Sunteți pe pagina 1din 3

METODOLOGIE CURS, SEMINAR ȘI EXAMEN -

DISCIPLINA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ

A. METODOLOGIE DESFĂȘURARE CURS

1. Fiecare student va primi (via Facebook grup ”Dogmatica”) în preziua fiecărei întâlniri un suport
de curs pe care este de dorit să-l parcurgă și să-l pregătească/printeze pentru curs. Pe marginea
acestui suport se vor face adnotările considerate mai importante din cuprinsul cursului.

2. Accesul în sala de curs se face în intervalul 11.55-12.05.

3. După intrarea profesorului în sala de curs nu sunt îngăduite întârzieri (decât în cazuri
excepționale și preanunțate). Părăsirea sălii se face cu acordul profesorului și în cazuri cu totul
speciale.

4. Prezența necesară pentru participarea la sesiunea de examinare = 50 %. Fiecare student va


stabili potrivit conștiinței sale dacă a împlinit această condiție sau nu.

5. Cursul se va desfășura între 12.05 – 13.20. Intre 13. 20 - 13. 40 vor avea loc discuții pe seama
cursului.

6. Folosirea telefoanelor mobile aduce prejudiciu desfășurării în codiții optime a cursului.

B. OBIECTIVELE, METODOLOGIA ȘI NOTAREA ORELOR DE SEMINAR LA


DISCIPLINA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ

1. Fiecare student din fiecare grupă va primi o temă de seminar pe


semestru pe care o va prezenta în cadrul orelor de seminar
2. Tema va fi prezentată oral sau cu suport power-point, pe baza lucrării
scrise
3. Lucrarea de seminar se pregătește după normele științifice cunoscute;
lucrarea va avea cel puțin 2000 de cuvinte si cel mult 3500
4. Fiecare lucrare de seminar prezentată va fi cercetată (înainte de
susținerea ei) și de un al doilea student care va iniția după prezentarea
acesteia o dezbatere ce va trebui să implice câți mai mulți studenți.
5. Temele de seminar se vor distribui în ordinea alfabetică a fiecărei grupe;
partenerii de dezbatetere vor fi repartizati in ordinea inversă a
catalogului.
6. Timpul de prezentare și dezbatere a lucrării= 25 min.
7. La fiecare oră vor fi câte două prezentări și dezbateri.
8. Colegul de dezbatere va avea acces la lucrarea în cauză înainte de
prezentarea ei pentru a analiza elemenetele ce trebuiesc îmbunătățite
sau dezvoltate. Studentul partener la dezbatere este încurajat să
METODOLOGIE CURS, SEMINAR ȘI EXAMEN -
DISCIPLINA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ
folosească argumente contrare (chiar dacă ele nu exprimă adevăruri de
credință). Accentul trebuie să cadă pe dezbatere din care să reiasă
delimitatea de erezie și mărturisirea adevărului de credință.
9. Activitatea la seminar va insuma 3 pct din nota finală după cum
urmează:
a. Prezentarea lucrării și lucrarea scrisă 0,5+0,5=1pct
b. Dezbaterea lucrării unui coleg și activitatea continuă la
seminar (cel puțin o
interventie la fiecare oră) 0,5+0,5=1 pct
c. Prezență 100% = 1pct

7. Activități obligatorii pentru accederea la sesiunea de examene:


a. Prezență la orele de seminar cel puțin 70%
b. Susținerea lucrării de seminar, lucrarea de seminar
scrisă, dezbaterea lucrării
de seminar a unui coleg.

8. Activitatea de seminar este considerată neonorată fără posibilitatea de a


intra în examen în următoarele situații:
a. neprezentarea la data susținerii (cu excepții extraordinare
anunțate cel puțin cu 48 h înainte)
b. Plagiatul lucrării scrise de seminar

9. Cei care absentează mai mult de 70%, chiar dacă au susținut lucrarea de
seminar, nu pot participa la sesiunea ordinară de examinare, și vor putea
susține examenul la Teologie Dogmatică în sesiunea de restanțe.

10. Obiective: capacitatea de a prezenta liber și sistematic o lucrare


științifică (personală), deprinderea și dezvoltarea metodelor științifice
teologice de abordare și întogmire a unei lucrări scrise, dezvoltarea
calităților de interacțiune și seminarizare pe o anumită temă, formarea
continuă etc.

C. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ


CONDIȚII ȘI SCOP

1. Fiecare student va primi o foaie de examen cu aprox. 35 subiecte.


2. Dintre aceste subiecte vor fi selecţionate pentru fiecare foaie de examen un număr de
șase subiecte. Acestea vor fi notate fiecare cu un punct (1pct).
METODOLOGIE CURS, SEMINAR ȘI EXAMEN -
DISCIPLINA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ
3. Pentru punctajul maxim fiecare subiect trebuie abordat conţinând cel puţin 10 idei
teologice argumentate din suportul de curs, notiţe sau sursele bibliografice indicate.
Fiecare ideie teologică este notată cu 0,10 pct.
4. Un punct se va acorda din oficiu, iar 3 (pct) pentru activitatea la seminar. Punctele la
seminar se vor adauga la nota 5 obţinută pe foaia de examen.

5. Accesul în sală se face fără telefoane sau ceasuri. În cazul nedorit în


care se vor afla asupra studentului în sala de curs astfel de obiecte
lucrarea va fi anulată, studentul exclus din examen și se va analiza posibila
tentativa de frauda care poate conduce până la exmatriculare. Dacă
obiectele (ceas sau telefon) sunt active, studentul cu pricina va fi
exmatriculat.

6. După examenul scris va avea loc o întâlnire ce are ca scop discutarea și


prezentarea lucrării, precum și trecerea notei în carnetul de student.
Această întâlnire are de asemenea ca scop verificarea, dezvoltarea și
înțelegerea cunoștințelor acumulate, felul în care ar trebui abordat
examenul pe viitor, dar și identificarea lucrării cu autorul. În cazul în care
autorul nu își poate susține lucrarea scrisă, lucrarea va fi anulată, fiind
analizată calitatea abaterii care poate duce până la exmatriculare.

7. Examenul va avea loc timp de două zile; grupele 1, 2 examen scris (9.00-
11.00) și prezentare orală (13.00 - 18.00) prima zi; asemenea grupele 3, 4
examen scris și prezentare orală a doua zi.

NOTĂ: Pe seama celor de mai sus, pentru lămurirea și detaliere lor,


dar și pentru orice neînțelegere legată de curs, seminar, modul de
examinare, precum și pentru alte pricini ce au legătură cu cursul de
Teologie Dogmatică Ortodoxă, studenții sunt încurajați să se adreseze
personal profesorului.

Arhim. Lect. Dr. Nathanael Neacșu