Sunteți pe pagina 1din 1

Viata cotidiana dupa razboi

Mari mișcări de populație Pe lângă văduve, orfani, răniți de război și cei rămași fără locuință, statele
au trebuit să se confrunte și cu fenomenul imigrației. După schimbările teritoriale care au urmat
Conferinței de Pace, locuitori de origine etnică diferită de cea a majorității au fost expulzați sau au
ales să plece peste noile granițe (de exemplu, germanii din Polonia și Cehoslovacia au plecat în cele
două state germane, românii din Bulgaria au emigrat în România etc.). Deveniți refugiați, aceștia
aveau nevoie de spații de locuit și de locuri de muncă. Economia pe timp de pace După încheierea
conflictului, economia specializată în producția de armament și rații militare trebuia adaptată,
pentru a reconstrui societatea și a oferi o viață pașnică și prosperă populației. Fabricile au trecut de
la producția de tancuri, obuze și mitraliere la producerea de televizoare, mașini și bunuri de larg
consum. Atât în statele învingătoare, cât și în cele învinse, soldaților, foștilor prizonieri și refugiaților
trebuia să li se găsească un loc în economie, unde, până atunci, lucraseră femeile, bătrânii și, uneori,
prizonierii. Austeritate și șomaj În timpul războiului, conducerea politică introdusese măsuri
restrictive pentru populația civilă, astfel încât să poată aloca resurse mai mari armatei: confiscarea
sau raționalizarea unor bunuri (combustibil, lemn, haine) sau alimente (carne, zahăr, pâine), printr-
un sistem de cartele perforate sau decupate care măsurau cât era alocat unei familii într-o
săptămână sau lună. Altfel spus, populația civilă era supusă unui regim de austeritate. Acest regim a
continuat și după război, timp de câțiva ani, din cauza resurselor insuficiente din țările sărăcite de
război. Transformarea economiei de război în economie de pace a făcut ca locurile de muncă să
devină insuficiente, lăsând mulți oameni fără venituri. În unele fabrici, pentru fiecare soldat căruia i
s-a dat un serviciu, a fost concediată o femeie. Adesea, pentru a-și apăra interesele, muncitorii s-au
organizat în sindicate. Schimbarea demografică După terminarea războiului în 1945, în majoritatea
statelor implicate în conflict a avut loc o creștere semnificativă a populației, denumită în epocă
„Baby Boom” (o expresie în limba engleză care s-ar traduce prin „explozie de bebeluși”). Acest fapt a
obligat guvernele să asigure fonduri pentru educație și sănătate. În căutarea confortului Pe măsură
ce economiile și-au revenit, guvernele au trecut de la etapa de reconstrucție la cea de stabilitate,
creștere și chiar prosperitate. Pentru populație, aceasta a însemnat un serviciu stabil până la pensie,
o casă, o mașină, precum și posibilitatea achiziționării unor bunuri de larg consum care sporesc
confortul (mașină de spălat, frigider, aspirator etc.), dar și a unor produse odinioară de lux (cafea,
ceai, ciocolată, fructe tropicale).