţi
c) [ ] pilierul genital
d) [ ] epididimul
e) [ ] veziculele seminale
---------------------------------------------------------------------
608.Intrebarea nr. 702: Intrebarea709 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de
dificultate: mediu Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secCelulele Sertoli (sustentocitele). Selectaţi afirmaţiile corecte.
a) [x] sunt situate pe membrana bazală
b) [x] vîrfurile lor ating lumenul tubului seminifer contort
c) [x] conţin receptori pentru hormonul foliculostimulant
d) [x] asigură micromediul necesar diferenţierii celulelor sexuale
e) [ ] produc testosteronul
---------------------------------------------------------------------
609.Intrebarea nr. 703: Intrebarea710 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de
dificultate: mediu Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secÎn compartimentul adluminal al tubului seminifer contort se află:
a) [ ] spermatogoniile
b) [x] spermatocitele de ordinul I
c) [x] spermatocitele de ordinul II
d) [x] spermatidele
e) [ ] spermatozoizii
---------------------------------------------------------------------
610.Intrebarea nr. 704: Intrebarea711 Capitol: Sistemul genital masculin Grad de
dificultate: mediu Punctajul:
10 Timp pe intrebare: 0 secSelectaţi etapele spermatogenezei:
a) [x] proliferare
b) [x] creştere
c) [ ] înflorire
d) [x] spermiogeneza
e) [x] maturizare
---------------------------------------------------------------------
611.
612.
613.
614.
615.
Prostata Selectaţi afirmaţiile corecte:
a) [x] ducturile excretoare ale prostatei se deschid în uretră
b) [x] glandele prostatice sunt dispuse оn jurul uretrei оn trei grupuri
c) [x] secretul eliminat lichifiiază sperma
d) [x] activitatea prostatei este stimulată de testosteron
e) [ ] ţesutul muscular striat scheletal formează stroma prostatei
---------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și