Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru -Pronumele si adjectivul demonstrativ

A.Precizaţi funcţia şi cazul pronumelor demonstrative subliniate.


1.Ceilalți ne-au asteptat ca să mergem împreună......................................................................

2.Bicicleta este a acestuia.............................................................................................................

3.El s-a gândit mereu la aceiași ....................................................................................................

4.I-am întrebat pe părinții Mihaelei și pe aceștia dacă ne lasă în tabără......................................

5.M-am așezat lângă ceilalți..........................................................................................................

6.Am ajuns acasă după aceștia......................................................................................................

7.Mă port ca acela......................................................................................................................

8.Profesorul m-a certat pentru ceilalți...........................................................................................

9.S-a sacrificat pentru aceasta.....................................................................................................

10.Cadoul de la acestea este foarte practic..................................................................................

11.Casa acelora este este frumoasă...............................................................................................

12.Le comunic celorlalți notele luate...........................................................................................

13.Acțiunea contra acelora este nejustificată................................................................................

14.Reușita datorită acestora m-a bucurat....................................................................................

B.Precizaţi valoarea morfologica, funcţia şi cazul cuvintelor subliniate.


1.Ceilalți părinți ne-au asteptat ca să mergem împreună..........................................................

2.Bicicleta este a aceluiași frate .................................................................................................

3.El s-a gândit mereu la acești copii .........................................................................................

4.Casa fraților acelora este este frumoasă....................................................................................

5.Le comunic acestor părinți notele luate..................................................................................

6.Acțiunea contra inamicilor acestora este nejustificată............................................................

7..Reușita datorită celorlalți prieteni m-a bucurat.........................................................................

Prof Orzan Adriana