Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE...................................................................................... DATA.......................

TEMA 16.03.2020

1. Completaţi următoarele enunţuri lacunare:


Subiectul este .........................................................................................................care
arată......................................................................................................... .Întrebările la
care răspunde
sunt.................................................................................................................... .
Predicatul este.........................................................................................................care
arată............................................................................................. . Întrebările la care
răspunde sunt.................................................................................................................... .
Atributul
este.......................................................................................................care .........................
............................................................................... . Întrebările la care răspunde
sunt.................................................................................................................... .
Complementul
este................................................................................................care ................................
........................................................................ . Întrebările la care răspunde
sunt.................................................................................................................... .

2. Subliniaţi şi analizaţi toate părţile de propoziţie învăţate din următorul enunţ:


Călătoria prin peştera misterioasă rămâne amintirea minunată a cireşarilor.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Găsiţi cât mai multe complemente potrivite (minim 3) pentru verbele de mai jos:
citeşte:__________________________________________________________________
vorbeşte: ________________________________________________________________
merge:__________________________________________________________________
4. Dezvoltaţi propoziţiile următoare folosind complemente exprimate prin substantive:
● Elevul citeşte___________________________. (ce?)
● Mircea se plimbă ___________________________. (cu ce?)
● Ioana mănâncă la____________________________. (unde?)
● Andreea a văzut pe __________________________. (pe cine?)
● Frunzele cad________________________________. ( pe ce?)
● Copiii vor călători____________________________. (cu cine?, unde?)
5. Completaţi spaţiile punctate cu atribute exprimate prin adjective:
● Se apropie vacanţa .................................................... . (care?)
● Nu ştiu cât va ţine vremea............................................... .(care?)
● Ce bine este în zilele........................................................ . (ce fel de?)
● Norii .................................................s-au îndepărtat.( ce fel de?)

6. Arătaţi ce rol are cuvântul „codru” în enunţurile de mai jos:


● În codru sunt multe animale. (....................................)
● Codrul a înverzit. (....................................)
● Animalele sălbatice aparţin codrului. (....................................)
● Copacii codrului sunt acum plini de cântec vesel. (....................................)

7. Construiţi enunţuri după următoarele scheme:


● S A P.v. C
s a v s
_________________________________________________________________ .
● S P.v. C
p v p
_________________________________________________________________ .
● A S P.v. C A
n s v s s
__________________________________________________________________ .