Sunteți pe pagina 1din 1

La această activitate am avut în vedere competența specifică 3.

6 din programa de
Limba și literatura română a clasei a IV-a:

C.S. 3.6 Manifestarea interesului pentru lectura literară și de informare

Principalele provocări cu care mă confrunt în formarea acestei competențe sunt


următoarele:

1. Dispozitivele electronice (telefon, tabletă, computer, televizor) exercită o atracție


puternică asupra copiilor și acest lucru, dublat, în cele mai multe cazuri, de lipsa
controlului din partea părinților, ocupă timpul liber al copiilor, în detrimentul lecturii,
mișcării în aer liber, etc.
2. Lucrez la o școală dintr-un sat sărac, în care nivelul de trai este foarte scăzut, astfel
încât părinții nu au posibilitatea să procure copiilor cărți cu teme actuale, atractive
pentru noua generație. Lipsa fondurilor face ca nici școala să nu-și permită
împrospătarea fondului de carte al bibliotecii.
3. În numeroase cazuri, nivelul intelectual / cultural scăzut al familiei determină lipsa
modelelor pozitive în ce privește interesul pentru lectură în viața copilului, ba unora
chiar li se inoculează ideea că lectura este „o pierdere de timp”.
4. Dezvoltarea la copii a interesului pentru lectură presupune desfășurarea unor activități
mari consumatoare de timp, și acest timp nu este mereu disponibil în condițiile de
predare la clase simultane (17 elevi de clasa I și 8 elevi de clasa a IV-a) și în situația în
care în școală se învață în două schimburi din cauza lipsei de spațiu.

În încercarea de a înfrunta aceste probleme, am propus elevilor întocmirea unui Jurnal


de lectură. În fiecare vineri elevii primesc o fișă cu un text pe care ei îl vor citi și îi vor
întocmi fișa de lectură până săptămâna următoare. Întocmirea fișei de lectură presupune,
printre altele, realizarea unui desen legat de conținutul textului, propunerea unor variante
de titlu, alt final, etc., și toate acestea stimulează creativitatea și, implicit, stârnesc
interesul copiilor pentru o lectură atentă, conștientă a textului.

S-ar putea să vă placă și