Sunteți pe pagina 1din 4

INCRIMINĂRI NOI ȘI PEDEPSE PENALE MAI SEVERE PENTRU COMITEREA DE

INFRACȚIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU OBLIGAȚIILE PRIVIND PREVENIREA ȘI


COMBATEREA RĂSPÂNDIRII BOLILOR INFECTOCONTAGIOASE

Contextul actual caracterizat prin răspândirea rapidă a virusului COVID-19, care necesită un set
de măsuri excepționale și rapide pentru limitarea infectării populației, a determinat organele
legislative naționale să adopte măsuri inclusiv în materie penală.

Aceste măsuri au fost luate și în considerarea faptului că, în ultima perioadă, au fost
identificate numeroase cazuri în care fie măsurile de carantină sau de izolare la domiciliu nu
au fost respectate, fie au fost făcute declarații mincinoase în legătură cu zonele de risc în care
anumite persoane s-au deplasat sau în legătură cu alte persoane infectate cu care acestea au
intrat în contact, cu consecințe negative pentru viața și sănătatea populației.

Scopul noilor reglementări este în special unul disuasiv, ce urmărește descurajarea oricărei
conduite care pune în pericol viața sau sănătatea populației, prin introducerea unor pedepse
extrem de severe care, în cele mai multe cazuri, nu permit măsuri alternative la pedeapsa
închisorii.

În acest sens, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. (…), publicată în Monitorul Oficial al
României nr. (…), au fost aduse modificări și completări dispozițiilor Codului penal referitoare
la infracțiunea de fals în declarații și la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, fiind,
totodată introdusă o nouă infracțiune privind omisiunea declarării unor informații în legătură
cu posibilitatea intrării în contact cu o persoană care suferă de o boală infectocontagioasă.

Modificările vizează atât majorarea pedepselor pentru faptele deja incriminate, cât și
reglementarea unor forme alternative de comitere a faptelor și a unor forme agravate ale
infracțiunilor, cu pedepse specifice.

 Noile reglementări produc efecte numai pentru viitor, în sensul că persoanele care au
săvârșit una sau mai multe dintre faptele descrise de normele penale anterior intrării
în vigoare a actului normativ nu pot fi trase la răspundere penală.
 Textele de lege privind infracțiunile în discuție nu fac o distincție între destinatarii
normelor, în sensul că orice persoană, fizică sau juridică, poate fi trasă la răspundere
penală pentru nerespectarea obligațiilor în materia prevenirii și combaterea bolilor
infectocontagioase sau pentru declarații necorespunzătoare adevărului făcute în scopul
ascunderii existenței unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă.
Persoanele juridice nu fac excepție de la incidența acestor norme. Pe de-o parte,
răspunderea penală a persoanelor juridice este condiționată de faptele persoanelor
fizice care acționează sub autoritatea sa, iar pe de altă parte, deși entităților li se
poate aplica, ca pedeapsă principală, numai amenda penală, calculul acesteia se
realizează pe baza unui algoritm ce are în vedere limitele maxime de pedeapsă
prevăzute de lege pentru persoana fizică.

I.MODIFICĂRI PRIVIND INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN


DECLARAȚII
Anterior adoptării O.U.G. nr. (…), Codul penal incrimina doar o formă-tip a infraciunii,
constând în declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui funcționar public sau unei
unități în care acesta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația făcută
servește la producerea acelei consecințe. Pedeapsa prevăzută de lege era închisoarea de la 3
luni la 2 ani sau amenda.

Noul act normativ însă majorează limita minimă a pedepsei pentru forma-tip, de la 3 luni la 6
luni închisoare, și reglementează o variantă agravată a infracțiunii de fals în declarații, atunci
când fapta a fost săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală
infectocontagioasă.

Pedeapsa stabilită pentru varianta agravată a faptei este închisoarea de la unu la 5 ani sau
amenda penală.

II. MODIFICĂRI PRIVIND INFRACȚIUNEA DE


ZĂDĂRNICIRE A COMBATERII BOLILOR
Anterior adoptării ordonanței de urgentă, Codul penal reglementa această infracțiune numai în
varianta nerespectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase care are ca urmare răspândirea unei asemenea boli.

Pedeapsa prevăzută de lege pentru comiterea acestei infracțiuni, cu intenție, era închisoarea
de la 6 luni la 2 ani sau amenda, iar pentru săvârșirea sa din culpă – închisoarea de la o lună la
6 luni sau amenda.
Noul act normativ majorează aceste pedepse la închisoare de la unu la 5 ani (dacă fapta este
comisă cu intenție), fără a mai fi posibilă aplicarea unei amenzi penale, și închisoare de la 6
luni la 3 ani sau amenda penală (dacă fapta este comisă din culpă).

În cazul în care se produc urmări precum vătămarea corporală sau moartea uneia sau mai
multor persoane, pedepsele se majorează semnificativ. Astfel, dacă această faptă:

 are ca urmare vătămarea corporală a unei sau mai multor persoane, pedeapsa este exclusiv
închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi (dacă este comisă cu
intenție) și închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi (dacă este
comisă din culpă);
 are ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este exclusiv închisoarea
de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi (dacă este comisă cu intenție) și
închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi (dacă este comisă din
culpă).

În plus, ordonanța de urgență reglementează și alte variante de comitere a infracțiunii de


zădărnicire a combaterii bolilor, definește noțiunea de „carantină” și stabilește pedepse
diferite, în funcție de fiecare modalitatea de comitere a infracțiunii și de urmările produse.

Astfel, „carantina” este definită ca fiind restricția activităților și separarea de alte persoane,
în spații special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care
să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Printre variantele alternative suplimentare de comitere a infracțiunii se numără:

 Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau


combaterea bolilor infectocontagioase, care este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la
3 ani sau cu amendă penală;
Dacă această faptă:
- are ca urmare vătămarea corporală a unei sau mai multor persoane, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi;
- are ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea
de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.
 Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană
care știe că suferă de această boală, care este pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani și
interzicerea unor drepturi.
Aceasta este singura variantă alternativă a infracțiunii în cazul căreia tentativa este
pedepsibilă.
În plus, dacă această faptă:
- are ca urmare vătămarea corporală a unei sau mai multor persoane, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi;
- are ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea
de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

În cazul tuturor variantelor agravate de comitere a infracțiunii, dacă se produce vreuna dintre
urmările constând în vătămarea corporală sau moartea uneia sau mai multor persoane, se pot
reține, în concurs, și infracțiunile de vătămare corporală, vătămare corporală din culpă,
ucidere din culpă sau omor, fiecare dintre aceste infracțiuni fiind sancționate diferit, potrivit
legii.

III. INTRODUCEREA UNEI NOI INFRACȚIUNI. OMISIUNEA


DECLARĂRII UNOR INFORMAȚII
Această reglementare este nouă, o astfel de faptă nemaifiind incriminată în legislația penală
anterioară.

În esență, actul normativ incriminează fapta persoanei de a omite să divulge cadrelor


medicale sau unui funcționar public ori unității în care acesta își desfășoară activitatea
informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană
infectată cu o boală infectocontagioasă.

Pedeapsa stabilită este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penală.