Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
DATA:
CLASA: a V-a B (DMS)
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată
MODULUL: Terapie ocupațională
SUBIECTUL LECȚIEI: Flori de primăvară
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi
ORGANIZAREA CLASEI: frontal, individual
MATERIALE DIDACTICE: foi colorate, foarfece, laptop, lipici, creioane colorate, planșă-
model
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația
TIMP: 45 min
BIBLIOGRAFIE: “Terapie Educațională Complexă și Integrată” - Ghid pentru învățătorii și
profesorii educatori din școlile speciale (deficiență mintală) – Editura Tehnopress, Iași, 2005.

COMPETENȚE GENERALE:
Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale si instrumente.
COMPETENȚE SPECIFICE:

O1 – Manipularea corecta a diferitelor materiale de lucru.

O2 – Folosirea corecta a unor unelte simple.

O3 – Realizarea unor lucrări simple, utile si estetice pentru înfrumuseţarea habitatului.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1–să identifice materialele necesare pentru realizarea lucrării prezentate

O2–să coloreze în contur florile și frunzele

O3–să decupeze pe contur florile și frunzele colorate, vaza

O4–să asambleze vaza cu flori, după modelul profesorului


NR. MOMENTELE OB CONTINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS.
CRT LECTIEI STIINTIFIC AL METODE MATERIALE ORGANIZA
LECTIEI DIDACTICE REA
COLECTIVU
LUI

1 MOMENTUL Pregatirea materialelor


ORGANIZATORIC didactice. Se asigură
1 min liniștea în sala de clasă și un Frontal
climat corespunzător.

2 CAPTAREA ATENȚIEI Profesorul scriem pe tablă conversația Frontal


2 min cuvântul „primăvara” și
cere elevilor să spună la ce
se gândesc când aud acest
cuvânt. Profesorul notează
cuvintele la tablă.

2 ANUNTAREA TEMEI Profesorul anunță tema Conversația Frontal


1 min lecției.
În această oră vom realiza
împreună o vază cu flori.

3 DISCUȚII Profesorul poartă cu elevii o Conversația Frontal Orală


PREGĂTITOARE scurtă discuție despre
5 min primăvară și florile acestui
anotimp. Ce flori de
primăvară cunoașteți?
Care este floarea
preferată?
4 DESFĂȘURAREA Profesorul prezintă elevilor
ACTIVITĂȚII planșa model. (Anexa 1)
Elevii intuiesc materialele
10 min utilizate. felicitarea Frontal
Care credeți că sunt Conversația model
a)identificarea instrumentele și materialele
materialelor și a care m-au ajutat să realizez
modalității de lucru această lucrare? Cu ce
O1 credeți că am lucrat?
(carton, creioane colorate,
foarfecă, lipici)
Creioane
b)demonstrarea Profesorul prezintă etapele colorate
modelului de realizare a lucrării. Foarfecă
Aceasta este planșa Lipici
mea.Pentru a realiza un carton colorat Practic-
tablou ca al meu, mai întâi Demonstrați aplicativă
veți colora frunzele și a Individual
florile. Apoi, veți decupa
aceste elemente, dar și
vaza. În cele din urmă, veți Explicația
lipi toate elementele după
modelul meu. Elevii ascultă
instrucțiunile profesorului.

Elevii fac exerciții pentru


încălzirea mușchilor mâinii.
Elevii încep să lucreze.
c) executarea propriu- Profesorul supraveghează
zisă a lucrării elevii și sprijină elevii care
22 min au nevoie de ajutor. Frontal
Elevii încep prin colorarea
în contur a frunzelor și a
florilor, continuă cu Creioane Practic-
decuparea acestora și a colorate aplicativă
O2 vazei. Elevii lipesc apoi Foarfecă
toate elementele după Lipici
O3 modelul profesorului. Conversația carton Individual
O4 Profesorul sprijină elevii Exercițiul
care au nevoie de ajutor. Observația

5 EVALUAREA La final, fiecare elev își va Conversația


REZULTATELOR aprecia propria lucrare. Frontal Orală
OBȚINUTE. Se fac aprecieri finale
ÎNCHEIEREA asupra modului de lucru al
LECȚIEI elevilor.
4 min
Anexa 1