Sunteți pe pagina 1din 5

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

Solicitat rambursare FSE-


POSDRU/157/1.3/S/134267

Cerin ța 1.1
Alegeţi trei conţinuturi de învățare din programa cultului la care predaţi şi elaboraţi pentru acestea structuri ale orei de Religie după
modelul prezentat în secvența P5_T1_U1_S1_Tipuri de „timp didactic” şi valorificarea alternanţei lor în predarea pozitiv-creativă a Religiei , la
pagina 4, precizând timpul alocat fiecărui tip de timp.

Tema/lec ția din programa ș colară


1. Pilda samarineanului milostiv
2. Pilda celor zece fecioare
3. Sf. Mare Mc. Gheorghe

Timp didactic Con ținut Durată


Predare Pilda samarineanului milostiv 15 min.

Se explică elevilor cine sunt samarinenii


Se citeşte expresiv pilda din Sfânta Scriptură

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Investeşte în UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521

OAMENI
FACULTATEA DE LITERE
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Str. Horea nr. 31, 400202 Web: www.predareareligiei.ro
Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679 Pag. 1/5
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Activitate practica individuală Se cere elevilor să indice pe hartă 5 min.

localităţile menţionate în pildă (Ierusalimul


ș i Ierihonul)

Timp cultic Medita ție: Un Sfânt Părinte spunea: „Taci 10 min.

tu ca să vorbească faptele tale!”


Activitate practica pe grupe Să identifice personajele şi să rezume 15 min.

conţinutul pildei, folosind metoda


cadranelor (împăr țirea tablei în patru
cadrane corespunzătoare sarcinilor de lucru ).
Pentru a fi antrenaţi toţi elevii în activitate,
vor fi grupaţi în patru echipe şi vor primi ca
sarcini:
Grupa I: Identifica ți toate personajele din
Pildă;
Grupa II: Prezentaţi ideile principale din
Pilda samarineanului milostiv;
Grupa III: Identificaţi şi explicaţi simbolurile
întâlnite în Pilda samarineanului milostiv;
Grupa IV: Daţi exemple de fapte de
milostenie.

Concluzii Aplicarea modelului de comportament al 5 min.

Samarineanului milostiv în relaţiile cu


semenii noștri

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Investeşte în UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521

OAMENI
FACULTATEA DE LITERE
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Str. Horea nr. 31, 400202 Web: www.predareareligiei.ro
Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679 Pag. 2/5
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Timp didactic Con ținut Durată
Predare Pilda celor zece fecioare 10 min.

Profesorul prezintă elevilor un power point


despre Pilda celor zece fecioare
Se explică cuvântul “ priveghere “
Activitate practica pe grupe Să identifice însușirile pozitive sau 20 min.

negative ale personajelor pildei și să


formuleze aprecieri sau recomandări fa ță
de comportamentul acestor personaje. Se vor
forma patru grupe care vor avea si sarcina de
a realiza, în tehnica blazonului,
caracterizarea personajelor. Se poate realiza
si un tur al galeriei după expunerea
blazoanelor realizate in echipă.
Timp cultic Se audiază troparul ,,Iată Mirele vine” de pe 10 min.

CD-ul ce con ține Cântări din Postul Mare


Activitate practica individuală Să identifice o învă țătură din pildă 5 min.
Concluzii Se explică importan ța pregătirii sufletești 5 min.

pentru Judecata de Apoi

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Investeşte în UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521

OAMENI
FACULTATEA DE LITERE
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Str. Horea nr. 31, 400202 Web: www.predareareligiei.ro
Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679 Pag. 3/5
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Timp didactic Con ținut Durată
Predare Sf. Mare Mucenic Gheorghe 10 min.

Se prezintă elevilor aspecte importante din


viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.
Activitate practica pe grupe Se împart celor trei grupe de elevi câte 25 min.

două fişe ce corespund celor 6 cerinţe ale


metodei didactice cubul
(Descrie!,Compară!,Asociază! Analizează!
Aplică! Argumentează! ).Fiecare grupă de
elevi rezolvă cerinţele corespunzătoare
metodei, cerinţe pe care liderul grupei
respective de elevi le va împărtăşi şi celorlalţi.
Elevii celorlalte grupe intervin cu completări
sau întrebări referitoare la tema dată.
Timp cultic Compunerea unei rugăciuni adresate Sf. 5 min

Gheorghe sau audierea troparului


sfântului.
Activitate practica individuală Se solicită realizarea unui ciorchine( va scrie 5 min.

numele Sfântului Gheorghe în mijlocul foii de


hârtie și va nota toate ideile, cunoştinţele care
îi vin în minte în legătură cu tema respectivă
în jurul acesteia, trăgându-se linii între acestea

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Investeşte în UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521

OAMENI
FACULTATEA DE LITERE
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Str. Horea nr. 31, 400202 Web: www.predareareligiei.ro
Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679 Pag. 4/5
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
şi cuvântul iniţial).
Concluzii Evidențierea unor aspecte semnificative din viața Sf. 5 min.
Gheorghe

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Investeşte în UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521

OAMENI
FACULTATEA DE LITERE
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Str. Horea nr. 31, 400202 Web: www.predareareligiei.ro
Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679 Pag. 5/5
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro
Web: www.didacticalimbiiromane.ro

S-ar putea să vă placă și