Sunteți pe pagina 1din 8

INSTITUŢIILE

Uniunii Europene

Iulia Munteanu
Euro Consilier
Uniunea Europeană se sprijină pe următoarele instituţii:
- Consiliul European
- Consiliul Uniunii Europene
- Parlamentul European
- Comisia Europeană
- Curtea de Justiţie
- Curtea de Conturi

Aceste instituţii se sprijină pe mai multe organisme:


- Comitetul Economic şi Social
- Comitetul Regiunilor
- Mediatorul European
- Banca Europeană de Investiţii
- Baca Centrală Europeană
CONSILIUL EUROPEAN
- organism al Uniunii Europene
- reprezintă reuniunea şefilor de stat şi de guvern
- reuniunile au loc de două ori pe an
- arhitect al evoluţiei instituţionale a construcţiei europene: conducere strategică
- ia decizii în sfera iniţiativelor politice majore având un rol esenţial în viaţa politică internaţională

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Consiliul de Miniştri)


- “Consiliul este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, la nivel
ministerial, abilitat să angajeze guvernul acestui stat membru”
- sediul la Bruxelles
- instituţie comunitară cu atribuţii legislative
- încheie tratate internaţionale în numele şi pentru UE
- poate să aducă “atingere” tratatelor institutive, revizuindu-le
- decizia se ia fie în unanimitate fie prin majoritate calificată (72,3%)
- preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie de fiecare stat membru o dată
la 6 luni
ORGANE – Secretariat General
- Comitetul reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre COREPER
- grup de experţi: comitet pentru agricultură, comitet monetar, comitet
pentru vize
PARLAMENTUL EUROPEAN:

- reprezintă interesele popoarelor statelor


membre
- membri sunt aleşi prin vot direct, universal din 5
în 5 ani

FUNCŢIILE PARLAMENTULUI:
funcţie legislativă
funcţie bugetară
funcţie de control politic

Preşedintele actualului Parlament este Jose


Borrell
COMISIA EUROPEANĂ:

- apară interesele Uniunii Europene - “gardianul tratatelor”


- formată din comisari (unul pentru fiecare ţară) aleşi pe o perioadă de 5 ani
- preşedintele actual este Jose Manuel Barroso
- drept de iniţiativă prin directivă, regulament, decizii, recomandări

CURTEA DE JUSTIŢIE:

- sediul la Luxemburg
- competenţă consultativă
- probleme specifice legate de aplicarea tratatelor
- formată din 25 de judecători şi 8 avocaţi generali

CURTEA DE CONTURI:
-formată din 25 de membrii aleşi pe 6 ani cu posibilitatea reînnoirii
mandatului lor
-garantează corecta gestionare a fondurilor europene
COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
- rol consultativ
- îşi exprimă punctele de vedere asupra politicilor europene pe teme
economico-sociale
- transmite avize Comisiei, Consililui UE şi Parlamentului
- în acest moment are 317 membri din cele 25 de ţări

COMITETUL REGIUNILOR
- a fost creat prin Tratatul de la Maastricht
- are rol de “purtător de cuvânt” trasmiţând informaţii de la instituţiile
europene către regiunile statelor membre
- are 317 membri
MEDIATORUL EUROPEAN

-înfiinţat în urma Tratatului de la Maastricht

- emite recomandări în urma sesizării asupra unor cazuri de


administraţie ineficentă în acţiunile instituţiilor şi organelor
comunitare

- orice persoană fizică sau juridică poate înainta, direct sau


indirect, o plângere

-în fiecare an, mediatorul prezintă Parlamentului şi un raport final


cu privire la rezultatul tuturor anchetelor desfăşurate

- mandatul mediatorului este de 5 ani, existând posibilitatea


realegerii acestuia
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII:

- a fost creată în urma Tratatului de la Roma


- acordă finanţări pe termen lung investiţiilor viabile în regiunile Uniunii mai
puţin dezvoltate

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) :


- formează, împreună cu băncile naţionale, Sistemul European
al Băncilor Centrale
- principalul obiectiv: menţinerea stabilităţii preţurilor
- controlează sistemul de plăţi şi rezervele în valută a statelor
membre