Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE MANAGEMENT

TEMATICA DE LICENTA
EVALUAREA CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE

Nr. TEMATICA Referinţa Paginaţie


crt. bibliografică
1. Concepte de bază ale managementului: tripla semnificatie [1] Pag. 15 – 52
a managementului, managementul ca stiinta si arta, [3] Pag. 23-29
retrospectiva managementului, procesul de management, [3] Pag. 34-38
functiile managementului, obiectul de studiu al
managementului organizatiei, principiile generale ale
managementului.
2. Procesul decizional: conceptul de decizie si cerintele de [1] Pag. 336-351
rationalitate ale acesteia, tipologia deciziilor
3. Sistemul informational: definirea subsistemului [3] Pag. 204-217
informational al organizatiei, componentele sistemului
informational, importanta si functiile subsistemului
informational
4 Functiunile organizatiei: conceptul de organizare [1] Pag. 202-223
procesuala, continutul functiunilor organizatiei
5. Structura organizatorica: conceptul de structura [1] Pag. 282-289
organizatorica, componentele structurii organizatorice
6. Manageri: definire, sfera calitatilor, cunostintelor si [1] Pag. 82-89
aptitudinilor managerilor, tipologia managerilor, rolurile [1] Pag. 98-107
managerilor, modalități de creștere a eficientei muncii. [3] Pag. 366-370
7. Sisteme şi metode manageriale generale şi specifice de [2] Pag. 368 – 402
management: Managementul prin obiective,
Managementul prin excepţii,
Managementul prin proiecte
8 Metodologia de reproiectare a sistemului decizional al [4] Pag. 180-185
organizatiei
9. Reproiectarea şi modernizarea subsistemului [4] Pag. 227-246
informaţional: fundamentele teoretico-metodologice ale
conceperii subsistemului informaţional-managerial,
etapele reproiectarii sistemului informaţional-managerial
10. Reproiectarea subsistemului organizatoric: metodologia [2] Pag. 201 – 234
reproiectarii structurii organizatorice, metodologia de [4] Pag. 265-269
proiectare a structurii organizatorice, principii de
structurare organizatorica

Nr. curent REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ


Burduş E., Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţia a III-a,
[1]
Popa I. Editura ProUniversitaria, 2013
Burduş E.,
[2] Metodologii manageriale, Editura ProUniversitaria, 2014
Popa I.
Nicolescu O. Fundamentele managementului organizaţiei, Editura
[3]
Verboncu I. Universitară, Bucureşti, 2008
Nicolescu O. Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti,
[4]
Verboncu I. 2008

S-ar putea să vă placă și