Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 4

 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la
începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise de
mână se va încărca pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în care
vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare pentru
persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!

Se cunosc următoarele informații:

Nr. crt. ELEMENTE TIP VALORI (lei)

1. Venituri din prestări servicii

2. Efecte comerciale de plătit

3. Clienţi

4. Venituri din vânzarea mărfurilor

5. Datorii din contracte de leasing

6. Cheltuieli de constituire

7. Cheltuieli cu diferențele de curs valutar

8. Cheltuieli cu asigurările plătite în avans


pe 3 luni

9. Clădiri deținute în vederea închirierii

10. Amortizarea clădirilor

11. Acțiuni proprii

12. Active biologice productive

13. Acreditive

14. Cheltuieli cu salariile

15. Produse agricole

16. Venituri din sconturile obținute

17. Capital social

Cerinţe:

1. Identificați tipul elementului (Active, Datorii, Capitaluri proprii, Venituri sau Cheltuieli) și menționați (acolo unde
este cazul) faptul că este element rectificativ.

1
2. Atribuiți valori elementelor de mai sus, astfel încât să respectați egalitatea fundamentală a contabilității (Active =
Capitaluri proprii + Datorii), iar rezultatul exercițiului să fie :
a. Pierdere (dacă numele de familie al studentului începe cu o literă între A și F, respectiv R și Z);
b. Profit (dacă numele de familie al studentului începe cu o literă între G și P).
3. În funcție de valorile atribuite la punctul precedent, calculaţi (cu prezentarea explicită a denumirii elementelor și
sumelor luate în calcul) valoarea rezultatului exercițiului, a activului, a datoriilor și cea a capitalului propriu.

a) Rezultatul exerciţiului =

b) Total activ =

c) Total datorii =

d) Total capitaluri proprii =