Sunteți pe pagina 1din 1

1

1 2
2 33
12,4
44 5 5 66
2,00
7 7
0,15 2,00
200 0 3,10
3,1 2,55 4,5 2,00 2,25
2,3 2,00
20,0

F
2.00 12,4 125 2.00
2,00
)

1.50
0.60

0.80
0.60
C C
0,15

0,15

0,15
0,25
C C
1,4125

125
hp= 0.00 hp= 0.00
0,15
0,25 4,9 0,25 2,3 0,25 4,00 0,25 2,00

0,95
15

1,3

1,6
13
12
Dressing
S = 6.4 mp

3,00
11

Balcon
14
P: parchet S = 7.8mp
15 h.int. = 2,60 m P: gresie antiderapanta

3,9
0.80
2.10
3,75

hp= 0.80
1.30

1.60 16
3,8
1,6

1,6

3,8
3,5

1,2
1.30

15
17

18 + 3.10
Camera 1
S = 17.0 mp + 3.15
P: parchet
h.int. = 2,60 m 0.90
Dormitor m.

0,90
S = 12.8 mp
0,95

0.90

0,90

2.10
+ 3.15 2.10 0,30 P: parchet

E
1,00 h.int. = 2,60 m 2.10
1,4

3,2
)
B B

0,25

0,25
B B

0,40
+ 3.90

4,8
1,1

hp= 0.80

0,90

1.30
+ 3.15 0.90
9,3

9,3
Hol 0.90 1.30
S = 7.6 mp
1,5

2.10
1,3

P: gresie
0.90 h.int. = 2.60 m

0,90
B B
2.10

0.80
2.10
15
D 0.80

0,75
2.10

2,3
2,3 1,5 0,90 1,6
hp= 0.80
5.00

5.00
1.30

1.60
5,00

15 15
1,6

1,6

1,8
5000

5000
4,7

1.30

0.80
2.10
Baie

5,00
15
S = 6.5 mp
Camera 2 P: gresie
S = 13.5mp h.int. = 2,60 m

3,4
P: parchet
h.int. = 2,60 m Baie
Spalator S = 6.5 mp

hp= 0.80
15

0,80

1.30
+ 3.15 0.80
S = 5.0 mp P: gresie
2,2

1.30
P: gresie h.int. = 2,60 m
h.int. = 2,60 m

1,2
1,7

1,6
2,1

C
0,15
0,25 2,9 0,25 2,3 1,5 0,90 1,6 0,25
0,15
15 15

1,2
A A
0,25

A A
0,15

0,15

0,15
2,00 10,4
0,15 2000 3,1 4,5 2,3 20,0
2.00 12,4 125 2.00
2,00

1
1
2
2
33
Sp. construita = 115.0 mp
44
5 5
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
66
Beneficiar
7 7
DUDAS CATALIN
Proiect
Sp. construita desfasurata = 225.0 mp Arh. Buciuman Florin si sotia DUDAS ANDRADA- LAVINIA
Oradea, str. Henri Coanda, nr. 1, Bihor, Oradea, str. H. Coanda, nr. 5, bl. PB28, ap.2, Bihor
2/2020
Sp. utila = 163.7 mp tel: 0747 514 564, email; buciumanflorin@gmail.com
S balcoane = 7.8 mp Titlu proiect Construire casa P+M

B
Titlu Nume Semnatura Scara Faza
NOTĂ! : Prezenta documentație se va verifica și însuși de către Executantul lucrării. Eventualele clarificări/neconcordanțe se vor înainta Proiectantului General, 1:50
si imprejmuire teren
Sef proiect arh. Buciuman Florin Oradea, nr.Cad. 185690, Bihor D.T.A.C.
spre rezolvare. Se interzice trimiterea planșelor în șantier fără marca "BUN PENTRU EXECUȚIE" aplicată de către compartientul tehnic al
executantului (RTE - Responsabilul Tehnic cu Execuția) ulterior verificării documentației. Proiectat arh. Buciuman Florin Data Titlu plansa
Plansa
© Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al
Birou Individual de Arhitectura Buciuman Florin şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate. Intocmit arh. Buciuman Florin 02.2020 PLAN MANSARDA A 04

A
A

_SE1