Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 3

 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la începutul
documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise de mână se va încărca
pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în care vor fi
identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare pentru persoanele
respective, punctajul obținut fiind zero!
Se cunosc următoarele informații:
Nr. crt. Elemente Tip Sume
1. Cheltuieli cu asigurările
2. Cheltuieli cu amortizarea clădirilor
3. Cheltuieli cu abonamentul internet plătit în avans pentru 6 luni
4. Capital social
5. Avansuri primite de la clienți
6. Avansuri acordate furnizorilor pentru achiziția unui program informatic
7. Amortizare clădiri
8. Cheltuieli cu diferențele de curs valutar
9. Cheltuieli cu mărfurile
10. Cheltuieli cu salariile
11. Cheltuieli de constituire
12. Clădiri
13. Conturi la bănci în lei
14. Credite bancare contractate pe 6 luni
15. Debitori diverși
16. Furnizori
17. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni scadente peste 3 ani
18. Mărfuri
19. Personal-salarii datorate
20. Rezerve din reevaluarea
21. Rezultatul exerciţiului
22. Rezultatul reportat
23. Subvenții pentru investiții
24. Venituri din chirii
25. Venituri din vânzarea mărfurilor
Cerinţe:
1. Identificați tipul elementului (Active, Datorii, Capitaluri proprii, Venituri sau Cheltuieli) și menționați (acolo unde este
cazul) faptul că este element rectificativ.
2. Atribuiți valori elementelor de mai sus, astfel încât să respectați egalitatea fundamentală a contabilității (Active = Capitaluri
proprii + Datorii), iar rezultatul exercițiului determinat de fiecare student să fie :
a. Profit (dacă numele de familie al studentului începe cu o literă între A și F, respectiv R și Z);
b. Pierdere (dacă numele de familie al studentului începe cu o literă între G și P).
3. În funcție de valorile atribuite la punctul precedent, calculaţi (cu prezentarea explicită a denumirii elementelor și sumelor
luate în calcul) valoarea următorilor indicatori:
a) Rezultatul exerciţiului =

b) Cifra de afaceri =

c) Rezultatul din exploatare =

d) Active imobilizate =

e) Stocuri=