Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 2

 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la
începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise de
mână se va încărca pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului
limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în care
vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare
pentru persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!
Fiecare student trebuie să își aleagă un obiect de activitate pentru societatea Alfa (producție, comerț sau prestări
servicii de reparații și întreținere) pentru care se cunosc informațiile de mai jos. În funcție de obiectul de activitate
ales, vă rugăm să clasificați următoarele informații și, acolo unde pot exista mai multe variante posibile, să alegeți o
singură variantă și să justificați varianta aleasă. Pentru primul element, rezolvat ca și model cu culoare roșie, sunt
prezentate mai multe răspunsuri coreccte posibile, în funcție de contextul ales. În cazul în care la rubrica “Justificare”
este marcată cu culoare roșie posibilitate a unor răspunsuri alternative, studenții trebuie să aleagă doar o singură
variantă, în funcție de obiectul de activitate ales sau contextul specificat.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ALFA ESTE: …………………………………………………….

NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE


ELEMENTE
CRT.

1. 40 Active circulante, Stocuri, Mărfuri Am considerat că obiectul


de activitate este comerțul

Active circulante, Stocuri, Produse finite Am considerat că obiectul


de activitate este producția
Bormașini
de corpuri de iluminat

Active circulante, Stocuri, Materiale de Am considerat că obiectul


natura obiectelor de inventar de activitate este prestarea
de servicii de reparații

2. 6.500

Capital social

3. 55

Avansuri de trezorerie

4. 2.500 Am considerat că obiectul


de activitate este
Autocamioane …………………………………………
NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE
ELEMENTE
CRT.

5. 500
Amortizarea
strungurilor

6. 300 Am considerat scopul în


care au fost achiziționate
Acțiuni achiziționate
acțiunile este
…………………………………….

7. 40

Acreditive

8. 60
Bilete de tratament şi
odihnă

9. 20 Am considerat că avansul
Avansuri acordate acordat este pentru
furnizorilor ……………………………………………

10. 150
Cheltuieli de
înregistrare şi
înmatriculare

11. 140

Chirii încasate în
avans

12. 30 Am considerat că apariția


acestui element a avut drept
Furnizori-debitori cauză

……………………………..…………

13. 400

Furnizori
NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE
ELEMENTE
CRT.

14. 500
Echipament de
protecţie

15. 40

Dividende de plată

16. 1.750

Disponibil în lei la
bancă

17. 25 Am considerat că obiectul


de activitate este
Cuie
………………………………………..

18. 55

Creditori diverşi

19. 700 Am considerat că perioada


pentru care au fost
Credite bancare
contractate este de
contractate
………………………………………….

20. 850

Creanţe ataşate
participaţiilor

21. 185
Concesiuni, brevete,
licenţe, mărci
NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE
ELEMENTE
CRT.

22. 25

Clienți - creditori

23. 45

Clienţi

24. 4.000 Fiecare student va alege


una din următoarele
Clădiri variante: utilizare pentru
derularea activității sau
închiriere

25. 75
Impozite şi taxe
datorate bugetului
statului

26. 125
Împrumuturi din
emisiunea de
obligaţiuni

27. 475

Prime de capital

28. 220

Obligaţii privind
contribuţia la
asigurările sociale
NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE
ELEMENTE
CRT.

29. Am considerat că valoarea


unui laptop achiziționat
„?”
Laptopuri este de “…. …….lei”

30. 1.200 Am considerat că perioada


pentru care au fost acordate
Împrumuturi acordate este de “…………………….…..”
unei filiale

31. 40

Obligaţii privind
contribuţia la fondul
de şomaj

32. 1.750

Rezerve legale

33. 1.250
Rezultate pozitive
reportate din anii
precedenţi

34. 10 Am considerat că obiectul


de activitate este “…..”
Saci plastic

35. 4.000 Am considerat că obiectul


de activitate este “…..”
Terenuri
NR. VALORI CLASIFICARE JUSTIFICARE
ELEMENTE
CRT.

36. 75 Am considerat că obiectul


de activitate este “…..”
Tablă zincată

37. 3.000

Strunguri

38. 15

Timbre fiscale şi
poştale

39. 1.000

Salarii şi alte drepturi


asimilate datorate
angajaţilor

40. „?”

Rezultatul exercițiului

Cerinţe

1. Grupaţi elementele enumerate în active, datorii și capitaluri proprii;

2. Ținând cont de valoarea atribuită de către fiecare student laptopurilor achiziționate și de egalitatea fundamentală
a contabilității, determinați valoarea “Rezultatului exerciţiului”.

DRM Software Review