Sunteți pe pagina 1din 7

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă

“PAUL POPESCU NEVEANU”


Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CȘEI „Paul Popescu Neveanu” Timișoara

DATA: 14.03.2019
CLASA: a V-a B (DMS)
PROPUNĂTOR: Lucan Sorina
ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată
MODULUL: Formarea autonomiei personale
SUBIECTUL LECTIEI: Fructe și legume
TIPUL LECTIEI: consolidare
ORGANIZAREA CLASEI: frontal, pe echipe, individual
MATERIALE DIDACTICE: puzzle, fructe și legume, jetoane, planșe , fișă de lucru
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, expunerea
EVALUARE: formativă pe tot parcursul lecţiei, orală prin întrebări şi răspunsuri, scrisă prin fișă de
lucru

BIBLIOGRAFIE: Cerghit, I. – “Terapia educationala integrata” ( Ed. Pro Humanitate – Bucuresti


1997)

COMPETENȚE GENERALE
Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale in vederea formarii unor comportamente
independente de baza

COMPETENȚE SPECIFICE
O1 – Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de igiena alimentara
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1: să recunoască fructele și legumele prezentate de către profesor ;
O2: să răspundă corect la ghicitori;
O3: să descrie corespunzător fructele și legumele prezentate, precizând culoarea, forma și gustul;
O4: să diferențieze fructele de legume ;
O5: să rezolve corect sarcinile fișei de lucru
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

NR. MOMENTELE OB CONTINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS.


CRT LECTIEI STIINTIFIC AL LECTIEI METODE MIJLOACE ORGANIZA
REA
COLECTIVU
LUI
1 MOMENTUL Pregatirea materialelor
ORGANIZATORIC didactice. Se asigura linistea in
1 min sala de clasa si un climat Frontal
corespunzator.

2 CAPTAREA Profesorul împarte elevii în 2 Explicația


ATENTIEI echipe. Fiecare echipă are Conversatia Pe echipe
5 min sarcina de a rezolva un puzzle,
care va avea ca rezultat final o
legumea și un fruct.

3 REACTUALIZAREA Profesorul arată elevilor un coș Fructe și


CUNOSTINTELOR O1 cu fructe și legume : portocală, Conversatia legume Frontal Orala
5 min măr, banana, ceapă, morcov,
ardei. Cere elevilor să
denumească obiectele din coș.

4 ANUNTAREA TEMEI Profesorul anunță tema lecției: Conversația


1 min Astăzi ne vom aminti câteva Frontal
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

lucruri despre fructe și legume


și vom vorbi despre
importanța lor în alimentația
noastră.

5 DIRIJAREA Profesorul citește elevilor Ghicitori


ACTIVITĂȚII O2 ghicitori despre fructele și Explicația Coș cu fructe
20 min legumele din coș. Elevii vor și legume
ghici fructul sau leguma,
cuătând în coș. Planșe
1. „Nas la omul de zăpadă.
Iepurele vrea să-l roadă.”
(Morcovul)
2. „Este un fruct acrişor,
Roşu, verde, gălbior, Orală
În poveste-i otrăvit, Frontal
Ghiceşte fructul oprit!”
(Mărul) Conversația
3. „Am cămăşi nenumărate.
Plângi de le dezbraci pe
O2 toate.” (Ceapa)
4. „Seamănă cu-n Explicația Jetoane
castravete
Dar e galbenă, nu-i
verde.
Maimuţica de-ar avea
Toată ziua ar mânca.”
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

Banana)
5. Verde, roşu! Cine-mi
eşti?
Lung, subţire, gras ori
dulce,
Iute,
Poţi să mi-l ghiceşti?
(Ardei)
6. O minge portocalie
Să o mănânci te-mbie;
Din ţări calde e adusă
O3 Şi-n fructieră este pusă
(portocala)

Fiecare fruct/legumă ghicită


este apoi descrisă de către
elevi. Cu ajutorul profesorului,
elevii vor preciza forma, Frontal
mărimea, gustul, locul în care
cresc fructele și legumele. Se Individual
va discuta cu elevii despre
importanța fructelor și
legumelor în alimentația
noastra si se va insista asupra Orală
igienei alimentare.

Profesorul împarte apoi


Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

elevilor (pe echipe) o planșă cu


un coș cu legume și o planșă
O4 cu un coș cu fructe. Fiecare Jetoane Pe echipe Practică
echipă primește apoi jetoane
cu fructe și legume pe care le
vor lipi în coș, corespunzător.

6 ATINGEREA Pentru a fixa cunoștințele, Fișă de lucru


PERFORMANTEI O5 profesorul va împărți elevilor o Explicația Creioane scrisă
7 min fișă de lucru (Anexa 1),care colorate
are ca sarcină identificarea Exercițiul Individual
legumelor și a fructelor.

7 OBTINEREA Profesorul recapitulează


FEED-BACK-ULUI împreună cu elevii informațiile Conversatia Frontal Orala
5 min transmise. Denumește
alternative fructe și legume și
solicit elevilor să spună în ce
categorie se încadrează.

8 INCHEIEREA Se va face o evaluare verbala a


LECTIEI modului in care au participat la Conversatia Frontal Orala
1 min lectie.
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă
“PAUL POPESCU NEVEANU”
Timişoara, Str. Titu Maiorescu, Nr 2-6,

Tel-Fax: 0256-224663, email: p_neveanu@yahoo.com


site: http://ppneveanutm.ro

Anexa 1

Fişă de lucru – „Fructe şi legume”


Nume şi prenume_______________________________
Data________________

Încercuieşte fructele cu roşu şi legumele cu albastru. Colorează corespunzător fructele


şi legumele.