Sunteți pe pagina 1din 13

SC INTERIA CONCEPT SRL

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE


SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU
LOCUL DE MUNCA : MUNCITOR SPALATORIE
AUTO

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

234
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Spalatorie auto

PROCESUL DE MUNCA:
Executa operatiuni de curatire a exterioarelor si interioarelor
autovehiculelor

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA


EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
Pompa de presiune si furtun
Aspirator auto
Perii, lavete
detergenti
substante chimice degresante

SARCINA DE MUNCA:
Ia in primire autovehicolul
Curata interiorul si exteriorul cu ajutorul aspiratorului si apei,
detergentilor, usuca cu ajutorul lavetelor

MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea la program de 8 ore, fiind
expus la:
variatii de temperatura la deplasari interior-exterior
umiditate excesiva
curenti de aer – copertina sau hala
efort fizic la manevrarea furtunului si pozitie preponderent
ortostatica

235
pozitii incomode la curatatul interioarelor
contact cu substante degresante, iritante - detergenti

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare
Indepartarea carcaselor de protectie de la
ansamble/subansamble de miscare
Prezentarea la program sub influenta bauturilor alcoolice sau
substantelor halucinogene
Depozitarea diferitelor obiecte pe caile de acees -
impiedicare de obstacole temporare
Interventii de reparatii la aparatura electrica
Indreptarea furtunului de spalare in, in functiune, alte directii
decat spre autovehicol

Omisiuni
Nedecuplarea de la sursa de alimentarea a tuturor
echipamentelor electrice la terminarea programului
Permiterea accesului persoanelor straine in zona de spalare.
B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necorespunzator in rap. cu cerintele de securitate

Agresiuni verbale sau fizice ale lucratorilor de catre clienti

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul

236
Efort fizic la manevrarea furtunului pentru spalat
Lucru preponderent in pozitie ortostatica – afectiuni ale
membrelor inferioare

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


Temperaturi extreme ridicate vara si scazute iarna
Variatii de temperatura mai mari de 15 grade la deplasari
interior-exterior
Umiditate excesiva
Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, pe timpul
deplasarii pedestre atat la interior cat si la exterior
Zgomot constant la locul de munca, generat de functionarea
aspiratorului sau pompei de spalare
Calamitati naturale: trasnete, seisme
Curenti de aer – copertina sau hala

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau
obiecte contondente
Antrenarea obiectelor vestimentare la organe de lucru in
miscare
Lovirea de mijloace de transport in incinta statiei
Scaparea accidentala a furtunului din maini

237
Factori de risc Chimic
Ingerarea accidentala a substantelor chimice toxice
depozitate in recipiente nemarcate
Contact direct la nivelul ochilor cu substante toxice provenite
din detergenti
Contact direct al epidermei cu substante iritante – detergenti,
.
Factori de risc biologic
Virusi, bacterii, microorganisme aflate in textilele (interiorul
autovehicolelor) care vin la curatat.

Factori de risc Termic


Contact al pielii cu suprafete reci, apa rece – mai ales in
timpul iernii

Factori de risc Electric


Alimentarea echipamentului electric la surse de curent fara
impamantare
Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii
izolatiei cablurilor aferente echipamentelor electrice.

238
Unitatea: SC INTERIA CONCEPT FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 2
SRL Durata expunerii:8h/zi
Loc de munca: Spalator auto A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: : Evaluator : Ing. Mocanescu Gheorghe
Administrator, medic medicina muncii
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1.Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau ITM 2 2 2
dezechilibrare 3-45 zile
2 Indepartarea carcaselor de protectie de la INV. 4 2 3
ansamble/subansamble de miscare Gr. III
3 Prezentarea la program sub influenta bauturilor alcoolice INV. 5 1 3
sau substantelor halucinogene Gr. II
4 Depozitarea diferitelor obiecte pe caile de acees - ITM 3 2 2
impiedicare de obstacole temporare 45-180 zile
5 Indreptarea furtunului de spalare in, in functiune, alte ITM 3 2 2
directii decat spre autovehicol 45-180 zile
6 Interventii de reparatii la aparatura electrica DECES 7 1 3
Omisiuni 7 Nedecuplarea de la sursa de alimentarea a tuturor ITM 3 2 2
echipamentelor electrice, la terminarea programului 45-180 zile
8 Permiterea accesului persoanelor straine in zona de INV. 4 1 2
spalare Gr. III
SARCINA Continut 9. Agresiuni verbale sau fizice ale lucratorilor de catre ITM 3 2 2
DE MUNCA necorespunzat 45-180 Zile
clienti
or in
rap. cu
cerintele de
securitate
Sarcina 10. Efort fizic la manevrarea furtunului pentru spalat ITM 2 3 2
sub/supradime 3-45 zile
nsionala
in raport cu
executantul
11. Lucru preponderent in pozitie ortostatica – afectiuni ITM 2 3 2
ale membrelor inferioare 3-45 zile

239
Unitatea: SC INTERIA CONCEPT FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 2
SRL Durata expunerii:8h/zi
Loc de munca: Spalator auto A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: : Evaluator : Ing. Mocanescu Gheorghe
Administrator, medic medicina muncii
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
MEDIUL DE Factori de risc 12 Temperaturi extreme, ridicate vara si scazute iarna ITM 2 2 2
MUNCA Fizic 3-45 zile

13 Variatii de temperatura mai mari de 15 grade la ITM 2 3 2


deplasari interior-exterior 3-45 zile
14 Umiditate excesiva ITM 2 3 2
3-45zile
15 Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, pe ITM 3 2 2
timpul deplasarii pedestre atat la interior cat si la exterior 45-180 zile
16 Zgomot constant la locul de munca, generat de ITM 2 1 1
functionarea pompei sau aspiratorului 3-45 zile
17 Calamitati naturale: trasnete, seisme DECES 7 1 3
18. Curenti de aer – copertina sau hala ITM 2 3 2
3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 19 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete ITM 2 3 2
DE Mecanic sau obiecte contondente 3-45 Zile
PRODUCTIE
20. Antrenarea obiectelor vestimentare la organe de lucru ITM 3 2 2
in miscare 45 – 180 zile
21. Lovirea de mijloace de transport in incinta statiei DECES 7 1 3
22. Scaparea accidentala a furtunului din maini ITM 2 2 2
3-45 zile
Factori de risc 23 Ingerarea accidentala a substantelor chimice toxice ITM 2 3 2
Chimic depozitate in recipiente nemarcate 3-45 zile
24 Contact direct la nivelul ochilor cu substante toxice ITM 2 3 2
provenite din detergenti 3-45 zile
25 Contact direct al epidermei cu substante degresante, ITM 2 3 2
iritante - detergenti 3-45 zile

240
Unitatea: SC INTERIA CONCEPT FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 2
SRL Durata expunerii:8h/zi
Loc de munca: Spalator auto A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: : Evaluator : Ing. Mocanescu Gheorghe
Administrator, medic medicina muncii
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
Factori de risc 26. Virusi, bacterii, microorganisme aflate in textilele ITM 2 3 2
Biologici (interiorul autovehicolelor) care vin la curatat. 3-45 zile
Factori de risc 27 Contact direct al pielii cu suprafete reci, apa rece – mai ITM 2 1 1
Termic ales in anotimpul rece 3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 28. Alimentarea echipamentului electric la surse de curent DECES 7 1 3
DE Electric fara impamantare
PRODUCTIE
29. Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii DECES 7 1 3
izolatiei cablurilor aferente echipamentelor electrice

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

241
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: Muncitor spalator auto
27.58 % -- EXECUTANT
10.34 % -- SARCINA DE MUNCA
24.13 % -- MEDIUL DE MUNCA
37.93 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.30 %

executant

sarcina de
munca

mediul de
munca

mijloace de
productie

EVALUATOR: ING. MOCANESCU GHEORGHE

242
243
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE
EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA: Muncitor spalatorie auto

Nivelul de risc global calculat pentru locul "Muncitor


spalatorie auto" este 2.30 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mic.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de
munca", din care se observa ca din totalul de 29 factori de risc
identificati, 0.00 % ( 0 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea
3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea
consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori
s-a intocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele
generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
 27.58 % sunt factori proprii EXECUTANT
 10.34 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
 24.13 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
 37.93 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se
constata ca gravitatea maxima a 27.58 % ( 8 ) dintre factorii de risc
identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea
consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

244
APROBAT
ADMINISTRATOR

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL


PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: Muncitor spalatorie auto

Insusirea si respectarea masurilor de securitate muncii si


masurile de aplicare a acestora;
Masuri de electrosecuritate:
- prin inspectii periodice ale instalatiilor electrice
- conectarea fiecarui utilaj la sistemul de impamantare
- verificarea rezistentei de dispersie a sistemului de
impamantare
- interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele electrice
Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul
de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca
despre orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie
un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele
de munca suferite de propria persoana si de alte persoane
participante la procesul de munca;
Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a
unui accident si informarea de indata a conducatorul locului de
munca;

245
Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare,
corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

EVALUATOR
ING. MOCANESCU GHEORGHE

246

S-ar putea să vă placă și