Sunteți pe pagina 1din 18

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 15, nr. 2(45), iunie 2019

Privind cu încredere către viitor


Tornada aproape continuă Festivalului Internaţional de Carte
a schimbărilor, inclusiv a celor „Axis Libri”, ediţia a XI-a.
informaţionale, a ajuns
şi la noi, la bibliotecarii
care animă bibliotecile
publice din judeţul
nostru. Dar schimbările
sunt fireşti, ele au loc
aproape tot timpul, chiar
dacă uneori nu suntem
conştienţi de ele.
Noua conducere a
Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia” va continua proiectele Festivalul s-a desfăşurat
Sumar începute, va respecta tradiţiile, între 5 şi 9 iunie 2019, pe Aleea
va căuta noi şi noi metode și căi Domnească Axis Libri, aşa cum
Editorial de a duce mai departe, în spiritul ne-am obişnuit de atâţia ani,
• Privind cu încredere către viitor / 1
vremurilor, colaborarea atât cu devenind un eveniment exemplar,
Evenimente bibliotecile-surori mai mici, poate, pentru viitorul apropiat.
• Bibliotecile publice - teritorii dar mai ales cu sufletul oricărei Ne-am bucurat şi de sprijinul unor
ale cunoaşterii şi memoriei
instituţii culturale: Măria Sa iniţiative de tip privat, ne-au ajutat
colective : Conferinţa naţională
BiblioPublica a ANBPR / 3 Cititorul. Deoarece, aşa cum s-a şi bibliotecile comunale, prin unii
• Bibliotecile publice ca resurse mai subliniat, „gradul de cultură şi dintre inimoşii lor slujitori, dar
comunitare : Consfătuirea anuală a de civilizaţie al unei comunităţi este evident, nimic nu ar fi fost, Nihil
bibliotecarilor din judeţul Galaţi / 5 dat, printre altele, de funcţionarea sine Deo, fără Consiliul Judeţean
• Personaje minunate, de la Liceul şi evoluţia instituţiilor culturale, în Galaţi, cu sprijinul Consiliului
Tehnologic „Paul Bujor” Berești / 9
cazul nostru a bibliotecilor publice, Local şi al Primăriei Municipiului
Profesional adevărate centre de informare şi Galaţi, al Fundaţiei Andreiana
• Ştiri din profesie / 2 documentare”. Juventus, al partenerilor, precum și
• Programul de lectură „Fiecare
Desigur, în plină epocă al mass-media locale și naționale,
copil merită o poveste” / 4
• Semnal editorial: BiblioMagazin, a post-umanului, asumat sau nu, precum şi în colaborare cu:
nr. 4, decembrie 2018 / 8 într-un prezent „marcat printr-o Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
• Cursul pilot naţional de perioadă de avânt a revoluţiei Direcția Județeană pentru Cultură,
competenţe digitale pentru digitale”, care ne dublează Inspectoratul Şcolar, Palatul
grupuri vulnerabile/ 10 complexul fenomen al vieţii Copiilor, Teatrul Național de
Memorie locală reale, printr-o existenţă aproape Operă și Operetă „Nae Leonard”,
• Aniversările anului 2019 în județul paralelă, aceea online, trebuie să Teatrul Dramatic „Fani Tardini”,
Galați : iulie - septembrie 2019 / 12 fim atenţi la aceste provocări, să Teatrul de Păpuşi „Gulliver”,
• Galeria primarilor gălățeni –
ne adaptăm continuu, să cooptăm Universitatea „Dunărea de Jos”,
portrete ale primarilor gălățeni
din sec. XIX-XX / 16 noi colaboratori, neuitându-i pe Universitatea „Danubius”, Muzeul
vechii noştri prieteni, care au fost Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii
Din judeţ
lângă noi la atâtea evenimente Creştine de la Dunărea de Jos,
• Bibliotecile publice din judeţul
Galaţi în anul 2018 / 17 frumoase, interesante, cum a fost, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”,
de pildă, recenta ediţie, încheiată, a Complexul Muzeal de Științele
2
„Sindromul Stavroghin” şi, respectiv, „Copilăria
lui Kaspar Hauser”. Am avut un succes de librărie,
Valeriu Gherghel, cu o carte ajunsă la o a treia ediţie
în mai puţin de un an, „Roata plăcerilor. De ce
n-au iubit unii înţelepţi cărţile?”, am avut scriitori
tineri publicaţi într-o nouă colecţie care încurajează
literatura română, de la Editura Nemira, în prezenţa
coordonatoarei colecţiei: Marian Coman, Horea
Sibişteanu, respectiv Eli Bădică! Am avut o
scriitoare franco-englezo-suedeză, având şi origini
spaniole, am avut un debut în poezie în premieră
mondială, cu un cetăţean româno-canadiano-
Naturii „Răsvan Angheluță”, Muzeul de Artă australian născut, crescut şi format în Galaţi!
Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Johana Gustawsson, Editura Tritonic, respectiv
Cultură a Studenţilor și cu participarea a numeroase Dorian Stoilescu, profesor universitar în Sidney!
instituţii de învățământ gălățean. Plus alte o sută una de lansări, concerte, concursuri
Ne-am bucurat de prezenţa a doi scriitori care arată că bibliotecarii nu mai sunt doar nişte
nominalizaţi la Premiile Uniunii Europene pentru buni prieteni ai cărţilor şi cititorilor, ci şi nişte
Literatură, prezenţi cu cărţile lor, pe care le-au lansat organizatori de evenimente de care pot fi mândri!
în prezenţa unui numeros public, Alina Pavelescu Geta Eftimie, director adjunct,
şi Bogdan Alexandru Stănescu, cu romanele vicepreşedinte al Filialei Galaţi a ANBPR

Ştiri din profesie


Noua conducere a Accesul la secţiunile acestei biblioteci Digitale
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi (Bibliografia modernă a României, Bibliografie
românească veche, Carte românească manuscrisă,
Începând cu luna iunie Carte străină manuscrisă, Carte străină rară, Carte
a anului 2019, la conducerea străină veche, Cartografie, Ex Libris,
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Iconografie, Manuscrise, Periodice,
a fost numită, în calitate de Publicații editate în Biblioteca
manager interimar, dna Corina Județeană ASTRA Sibiu, Publicații
Dobre. De profesie jurnalist, cu periodice sibiene din 1914 – 1919,
o experienţă de peste 12 ani în Transilvanice) se poate face la adresa:
presa gălăţeană, a semnat articole http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/
în ziarele Viaţa liberă, Adevărul de
seară, Imparţial, Monitorul de Galaţi, nepasadegalati. 375.000 de imagini din Muzeul Metropolitan
ro. Din iulie 2018, a profesat ca inspector în cadrul de Artă din New York în domeniul public
Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Galaţi.
În completarea unei iniţiative similare din anul
2014, de acces liber la colecţiile Muzeului Metropolitan
Colecţiile digitale de Artă, 375.000 de imagini ale unor lucrări reprezentând
ale Bibliotecii Judeţene „Astra” din Sibiu o gamă largă de stiluri şi
Pentru cercetătorii şi bibliotecarii interesaţi medii pot fi folosite „în orice
de accesul la biblioteci digitale, colecţiile puse scop, incluzând utilizare
la dispoziţie de Biblioteca Judeţeană din Sibiu comercială şi necomercială,
reprezintă o resursă preţioasă, punând la dispoziţie o în mod gratuit şi fără a cere
impresionantă arhivă de documente legate de istoria permisiunea Muzeului”.
și cultura veacurilor trecute, printre care: carte veche Printre aceste lucrări se numără picturi faimoase ale
românească, carte manuscrisă, publicații care fac unor artişti precum Claude Monet şi Vincent van
referire la Centenarul Marii Uniri și la perioada Gogh. Aceste imagini pot fi vizualizate prin accesarea
cuprinsă între 1914 și 1919, periodice locale şi paginii de căutare în colecţiile muzeului (https://www.
naţionale, cărţi de vizită, cărţi poştale, precum și alte metmuseum.org/art/collection/search#), bifând
publicații din colecţiile bibliotecii sibiene. opţiunea „Open Access”.
Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
Bibliotecile publice - teritorii ale cunoaşterii şi memoriei colective
Conferinţa naţională BiblioPUBLICA a ANBPR
Conferința națională BiblioPUBLICA a Prezentările în plen au
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor Publice din continuat cu cea a dlui Dragoș-
România (ANBPR), care a avut tema „Bibliotecile Adrian Neagu, „Bibliotecile
publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei și transformarea digitală”, o
colective”, a fost găzduită de Biblioteca Județeană pledoarie pentru modul în
„Astra” din Sibiu în perioada 23-25 mai 2019. care bibliotecile trebuie să-şi
Superba sală festivă a bibliotecii, o bijuterie reinventeze activităţile pentru
arhitectonică, a reprezentat locul de desfășurare a ţine pasul cu o lume în care
a lucrărilor în plen ale Conferinței, în timp ce digitalul începe să ocupe
atelierele, pe diverse teme de interes, au avut loc din ce în ce mai mult spaţiu.
în foaierul corpului B al instituției. Din partea Au urmat dl Liviu Iulian
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” au participat: Dediu, IME România, care
Geta Eftimie, Mariana Buruiană, Titina Dediu, a susţinut prezentarea „TINREAD – în sprijinul
Silvia Matei și Rocsana Irimia. memoriei colective”, în care a relevat modul în care
Manifestarea a debutat cu discursurile acest program de bibliotecă poate fi folosit pentru
reprezentanților autorităților locale, a dlui Silviu gestionarea informaţiilor referitoare la memoria
Borș, director al Bibliotecii Județene ASTRA și a dnei colectivă, dna Irinuca Văduva, reprezentant ECDL
Sorina Stanca, președinte ANBPR, care au subliniat România, cu lucrarea „3D Printing și competențe
importanța acestor întâlniri la nivel național. Au IT pentru bibliotecari” şi lucrările reprezentanţilor
urmat prezentări din partea unor oaspeți din Qulto şi Softlink, firme specializate în programe de
America, care au împărtășit participanților un bibliotecă.
proiect susținut de Ambasada S.U.A., cei doi lectori Partea „tehnică” a lucrărilor a fost completată
fiind nume recunoscute ale biblioteconomiei de partea expoziţională, de menţionat fiind
americane, dna Hermina Anghelescu, director, vernisajul expozițiilor „Orașul Sibiu prin ochii unui
School of Information Sciences, Wayne State brașovean - Desene de Felician Crișan”, organizată
University, Detroit, Michigan, și dna Joanna de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov şi
Burkhardt, director, University of Rhode Island a expoziției „Iulius Doppelreiter, arhitectul care a
Libraries, Kingston, Rhode Island. Temele celor înnobilat Gorjul”, organizator Biblioteca Județeană
două prezentări, „Bibliotecile publice – agenți „Christian Tell” Gorj.
de combatere a știrilor false și a dezinformării în Dintre numeroasele ateliere pot fi
România rurală” şi „Cum îi ajutăm pe utilizatorii menţionate cele ale dlui Nicolae Constantinescu,
serviciilor de bibliotecă să evite știrile false”, au Kosson – „Bibliotecile ca spații ale datelor: rol,
suscitat un real interes din partea participanţilor, calificări, perspective”, al Fundației Progress –
interes confirmat şi de multitudinea de întrebări „Cetățenia digitală se învață în comunitate - despre
adresate lectorilor. De menţionat că acelaşi interes proiectul european COLIBLITE implementat de 9
a fost manifestat şi la prezentarea susţinută de biblioteci publice din țară”, susţinut de dna Claudia
cele două specialiste la întâlnirea de la Galaţi de la Șerbănuță, atelierul „3D Printing” şi un atelier
biblioteca judeţeană, unul dintre oraşele gazdă ale inedit susţinut de membrii Helix Robotics, care a
proiectului. constat într-o prezentare și demo de robotică.
A doua zi a avut loc Adunarea Generală
a A.N.B.P.R. în cadrul căreia au fost discutate
probleme de interes pentru bibliotecarii din țară,
dificultățile cu care se confruntă aceștia. Tot în
cadrul Adunării au fost votați membrii de onoare
ai Asociației, printre aceștia numărându-se și dl
Eugen Iordache, fost director al Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” din Galaţi.

Rocsana Irimia, bibliotecar Serviciul Referinţe


(continuare în pagina 4)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


4
Conferinţa Naţională a ANBPR România, Soft Link România, ECDL
(continuare din pagina 3)
România, dar și cu specialiști din
Printre manifestările celei organizațiile Școala de valori și Kosson.
de-a doua zi a Conferinței s-au Diversitatea subiectelor abordate,
bucurat de o participare largă calitatea prezentărilor au reprezentat
sesiunile dedicate programelor și punctele tari ale Conferinței, la
proiectelor de literație în biblioteci acestea adăugându-se și ospitalierele
și inițiativelor de memorie locală gazde ale instituției organizatoare,
și patrimoniu imaterial. Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu,
Participanții la conferință care au depus toate eforturile pentru
au interacționat cu reprezentanți desfășurarea acestei manifestări
ai Serviciului de Telecomunicații importante pentru profesie.
Speciale, ai firmelor Qulto, IME
Programul de lectură „Fiecare copil merită o poveste”
Asumându-și rolul de Agenție Pentru promovarea proiectului
pentru Educație Timpurie, Asociația și a sesiunilor de citit desfășurate,
OvidiuRo mobilizează resurse publice și se recomandă folosirea paginii
private pentru a asigura educație preșcolară de facebook creată pentru
de calitate pentru cei mai săraci copii din județul Galați: GL_Fiecare copil
România. În contextul misiunii asociației merita o poveste.
ca fiecare copil sărac să beneficieze de Vineri 19 aprilie a.c., în
educație timpurie de calitate și să devină cadrul „Consfătuirii anuale a
astfel, un membru activ al societății bibliotecarilor din bibliotecile
românești, Asociaţia OvidiuRo dezvoltă, începând publice din județul Galați”, ce se desfășoară anual la
cu octombrie 2018, programul pilot de lectură în Biblioteca „V.A. Urechia” cu ocazia sărbătoririi Zilei
grădinițe „Fiecare copil merită o poveste”. Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor și a
La Galați lansarea proiectului a avut loc în data Zilei Bibliotecarului din România, dna Geta Eftimie,
de 16 aprilie 2019, având ca parteneri Inspectoratul director adjunct al Bibliotecii „V.A. Urechia” și dna
Școlar Județean și Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați. Silvia Matei, șef serviciu Săli de lectură, au făcut
La această întâlnire a participat o delegație formată o prezentare a acestui proiect și au fost împărțite
din bibliotecari din biblioteca județeană și bibliotecile bibliotecarilor comunali primele seturi de materiale
comunale din Măstăcani și Schela. educaționale. Acestea au ajuns deja la peste 40 de
Programul își propune să le dezvolte celor biblioteci comunale și la filialele bibliotecii județene.
mici dorința de a asculta povești și de a admira cărți, De asemenea, pentru perioada de vară,
iar dascălilor și bibliotecarilor să le explice cât de Asociația OvidiuRo sprijină bibliotecile și
importantă este lectura în formarea preșcolarilor. grădinițele în desfășurarea Atelierului de Vară
Colaborarea dintre asociația OvidiuRo și ȘOTRON. Înscrierea se poate face în parteneriatul
bibliotecile din mediul urban și rural își propune să biblioteci - grădinițe, asociația OvidiuRo oferind:
sprijine și să încurajeze accesul la cărți și dezvoltarea training pentru profesorii și bibliotecarii-formatori
vocabularului pentru copiii de vârstă preșcolară în voluntari; kit de materiale educaționale pentru
comunitățile din care fac parte. copii; kit de materiale pentru profesori.
Bibliotecile sunt invitate să organizeze Se vor desfășura 12 sesiuni, din care prima
sesiuni de citit cu copii în grădinițe sau biblioteci. sesiune va fi de orientare, 10 sesiuni zilnice în două
În acest scop Asociația OvidiuRo oferă: resurse săptămâni consecutive în perioada iulie-august și o
educaționale (cărți ilustrate adecvate pentru copii de sesiune finală în care fiecare copil va prezenta părinților
grădiniță); pregătire pentru profesori și bibliotecari- și colegilor o secvență de învățare din timpul atelierului.
formatori în metode centrate pe copil de dezvoltare Mai multe informații pot fi obținute de pe
a limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și pagina de internet a asociației www.ovid.ro sau de pe
scrierii; rafturi mobile în bibliotecile și grădinițele pagina de facebook Asociatia OvidiuRo, Agenția pentru
care dezvoltă activități de lectură în parteneriat, Educație Timpurie și pagina de facebook a proiectului
denumite BIBLIOGRĂDINIȚE și o selecție de cărți lansat la Galați: GL_Fiecare copil merită o poveste.
ilustrate pentru copii. Silvia Matei, șef serviciu Săli de lectură
Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
Bibliotecile publice ca resurse comunitare
Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice ale județul Galați

În pragul Floriilor, din Cerţeşti și dnei Daniela Radu de la


cu bucuria primăverii și a Biblioteca „V.A. Urechia”;
revederii în suflete, pe 19 • Premiul „Bibliotecarul anului” a
aprilie, începând cu ora 10, fost acordat dnei Maria Sandu de la
s-au întâlnit în Sala „Mihai Biblioteca din Movileni și dnei Titela
Eminescu” de la sediul Trif de la Biblioteca „V.A. Urechia”.
central al Bibliotecii „V.A. Prima lucrare prezentată, „Lectura
Urechia”, la consfătuirea publică în județul Galați. Aspecte
de primăvară, bibliotecari ale îndeplinirii indicatorilor de
din întreg județul Galaţi, performanță”, a fost susţinută de
pentru a face un bilanț al Spiridon Dafinoiu, care a prezentat
activității din anul anterior și pentru a sărbători situația colecțiilor (un total de 675.378 vol., adică
Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor ~ 2 vol./loc.), a achizițiilor (7951 vol./6877 titluri)
și Ziua Bibliotecarului din România. – subliniind că acestea scad nejustificat de la an la
Întâlnirea a fost prezidată de dna director an. Astfel, la grupa 1, cu excepția comunei Pechea,
adjunct Geta Eftimie care a deschis evenimentul nu au existat achiziții (cunoscându-se, însă, că
cu un discurs despre rolul culturii în combaterea bibliotecile de la Tulucești și Matca au probleme
ignoranței, continuând cu un scurt bilanț al administrative); la grupa a 2-a au făcut achiziții
activității bibliotecii din anul anterior, în care a aceleași comune, arătând o preocupare constantă,
subliniat reușita deschiderii celei de-a cincea filiale chiar dacă de dimensiuni reduse. La grupa a 3-a,
„Hortensia Papadat-Bengescu”, desfășurarea celei este prezentat un caz îmbucurător, cel al Bibliotecii
de-a zecea ediții a Festivalului de carte AXIS de la Valea Mărului căreia i-au fost alocate 200 mil.
LIBRI și continuarea activităţii Salonului literar lei pentru achiziționare de cărți și care a câștigat
„Axis Libri”. un proiect pentru construirea unui
A urmat premierea local nou cu facilități moderne. Pe
bibliotecarilor din județ și din acest fond, dl Dafinoiu a subliniat
municipiu care au avut rezultate necesitatea menținerii unei relații
deosebite în activitate, astfel: cordiale și constructive cu primăriile
• Premiul „Bibliotecar şi consiliile locale, care au un rol
Manager” a fost acordat foarte important în buna funcționare
dnei Daniela Dugan de a bibliotecilor, în special a celor
la Biblioteca Cudalbi și comunale.
dnei Andreea Iorga de A urmat indicatorul „utilizatori”
la Biblioteca „V.A. (activi și cei înscriși),
Urechia”; subliniindu-se importanţa
• Premiul pentru contribuții activităților desfășurate de
editoriale a fost acordat bibliotecă în comunitate,
dnei Jenica Casian de la frecvența utilizatorilor
Biblioteca din Drăgănești depinzând foarte mult şi
și dnei Leonica Roman de volumele nou intrate
de la Biblioteca „V.A. în bibliotecă. Au fost date
Urechia”; ca exemple pozitive în
• Premiul de fidelitate a acest sens, bibliotecile
fost atribuit dnei Fănica comunale din Cudalbi,
Prună de la Biblioteca din Piscu, Drăgănești, Movileni,
Schela și dnei Mihaela Valea Mărului, Buciumeni, Jorăști, Țepu.
Pavel de la Biblioteca „V.A. Urechia”; S-a constatat că numărul documentelor eliberate
• Premiul pentru debut în profesie a fost (416.067 vol.) este în scădere continuă începând
acordat dnei Marinela Duda de la Biblioteca din 2005, cu mici excepții (Cudalbi, Pechea, Piscu,

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


6
Movileni, Jorăști, Smulți), provin prin rezolvarea unor teme
printre cauzele enumerate digitale creative. Prin activitățile
aflându-se situaţia economică de formare și atelierele organizate
a societăţii româneşti şi este deschisă o altă fereastră
evoluţia noilor tehnologii. către explorarea lumii digitale cu
În continuare, au fost oportunitățile sale de dezvoltare și
prezentate o serie de tabele învățare, astfel încât peste 2000 de
și grafice comparative a copii cu vârste cuprinse între 10 și
situaţiei bibliotecilor mari din 14 ani, să fie încurajați să se implice
judeţ, respectiv a celor din activ și chiar să urmeze o
Tecuci, Tg. Bujor, Berești şi a carieră în tehnologie.
bibliotecilor comunale. Din bibliotecile
În încheiere, dl partenere au participat
Dafinoiu a încurajat reprezentanții la un curs de formare
bibliotecilor prezenți la câte un bibliotecar și
manifestare să fie ambițioși și doi copii care au fost
să își propună realizarea unor desemnați ambasadori.
proiecte frumoase și interesante. Aceștia au primit la
Făcând trecerea la finalul cursului sarcina
următoarea lucrare de pe ordinea de a organiza cluburi de
de zi, dna director adjunct a concluzionat că, după 10 – 18 copii în bibliotecile de proveniență, unde
analiza tuturor statisticilor prezentate, imaginea de se primesc spre rezolvare teme săptămânale din
ansamblu este că bibliotecarii sunt prezenți, activi în domeniul informatic.
comunitate, iar lipsa achizițiilor ar putea fi compensată Din mărturiile colegelor de la bibliotecile
prin donații, în acest sens anunțând că este deschisă o sus menționate, acțiunea a fost primită cu interes
listă de către biroul „Completare, achiziții. Evidența în rândul copiilor, având în vedere mai ales latura
colecțiilor” pe care reprezentanții bibliotecilor publice tehnologică modernă pe care o are acest proiect,
din județ sunt invitați să se înscrie pentru primirea prevăzându-se rezultate frumoase.
directă de donații de la donatori. Dna Dorina Bălan, șef-birou „Catalogarea
Cea de-a doua lucrare prezentată la colecțiilor. Control autoritate” a prezentat cea
consfătuire a fost „Implementarea proiectului de-a treia lucrare, intitulată „Rețele de comunicare
CODE Kids în bibliotecile publice profesională –
din județul Galați”. D-na Titina instrumente de formare
Maricica Dediu, șef-birou, a făcut și informare continuă”,
în introducere o scurtă sinteză a punctând în introducere
proiectului privind obiectivele, gestul legislativului
grupul ţintă căruia i se adresează, de a institui anul 2019
durata. Apoi, susținută de imagini ca „Anul cărții în
culese în timpul activităților, România”, urmând a se
a arătat că au răspuns la apel, lansa programul național
devenind parteneri, bibliotecile „România citește” care
din Cudalbi, Ghidigeni, vizează promovarea
Măstăcani, Schela, Valea Mărului, Vânători și lecturii în școli.
Filiala 2 „Paul Păltânea” a Bibliotecii Judeţene În continuare, au fost făcute referiri la
„V.A. Urechia”. încadrarea legislativă a profesiei de bibliotecar pe
Astfel, în cadrul proiectul CODE Kids plan mondial și european, arătându-se necesitatea
organizat de Fundația Progress și Asociația ETIC, culturii profesionale realizate în diferite modalități
copiii fac coding în bibliotecile publice, urmărindu- formale și informale, bazate pe etică profesională.
se crearea unei mișcări de coding și STEM în Prezentând conceptul de rețele virtuale
care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural profesionale, dna Bălan a enumerat câteva dintre
și urban mic să își dezvolte competențele digitale listele, site-urile web și adresele de Facebook
și să se implice în viața comunității din care profesionale.

Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


7
Înainte de pauză, dna director adjunct a Din ciclul exemple de bună practică, d-na
anunțat participarea bibliotecii la un program pilot Maricica Târâlă-Sava, responsabil Compartiment
privind educația timpurie și atragerea interesului Împrumut la domiciliu pentru copii a prezentat
pentru lectură „Fiecare copil merită o poveste”, dând proiectul „Povești la rampă” – Club de lectură și
cuvântul dnei Silvia Matei, șef serviciu Săli de lectură, teatru, având ca scop, pe lângă creșterea interesului
care a participat la lansarea proiectului. Aceasta a pentru lectură, așa cum rezultă și din titlu, realizarea
prezentat materialele puse unei trupe de teatru de copii.
la dispoziție de Asociația Până în prezent sunt implicate
OvidiuRo – kituri de 17 instituții școlare. Au fost
lectură, rafturi mobile prezentate pe scurt, însoțite de
– pentru organizarea fotografii, cele patru întâlniri
unor ateliere de vară în care au avut loc până acum,
parteneriat bibliotecă – programul copiilor constând
grădinițe, urmând a asigura dintr-o întâlnire lunară cu durata
formarea bibliotecarilor. de 1 oră în care copiii își prezintă
Partea a doua a rolurile.
evenimentului a început A urmat dna Titela Trif,
cu o lansare de carte: „Dimitrie Cantemir și bibliotecar la Filiala 2 „Paul Păltănea”, care a
conștiința unității românilor. Studii și articole dedicate prezentat, cu ajutorul unor colaje de fotografii, cele
Centenarului Marii Uniri”, coordonatori de volum: patru proiecte desfășurate de filială sub titulatura
col. (r.) dr. Mircea Dogaru și col. (r.) Viorel Ciobanu „Biblioteca unește comunitatea!”: „Petrece vacanța
– o continuare a volumului „Dimitrie Cantemir - ALTFEL la bibliotecă”; „Tradiții și obiceiuri
punte a cunoașterii între orient și occident. Studii și populare în județul Galați”; „Tinerii și mediul
articole”. Prezentarea cărții a fost deschisă de dl. col. virtual: conexiuni periculoase”; „4/4 pentru
(r.) dr. Mircea Dogaru, secretar general al asociației prieteni” – un proiect în parteneriat cu Ambasada
din 2013 care a vorbit despre necesitatea promovării Statelor Unite în România alături de American
personalităților românești, în speță Dimitrie Cantemir, Councils for International Education, inspirat de
în țară și în Europa, arătând că până la data prezentă activitatea lui Martin Luther King Jr., având ca idee
au fost înființate 32 de instituții sub patronajul de pornire faptul că prietenia este una dintre valorile
acestuia (din care 16 în Republica Moldova). de bază ale comunității și ale voluntariatului.
Cartea cuprinde 35 de studii și articole realizate de În încheiere, mulțumind pentru sprijinul
32 de autori din Iași, Constanța, Galați, București, acordat de instituțiile județene, de către sponsori
Alexandria, Craiova, Oradea, și voluntari, dna Trif a
Cluj și Târgu Mureș, cei doi concluzionat că „Biblioteca
reprezentanți ai asociației reprezintă un plus de
propunându-și să realizeze un siguranță în aceste vremuri
circuit prin toate aceste orașe nesigure”.
pentru a prezenta informațiile În cadrul ședinței ANBPR
valoroase conținute în carte. Filiala Galați, care a încheiat
Lectorul universitar dr. de altfel consfătuirea, dna
Valentin Bădescu a subliniat, director adjunct a subliniat
cu o emoție mobilizatoare, că Asociaţia a facilitat
câteva aspecte în ce priveşte intermedierea pentru
cartea lansată și în ce priveşte situația istorică trecută implementarea și dezvoltarea diferitelor proiecte,
și actuală a României, a locuitorilor ei. dar că din punct de vedere profesional anul 2018
A urmat vernisajul expoziției „Galeria a fost deficitar, aducând foarte puține participări la
primarilor gălățeni – portrete ale primarilor gălățeni cursuri. De asemenea, a fost anunțată Conferința
din sec. XIX - XX” organizată de Biblioteca „V.A. ANBPR de la Sibiu din perioada 23-25 mai 2019.
Urechia” în parteneriat cu Fundația „Andreiana
Juventus”, moment prezentat de dna Luminița Gheorghiu Monalisa, bibliotecar,
Goleanu, care a subliniat câteva dintre trăsăturile Fundaţia „Andreiana Juventus”
definitorii ale celor portretizați.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


8
Semnal editorial: BiblioMagazin, numărul 4, decembrie 2018
Sumarul celui mai recent • Pre-testarea produselor de
număr al revistei BiblioMagazin, training e-Skills for e-Inclusion în
care a apărut la finalul anului cadrul unui curs-pilot naţional
trecut, este bogat, iar revista (autor: Ioana Crihană) reprezintă
poate fi consultată şi descărcată în format pdf, de la un curs-pilot de competenţe digitale, pentru grupuri
următoarea adresă: http://anbpr.org.ro/wp-content/ vulnerabile. În perioada martie-aprilie 2019, ANBPR
uploads/2019/04/BiblioMagazin_26_2018_t.pdf. a coordonat cursul-pilot, pe baza unor instrumente
De la tradiţionalul editorial, până la diferite create anterior, cum ar fi: un Ghid pentru formatori,
evenimente şi activităţi realizate în biblioteci, sumarul un Manual de training pentru grupuri vulnerabile,
acestui număr reflectă preocupările din bibliotecile din adaptat nevoilor de învăţare ale beneficiarilor, precum
ţară. Editorialul este semnat de directoarea adjunctă a și o Metodologie de evaluare inovatoare folosind
Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” Argeş. tehnica Digital Storytelling. Aceste cursuri se bazează
Din secţiunea „Evenimente profesionale” pe tehnici interactive de predare/evaluare, simulări şi
semnalăm articolul În SĂLAJ Bibliotecile publice jocuri.
au UNIT judeţul la CENTENAR! de Florica Pop, Reușite ale Campaniei România EduCab în
manager al Bibliotecii Judeţene „I. S. Bădescu” Sălaj biblioteci vâlcene (autor: Valentin Smedescu) reprezintă
– articol dedicat unei caravane care a avut ca idee o imagine de ansamblu a acestei campanii, care a
centrală cinstirea evenimentului principal al anului început în anul 2015, în judeţul Vâlcea. În cadrul acestei
2018 – Centenarul Marii Uniri; biblioteca sălăjeană a campanii, se disting componentele - Programul de
angrenat în acest proiect bibliotecile din 57 comune Educație Parentală „Copiii au nevoie de noi și atunci
sălăjene, 3 oraşe şi municipiul Zalău, beneficiind şi când nu sunt în pericol”, în parteneriat cu ActiveWatch
de participarea colegilor din bibliotecile judeţene din și „Salvați copiii” – cum pot părinţii să îşi actualizeze
Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare ş.a. cunoştinţele despre internet, încât să îşi asiste copii în
Utilizarea mijloacelor tehnologiei informatice navigarea în spaţiul virtual, Programul de Educație
şi comunicării în cadrul activităţilor din şi pentru cinematografică pentru copii și adolescenți CinEd, care
biblioteci este reflectată în mai multe articole. îşi propune dezvoltarea abilităților elevilor de a analiza,
• SCIEFEST – un festival pentru toţi, semnat de înțelege și interpreta un mesaj audio-vizual sau Clubul
Ruxandra Nazare, coordonatoarea acestui festival – de Vorbire în Public.
acesta a reprezentat încă o ocazie în care o bibliotecă O oportunitate de dezvoltare profesională a
judeţeană, cea din Braşov, a realizat un eveniment fost reprezentată de participarea unui bibliotecar de
de anvergură, cooperând cu alte instituţii locale la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila şi a unui
(Asociaţia Secular Umanistă din România, Clubul angajat a ANBPR la cursul Autodesk AutoCAD Computer
SF Antares Braşov, Astro Club Braşov, Fundaţia Aided Design: Beginners, care s-a desfăşurat la Londra –
Comunitară Braşov, 3D Dot Braşov, Neosense Braşov, toată această experienţă fiind relatată în articolul semnat
Universitatea Transilvania din Braşov, colegii din oraş, de Ioana Crihană. Un alt proiect care vizează dezvoltarea
etc.), dar şi cu parteneri mai puţin obişnuiţi, cum este competenţelor ŞTIM (știință, tehnologie, informatică și
un centru comercial braşovean, astfel, biblioteca ieşind matematică) în rândul copiilor este cel intitulat „Ora să
din spaţiile ei tradiţionale. Demonstraţiile practice au STEM Volunteer Readers / Ora să ȘTIM”.
fost punctul de atracţie al festivalului, care s-a adresat Biblioteca te citeşte este un proiect desfăşurat
tuturor vârstelor. la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, care
• CLIP[LIT] – Carte în 7Arte – este un alt proiect are ca rol realizarea unei punţi de legătură între lumea
desfăşurat în Braşov, cu finanţare din partea AFCN, scriitoricească şi cea a tinerilor, ancoraţi în lumea
care şi-a propus să promoveze cartea în rândul tinerilor, digitală – mai multe detalii găsiţi în articolul semnat
dar prin mijloace moderne, realizând o colecție de de Denisa Popescu.
20 clipuri video despre volume ale autorilor români Un amplu material este dedicat primei ediţii
contemporani și o platformă dedicată acestor clipuri, a Zilelor Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”
care conține resurse valoroase. Vrancea – un adevărat proiect cultural desfăşurat cu
• Code Week în bibliotecile publice româneşti – Studiu ocazia împlinirii a 106 ani de existenţă a acestei instituţii.
de caz – Biblioteca Comunală Vladimir, judeţul Gorj, Iată un sumar bogat, care reprezintă o sursă
semnat de Anişoara Bocai, bibliotecara din localitate, importantă de informații din și pentru comunitatea
redă felul în care s-a desfăşurat evenimentul dedicat bibliotecarilor.
dezvoltării competenţelor digitale în rândul copiilor, Ioana Chicu,
la nivelul acestei localităţi. Oficiul de Informare Comunitară
Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
9
Personaje minunate, de la Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești,
adunate, și la Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați prezentate...
De mulţi ani, Liceul Tehnologic „Paul Cadrele didactice au condus activitatea cu
Bujor” din Berești are o colaborare fructuoasă cu profesionalism și au animat atmosfera, pentru a le
Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați. da încredere micilor actori să se desfășoare cât mai
Cadrele didactice și elevii au participat la natural. În acest cadru, elevii au avut posibilitatea
multe activități și proiecte educative pentru elevi să interpreteze impecabil rolurile pregătite cu
inițiate și derulate de ambele instituții. multă seriozitate. Astfel, „povestitorul” - Irina-
De cele mai multe ori, elevii liceului s-au Mihaela Toader ne-a introdus în lumea basmelor
remarcat și au fost recompensați cu premii ce au prin multitudinea personajelor prezentate. În
constat în diplome și cărți, ridicând valoarea și felul acesta i-am cunoscut pe: „Scufița roșie” în
prestigiul liceului prin activități extrașcolare. Dacă interpretarea elevei Anisia-Teodora Bănuc; „lupul
anul trecut elevii liceului au participat la proiectul cel rău” interpretat de Valeriu Florin Manea;
istoric „Centenarul României Mari”, anul acesta „cumătra vulpe” interpretată de Ana-Alexandra
s-au implicat cu mult entuziasm într-un nou Alexa; „ursul” prezentat de Eduard-Mihai Pricop;
proiect educațional, intitulat „Povești la rampă” - „Păcală” interpretat de Cristian Tirian, iar
Club de lectură și teatru, inițiat de Secția Împrumut prietenul lui „Tândală”, intrepretat de Rareș-Gabriel
la Domiciliu pentru Copii a Bibliotecii Județene Stoiculescu; „Făt-Frumos” prezentat de Teodor-
„V.A.Urechia”. Cristian Berescu; „Zâna munților” de Ana-Maria
La acest proiect participă 16 unități de Necoară; „moșul” din povestea Fata moșului și
învățământ atât din Galați, cât și din județul Galați. fata babei, interpretat de eleva Cătălina-Alexandra
În luna martie, pe 28 martie 2019 a avut loc una Bădărău; „baba” de Gabriela Movilă, „fata moșului”
din activitățile proiectului, intitulată „Personaje de Mihaela Manea, „fata babei” de Luisa-Nicoleta
minunate la Bibliotecă adunate…”. Prezenți la Chirvase. Alte personaje au mai fost: „Alba-ca-
activitate au fost elevii Liceului Tehnologic „Paul Zăpada”, interpretată de Lorena-Cristina David,
Bujor” Berești, coordonați de Dir. Prof. Gabriela „Ileana Cosânzeana” de Ana-Maria Scafaru și
Dică și prof. înv. primar Virginica Ionașcu și elevii Mădălina Antonia Pecheanu, care a încheiat
Liceului Tehnologic „Dumitru Moțoc”, Galați, prezentarea personajelor. Un moment amuzant a
coordonați de profesoarele Mirela Onescu și fost replica lupului către vulpe: „Vulpițo, draga mea,
Simona Căpățână. mă uit cu jind la coada ta...”, în timp ce ei dansau
Activitatea a avut loc în Sala „Școlar”, în pe acordurile valsului vienez. La sfârșitul activității,
cadrul Secției pentru Copii, unde elevii clasei a toți copiii au interpretat un cântecel din lumea
IV-a B a Liceului Tehnologic „Paul Bujor” Berești, basmelor.
au deschis programul activității în prezența elevilor În replică, elevii Liceului Tehnologic
de la celălalt liceu, cu interpretarea personajelor „Dumitru Moțoc” au prezentat pentru cei mici, un
îndrăgite din poveștile clasice citite de toți copiii, fragment din piesa de teatru D-ale Carnavalului
precum: Albă ca zăpada de Frații Grimm, Fata de I. L. Caragiale. Liceenii s-au prezentat în
moșului și fata babei de Ion Creangă, Păcală și
Tândală de Ioan Slavici, Ileana Cosânzeana și Zâna Prof. Gabriela Dică, director
Munților de Petre Ispirescu ș.a.m.d. Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești, Galați
(continuare în pagina 10)

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


10
Personaje minunate, de la Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești...
(continuare din pagina 9)

costume de bal spre încântarea celor mici, care au Un alt proiect la care participăm cu mare
mărturisit că va rămâne o zi de neuitat și că vor drag în fiecare an este Carnavalul Cărții pentru
reveni curând la bibliotecă. Astfel, micuții s-au Copii, ajuns în 2019 la cea de-a XXXIX-a ediție,
ținut de cuvânt, deoarece au revenit pe 4 aprilie anul acesta fiind intitulat „Pesonajele la rampă”.
2019 pentru a fi voluntari în cadrul proiectului Le mulțumesc și le felicit pe cadrele didactice
„4/4 pentru prieteni”, în care Biblioteca Județeană participante pentru implicarea continuă în proiectele
„V.A. Urechia” a fost parteneră alături de U.S. educaționale realizate în colaborare cu Secția
Embassy Bucharest și American Councils for pentru Copii a Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”
International Education. Proiectul a celebrat Galați și le doresc multă putere de muncă în
la nivel național valorile voluntariatului și ale implementarea viitoarelor proiecte educaționale
prieteniei, prin care ne-am unit forțele pentru a pentru promovarea Liceului Tehnologic „Paul
schimba ceva în bine în jurul nostru, oriunde ne- Bujor” Berești și pentru contribuția la educarea și
am afla în România. dezvoltarea intelectuală a elevilor liceului.

Cursul pilot naţional de competenţe digitale pentru grupuri


vulnerabile în contextul proiectului „e-Skills for e-inclusion”
Biblioteca „V.A. Urechia” și-a depus Scopul central al proiectului este
candidatura și a fost selectată pentru  susţinerea standardizarea formării adulților și adecvarea
unui curs-pilot de competenţe digitale metodelor de instruire la cele mai noi practici
pentru grupuri vulnerabile,  în contextul educaționale validate de experiența europeană.
proiectului „e-Skills for e-Inclusion”,  cu durata de 5 Aplicând o serie de principii pedagogice moderne,
zile, în luna aprilie 2019. centrate pe particularitățile intelectuale ale
persoanelor din categorii vulnerabile, sesiunile-
pilot, găzduite în fiecare țară participantă, includ
metode interactive de predare/evaluare, simulări
și jocuri pentru a capta atenția și pentru a motiva
cursanții adulți să participe la instruire.
Cursul s-a desfășurat în Centrul de formare
al bibliotecii și i-a avut ca formatori pe: Dediu Titina
Maricica, Manea Gabriel și Mărgărit Bianca (care
a acordat sprijin în fotografiere și filmare), aceștia
fiind bibliotecarii bibliotecii județene.
Pe parcursul cursului pilot, cursanții au
Biblioteca a selectat din cadrul grupurilor deprins cunoștințe, abilități și comportamente
vulnerabile 10 persoane vârstnice, în parteneriat cu care să le permită utilizarea de bază a mijloacelor
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Galați. informatice, ca abilitate profesională și de viață.
Cursul pilot de competențe digitale pentru vârstnici Dintre modulele cuprinse în cursul pilot
în contextul proiectului „e-Skills for e-Inclusion” în și competențele care au fost transmise în cadrul
parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor cursului sunt de menționat:
și Bibliotecilor publice din România (ANBPR) Cunoștințe digitale de bază – Ce este internetul
este finanțat în cadrul programului Erasmus+ al • Prezentarea elementelor componente (fizice)
Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate ale computerului: unitate centrală, tastatură,
Strategice, și implementat de către consorțiul mouse, monitor;
format din Kilcooley Women’s Centre, din Irlanda • Prezentare porturi calculator: usb, ps2, video,
de Nord, ANBPR și Asociaţia Consultanţilor în sursa, rețea;
Dezvoltare Comunitară – ACDC din România, • Prezentare laptop vs computer (clasic);
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCI • Prezentare tastatură;
din Italia, Global Libraries Bulgaria Foundation – • Prezentare interfață Windows (s-a folosit
GLBF din Bulgaria și Fundacion Esplai din Spania. Windows 10 în limba română);
Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
11
• Prezentarea setărilor de confidențialitate ale
conturilor;
• Utilizare messenger pe Facebook;
• Crearea unui grup în cadrul messenger pe
Facebook;
• Utilizare video-convorbire în Facebook.
Cum să navighezi pe Web folosind diferite
browsere, e-servicii
• Prezentare browsere: Google Chrome,
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox;
• Crearea de conturi pe My Electrica;
• Crearea de conturi pe  ghiseul.ro;
• Crearea de foldere și fișiere;
• Crearea de conturi Digi;
• Introducere text cu ajutorul Notepad;
• Crearea de conturi pe Engie;
• Copiere şi decupare (copy-paste) foldere și
• Aplicații telefonice şi utilitatea lor;
fișiere;
• Povestiri digitale;
• Ștergere foldere și fişiere, restaurare foldere și
• Realizarea de cumpărături online.
fișiere;
Utilizarea în siguranță a internetului
• Prezentare partiții computer;
• Prezentarea riscurilor navigării pe internet și
• Browsere;
a importanţei antivirusului (BitDefender);
• Folosirea Google Chrome pentru navigarea
• Prezentarea site-ului Booking.com, a
pe internet;
elementelor de importanță în vederea
• Căutări utilizând Google;
efectuării unei rezervări;
• Căutări de imagini pe diverse subiecte;
• Realizarea unor plăți prin conturile de utilități
• Utilizare Youtube.
create în ziua anterioară;
Sisteme de management al fișierelor, poșta
• Realizarea de interviuri cu participanții;
electronică (e-mail)
• Schimb de impresii/recomandări privind
• Creare adresă de e-mail pe Gmail;
completarea modulelor;
• Trimitere și citire e-mailuri;
• Evaluarea cursului din punct de vedere al
• Salvare imagini de pe internet într-un folder
utilității în viața cotidiană.
dedicat;
La finalul cursului, folosind materialele
• Trimitere e-mail cu atașamente;
filmate, fotografiile - testimonialele trainerilor şi
• Prezentare și utilizare Google Drive.
cursanţilor, partenerii din fiecare ţară vor face un
Ce este webul, rețele sociale
filmuleţ de tip colaj reprezentativ pentru întregul
• Creare cont Facebook ;
proiect (vor fi selectate doar secvenţele cele mai
• Căutare prieteni/cunoștințe pe facebook;
relevante pentru fiecare ţară), urmând ca filmuleţul
• Trimitere cereri de prietenie;
final să fie subtitrat în engleză şi difuzat în cadrul
• Acceptare cereri de prietenie;
consorţiului şi pe canalele partenerilor.
• Postarea unor imagini/filme pe contul de
facebook;
Titina-Maricica Dediu
• Crearea de albume în cadrul contului de
şef Birou Completare, achiziţii
facebook;

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


12
Aniversările anului 2019 în județul Galați:
iulie - septembrie 2019
BĂNEASA CERŢEŞTI
20 august - 120 ani de la moartea, în Galaţi, a 12 iulie - 50 de ani de la nașterea, în com. Cerțești,
proprietarului rural Gheorghe FULGER, membru jud. Galați, a soldatului Vasile Marian CIOBANU,
şi preşedinte al primului Consiliu judeţean după soldat în termen UM 01291 Turda, căzut la datorie
Legea din 1864, prefect, deputat, senator, primar al în timpul Revoluției din 1989, înaintat post-mortem
oraşului Galaţi în perioada mart. 1883 - apr. 1884 în gradul de sublocotenent (d. 24 dec. 1989)
(n. 25 mart. 1832, com. Băneasa, jud. Galaţi)
CORNI
BUCIUMENI 4 august - 15 ani de la moartea, în Bucureşti, a
8 iulie - 15 ani de la moartea, în oraşul Focşani, interpretului de muzică uşoară şi
jud. Vrancea, a preotului Iordache ZAMFIR, de operetă Ionel MIRON, solist
preot la parohia Matca I, jud. Galaţi, arestat şi al Ansamblului „Ciocârlia” din
condamnat de Tribunalul Militar Constanţa la 23 Bucureşti, conducător al Estradei
de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică Teatrului Muzical „Nae Leonard”
şi confiscarea totală a averii, eliberat în 1964, care din Galaţi, Cetăţean de Onoare al
a slujit la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Municipiului Galaţi (n. 6 sept. 1932,
şi Biserica „Sf. Nicolae” din Corod (n. 14 aug.1915, com. Corni, jud. Galaţi)
com. Buciumeni, jud. Tecuci)
11 iulie - 95 de ani de la nașterea, în com. Buciumeni, FRUMUŞIŢA
jud. Galați, a inginerului electronist Constantin I. 19 septembrie - 35 de ani de la moartea, în Bucureşti,
STAICU, absolvent al Institutului Naval Militar, al a actorului Toma DIMITRIU, artist cu o prodigioasă
Institutului Politehnic București și al Facultății de activitate pe scena Teatrului Naţional
Filosofie din București, doctor în Științe Tehnice la din Bucureşti, distins cu titlul de
Iași, colaborator la diverse publicații M.Ap.N. din Artist Emerit al R.P.R. „pentru merite
cadrul Academiei Române (d. 19 dec. 2014) deosebite, pentru realizări valoroase
14 septembrie - 135 de ani de la naşterea, în com. în artă şi pentru activitate merituoasă”
Buciumeni, jud. Galaţi, a magistratului Constantin şi cu Ordinul „Meritul cultural”, clasa
N. IFRIM, avocat şi jurnalist, a III-a, „pentru merite deosebite în
deputat liberal, inspector general domeniul artei dramatice” (n. 27 apr. 1908, sat
administrativ al ţinutului Dunărea Tămăoani, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi)
de Jos, fondator şi preşedinte al
Ateneului Popular Tătăraşi din GHIDIGENI
Iaşi, decorat cu Ordinul „Steaua 27 iulie - 105 ani de la nașterea, în satul Tălpigi,
României” în grad de Ofiţer (d. 14 com. Ghidigeni, jud. Galaţi, a preotului Ioan
oct. 1960, Bucureşti) DONIGA, absolvent al Facultății de Teologie
din Cernăuţi, hirotonisit preot (1940), slujitor al
CAVADINEŞTI bisericii în parohia Ireasca, preot militar pe frontul
10 august - 90 de ani de la naşterea, în satul Găneşti, de Est, preot paroh la Catedrala „Sf. Gheorghe” din
com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a Tecuci (1950), distins cu titlul de iconom stavrofor
profesorului de limba şi literatura (1969) și cu Medalia „Crucea comemorativă a celui
română, Laurenţiu BOURCEANU, de al Doilea Război Mondial” (d. 2007)
critic literar, publicist şi prozator, 1 august - 30 de ani de la moartea,
pentru scurt timp, bibliotecar la în Bucureşti, a sculptorului Mihail
Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați, MEIU, participant la expoziţii
cadru didactic la Liceul „Vasile naţionale şi internaţionale, distins
Alecsandri” din Galaţi timp de peste trei decenii (d. cu Premiul Uniunii Artiştilor
3 sept. 2007, Galaţi) Plastici pentru sculptură în anul
1968 (n. 3 mart. 1938, com.
Ghidigeni, jud. Galaţi)

Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


13
GRIVIŢA 15 august - 55 de ani de la nașterea, în com. Ivești,
30 august - 100 de ani de la naşterea, în com. Griviţa, jud. Galați, a medicului Manuela ARBUNE,
jud. Galaţi, a inginerului Aurel POPOVICI, absolventă a Liceului Nr. 2 din Galați, doctor
profesor universitar la Facultatea de Electrotehnică în medicină, medic primar la Spitalul de Boli
a Institutului Politehnic din Iaşi, timp de peste Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Galaţi,
patru decenii, cu o bogată activitate de cercetare membră a numeroase asociaţii, printre care
în domeniul câmpului magnetic (d. 15 mart. 2000, Societatea Română de Boli Infecţioase, European
Iaşi) AIDS Clinical Society, European Society for
Chemotherapy and Infection, distinsă cu Premiul I
INDEPENDENŢA pentru studiul LIPO - Centrul Judeţean HIV/SIDA
5 septembrie - 70 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, JORĂŞTI
a artistei plastice Maria 30 august - 45 de ani de la moartea, în Bucureşti,
DUMBRAVĂ, grafician la a învăţătorului Vasile HONDRILĂ,
diferite reviste şi edituri, prezentă publicist, culegător de folclor,
cu lucrări la Saloanele de toamnă inspector şcolar al judeţului Cahul,
şi de primăvară ale Filialei Galaţi unde a editat ziarul Graiul satelor,
a Uniunii Artiştilor Plastici din redactor la numeroase reviste literare
România, membră a Uniunii Artiştilor Plastici - (n. 29 ian. 1902, com. Jorăşti, jud.
Filiala Galaţi Galaţi)
24 septembrie - 80 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a profesorului Nicolae MUNTENI
POSTOLACHE, cadru didactic universitar, 30 septembrie - 55 de ani de la moartea, în Bucureşti,
membru al Asociației Presei Sportive din România a doctorului Aurel MARIN, medic chirurg O.R.L.
și membru titular al Comitetului român de istoria la Spitalul „Colţea”, medic la Spitalul „Cantacuzino”
și filosofia ştiinței și tehnicii al Academiei Române, din Bucureşti, şef lucrări şi şef de secţie la Institutul
membru fondator și membru în conducerea O.R.L din Bucureşti, membru al Societăţii de
Academiei Olimpice Române, Societății Române de Oto-rino-laringologie din Bucureşti, membru
Educație Fizică și Sport și Ligii pentru Renașterea corespondent al Societăţii O.R.L. din Franţa (n. 23
Daciei, autor a peste 200 de studii și cărți, care a nov. 1918, sat Ungureni, com. Munteni, jud. Galaţi)
făcut parte din colectivul de autori al celor două
ediții ale „Enciclopediei educației fizice și sportului NICOREŞTI
din România”, distins cu diplome de onoare din 13 septembrie - 70 de ani de la naşterea, în com.
partea CNEFS, ANEFS, Academiei Olimpice Nicoreşti, jud. Galaţi, a regizorului,
Internaționale (d. 10 mai 2012) producătorului şi scenaristului
Cornel DIACONU, producător de
IVEŞTI filme documentare de scurt şi lung
8 iulie - 135 de ani de la naşterea, în com. Iveşti, metraj şi de ficţiune (care a filmat
jud. Tecuci, a dirijorului Vasile FILIP, absolvent al pelicula „Cele mai frumoase clipe”,
Conservatorului de Muzică şi Artă dramatică din film despre şantierul naţional al
Bucureşti tineretului de la Combinatul Siderurgic Galaţi),
28 iulie - 130 de ani de la nașterea, în satul Bucești, distins, de mai multe ori, cu premiul Asociaţiei
com. Ivești, jud. Galați, a generalului de brigadă Cineaştilor din România (d. 23 dec. 2014, Bucureşti)
Dumitru TUDOSIE, comandant al infanteriei 21 septembrie - 45 de ani de la naşterea, în
Diviziei 5, al Diviziei 2 infanterie al Corpului 4 com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a canotoarei Aurica
Armată, decorat cu ordinele „Coroana României”, BĂRĂSCU (născută Chiriţă), laureată cu aur
„Steaua României”, „Mihai Viteazul”, „Crucea de la numeroase competiţii sportive internaţionale
Fier”, arestat în 1948 și condamnat pentru „crime precum: Jocurile Olimpice de la Atena, Campionatul
de război” la 20 de ani de muncă silnică și 10 ani Mondial din Canada, Campionatul European din
degradare civică, eliberat în anul 1955 şi reabilitat Polonia
în anul 1966

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


14
PISCU 29 august - 25 ani de la moartea, în Bucureşti, a
6 septembrie - 10 ani de la moartea, în Galaţi, a profesorului Gheorghe DOGARU (n. 5 mai 1909,
poetului şi publicistului Ion PANAIT, redactor sat Bujor, com. Bujor, jud. Galaţi)
al revistei Milcovul şi editor al revistei Tomis (n. 1
mart. 1941, com. Piscu, jud. Galaţi) TECUCI
iulie - 25 de ani de la moartea, în Iași, a medicului
SLOBOZIA CONACHI și profesorului universitar Nicolae COSMA, medic
20 iulie - 15 ani de la moartea coregrafului primar neurochirurg la Catedra de anatomie a
Alionte STAN, solist de balet, coregraf în cadrul Universității de Medicină din Iași (n. 28 dec. 1935,
Ansamblului de Stat de Cântece şi Dansuri Tecuci, jud. Galați)
„Ciprian Porumbescu”, Ansamblului Consiliului 2 iulie - 85 de ani de la moartea, în București, a
Judeţean al Sindicatelor şi la Casa Tineretului, care sociologului Ștefan ZELETIN, doctor în filosofie
a montat spectacolul „Nunta din Galaţi”, împreună „Magna cum laude” la Universitatea
cu dirijorul Constantin Arvinte şi Ansamblul din Erlangen, cu studii de filosofie
„Rapsodia Dunării” din Galaţi (n. 6 iul. 1936, com. la Universitățile din Paris, Berlin,
Slobozia Conachi, jud. Galați) Leipzig, Erlangen, Oxford, profesor
universitar la Facultatea de Litere și
SMULŢI Filosofie a Universității din Iași (n. 19
25 august - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti, iun. 1882, sat Burdusaci, com. Răchitoasa, jud. Tecuci)
a medicului veterinar Apolodor TACU, doctor 3 iulie - 105 ani de la nașterea, în satul Șerbănești,
docent în ştiinţe, cercetător ştiinţific la Institutul de com. Corbița, jud. Tecuci (astăzi jud. Vrancea),
Zootehnie şi Medicină Veterinară şi la Institutul de a scriitorului Victor CALMUC, absolvent al
Cercetări pentru Creşterea Taurinelor din Bucureşti, Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci și al Facultăţii
membru fondator al Societăţii de Biometrie din de Drept din Bucureşti, avocat la Brașov (1945-
România, membru al Societăţii Internaţionale de 1960), conducător al Cenaclului Literar „Mihai
Biometrie (n. 20 aug. 1921, com. Smulţi, jud. Galaţi) Eminescu” din Braşov (1946-1955), președinte
al Uniunii Artiștilor Români din Brașov (1955-
SUCEVENI
1960), membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii
13 august - 155 de ani de la naşterea, în satul
Juriștilor (d. 2 iun. 2002, Brașov)
Rogojeni, com. Suceveni, jud.
25 iulie - 135 de ani de la nașterea, în com. Boziani,
Galaţi, a profesorului de matematică
jud. Bacău, a poetului Constantin DOBOȘ,
Spiridon POPESCU, scriitor
absolvent al Facultății de Drept din Iași, magistrat
poporanist şi publicist, care a
la Tecuci, fondator al Societății Literare „Lumina”
înfiinţat, împreună cu Mihai Pastia,
și a revistei tecucene Freamătul, pe care a condus-o
prima şcoală de adulţi din Galaţi,
împreună cu avocatul Dimitrie Sbârnea (d. 9 mai
membru al Societăţii Scriitorilor Români (d. 8 mai
1939, Tecuci, jud. Galaţi)
1933, Bucureşti)
6 august - 125 de ani de la moartea, în Tecuci, jud.
TÂRGU BUJOR Galaţi, a lui Anton CINCU, om politic şi primar
21 iulie - 100 de ani de la moartea, în Bucureşti, al oraşului Tecuci (1864-1871), deputat şi senator
a generalului de armată Eremia GRIGORESCU, ales al Tecuciului, care a realizat lucrări capitale
unul dintre cei mai buni comandanţi ai armatei pentru modernizarea oraşului natal, donând averea
române din Primul Război sa, prin testament, comunităţii, pentru construirea
Mondial, care a dat expresiei Spitalulului „Anton Cincu” din Tecuci şi a Spitalului
istorice „pe aici nu se trece” din Nicoreşti (n. 8 nov. 1831, Tecuci, jud. Galaţi)
valoare de simbol în luptele de 9 august - 30 de ani de la moartea, în Bucureşti,
la Oituz şi Mărăşeşti, decorat cu a violoncelistului George COCEA, cu studii de
Ordinul „Steaua României” şi cu specialitate la Conservatorul din Bucureşti, care a
„Legiunea de Onoare” în grad pus bazele Cvartetului de coarde „Regina Maria”,
de comandor din partea Guvernului francez (n. 28 Conservatorului particular Pro-Arte, patronat de
nov. 1863, sat Golăşei, oraş Tg. Bujor, jud. Galaţi) Regina Maria şi a înfiinţat, la Paris, Orchestra de
Cameră „George Enescu”(n. 24 ian. 1904, Tecuci,
jud. Galaţi)

Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


15
26 august - 90 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud. 11 septembrie - 55 de ani de la naşterea, în Tecuci,
Galaţi, a profesorului universitar Constantin I. jud. Galaţi, a jurnalistului Liviu AVRAM, fost elev
MILICĂ, cadru didactic la Universitatea de Ştiinţe al Liceului „Calistrat Hogaş” din
Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Tecuci, cu o bogată activitate ca
Brad” din Iaşi, cercetător ştiinţific la Institutul de ziarist în publicaţii periodice din
Cercetări Agronomice din Bucureşti, membru al ţară, corespondent al BBC, Secţia
Societăţii Inginerilor Agronomi din România, al română, distins premiul Kurt
Societăţii Biologilor din România, al Academiei Schork Awards in International
Româno-Americană, Secţiile de Cultură ştiinţifică Journalism (Columbia University, New York) şi
din Chişinău (d. 27 mai 2018, Iași) Premiul pentru Jurnalism de Investigaţie (Clubul
29 august - 75 de ani de la moartea, în com. Grindu, Român de Presă, Bucureşti)
jud. Ialomiţa, a pictorului Ioan N. PEIU, profesor 16 septembrie - 125 de ani de la naşterea, în
de desen la Liceul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci localitatea Rast, jud. Dolj, a generalului aviator
(din 1941), prezent cu lucrări la Saloane oficiale şi Gheorghe JIENESCU, director al Școlii de Pilotaj
expoziţii naţionale, distins (în 1943) cu premiul de la Tecuci, care a redactat primul „Regulament de
Ministerului Culturii Naţionale la Salonul Oficial al zbor al aviației române”, distins cu ordinul „Mihai
Moldovei de la Iaşi (n. 29 dec. 1913, Bârlad) Viteazul”, clasa a III-a, drapelul de luptă al Grupului
1 septembrie - 175 de ani de la naşterea, în Tecuci, 67 Aviație Vânătoare purtând numele „General de
jud. Galaţi, a medicului militar Constantin escadră Gheorghe Jienescu”, ca și Școala generală
PETRAŞCU, care a participat la Războiul din comuna Rast (d. 3 apr. 1971, Bucureşti)
franco-german și la Războiul de Independență, 26 septembrie - 35 de ani de la naşterea, în
medic al orașului și spitalului Tecuci, deputat şi Tecuci, jud. Galaţi, a artistului plastic Gabriel
prefect de Tecuci, decorat cu medalia „Apărătorii BĂLAŞA, pictor cu mai multe expoziţii personale
Independenței” și cu Ordinul „Steaua României” și şi participări la expoziţii de grup, cu o bogată
„Coroana României” (d. 1918) activitate ca muzician, care a concertat, în calitate
3 septembrie - 20 de ani de la moartea, în Bucureşti, de percuţionist, cu „Organic Duo”, o formulă
a pictorului Ion ŢARĂLUNGĂ, reporter militar la consacrată în rândul cluburilor de jazz din ţară,
Studioul de Arte Plastice al Armatei, care a transpus în membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România
lucrările sale pasiunea pentru aviaţie şi 30 septembrie - 80 de ani de la naşterea, în
zbor, asistent universitar la Facultatea localitatea Murgeni, jud. Vaslui, a medicului
de Desen a Institutului Pedagogic şi chirurg Constantin TEODORESCU, şef al Secţiei
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae de chirurgie a Spitalului Municipal din Tecuci,
Bălcescu” din Bucureşti, membru care a organizat simpozioane
fondator al Asociaţiei Române pentru şi colocvii ştiinţifice şi literare,
Propaganda şi Istoria Aeronauticii, Cetăţean de a promovat afirmarea artiştilor
Onoare al Municipiului Tecuci, post-mortem (n. 22 plastici prin Galeria de Artă „N.N.
aug. 1928, Tecuci, jud. Galaţi) Tonitza” din Bârlad sau Galeriile
10 septembrie - 110 ani de la naşterea, în com. „Gh. Petraşcu” din Tecuci, a întemeiat publicaţii şi
Dofteana, jud. Bacău, a istoricului literar, poetului a susţinut financiar tipărirea a zeci de cărţi, albume,
şi publicistului Ioan Şt. BOTEZ, fost elev al ghiduri etc. (apărute sub egida Fundaţiei Culturale
Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci, „Dr. Constantin Teodorescu” din Bârlad), a înfiinţat
profesor de limba română în Galaţi Secţia de numismatică din Tecuci, a colaborat la
la Seminarul „Sf. Andrei” şi Liceul publicaţii locale (d. 18 aug. 2011, Bârlad)
„Vasile Alecsandri”, inspector şcolar,
redactor la publicaţiile gălăţene TULUCEŞTI
Revista vremii şi Orizonturi (d. 23 24 august - 75 de ani de la nașterea, în com.
mai 1967, Bucureşti) Tulucești, jud. Galați, a cadrului didactic Ștefan
10 septembrie - 40 de ani de la moartea, în TOTOLICI, absolvent al Liceul „Vasile Alecsandri”
Bucureşti, a scriitorului şi compozitorului Ionel și al Institutului Pedagogic din Galaţi, profesor
BĂJESCU-OARDĂ, cu studii în Tecuci şi la Liceul de matematică la Liceul Industrial Nr. 3 și la
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, cântăreţ şi actor în Liceul Auto din Galați, membru al Societăţii de
trupe lirico-dramatice din Galaţi, colaborator la Matematică (d. 13 ian. 2003)
reviste gălăţene (n. 30 dec. 1883, Bucureşti)
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019
16
24 august - 10 ani de la moartea, în Galaţi, a VALEA MĂRULUI
profesorului Nedelcu OPREA, 11 august - 15 ani de la moartea, în satul Mândrești,
bibliotecar şi director al Bibliotecii com. Valea Mărului, jud. Galați, a cadrului didactic
Judeţene „V.A. Urechia” timp de trei Gheorghe P. IONICĂ, învăţător şi profesor de limbă
decenii şi jumătate, colaborator la și literatură română la Școala din Mândrești şi la cea
numeroase publicaţii de specialitate din comuna natală, coautor al monografiei „Comuna
din ţară, autorul monografiei Valea Mărului”, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
Biblioteca Publică „V.A. Urechia”
VÂRLEZI
Galaţi (n. 22 apr. 1930, com. Tuluceşti, jud. Galaţi)
24 iulie - 25 de ani de la moartea, în Brăila, a
pictorului Ion GÂŢĂ, membru al Uniunii Artiştilor
UMBRĂREŞTI
Plastici din România (din 1986), cu lucrări în
12 iulie - 110 ani de la naşterea, în com. Odobeşti,
colecţii din ţară şi străinătate (n. 13 februarie 1946,
jud. Putna, a preotului Dumitru VLAD, care
com. Vârlezi, jud. Galaţi)
a slujit în Parohia Umbrăreşti,
21 august - 145 de ani de la naşterea, în satul Crăieşti,
raionul Tecuci, ctitor al Căminului
com. Vârlezi, jud. Galaţi, a compozitorului, dirijorului
Cultural din localitate, preşedinte
şi profesorului Ioan C. BOHOCIU, dirijor al mai
al Consistoriului protopopesc
multor formaţii corale şi instrumentale din Galaţi şi
Tecuci, Cetăţean de Onoare al
fondator al Orchestrei Simfonice din Galaţi, prezent
comunei Umbrăreşti (d. 2002, com.
în Gazeta artelor cu studii, articole, memorialistică
Umbrăreşti, jud. Galaţi)
(d. 13 apr. 1944, com. Vida, jud. Giurgiu)
5 septembrie - 50 de ani de la naşterea, în com.
Umbrăreşti, jud. Galaţi, a preotului scriitor VLĂDEŞTI
Toderiţă RUSU, slujitor al bisericii, preot militar, 21 septembrie - 110 ani de la naşterea preotului
autor de cărţi şi articole misionar-ortodoxe, editor Nicolae TOTOLICI, care a slujit în Parohia Brăneşti,
al Buletinului de Umbrăreşti, al revistei Muguri, şi al comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi, arestat în 1958,
unor foi religioase deţinut politic la Periprava şi în alte lagăre de muncă
Rubrică realizată de Tena Bezman, Cătălina Paşnicu, Camelia Toporaş, Serviciul Referințe

Galeria primarilor gălățeni – portrete ale primarilor gălățeni din sec. XIX-XX
În luna aprilie, este celebrată Ziua gospodărirea urbei, fiind recunoscut pentru
Bibliotecarului în România, a Cărții și a Dreptului coordonarea unui plan de amenajare şi modernizare
de Autor. Cu această ocazie, Sala „Mihai Eminescu” a portului Galaţi, în perioada 1871-1872, cât a fost
a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” a găzduit o primar.
inedită expoziție ce cuprinde 20 de portrete de mari Constantin A. Ressu a jucat un rol foarte
dimensiuni, în care sunt prezentate personalități important în viața politică, socială și culturală a
marcante, care şi-au pus amprenta asupra Galațiului, fiind primar de patru ori. În timpul
comunității gălățene, prin activitatea lor. mandatelor sale, acesta a luptat pentru modernizarea
Expoziția a fost realizată de Fundația și înfrumusețarea orașului, pentru înzestrarea lui cu
„Andreiana Juventus”, în colaborare cu Biblioteca piețe publice, cu dughene pentru comercianți, pavarea
„V.A. Urechia”. străzii Domnească, plantarea teilor care astăzi sunt
În 1864, a fost promulgată „Legea privind un simbol al oraşului, extinderea şi înfrumuseţarea
organizarea şi administrarea comunelor urbane”. Grădinii Publice, introducerea iluminatului cu gaz,
Prin această lege, a fost înfiinţată instituţia sprijinirea învățământului. De asemenea, a sprijinit
primarului. De atunci și până în prezent, s-au acțiunile de realizare a bustului marelui cărturar Vasile
aflat în fruntea urbei gălăţene 110 primari. Dintre Alexandrescu Urechia.
aceştia, îi enumerăm pe câţiva dintre ei, care au avut Constantin Ținc a fost în mai multe
o activitate deosebită, cu rezultate notabile pentru rânduri consilier comunal și a îndeplinit funcția de
comunitate. primar al orașului Galați timp de trei mandate. A
Astfel, Alexandru Moruzi, nepot de fost membru în Consiliul de Higienă al orașului,
domnitor, comisar pentru „îmbunătăţirea precum și membru al Societății Farmaciștilor din
și înfrumusețarea Galaţiului”, s-a ocupat de România.
Iunie 2019 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
17
Emil Codreanu Alexandru Nicolescu,
a deținut două mandate August Frățilă, Christache
de primar în perioadele Teodoru, Costache Malaxa,
noiembrie 1927 - 5 decembrie Gheorghe Dumitrescu, Ghiță
1928, 27 mai 1931 - 9 iunie Vasiliu sunt alţi edili gălăţeni,
1932; este cunoscut şi care au fost evidențiaţi în cadrul
apreciat pentru depunerea expoziției, lista primarilor care s-au
unui proiect de lege, prin care afirmat prin activitatea lor și care
a contractat un împrumut au rămas în memoria comunității
necesar reparării și construirii gălățene fiind însă mult mai lungă.
șoselelor și podurilor. Actuala
Stradă Eroilor a purtat numele Luminiţa Goleanu, bibliotecar,
primarului Emil Codreanu. Fundaţia „Andreiana Juventus”

Bibliotecile publice din judeţul Galaţi în anul 2018


Gradul de cultură și civilizație al unei Munteni, Țepu, Brăhășești, Gohor, Smulți,
comunități este dat, printre altele, de funcționarea Jorăști, Vlădești, Oancea, Măstăcani,
și evoluția instituțiilor culturale, în cazul nostru a Pechea, Rediu, Cuca, Tudor Vladimirescu;
bibliotecilor publice, adevărate centre de informare • Bine (20 biblioteci);
și documentare. • Satisfăcător (6 biblioteci).
Biblioteca publică de la nivelul Precizăm că în ultimii ani spațiile în care
comunităților mici și medii, alături de biserică, funcționează bibliotecile au fost modernizate,
școală, case de cultură/cămine culturale, are acestea beneficiind de o dotare materială foarte bună,
o contribuție determinantă la dezvoltarea apă curentă, grupuri sanitare, precum și de achiziții
intelectuală armonioasă a cetățenilor, influențând de documente de bibliotecă corespunzătoare.
formarea caracterelor și a gradului de civilizație Putem exemplifica, la bibliotecile comunale: Liești,
din spațiul existențial. Ivești, Independența, Movileni, Vânători, C.Negri,
Pentru a reliefa locul și rolul Bibliotecii Băleni, Cosmești, Drăgănești, Corod, Slobozia
publice în cadrul comunităților, vom sublinia Conachi, Umbrărești, Schela, Munteni, Brăhășești,
câteva aspecte cu privire la activitatea bibliotecilor Smulți, Vlădești, Oancea, Măstăcani.
publice din județul Galați. Subliniem faptul că toate bibliotecile publice
Baza materială. În principiu, toate din județul Galați au accesat proiectul/programul
bibliotecile publice dispun de baza materială Biblionet-lumea în biblioteca mea, și ca urmare
minimă necesară desfășurării activităților au fost dotate fiecare cu minim 4 calculatoare, o
specifice: local, mobilier adecvat (rafturi, birouri, imprimantă, un scanner, un video proiector și
scaune) și aparatură audio-video și IT. ecran. În comunele mari au fost înființate și 10
Spațiile unde își desfășoară activitatea filiale care, la rândul lor, au fost dotate cu aparatura
bibliotecile publice au primit în 2018 următoarele IT menționată. Consiliile Locale, apreciind că
calificative: biblioteca publică are rol de centru de informare,
• Foarte bine (38 biblioteci): Tecuci, documentare și educație au hotărât suplimentarea
Tg.Bujor, Liești, Ivești, Șendreni, Braniștea, dotării cu aparatură IT a bibliotecilor, ținând cont
Independența, Movileni, Barcea, Vânători, de uzura tehnologică a acesteia.
C.Negri, Matca, Băleni, Cosmești, Colecțiile. Colecțiile bibliotecilor publice
V.Mărului, Scânteiești, Drăgănești, Piscu, din județul Galați au caracter enciclopedic,
Corod, Slobozia Conachi, Ghidigeni, achizițiile de documente făcându-se prin cumpărare
Fundeni, Negrilești, Schela, Cuza Vodă, dar și prin donații din partea Ministerului Culturii,
Biblioteca Colecții
Titluri Volume
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci 74.268 115.122
Biblioteca Orășenească „Gr.Hagiu” Tg.Bujor 23.308 25.244
Biblioteca Orășenească Berești 20.734 24.809
Biblioteci Comunale 372.316 510.203
TOTAL 490.626 675.378

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2019


18
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, cât și din partea de utilizatori. În anul 2018 au beneficiat de serviciile
personalităților locale. bibliotecilor publice un număr de 23.599 utilizatori,
În anul 2018, colecțiile bibliotecilor publice elevii și studenții reprezentând aproximativ 75%,
numărau 490.626 titluri/ 675.378 volume, asigurând conform tabelului de mai jos:
un indice de dotare de peste 2,5 vol/capita, Frecvența. Acest indicator arată, împreună
peste media pe țară și conform recomandărilor cu numărul utilizatorilor, gradul de solicitare a
instituțiilor europene abilitate. instituției bibliotecare. În anul 2018, bibliotecile
Achizițiile. Completarea colecțiilor reprezintă publice au înregistrat o frecvență de 368.897 vizite,
obiectivul fundamental pentru conducerile bibliotecilor, conform tabelului de mai jos:
numai așa bibliotecile putând să satisfacă cererile Din situația prezentată, rezultă că în fiecare
utilizatorilor, tot mai diverse și în continuă creștere, zi intră în bibliotecile publice din județ peste 1700
pentru informare, documentare, studiu și loisir. utilizatori care beneficiază de oferta serviciilor
În anul 2018 au fost achiziționate un număr culturale.
de 7.951 volume/6.877 titluri, cu o medie de Documente eliberate spre lectură. În cursul
38,25 volume/1000 locuitori, norma recomandată anului 2018, în bibliotecile publice din județ au fost
de Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 fiind de 50 eliberate spre lectură un număr de 416.067 documente,
volume/1000 locuitori. dintre care peste 60% reprezentând literatura română
Utilizatori. Organizarea și diversificarea și universală, literatura școlară și de loisir.
serviciilor culturale specifice de către biblioteci a Dafinoiu Spiridon,
avut drept consecință atragerea unui număr mare Serviciul Resurse Umane
Biblioteca Achiziții
Titluri Volume
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci 1.650 2.098
Biblioteca Orășenească „Gr.Hagiu” Tg.Bujor 380 471
Biblioteca Orășenească Berești 31 31
Biblioteci Comunale 4.816 5.351
TOTAL 6.877 7.951
Biblioteca Documente eliberate spre lectură
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci 129.569
Biblioteca Orășenească „Gr.Hagiu” Tg.Bujor 33.537
Biblioteca Orășenească Berești 8.273
Biblioteci Comunale 244.688
TOTAL 416.067
Biblioteca Utilizatori
Activi Înscriși
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci 5.525 5.525
Biblioteca Orășenească „Gr.Hagiu” Tg.Bujor 2.154 352
Biblioteca Orășenească Berești 627 93
Biblioteci Comunale 15.293 2.543
TOTAL 23.599 8.513
Biblioteca Frecvența/Vizite
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci 52.226
Biblioteca Orășenească „Gr.Hagiu” Tg.Bujor 38.720
Biblioteca Orășenească Berești 5.736
Biblioteci Comunale 272.215
TOTAL 368.897
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Director: Corina DOBRE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com
Machetare: Camelia Toporaş
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060