Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru această temă am avut în vedere programa școlară de matematică a clasei I, și

m-am oprit asupra competenței specifice 1.4 „Efectuarea de adunări și scăderi, mintal și
în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare”. Activitățile de învățare
propuse de programă sunt următoarele:

a. numărare cu pas dat (ex. din 2 în 2, din 10 în 10), folosind ca suport intuitiv obiecte
sau desene;
b. compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 0-100, folosind obiecte,
desene și numere;
c. jocuri de rol care solicită compunerea/descompunerea numerelor din concentrul 0-100
(ex. La piață, Facem ordine în bibliotecă etc.);
d. adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulțime de obiecte, fiecare operație fiind
însoțită de numărarea obiectelor;
e. adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, pentru a obține mulțimi „cu
tot atâtea elemente”;
f. efectuarea de adunări și scăderi și verificarea cu obiecte sau prin operația inversă;
g. evidențierea proprietăților adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
h. găsirea „regulii” pentru o corespondență de următorul tip: 3→7;4→8; 5→9;
i. rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în scris, cu și fără trecere peste ordin,
respectând algoritmul și așezarea corectă a unităților și zecilor;

În structurarea competenței specifice propuse, am utilizat toate activitățile de învățare


propuse de programă, dar în măsuri diferite. Cele mai eficiente activități, care, după
părerea mea, au sprijinit cel mai mult formarea abilităților de calcul la elevii mei, au
fost cele de la punctele a, b, d, e, g, i. Am utilizat în mai mică măsură activitatea
propusă la punctul c, aceasta fiind dificil de realizat în condiții de simultaneitate,
deoarece zgomotul inerent activității tulbură momentul de muncă independentă al
celeilalte clase prezente în sală.

Am încercat o îmbinare parțială a activității propuse la punctul i cu jocul didactic,


rezultând o activitate de învățare originală : rezolvarea de adunări și scăderi
pornind de la probleme-ghicitori, în cadrul unui concurs.

Iată o scurtă descriere a acestei activități:

Clasa I

Disciplina: Matematică

Competența specifică vizată: 1.4

Metode utilizate: exercițiul, jocul didactic.

Am împărțit clasa în patru echipe de câte patru elevi. Am stabilit, prin tragere la sorți,
ordinea în care echipele vor răspunde la ghicitori. Regulile concursului au fost
prezentate clar de la început. Am citit ghicitori, fiecare echipă a avut dreptul la un
răspuns. Dacă răspunsul a fost corect, echipa respectivă a primit o bulină pe panou. În
caz contrar, următoarea echipă a putut da răspunsul corect. Câștigă echipa care
acumulează mai multe buline. La sfârșitul activității, elevii primesc diplome de
participare, în care se specifică echipa din care au făcut parte, locul obținut în concurs
și numărul de puncte acumulat.

Această activitate a venit în întâmpinarea nevoilor elevilor mei, le-a plăcut foarte mult,
au participat cu interes, au exersat lucrul în echipă și respectarea regulilor. Cele mai
multe operații de adunare și scădere au fost rezolvate corect, astfel dovedindu-se
eficiența activității.

Exemple de ghicitori utilizate în concurs:

- 15 ursuleţi se duc
După mure la bursuc.
Însă 3 s-au rătăcit.
La bursuc câţi au venit?

- Bunicuţa mea în curte


Are păsări multe, multe:
15 raţe, 10 curci,
Ai grijă să nu le încurci;
Doi cocoşi şi o găină.
-Câte păsări am, vecină?