Sunteți pe pagina 1din 1

Comentariul unui text liric

Introducere:
o Date despre autor (2-3 prop.)
o Unde a apărut opera/ poezia? (denumirea revistei literare, ziar)
o Un citat despre autor (care să-l reprezinte) sau un citat de-al său
(Ex: Veșnicia s-a născut la sat – Ion Druță).
Cuprins:
o Tema poeziei: un cuvânt sau o îmbinare de cuvinte
o Prezența eului liric (pronume, verbe la persoana I sau II, nr.
singular sau plural, interjecții, verbe la imperativ)
o Mesajul poeziei: ce ne transmite poetul? (să fim mai buni, mai
fericiți, mai optimiști...)
o Ideea poeziei: atitudinea autorului față de tema abordată (ex:
ideea conflictului...)
o Figuri de stil (le numim pe toate, dar ne alegem una din acestea
și o comentăm)
o Imagini artistice (scriem exemple de imagini din text, specificăm
tipul: auditivă, vizuală, dinamică, olfactivă etc.)
o Elemente de prozodie/ versificație (numărul de versuri a unei
strofe (distih/terțină/catren/cvintet, sextină etc.), rimă
(împerecheată/ încrucișată/ îmbrățișată/ înlănțuită/ monorimă;
feminină/ masculină), măsura (numărul de silabe), mărimea
constantă/ variabilă de silabe etc.)
o Simboluri (dacă sunt, ne alegem unul și comentăm semnificația
acestuia în contextul dat).
Încheiere:
o Critică literară: Ce consideră un scriitor anumit despre autorul
poeziei?
(Ex: Mihai Cimpoi consideră că opera lui G. Bacovia este...)