Sunteți pe pagina 1din 2

Învățământul centrat pe elev

Învățământul centrat pe elev include un set de metode si idei care vin in ajutorul elevului
pentru aș-i dezvolta personalitatea si aș-i atinge potențialul maxim, în domeniul care i se
potrivește și în ritmul lui, nu cel impus de școală sau profesori. Cred că societatea modernă va
pune tot mai mult accent pe acest tip de invățământ deoarece este mai receptiv la nevoile fiecărui
individ. Metodele activ-participative, încurajarea autonomiei și munca in grup sunt câteva din
modalitățile prin care putem centra învățământul pe elev.
Pentru ca învățarea să fie eficentă elevul trebuie să fie deplin angajat în proces. El trebuie
să traiască activ experientele din care va învăța pentru a ascocia singur ideile, a pune în mișcare
gândirea și a reflecta. Acest tip de învățare care îl pune pe elev în situația de a învăța prin efort
propriu este unul activ-participativ. Cred că învățământul centrat pe elev necesită aceste metode
activ-participative pentru a mobiliza capacitatea maximă a elevilor. Aceste metode țin seama de
fiecare copil, de dezvoltarea sa și de constituția sa psihologică. Metodele vor da rezultate mai
bune cu cât vor fi mai adecvate situației și copilului. Acest tip de predare este cel mai dificil
pentru cadrul didactic deoarece necesită multă pregătire și muncă diferențiată, dar și o cunoaștere
mai bună a elevului (a stării lui emoționale, cognitive, psihologice, familile). Aceste metode
trebuie să difere în funcție de vârsta elevilor, de dezvoltarea lor intelectuală și emoțională.
Metodele de lucru pot fi într-o continuă schimbare dacă se consideră necesr deoarece profesorul
și elevii se află într-o continuă interacțiune.
O comunicare eficentă contribuie la formare autonomiei elevului. Activitățile trebuie
modelate astfel încât să îi ofere elevului și libertatea de a alege propriile metode. În astfel de
situații profesorul trebuie să încurajeze elevul să caute, având rolul de ghid. De exemplu,
pentru a stimula creativitatea eleviilor se pot încuraja creațiile libere în cadrul orelor de Arte
vizuale și ablilități practice. Astfel de activități trebuie integrate în toate disciplinele deoarece
dezvoltatea unei personalități autonome este unul dintre scopurile educației școlare.
Munca în perechi sau în grup, pe lângă că eficentizează învățarea, ajută elevul să
relaționeze mai bine cu colegii săi și să accepte și părerile altora. Deoarece elevii unei grupe au
acelasi scop învață să fie mai buni cu ceilalți.
În concluzie, cred că metodele moderne de predare (activ-participative) vor eficentiza
învățarea, vor încuraja autonomia elevului și vor ajuta profesorii să fie mai receptivi la nevoile
fiecărui elev.