Sunteți pe pagina 1din 2

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina
Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

Solicitat rambursare FSE-


POSDRU/157/1.3/S/134267

Cerința 1.3

Pentru un conţinut biblic din programa cultului la care predaţi, realizaţi un exerciţiu care să poată fi
folosit la clasă, în care să îmbinaţi cele două tipuri de timp.

Titlul lectiei: ,,Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Sfântul Apostol


Andrei”, Clasa a V-a
REBUS

1. Apostolul care a propovaduit învăţătura creştină pe teritoriul ţării noastre.


2. A fost predicată de Sfinţii Apostoli.
3. Fratele Apostolului care a predicat Evanghelia pe teritoriul ţării noastre.
4. Ţinut din ţara noastră în care a fost propovaduită pentru prima data învăţătura cea noua a lui
Hristos.
5. Poartă numele Sfântului Andrei.
6. Au fost întemeiate de Sfântul Apostol Andrei.
7. În acest oraş din Grecia a fost prins şi răstignit pe o cruce în forma de X Sfântul Apostol
Andrei.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Investeşte în
OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

Pag. 1/2
2
3
5
6 7
1

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Investeşte în
OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

Pag. 2/2

S-ar putea să vă placă și