Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE POST

Anexa la Contractul de Munca 01/17.08.2017

Organizatia:CHA ROCHII DE MIREASA SRL


Denumirea postului: croitor
Codul COR: 753101
Titularul postului: MIREA NICOLETA

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :


o confectionarea de haine de toate felurile ,la comanda

ATRIBUŢIILE POSTULUI
o ia masurile clientilor, da sfaturi cu privire la hainele potrivite si la alte produse
o masoara, croieste, taie si îmbina bucatile de îmbracaminte
o pregateste tipare pe computer pentru tot felul de lucruri de îmbracaminte
o ajusteaza, pregateste si întretine masinile de cusut de diferite tipuri
o face jachete, pantaloni, haine, pardesie, costume, rochii, rochii de seara, compleuri,
jachete de seara, costume si alte obiecte de acest fel
o face sutiene, costume de baie, slipuri, bluze, camasi, fuste, manusi, pijamale, pulovare,
jupe si lenjerie elastica
o brodeaza diferite ornamente si aplicatii pe haine si pe lenjerie
o face corturi turistice si medicale.

DESFASURAREA ACTIVITATII
o în atelierul de croitorie,

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


Responsabilităţile postului:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
- calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de
îmbunătăţirea lor;
- executarea corectă şi în termenele stabilite a confecţionării produsului;
- păstrarea în bună stare a materialelor de lucru, utilizarea şi întreţinerea utilajelor
conform parametrilor de funcţionare.
Legat de disciplina muncii, răspunde de :
- îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
- păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv în
interesul firmei;
- respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
- respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi
stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă, normele de protecţie a mediului
înconjurător;
- utilizarea, păstrarea şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de
intervenţie în caz de urgenţă.
În raport cu aparatura şi materialele utilizate:
o masinile de cusut,
o acele,
o ata,
o foarfeci,
o fiare de calcat

Autoritatea postului:
- Utilizează materiale şi echipamente puse la dispoziţie de firmă
Utilajele folosite: maşini de cusut simple, maşini de cusut automate, maşini de cusut
speciale.

Condiţiile de muncă:
Munca se desfăşoară în atelierul de croitorie.
Munca se desfăşoară într-o singura tura de zi.
Manevrele se execută manual şi / sau automatizat, individual/ în echipă.
Mediul de lucru este fonic.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
o scoala de calificare în domeniu
 Nivel de studii: liceu sau şcoală profesională în domeniu sau curs de calificare
 Cursuri de pregătire
 Experienţă:
- în specialitate: minim 2 ani
- pe post: minim 1 an pe post asemănător

 Cunoştinţe necesare:
a) specifice domeniului de lucru:
proceduri specifice de croire şi confecţionare, modalităţi de ambalare, pliere şi etichetare,
tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor specifice, etape de lucru şi norme de timp
alocate fiecăreia.
b) în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:
- legislaţia generală şi specifică privind: sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi
stingerea incendiilor, regulile de sănătate şi igienă specifice locului de muncă;
- simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de muncă;
- echipamentul de protecţie specific;
- echipamentul de stingere a incendiilor;
- planul de evacuare al atelierului, fabricii;
- procedurile de urgenţă, de prim ajutor şi de evacuare.

 Caracteristici de personalitate, aptitudini şi deprinderi necesare :


- capacitatea de a selecta, structura şi utiliza informaţiile din documentaţia tehnică;
- îndemânare, precizie şi rigurozitate în efectuarea operaţiilor specifice;
- capacitatea de selectare a detaliilor;
- atenţie deosebită în verificarea detaliilor;
- acurateţe maximă necesară realizării detaliilor;
- bune abilităţi de lucru în echipă;
- comunicare interactivă la locul de muncă;
- planificarea activităţii şi a timpului de muncă;
- disponibilitate de a lucra program prelungit .
Indicatori de performanta:

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului

1. Adaptabilitate
2. Asumarea responsabilitatilor
3. Capacitatea de analiza si sinteza
4. Capacitatea de a comunica
5. Capacitatea de a lucra in echipa
6. îndemânatic.
7. simt estetic,
8. inventivitate
9. creativitate,
10. imaginatie în spatiu,
11. rabdare,
12. precizie,
13. capacitatea de a lucra cu oamenii
14. o privire buna
15 Respectul fata de lege si fata de interesele asociatiei
16 Capacitatea de consiliere
17 Capacitatea de a lucra independent
18 Conduita in timpul serviciului

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ


Program de lucru: 8 ore/zi – 8.30- 17 cu pauza de masa

Atribuţii privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă:

 Sa isi desfasoare activitatea, în conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu


instructiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atât propria persoana, cat si alte persoane
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

 Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa îl


înapoieze sau sa îl puna la locul destinat pentru pastrare;

 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea


arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de


munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atât timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

 Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, în domeniul sau de activitate;
 Sa isi însuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii în munca si masurile de aplicare a acestora;

 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Atribuţii privind Situaţiile de Urgenţă (apărarea împotriva incendiilor şi protecţia


civilă) :
 Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul
instituţiei, după caz;
 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;
 Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform Codului Muncii, art
264, acestea sunt urmatoarele:

 avertisment scris
 suspendarea contractului de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare
 retrogradarea din functie ,cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile
 reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu pana la 5-10%.
 reducerea salariului de baza sau dupa caz a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3
luni cu 5-10%
 desfacerea disciplinara a contractului indiv. de munca.

SE APROBA

ADMINISTRATOR

MONCEA CRISTINA

DATA
17.08.2017
Titularul postului
MIREA NICOLETA

___________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și