Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 6

 Încadrarea în cazul specific se va realiza diferit pentru fiecare temă de control!


 Nemenționarea cazului în care se încadrează fiecare student pentru fiecare temă de control în parte
sau nerespectarea cerințelor specifice cazului, conduce la obținerea unui punctaj nul!
 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului atât la
începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a temelor scrise
de mână se va încărca pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la expirarea termenului
limită. În cazul întrebărilor tip grilă, este necesară doar încercuirea răspunsului corect.
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în cazul în
care vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în considerare
pentru persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!
NOTĂ: Fiecare student va trebui să prezinte rezolvarea unor anumite puncte. Alegerea se va face în funcție de prima
literă a numelui de familie, astfel:

I. Dacă numele de familie începe cu o literă între A și C, respectiv S și Z studentul respectiv va rezolva punctul nr. I;

II. Dacă numele de familie începe cu o literă între D și R, studentul respectiv va rezolva punctul nr. II.

I. (Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între între A și C, respectiv S și Z )

Societatea comercială ALFA SA deţine un teren achiziţionat la preţul de 90.000 lei. Deși în cursul exercițiului nu
a avut loc nici o tranzacție cu terenuri, la finalul exercițiului, se constată că valoarea terenului este de 160.000
lei. Care este consecinţa asupra modificărilor în bilanţ?

a. A avut loc o creștere a activelor imobilizate și o creștere a datoriilor față de furnizori cu 70.000
lei;
b. A avut loc o creștere a activelor imobilizate și o creștere a datoriilor față de furnizorii de
imobilizări cu 70.000 lei;
c. A avut loc o creștere a activelor imobilizate și o creștere a rezervelor din reevaluare cu 70.000 lei;
d. A avut loc o creștere a activelor imobilizate și o creștere a rezervelor cu 70.000 lei;
e. A avut loc o creștere a activelor imobilizate și o creștere a capitalului social cu 70.000 lei.

II. (Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între D și R)
Societatea comercială ALFA SA deţine un teren achiziţionat la preţul de 160.000 lei. Deși în cursul
exercițiului nu a avut loc nici o tranzacție cu terenuri, la finalul exercițiului, se constată că valoarea
terenului este de 90.000 lei. Care este consecinţa asupra modificărilor în bilanţ?
a. A avut loc o scădere a activelor imobilizate și o scădere a datoriilor față de furnizori cu 70.000 lei;
b. A avut loc o scădere a activelor imobilizate și o scădere a datoriilor față de furnizorii de
imobilizări cu 70.000 lei;
c. A avut loc o scădere a activelor imobilizate și o scădere a rezervelor cu 70.000 lei;
d. A avut loc o scădere a activelor imobilizate și o scădere a rezervelor din reevaluare cu 70.000 lei;
e. A avut loc o scădere a activelor imobilizate și o scădere a capitalului social cu 70.000 lei.