Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE CONTROL NUMĂRUL 7

 Încadrarea în cazul specific se va realiza diferit pentru fiecare temă de control!


 Nemenționarea cazului în care se încadrează fiecare student pentru fiecare temă de
control în parte sau nerespectarea cerințelor specifice cazului, conduce la obținerea unui
punctaj nul!
 Rezolvarea temei individuale se va face olograf, prin completarea numelui şi grupei studentului
atât la începutul documentului cât şi pe fiecare pagină. O imagine (scanată sau fotografiată) a
temelor scrise de mână se va încărca pe platforma online. ase.ro (nu se trimit prin email) până la
expirarea termenului limită;
 Dat fiind faptul că acest caz implică personalizarea răspunsurilor de către fiecare student, în
cazul în care vor fi identificate cazuri în care există răspunsuri identice, tema nu va fi luată în
considerare pentru persoanele respective, punctajul obținut fiind zero!
NOTĂ: Fiecare student va trebui să prezinte rezolvarea unor anumite puncte. Alegerea se va face în
funcție de prima literă a numelui de familie, astfel:

I. Dacă numele de familie începe cu o literă între A și D, respectiv M și O studentul respectiv va


rezolva punctul nr. I;

II. Dacă numele de familie începe cu o literă între E și L, respectiv P și Z studentul respectiv va rezolva
punctul nr. II.

I. (Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între între A și D, respectiv M
și O)

Societatea comercială ALFA S.A. are următoarea situaţie iniţială la 01.12.N: Materii prime 40.000 lei,
Mărfuri 60.000 lei, Produse finite 50.000 lei. În cursul lunii decembrie au loc următoarele tranzacții
1. Pe data de 05.12.N achiziţionează fructe la un preţ de 80.000 lei, TVA 19%;
2. Pe data de 08.12.N achiziţionează cutii cu compot în valoare de 60.000 lei, TVA 19%;
3. Pe data de 10.12.N consumă 40% din fructele achiziționate;
4. Pe data de 15.12.N obţine borcane de dulceaţă în valoare de 80.000 lei;
5. Pe data de 19.12.N vinde 60% din cutiile cu compot achiziționate la un preţ de vânzare de
40.000 lei, TVA 19%;
6. Pe data de 20.12.N cumpără halate în valoare de 8.000 lei, TVA 19%;
7. Pe data de 25.12.N dă în consum 80% halate le achiziționate;
8. Pe data de 28.12.N vinde 70 % din borcanele cu dulceaţa obținută la un preţ de vânzare de
80.000 lei, TVA 19%.

Prezentați analiza contabilă a tranzacțiilor efectuate în cursul lunii decembrie și întocmiţi fişa de
cont (sub forma literei “T” ) pentru contul 371 Mărfuri.
II.(Pentru studenții a căror nume de familie începe cu o literă cuprinsă între E și L, respectiv P și Z)

Societatea comercială ALFA S.A. are următoarea situaţie iniţială la 01.12.N: Materii prime 40.000 lei,
Mărfuri 60.000 lei, Produse finite 50.000 lei. În cursul lunii decembrie au loc următoarele tranzacții
1. Pe data de 05.12.N achiziţionează fructe la un preţ de 80.000 lei, TVA 19%;
2. Pe data de 08.12.N achiziţionează borcane cu dulceață în valoare de 60.000 lei, TVA 19%;
3. Pe data de 10.12.N consumă 40% din fructele achiziționate;
4. Pe data de 15.12.N obţine cutii cu compot în valoare de 80.000 lei;
5. Pe data de 19.12.N vinde 70% din cutiile cu compot deținute la un preţ de vânzare de
40.000 lei, TVA 19%;
6. Pe data de 20.12.N cumpără halate în valoare de 8.000 lei, TVA 19%;
7. Pe data de 25.12.N dă în consum 90% halate le achiziționate;
8. Pe data de 28.12.N vinde 60 % din borcanele cu dulceaţa deținute la un preţ de vânzare de
80.000 lei, TVA 19%.

Prezentați analiza contabilă a tranzacțiilor efectuate în cursul lunii decembrie și întocmiţi fişa de
cont (sub forma literei “T” ) pentru contul 345 Produse finite.