Sunteți pe pagina 1din 1

În parcurgerea programei de matematică la clasa a IV-a, am remarcat tendința de a nu

pune suficient accent pe formarea C.S. 3.1 „Localizarea unor obiecte în spațiu și a unor
simboluri în diverse reprezentări” și C.S. 5.2 „Organizarea datelor în tabele și reprezentarea
lor grafică”. Formarea acestor competențe necesită foarte mult material didactic și activitățile
sunt mari consumatoare de timp.

Subiectele de la examenul de Evaluare Națională (matematică, clasa a IV-a) din


ultimii ani au evidențiat necesitatea formării temeinice a acestor competențe la elevi. Mi-am
revizuit activitatea, am încercat o mai bună gestionare a timpului, am procurat / confecționat
material didactic necesar dezvoltării competențelor în cauză, prin urmare consider că acest
aspect a fost reglat.

De-a lungul timpului am pus un accent deosebit pe formarea competențelor ce privesc:

- operații cu numere naturale;


- ordinea efectuării operațiilor;
- rezolvare de probleme.

Deocamdată nu m-a convins nimic că aceste accente nu sunt necesare.