Sunteți pe pagina 1din 93

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

TICKETING

ANUL III – SEMESTRUL I

2011-2012

1
CUPRINS

I. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri

I.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică


I.2. Infrastructura transporturilor aeriene
I.3. Organizarea transportului aerian
I.4. Rețele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian
I.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

II. Modele de business practicate de către companiile aeriene

II.1. Cursele regulate tradiţionale


II.2. Cursele low cost
II.3. Cursele charter

III. Activitatea de ticketing


3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia
3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia
3.3. Sistemele globale de distribuţie:
• Principalele funcţii ale unui GDS
• Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor
• Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS
• Principalele GDS-uri utilizate în Romania
3.4. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion
3.5. Biletul de avion - contract încheiat între transportatorul aerian şi pasager
3.6. Electronic ticketing
• Avantajele biletului electronic pentru client
• Avantajele biletului electronic pentru agenţia de turism
3.7. Tarifele biletelor de avion
• Elemente care se au în vedere la stabilirea / calcularea tarifelor în
transporturile aeriene
• Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:

1
o Tarife IATA
o Tarife de companie

IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism


4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism
4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA

V Planul de regularizare şi plată (Billing and Sttelment Plan- BSP) IATA


5.1. BSP – sistem de circulaţie monetară cu rol de simplificare a procedurilor de
vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare
5.2. Avantaje oferite de sistemul BSP
5.3. Modul de funcţionare al BSP

VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism


6.1. Principalele operaţii tehnice specifice ale activităţii de ticketing
6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism
6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

VII Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian

1
I. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri

1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică


2. Organizarea transportului aerian / Condiţii necesare desfăşurării
transportului aerian
3. Infrastructura transporturilor aeriene
4. Navigaţia aeriană şi serviciile de control a traficului
5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

■ Obiectivele capitolului:
• Înţelegerea importanţei transporturilor aeriene în cadrul activităţii turistice şi a
cerinţelor pe care trebuie să le întrunească transporturile aeriene pentru a
răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului
• Cunoaşterea principalelor componente ale infrastructurii transporturilor
aeriene
• Înţelegerea modului de organizarea transportului aerian
• Cunoaşterea principalelor categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea
transportului aerian şi a avantajelor oferite de acestea
• Cunoaşterea principalelor convenţii şi instituţii internaţionale privind
transportul aerian şi a rolului lor în organizarea transportului aerian

1.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică

Transporturile aeriene reprezintă cea mai dinamică forma de transport,


evoluţia acestora punându-şi puternic amprenta asupra dezvoltării turismului, atât a
celui de plăcere (leisure) cât şi a celui de afaceri.
Această evoluţie este rezultatul:
 dezvoltării extraordinare a tehnologiei aeronautice şi în special dezvoltarea
avionului cu reactive ceea ce a făcut zborurile cu avionul să devină:mai rapide,
mai confortabile, mai sigure, mai ieftine
 politicii comerciale a companiilor aeriene concretizate în reducerea tarifelor de
zbor şi creşterea coeficientului de ocupare a aeronavelor
De ex. introducerea unor tehnici variate de stabilire a preturilor: vânzări in avans
(Advance Purchase Excursion - APEX); programe de zbor frecvent (frequent

1
flyer) prin care pasagerii beneficiază de mile gratuite adiţionale în transport, în
funcţie de distanţa parcursă, acumulată cu un transportator.
 închirierea în sistemele charter a aeronavelor
 apariţia şi dezvoltarea curselor low-cost
Pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului, transportul aerian
trebuie să întrunească o serie de cerinţe referitoare la:
• Siguranţa • Orarele
• Raportul preţ/calitate • Disponibilitatea
• Timpul/viteza • Flexibilitatea
• Distanţa • Calitatea serviciilor
• Comoditatea • Confortul/luxul
Desfăşurarea optimă a transporturilor aeriene presupune existenţa unei infrastructuri
adecvate.

1.2. Infrastructura transporturilor aeriene

Principalele componente ale infrastructurii transportului aerian sunt:


• AERONAVELE şi
• AEROPORTURILE.
Avioanele - se clasifica după mai multe criterii; dintre acestea distanţa de
croazieră şi capacitatea sunt cele mai importante :
- de lung curier – sunt aparate de mare capacitate cu o rază de acţiune de 9000-
14000 km şi o capacitate de 240-569 de locuri, viteza este în medie de 900 km/oră
Ex. Boeing 747,777, Airbus A 330, A 340 şi Mc Donnell-Duglas DC 10
- de curier mediu - aparate cu o independenţă de zbor de 5000 - 9000 km, o
capacitate de 150-250 de locuri şi o viteza medie de 850-900 km/oră Ex. Boeing
767, Airbus A 320, Concorde ; au de obicei două clase
- de scurt - mediu curier - aparate de mai mică capacitate cu o rază de acţiune de
3000-5000 km şi o capacitate de 100-200 de persoane , au adesea o singură clasă
Ex. Boeing 727,737, 757, Airbus A 319, A 321
- de scurt curier - sunt avioane cu reacţie sau cu elice cu o distanţă de acţiune
limitată la 3000 km: de ex: ATR 42, ATR 72, Fokker, Dornier-Faurchild
Cele două tipuri de avioane - Boeing şi - Airbus –realizează cea mai mare parte a
avioanelor în circulaţie (aproximativ 45 % din piaţă fiecare)

1
Aeroportul reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
destinate:
• servirii călătorilor,
• servirii avioanelor pentru decolare şi aterizare,
• îmbarcării şi debarcării calatorilor,
• desfăşurării operaţiunilor comerciale,
• controlului şi conducerii zborului într-o zona delimitată de spaţiu,
• întreţinerii şi reparării avioanelor etc.
Aeroporturile cuprind următoarele elemente structurale şi organizatorice:
A. AERODROMUL
B. AEROGARA (terminal)
C. ATELIERELE;
D.TURNUL DE CONTROL;
E. HANGARELE;
F. INSTALATII SOCIALE;
G. ECHIPAMENTELE şi UTILAJELE pentru SERVIRE TEHNICA.
A. AERODROMUL reprezintă suprafaţa de teren special amenajat care
serveşte la decolarea şi aterizarea avioanelor, la rularea, staţionarea şi servirea lor
tehnica.
Aerodromul are următoarele parţi componente:
- Piste de decolare şi aterizare (suprafaţa de manevra); este echipată pentru
asigurarea decolării şi aterizării avioanelor doar pe doua direcţii opuse; aerodromul
are mai multe piste, una din ele fiind principala, iar celelalte fiind secundare şi
dispuse diferit;
- Platforme de incarnare şi descărcare mărfuri;
- Platforme de îmbarcare şi debarcare calatori(suprafaț a de trafic);
- Cai de rulare a avioanelor, intre piste şi platforme(bretele);
B. AEROGARA (terminal) reprezintă:
• punctul de concentrare al traficului,
• a pregătirii expedierii calatorilor şi mărfurilor,
• al finalizării transportului aerian.
Aerogara include:
• sediul birourilor companiilor aeriene şi al serviciilor acestora, în cadrul
acesteia fiind amenajate spatii pentru servirea călătorilor şi a publicului.

1
• aerogara de mărfuri formată din depozitele de mărfuri şi din compartimentele
de efectuare a formalităţilor comerciale.
Aeroporturile se pot afla
• în proprietatea statului, a autorităţilor locale sau privată
• în multe cazuri responsabilitatea funcţionarii aeroportului este împărţită între:
- autorităţile locale şi centrale (ex. Germania);
- autorităţile locale şi întreprinderi private. (ex. Milano).
Importanta proprietarului consta în faptul ca, acolo unde controlul este deţinut
de către sectorul public, este posibil ca o parte a costurilor directe sa fie eliminate de
pe lista cheltuielilor, iar cifrele care reflectă performantele sa fie îmbunătăţite.
Funcţiile aeroportului:
1. - asigură servicii şi facilităţi operaţionale –
 asigurarea siguranţei aeronavelor şi a utilizatorilor aeroportului:
 serviciile de control ale traficului aerian - facilitează apropierea şi
aterizarea avioanelor
 serviciile meteorologice
 telecomunicaţiile
 poliţia şi securitatea
 serviciile de ambulanţă şi pompieri (inclusiv căutarea şi salvarea)
 întreţinerea pistelor şi a clădirilor
2.- asigură servicii de handling:
- serviciile asociate cu aeronavele
 curăţirea, aprovizionarea cu combustibil, energie şi procesare bagajelor şi
mărfurilor
- servicii legate de trafic
 destinate procesării pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor în cadrul
terminalelor şi în interiorul aeronavei
3. asigură desfăşurarea unor activităţi comerciale – acestea sunt realizate de
concesionari - specialişti în diferite domenii în schimbul unor taxe de concesionare:
In funcţie de mărimea aeroportului acestea variază de la
 magazinele duty free  parcări pentru maşini
 catering  agenţii de închiriere, bănci
 restaurante hoteluri

1
1.3. Organizarea transportului aerian

Realizarea transportului aerian în depline condiţii de siguranţă si securitate


aeriană presupune implicarea mai multor categorii de participanţi care pot fi
structuraţi în:
• Participanţii direcţi în realizarea zborului
• Participanţii indirecţi în realizarea zborului
In categoria participanţilor direcţi în realizarea zborului se includ:
• operatorul aerian,
• centrul de dirijare a traficului aerian,
• aeroportul,
• agenţii interni,
In ceea ce priveşte participanţii indirecţi implicaţi în realizarea zborului,
aceştia pot fi grupaţi:
• agenţii de handling,
• agenţii de refueling,
• agenţii de catering,
• agenţiile de ticketing.
Operatorul aerian - este deţinătorul aeronavelor si angajatorul echipajelor
formate în general din piloţi, mecanici de bord si stewarzi.
La aceştia se mai adaugă echipe tehnice de ingineri si mecanici necesari
pentru reparaţii si întreţineri autorizate.
Practic, operatorul aerian este cel care prin agenţii săi direcţi sau indirecţi
realizează serviciul de transport contractat cu pasagerul prin biletul vândut.
Ca urmare, structura costului biletului este complex însumând nu numai
cheltuielile directe ci si celelalte cheltuieli indirect, aferente serviciilor efectuate de
terţi.
Flota de zbor a fiecărui operator aerian este compusă din avioane de
dimensiuni si performanţe tehnice diferite, în funcţie de modul de operare si distanţa
de acoperit.
Astfel, o companie aeriană important poate deţine de la avioane de mari
dimensiuni cu o distanţă de croazieră de până la 14.000 km până la aeronave de

1
mică capacitate, utilizate pe distante scurte, destinate transportului de ex. avioane
(33 - 48 pasageri si distanţa de maxim 1000-1500 km),
Centrul de dirijare a traficului aerian

Spaţiul aerian este zona în care aeronavele execută traiectele de zbor dintr-
un punct de decolare intr-unul de aterizare. Acest spaţiu este de controlat si
organizat pe culoare de zbor bine definite si marcate la sol cu radiofaruri, care
confirmă piloţilor prin intermediul echipamentelor de la bord daca si cum zboară pe
direcţia stabilită. Culoarele de zbor în spaţiul aerian al României sunt culoare interne
si culoare internaţionale. Culoarele internaţionale au lăţimea de 10 km, 5 km
stânga/dreapta de ax iar culoarele internaţionale au lăţimea de 20 km, 10 km
stânga/dreapta de ax. Spaţiul aerian este împărţit si pe nivele de zbor începând de la
sol si până în zona zborurilor stratosferice.
Cele mai bune condiţii de deplasare se întâlnesc la peste 10.000 metri
înălţime de la sol întrucât este un spaţiu mai liniştit fără vanturi, cu nori foarte rari si
fără păsări care ar putea perturba deplasarea, acestea fiind atribuit avioanelor
performante.
Totodată la înălţimea respectivă motoarele au un randament mai bun în ceea
ce priveşte consumul de combustibil, iar temperatura aerului este constant negativă
pe toată durata anului de -350C/-500C.
Pentru atingerea acestei înălţimi de zbor piloţii sunt dirijaţi de centrele de
dirijare a traficului aerian din zona aeroportului până la nivelul 10 după care, se
predau centrelor de dirijare zonale care urmăresc atingerea acestor altitudini, care
se realizează, în condiţii normale, in aproximativ 12-15 minute. La fel pentru
aterizare aeronavele sunt dirijate pentru coborâre în zona aeroporturilor unde se
predau operatorului de dirijare de la centrul de dirijare regional. Aceste culoare de
zbor pe care, la diferite nivele de zbor, se deplasează aeronavele sunt
supravegheate de centre de dirijare a traficului aerian în ideea de a se crea o
siguranţă a deplasărilor.
Există centre regionale de dirijare a traficului aerian are au atribuţii specifice
pe culoarele de zbor, iar în preajma fiecărui aeroport există câte un centru de dirijare
cu responsabilităţi de până la 30 de kilometri de aeroport unde sunt localizate. În
general aceste centre sunt amplasate în turnurile de control dar mai au componente
si în alte locaţii ale aeroportului cum ar fi staţiile radar, ILS, staţii meteo, etc.

1
Transferul dirijării zborului unui avion se realizează între diferitele centre de dirijare
ale traficului aerian funcţie de competenţa cu care sunt investite. Astfel pilotul
comută aparatura radio de legătură aer-sol pe frecvenţa fiecărui centru de dirijare
indicat de cel anterior, revenind si confirmând apoi vechiului centru faptul că a intrat
în legătură cu noul organ de dirijare.
Creşterea simţitoare a numărul de avioane si pasageri a determinat creat unui
centru de dirijare unic în Europa sub numele de EUROCONTROL, care are rolul de
a asigura o dirijare optimă a traficului aerian; acesta îşi are sediul la Bruxelles.
Practic orice aeronavă care zboară în spaţiul controlat, chiar între două puncte
interne, spre exemplu Sibiu - Timişoara, operatorul aerian va fi nevoit să obţină
aprobarea de zbor de la EUROCONTROL care, funcţie de diferitele criterii le alocă o
rută, cu o oră de decolare exactă, care dacă nu este respectată va trebui nesolicitată
întrucât aprobarea de zbor se pierde.
Navigaţia aeriană şi serviciile de control a traficului vizează:
Serviciile tehnice care se asigură la sol constau în asistarea şi controlul avionului
aflat în aer sau în momentul decolării / aterizării.
Controlul traficului aerian – care are menirea de a
 ghida avioanele la intrarea şi ieşirea de pe aeroport,
 de a oferi piloţilor informaţii cu privind condiţiile de sol, viteza vântului,
condiţii de înnorare,
 de a oferi instrucţiuni privind înălţimea şi direcţia de urmat şi au
responsabilitate deplina asupra tuturor zborurilor care se desfăşoară intr-o
zona geografica foarte bine delimitata.

1.4. Reţele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian

Asigurarea legăturilor între aeroporturi se realizează prin cele doua forme de


organizare a reţelelor aeriene care s-au consacrat pe tot cuprinsul globului;
• prima din acestea, cea mai clasica, consta în conexiuni directe între
aeroporturi, numite „point-to-point”. Fiecare oraş al reţelei este legat
direct la un număr de oraşe, prin linii aeriene directe
• a doua forma numita reţea „hub-and-spoke” este organizata în jurul unui
aeroport-pivot („hub-ul”), celelalte oraşe ale reţelei fiind conectate prin
intermediul acestuia. Aceasta structura impune transferul pasagerilor care

1
doresc sa călătorească de la un oraş la altul, transfer care se realizează în
oraşul cu rol de hub. Zborurile ajung în hub prin valuri succesive, pentru a
impune realizarea transferului pasagerilor în cel mai scurt timp posibil.
Principalul avantaj al reţelei „hub-and-spoke” este reducerea numărului de
legături care se realizează pentru conectarea diferitelor oraşe.
• Reţea point-to-point Reţea hub-and-spoke

1.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

Odată cu dezvoltarea aviaţiei comerciale a apărut necesitatea creării unor


reglementări care să guverneze transporturile aeriene. Ca urmare au fost organizate
o serie de conferinţe pe problemele transporturilor care s-au concretizat în semnarea
unor convenţii şi au fost înfiinţate o serie de organisme specializate.
Principalele convenţii internaţionale:
- 1929 – are loc prima conferinţă pe problemele transporturilor aeriene
internaţionale concretizată prin semnarea Convenţiei de la Varşovia;
Aceasta :
- a pus bazele contractului de transport aerian
- reglementează documentele folosite în transporturile internaţionale aeriene:
biletul de călătorie, buletinul de bagaj şi scrisoarea de trăsură aeriană
- precizează drepturile şi răspunderea civilă a cărăuşului
Convenţia sanitară internaţională de la Haga – (1933) - referitoare la :
- măsurile de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fito-sanitară sau
veterinară
- accesul aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor în general şi în special
când există suspiciuni de contaminare sau infestare

1
Convenţia de la Chicago (1944) care reglementează transporturile aeriene
internaţionale,
- guvernele semnatare au convenit asupra unor principii şi aranjamente pentru ca
aviaţia civilă internaţională să se poată dezvolta într-un mod sigur şi ordonat
Convenţia are 4 părţi:
- în prima parte sunt prezentate reguli de principiu privind utilizarea teritoriului,
spaţiului aerian, asigurarea securităţii navigaţiei aeriene civile, stabilirea zonelor
interzise, reguli de zbor, controlul aeronavelor, înmatricularea, formalităţile
vamale ş.a.
- în părţile 2, 3, 4 sunt cuprinse normele de organizare şi funcţionare ale
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi obligaţiile ce revin părţilor
contractante de a colabora la organizarea şi desfăşurarea transporturilor aeriene
internaţionale
Convenţia de la Haga (1970) – reglementări privind combaterea actelor de violenţă
ce pot fi săvârşite la bordul aeronavelor
Convenţia de la Montreal (1971) completează Convenţia de la Haga – actele cu
violenţă săvârşite la bordul aeronavelor reprezintă infracţiuni penale de mare
gravitate ce trebuie reprimate cu severitate
Convenţia de la Montreal (1999) – unificarea unor reguli privind transportul aerian –
completare a Convenţiei de la Varşovia - fiecare stat european are controlul spatiului
aerian aflat deasupra teritoriului sau national.
Alături de aceste convenţii, pentru transportul aerian internaţional au fost
convenite 8 drepturi de operare:
1. Primul drept se refera la libertatea de zbor si anume la faptul că toţi operatorii
aerieni au dreptul de a zbura peste orice ţară, fără să aterizeze.
2. Al doilea drept se referă afirma că toţi operatorii aerieni au dreptul să facă escală
tehnică în altă ţară, fără să-si schimbe încărcătura, adică să nu preia sau să coboare
pasagerii sau marfă din avion.
3. Al treilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul să transporte
pasageri sau marfă din ţara lor de origine în ţara partenerului din tratatele bilaterale
încheiate..
4. Al patrulea drept referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a transporta
pasageri si marfă din ţara B înapoi în ţara de origine A.

1
5. Al cincilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a
transporta dintr-o ţară A pasageri si marfă în ţara B si în alte ţări, C sau D cu servicii
care încep si se termină în ţara de origine A. Acest drept si libertate de zbor se poate
aplica doar dacă ţările C si D sunt de acord.
Drepturile sase, sapte si opt sunt drepturi asa numite suplimentare :
6. Al saselea dreptse referă la faptul că operatorul aerian din ţara de origine A are
dreptul să utilizeze libertatea doi si trei de a transporta pasageri si marfă între alte
două ţări dar cu folosirea bazei sale din ţara A ca punct de tranzit.
7. Al saptelea drept se referă la faptul că operatorul aerian are dreptul de a
transporta pasageri si marfă între două ţări cu servicii poziţionate în totalitate în afara
ţării de bază.
8. Al optulea drept se referă la faptul că orice operator aerian are dreptul de a
îmbarca si debarca pasageri sau marfă între două puncte interne în oricare ţară cu
serviciu originar in ţara de bază.

In ceea ce priveşte instituţii internaţionale privind transportul aerian pot fi


evidenţiate:

ICAO (Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale)


 Organizaţie interguvernamentală, instituită prin Convenţia de la Chicago, din 07
dec 1944,
 are ca misiune principală elaborarea de norme, practici recomandate şi
proceduri internaţionale în domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi
promovarea masurilor de securitate aeriană.
 Membrii sunt statele lumii.
IATA (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian) - Asociaţie mondială a
companiilor aeriene de transport aerian regulat, fondată în 1919 şi reorganizată la
18 dec 1945;
- are ca misiune principală promovarea transportului aerian sigur, regulat şi
economic / eficient, printr-o largă cooperare între companiile de transport
aeriene internaţionale ale diferitelor ţări .
- Organizatie profesională non-profit care se ocupa cu reglementarea transportului
aerian civil international :

1
- Standarde tehnice, proceduri de rezervări, compatibilitate a procedurilor şi
criteriilor de măsurare, tarife de zbor, …
In total 249 companii aeriene membre, respectiv 94% din zborurile regulate pe plan
international. Total pasageri în 2006: 1,58 miliarde, cu un rulaj total în 2006 de 247
miliarde USD
WACRA (Worldwide Airlines Custumer Relations Association)
- organizaţie nonprofit fondată în 1946 ale cărei principale reglementări vizează
domeniul standardului calităţii serviciilor
Principii:
- încurajează toţi membrii să atingă cele mai înalte standarde în relaţiile cu
publicul
- promovează interacţiunea şi schimbul de informaţii între companiile
aeriene membre
- asigură realizarea unui forum pentru schimbul reciproc de idei

Transporturile aeriene de pasageri pot fi structurate în două categorii:


 transporturi interne care se organizează şi se derulează în conformitate
cu legislaţia internă naţională;
 transporturi internaţionale care se organizează şi se derulează în baza
unor convenţii guvernamentale internaţionale sub egida Organizaţiei
Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO/OACI) ca organism specializat al ONU.

TEME DE DISCUTIE:

1. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism


2. Elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului şi rolul lor în
desfăşurarea eficientă a transporturilor aeriene
3. Funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport
4. Principalele categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea transportului
aerian şi avantajele oferite de acestea
5. Principalele convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian şi rolul
lor în organizarea transportului aerian

1
II. Modele de business practicate de către companiile aeriene

2.1. Cursele regulate tradiţionale


2.2. Cursele low cost
2.3. Cursele charter

■ Obiectivele capitolului:
• Cunoaşterea caracteristicilor principalelor tipuri de curse aeriene care
operează în transporturile aeriene: Curse regulate tradiţionale, Curse low
cost, Curse charter
• Cunoaşterea principalelor alianţe din transporturile aeriene civile
• Înţelegerea modului în care principalele caracteristici ale diferitelor tipuri de
curse aeriene pot fi transformate în avantaje pentru client în vederea
recomandării lor în cadrul procesului de consultanţă

2.1. Cursele regulate tradiţionale

Cursele regulate tradiţionale - sunt cursele pe care o companie aeriană le


operează:
• pe rute bine stabilite, interne sau externe, pentru care au primit licenţe din
partea guvernelor respective
• în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile şi aceleaşi ore,
• indiferent de gradul de umplere a avioanelor
• pe durata unui întreg sezon, în funcţie de obiectivele lor strategice care sunt, în
principal, de natura comercială.
Operarea unei curse regulate este determinată de :
• existenţa unui trafic permanent de pasageri
• cu un volum suficient de mare pentru a permite recuperarea cheltuielilor din
veniturile încasate ; în cazul în care unele zboruri şi rute care nu sunt viabile din
punct de vedere comercial de-a lungul unui an pot fi operate numai în anumite
perioade cu cerere mare.

1
Scopul companiei aeriene este realizarea de profit din activitatea de transport,
compania fiind nevoita să-şi maximizeze utilizarea capacităţii oferite la vânzare,
respectiv a numărului de locuri (vânzarea unui număr optim de locuri pentru fiecare
din categoriile de clase („First Class” şi „Business Class” sau „Economy”, „Budget” şi
„Tourist”, fiecare companie având minim două clase din cele enumerate).

Modelul economic al companiilor aeriene tradiţionale

Eficienta modelului companiilor aeriene tradiţionale este bazata pe:


o capacitatea acestuia de a oferi clienţilor un serviciu global, anume
acela de a calatori, pe rute cât mai rapide, în orice punct al globului.
o posibilitatea rezervării uşoare în orice moment.
o pe oferirea unei game complete de produse si servicii,
o adaptarea acestora în funcţie de nevoile fiecărui segment de
clientela.
Acest sistem necesita o retea foarte bine dezvoltata, constituita din:
o Aliante între companiile mari;
o O retea structurata în jurul unuia sau a mai multor puncte de transfer
(huburi), care sa asigure o mai mare densitate si frecventa a traficului. Acest sistem
implica:managementul stabilirii diferentiate a preturilor;implementarea unui
management eficient al câştigurilor; înmultirea serviciilor care tintesc loialitatea
segmentelor de consumatori preferate.
Alianţele sunt reprezintă acorduri de cooperare prin care companiile aeriene
îşi integrează reţelele şi serviciile, şi operează ca şi cum ar fi o singură entitate (dar
fără dezavantajul ireversibilităţii ca în cazul concentrărilor economice:achiziţii şi
fuziuni)
Majoritatea alianţelor cooperează prin acorduri voluntare bilaterale sau
multilaterale.
Rezultatul unirii forţelor şi resurselor a două sau mai multe companii aeriene
în vederea obţinerii unor avantaje:
• Accesibilitatea pe noi pieţe
• Controlul costurilor
• Eficientizarea folosirii capacităţii
• Avantaje de ordin tehnic ş.a.

1
Formele pe care le îmbracă aceste cooperări sunt foarte variate, cele mai
uzuale fiind: coordonarea reţelelor de marketing, publicitate, vânzări şi distribuţie
• împărţirea costurilor şi veniturilor
• coordonarea activităţii agenţilor de vânzări,
• cuplarea asigurărilor
• cuplarea zborurilor
• îmbunătăţirea conexiunilor
• stabilirea în comun a preţurilor,
• coordonarea capacităţilor de transport
• planificarea în comun a rutelor şi orarelor de zbor code-sharing
• wet-lease
• branding / co-branding, i
• integrarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale, a tehnologiilor şi
canalelor de distribuţie,
• coordonarea programelor frequent-flyer,
• utilizarea în comun a facilităţilor şi serviciilor pe aeroporturi.
In concluzie: într-o companie de transport aeriana traditionala, zborurile pe
distante lungi reprezintă punctul central al activitatii, iar serviciile rămân axa
principala pe care se concentrează eforturile, iar în ceea ce priveşte segmentul de
clientelă, de cele mai multe ori acestea îsi concentrează atentia asupra
segmentului “business” pe curse lungi (cu o durata mai mare de doua ore), foarte
atraşi de servicii.

1
Principalele alianţe din transporturile aeriene civile

1
2.2. Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost

Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost sunt - operatori aerieni de


curse regulate care utilizează un model de afaceri bazat pe:
• asigurarea unor curse pe distante scurte sau medii
• care oferă servicii no-frills (fără pretenţii, adică lipsa oricărui alt serviciu,
exceptând transportul propriu-zis)
• la tarife reduse accesibile majorităţii calatorilor
Unul dintre principiile de baza care guvernează companiile aeriene low-cost
este "democratizarea" zborurilor intre diferite puncte ale globului. Astfel, pentru
aceste curse exista un singur tip de clasa.
Principiul care stă la baza companiilor low-cost este reducerea cheltuielilor
prin eliminarea unor facilitaţi, in măsura in care nu afectează siguranţa
zborului.
Modelul low-cost are trei caracteristici distinctive:
1. Produsul oferit este cat se poate de simplu. Companiile se rezuma la
efectuarea transportului propriu-zis
• Nu se ofera masa gratuit la bordul avionului, de cele mai multe ori nici
bauturile sau snacksurile nu sunt gratuite.
• Nu exista servicii multi-class, exista o singura clasa, numarul locurilor
disponibile din avion fiind mai mare, ceea ce determina o utilizare intensiva a
aparatelor de zbor.
• Pentru zborurile low-cost nu se fac rezervări "pe locuri", ci "in limita
locurilor disponibile", pasagerul asezandu-se pe oricare loc liber.
• Aceste companii nu au o obisnuinta în a utiliza programe de fidelizare.
în ultima perioada, datorita cresterii concurentei pe piata de profil, sunt tot
mai frecvent utilizate asemenea masuri de fidelizare a clientelei.
• Orarul zborului nu este strict
• Afişarea separată a tarifelor de taxele de aeroport
• Restricţii privind schimbarea biletului, numelui ş.a

1
• Nu se acceptă minori neînsoţiţi sau persoane cu nevoi speciale fără
însoţitori
• Confortul din avion este mai redus: distanţa dintre scaune fiind mai
mică de ex. Airbus 320 în loc de 124 de scaune sunt 149
• Aeroporturile utilizate sunt de regulă cele secundare
• Absenţa de regulă a programelor de fidelitate (concurenţa din ce mai
puternică a determinat însă uele companii să practice astfel de programe)

2. Pozitionarea pe piata se refera la segmentul de clienti care utilizeaza servicii


low-cost. Cei mai multi clienti nu calatoresc în interes de seviciu şi nu pun accent
pe frecventa zborurilor sau pe existenta unui orar strict. în general, aceste companii
actioneaza pe distante scurte, aeroporturi secundare, regionale şi ocolesc hub-
urile.

3. Costurile de operare sunt reduse prin următoarele cai:


- omogenizarea parcului de aeronave – de regulă Airbus 320 şi Boeing 737
ceea ce face ca costurile de întreţinere şi de formare a personalului să fie mai mici
- simplificarea şi eficientizarea operaţiunilor de ground-handling
- utilizarea aeroporturilor secundare, mai ieftine, cu taxe de aeroport mai mici
- utilizarea preponderenta a Internet-ului ca retea de distributie şi a cll center
- Rata mare de utilizare a aeronavelor : programul de lucru 10-13 ore pe zi
spre deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore
- Reducerea numărului de personal
- Uneori, angajatii unor astfel de companii au mai multe atributii. Astfel,
însoţitorii de zbor sunt responsabili de curatenia aeronavei si tot ei verifica biletele
calatorilor la poarta de imbarcare, fapt ce duce la limitarea personalului si, implicit, la
scaderea pretului biletelor
- point to point nu HAB
- întoarcerea la sfârşitul zilei a aeronavelor la bază şi ca urmare eliminarea
cheltuielilor legate de deplasarea personalului
Datorita modelului lor exceptional de afaceri, care le permite sa ofere preturi
foarte scazute si zboruri directe, transportatorii low-cost îi încurajeaza pe pasagerii
care calatoreau foarte rar sau chiar deloc cu avionul, sa o faca în mod frecvent.

1
Prezentare comparativă a curselor de linie şi a curselor low cost

Cursele de linie Cursele low cost


• Sunt curse de linie care operează în baza unui ora public

• Operează pe durata unui întreg sezon • operează numai pe destinaţii foarte


solicitate (care pot asigura un grad ridicat
indiferent de gradul de umplere a
de ocupare a aeronavei 80%)
avioanelor (eficienţă 30-50% grad ocupare)
• cursele sunt de regulă pe distanţe
• Asigură legătura cu toate punctele
scurte şi medii (aprox. 3000 km)
globului
• oferă un produs simplu: servicii no-
• oferă un produs global - o gamă
frills (fără pretenţii, se rezumă în multe
completă de produse si servicii,
cazuri numai la transportul propriu-zis)

• sunt curse directe (de regulă de tip

• Se bazează pe HUB-uri (puncte de point-to point), pe distante scurte sau

concentrare a traficului în vederea asigurării medii

legăturilor cu destinaţii mai îndepărtate) • nu garantează respectarea orarului

• Asigură un sistem diferenţiat de clase: de operare

First Class” şi „Business Class” sau • exista o singura clasa (clasa


„Economy”, „Budget” şi „Tourist”, ceea ce economică)
permite adaptarea serviciilor în funcţie de
• Confortul din avion este mai redus:
nevoile fiecărui segment de clientela
distanţa dintre scaune fiind mai mică (de
• Biletele sunt mai flexibile (există, în ex 149 de locuri în loc de 124)
funcţie de tipul biletului, posibilitatea
• biletele sunt restricţionate - există
schimbării rezervării)
restricţii privind schimbarea biletului,
• Biletele pot fi rezervate utilizând toate numelui ş.a.
canalele de distribuţie
• Biletele se rezervă în general prin
• Rezervările se pot efectua pe loc internet call center

1
• nu se fac rezervări "pe locuri", ci "in
limita locurilor disponibile” (există excepţii
de ex Blue Air acceptă rezervare pe loc -2
• Se bazează pe un sistem de contracte
euro/ segment)
comerciale şi alianţe
• de regulă nu se bazează pe alianţe
• Utilizează, de regulă aeroporturi
principale

• • Utilizează, de regulă aeroporturi


secundare
• de regulă folosesc programe de
fidelitate • de regulă nu folosesc programe de
fidelitate

• bagajul de cală se plăteşte separat


• asigură transportul gratuit al unui bagaj de
cală (aprox 20 kg) • segmentul de clientelă, de cele mai

• segmentul de clientelă, de cele mai multe ori acestea îşi concentrează

multe ori acestea îşi concentrează atenţia atenţia asupra segmentului “vacanţieri” cu

asupra segmentului “business” pe curse venituri medii şi sub medie

lungi (cu o durata mai mare de doua ore),


foarte atraşi de servicii.

• în vederea reducerii costurilor asigură omogenizarea parcului de aeronave –


de regulă Airbus 320 şi Boeing 737 ceea ce face ca costurile de întreţinere şi de
formare a personalului să fie mai mici

• se bazează pe simplificarea şi eficientizarea operaţiunilor de ground-handling

• utilizarea preponderenta a Internet-ului ca retea de distributie şi a coll center

• Rata mare de utilizare a aeronavelor : programul de lucru 10-13 ore pe zi


spre deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore

• Reducerea numărului de personal, uneori, angajaţii unor astfel de companii


au mai multe atribuţii

întoarcerea la sfârşitul zilei a aeronavelor la bază şi ca urmare eliminarea


cheltuielilor legate de deplasarea personalului

• Cursele charter

1
Cursele charter - sunt transporturile aeriene la care transportatorul nu
efectuează vânzarea capacităţii „en detail” către beneficiari.
Acestea presupun închirierea (afretarea) uneia sau mai multor aeronave de către
un touroperator (sau mai mulţi) care preia întreaga responsabilitate a comercializării
locurilor.
In funcţie de acest fapt cursele aeriene charter pot fi definite ca:
- Curse charter propriu-zise
- Curse charter consolidate
In ambele situaţii afretorul :
- Poate folosi capacitatea pentru obiectul său de transport integral
- Poate revinde în funcţie de legislaţia în vigoare integral, parţial sau
individual capacitatea de transport unor terţi beneficiari sau direct la public
pentru un profit pe risc propriu.
La transporturile aeriene charter transportatorul încasează de la afretor preţul
convenit pentru capacitatea contractată (întreaga capacitate la cursele full charter
sau allotmentul de capacitate la cursele split charter) rămânând pe riscul afretarului
coeficientul de umplere a acestei capacităţi. Transportatorul efectuează o vânzare
„en gross” de capacitate.
Caracteristici
1. Sunt organizate la cerere în scopul asigurării transportului direct la destinaţie a
grupurilor de turişti
2. Aeronavele pot fi închiriate atât de la companii aeriene tradiţionale cât şi de la
cele low-cost
3. Pot fi închiriate atât de la un afretor sau de la un număr limitat de afretori
4. Transportatorul nu efectuează vânzarea capacităţii en detail ci en gros ,
responsabilitatea acestuia rezumându-se numai la punerea la dispoziţia
beneficiarului a uneia sau mai multor aeronave „gata de zbor” conform condiţiilor
stabilite prin contract
5. În acest caz biletul de călătorie are rolul de a asigura operaţiile de înregistrare,
îmbarcare a pasagerilor şi nu constituie un contract între transportator şi pasager
6. Pentru a fi eficientă o cursă charter trebuie să aibă un grad de ocupare de
minimum 80% -100% şi un lanţ de rotaţii (de preferat 8-10 rotaţii pe sezon)

1
7. Transporturile charter sunt realizate de către companiile aeriene autorizate de
către autorităţile competente din statul de înregistrare
8. Transporturile charter nu sunt garantate de către AAGB (Acordurile Aeriene
Guvernamentale Bilaterale), pentru a se putea efectua este necesară
obţinerea unei autorizaţii de operare (survol, aterizate tehnică, aterizare în
scop comercial, de aducere/preluare trafic) pentru fiecare operaţie în parte din
partea autorităţilor aeronautice de ex . la noi Autoritatea Aeronautică Civilă
9. In funcţie de modul de operare al curselor charter se disting:
• curse charter ad-hoc (izolate); (un afretor necesită 1-2 curse spre o
destinaţie);
• lanţuri de curse charter cu o anumită ritmicitate (livrări ritmice de
marfă către o destinaţie, transporturi sezoniere de turişti).
In funcţie de scopul curselor charter de pasageri se disting:
- curse charter pentru un anumit eveniment (special event charter flight);
(spectatori la un meci de fotbal, concert)
- curse charter cu pasageri având acelaşi interes (single entity charter
flight); (muncitori la un contract al aferatului, pelerini)
- curse charter turistice (IT inclusiv tour charter flight); (afretorul vinde la
public un „pachet turistic” care include şi transportul aerian în preţ , fără a
prezenta distinct costul transportului).
O cursă Charter este eficientă cu o capacitate de 70-80% grad de ocupare şi
aproximativ 10 rotaţii
In general tariful charter are la bază costul charter pe rotaţii avion alcătuit din:
1. costul uscat avion (amortizare, asigurare avion, întreţinere tehnică, salarii
personal, cost licenţe, cota din cheltuielile generale ale întreprinderii);
2. Costul carburanţilor;
3. Contravaloarea taxelor aeroportuare, de handling şi de survol;
4. Costul serviciilor acordate pasagerilor la bordul aeronavei (catering);
5. Cheltuieli cu echipajul (misii, cazări şi transfer la sol după caz);
6. Alte comisioane şi NOF (Non Objection Fee) după caz.

Avantajele şi dezavantajele închirierii aeronavelor în sistem charter


Avantaje Dezavantaje
companie aeriană Companie aeriană

1
- Valorificarea superioară a fotei - încasări mai mici (din cauza
negocierilor cu Tour-operatorii)
Touroperator Touroperator
- Tarife mai bune pentru transport - necesitatea asigurării/organizării unui
- Curse directe spre destinaţii lanţ de rotaţii şi a unor sejururi pe
- Program de operare negociat cu serii cu date fixe de
companiile aeriene plecare/întoarcere (probleme legate
de suprapunerea cu contingentele de
cazare)
- Riscuri mari legate de neocuparea
sau grad redus de ocupare a locurilor
- Probleme în cazul întârzierilor sau
anulărilor

Etapele organizării unei curse charter

1. Adresarea unei cereri scrise către compania aeriană prin care se solicită zborul
charter, aceasta trebuie să cuprindă
2. Analiza cererii de către departamentul/biroul charter al companiei aeriene care
comunică agenţiei de turism oferta pentru operarea unui zbor charter,
documentul în care se comunică
3. Încheierea contractului
4. Valorificarea locurilor prin conceperea unor pachete turistice şi/sau vânzarea unui
număr de locuri altor agenţii sub formă de
- GARANŢII locuri pe care agenţia subcontractantă le plăteşte în avans şi
nu le mai poate returna
- Allotment locuri pe care agenţia subcontractantă le poate returna până la o
anumită dată (conform contractului), fără penalizări

Indiferent de tipul de cursă charter, se încheie un contract de Charter


Pasageri între compania aeriană şi beneficiar.
Contractul trebuie să cuprindă definirea anumitelor termeni cum ar fi:
- realizarea contractului; transportatorul trebuie să pună la dispoziţia
transportatorului unul sau mai multe avioane gata de zbor, adică cu
echipamentul şi combustibilul corespunzător şi cu echipamentul necesar;

1
afretorul acceptă serviciile oferite de transportator şi achită către
transportator a sumei agregate (charter price).
- anularea contractului; beneficiarii pot anula unul sau mai multe zboruri
dacă numărul de pasageri este prea mic, dar nu pentru a permite operarea
unui alt transportator pe aceeaşi rută şi pentru aceeaşi categorie de
pasageri; transportatorul poate anula un zbor dacă există dificultăţi
mecanice, operaţionale sau avarierea avionului, transportatorul trebuie să
despăgubească beneficiarul pentru cheltuielile cauzate de anulare;
- taxele de anulare trebuie să le plătească beneficiarul transportatorului;
- drepturile transportatorului; de a anula un zbor, de a modifica capacitatea
avionului, de a reduce numărul de locuri, de a reduce greutatea avionului
cu încărcătura maximă, de a subcontracta, parţial sau total, îndeplinirea
obligaţiilor, de a acţiona în cazul întârzierilor produse din vina
beneficiarului (poate anula sau întârzia zborul);
- obligaţiile transportatorului; de a despăgubi beneficiarul pentru cheltuielile
cauzate de anulare; de a înlocui avionul dacă situaţia este de aşa natură;
de a utiliza locurile rămase neocupate de beneficiar; de a asigura
transportul pasagerilor şi al bagajelor până la destinaţie; în cazul în care
avionul este înlocuit, de a opera zborul în condiţii de maximă securitate, de
a asigura tratamentul pasagerilor în cazul întârzierilor; de a răspunde
pentru obţinerea la timp şi conform standardelor a autorizaţiilor de
operare; în caz contrar are obligaţia de a restitui beneficiarului preţul
charter încasat şi plata despăgubirilor şi a penalizărilor solicitate; de a
întocmi documentele cu privire la operarea cursei pe baza informaţiilor
primite de la beneficiar;
- drepturile beneficiarului; de a anula un zbor, de a subcontracta, parţial sau
total, îndeplinirea obligaţiilor, acest lucru realizându-se numai cu acordul
scris anterior al transportatorului; de a utiliza toate locurile disponibile din
avion şi care au fost solicitate;
- obligaţiile beneficiarului; de a garanta transportul, de a emite bilete charter
în numele transportatorului pe cursele angajate; de a emite alte
documente de călătorie necesare, de a pune la dispoziţia transportatorului
documentaţia necesară pregătirii zborului de către transportator ( listele de
pasageri şi de bagaje; de a restitui transportatorului în momentul

1
prezentării de către acesta a facturii, a costurilor apărute ca urmare a
modificării condiţiilor contractuale la cererea beneficiarului ( cheltuieli cu
transportul la sol al pasagerilor spre şi dinspre aeroport, costul vizelor,
taxe vamale); de a achita costurile suplimentare de operare care ar putea
apare datorită cererii beneficiarului de a modifica orarul sau ruta cursei;
- date despre transportator;
- preţul charter, include cheltuielile de operare şi de întreţinere a avionului,
remunerarea echipajului, asigurări faţă de terţi, asigurări faţă de pasageri,
taxe de aterizare, taxe de parcare, taxe de hangar, taxe de handling
pentru avion, taxe de handling pentru pasageri şi bagaje;
- momentul începerii zborului;
- momentul expirării zborului;
- forţa majoră;
- perioada de aplicare;
- data terminării;
- tour operator;
- plata se face în general de către beneficiar înaintea fiecărui zbor prin
transfer bancar telegrafic;
- tipul avionului (numărul de locuri);
- ruta;
- orarul;
- numărul cursei;
- numărul de zboruri;
- data zborului;
- preţul pe un zbor.

TEME DE DISCUTIE :

1. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale.


2. Caracterizaţi cursele low cost.
3. Caracterizaţi cursele charter
4. Recomandaţi o călătorie pe curse low cost/pe curse regulate tradiţionale
evidenţiind caracteristicile-avantaje ale fiecăreia dintre acestea

1
III. Activitatea de ticketing

■ Obiectivele capitolului:

• Înţelegerea termenului de ticketing şi rolul activităţii de ticketing în cadrul unei


agenţii de turism
• Cunoaşterea modalităţilor de realizare a unei rezervări
• Cunoaşterea principalelor sistemele globale de distribuţie, a funcţii acestora
precum şi a principiilor codului de conduită ICAO
• Cunoaşterea principalele GDS-uri utilizate în Romania şi a caracteristicilor
acestora
• Înţelegerea procedurii de rezervare şi emitere a biletelor de avion
• Inţelegerea biletului de avion – ca un contract de călătorie încheiat între
transportatorul aerian şi pasager
• Insuşirea conceptului de electronic ticketing
• Evidenţierea principalelor avantaje ale biletului electronic pentru client
şi pentru agenţia de turism
• Inţelegerea modului de calcul al tarifelor în transporturile aeriene
• Cunoaşterea principalelor categorii de tarife practicate în transporturile
aeriene

3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia

Ticketing-ul reprezintă ansamblul operaţiunilor de rezervare şi vânzare de


bilete pentru mijloacele de transport (autocar, avion).

1
O parte importantă a activităţii de vânzare a biletelor de avion se realizează
prin intermediul agenţiilor de turism.
In vederea derulării activităţii de ticketing, o agenţie de turism
• Solicită acreditarea IATA
• Solicită, în baza unui contract, unei companii aeriene, calitatea de agent de
vânzări.
• Încheie contract cu o agenţie acreditată IATA – devenind subagent al acesteia
În această calitate, agenţia de turism îndeplineşte o serie de obligaţii incluse
în contractul de agent şi care, în general, constau în:
- activităţi promoţionale pentru vânzarea serviciilor;
- asigurarea pe proprie cheltuială a unui spaţiu comercial accesibil publicului;
- rezervarea şi completarea documentelor de transport;
- întocmirea raportului de vânzări, a decontului pentru serviciile vândute şi a
altor documente referitoare la gestionarea biletelor de transport.
De regulă, agentului de vânzări care gestionează documentele de transport i
se pretinde deschiderea unei garanţii bancare în favoarea transportatorului, garanţie
a cărei valoare este corespunzătoare stocului de bilete acordat sau solicitat.
Calculul valorii comisionului acordat de transportator agentului de vânzări se
face prin aplicarea procentului negociat şi înscris în contract la volumul de vânzări
înregistrat efectiv de agenţia respectivă.
Agenţia de turism poate deveni agent de vânzări numai în condiţiile în
care – în actul constitutiv al firmei respective – este menţionat expres că în
obiectul de activitate intră şi comercializarea biletelor de transport (aerian,
feroviar, naval, auto).
Activitatea de ticketing are:
 un rol social – prin informaţiile şi educarea clienţilor asigurate în
cadrul procesului de consultanţă
 un rol economic – constituie pentru multe dintre agenţiile de turism
principala activitate, asigurănd peste 50% din volumul încasărilor

3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia

Rezervarea :
• este echivalentul termenului « reţinere loc«

1
• şi înseamnă alocarea în avans a unui loc pentru pasager sau de spaţiu sau
volum liber pentru bagaj
Rezervarea :
- garantează menţinerea condiţiilor stabilite cu pasagerul referitoare la tarif şi
data de efectuare a zborului
- dar nu garantează disponibilitatea locurilor din avion pe cursa respectivă
Garantarea condiţiilor de transport aerian şi a locului în avion sunt
asigurate numai de biletul de transport aerian plătit în avans şi acceptat de
pasager.
Rezervarea se poate face ;
o Telefonic
o Prin e-mail
o Fax
o Direct la agenţie

Prin aceleaşi mijloace pasagerul primeşte răspunsul la solicitarea sa ;


• confirmarea împreună cu itinerarul exact;
• dacă nu există locuri agentul solicit informaţii în legatură cu înscrierea
pe lista de aşteptare, cu posibilitatea confirmării ulterioare
După efectuarea rezervării agentul va comunica data limită la care
trebuie emis biletul.
Rezervarea trebuie făcută cu cel puţin 72 de ore înaintea plecării, dar nu mai
mult de 10 luni înainte.

3.3. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion

Etapele rezervării şi emiterii unui bilet de avion sunt:

1.Solicitarea informaţiilor necesare efectuării rezervării : itinerarul, data de


efectuare a zborului, preferinţe pentru o clasă, companie, ore de călătorie alte
cerinţe speciale (poziţionarea locului în avion, tipul meniu, copil, bebe, persoană cu
nevoi speciale ş.a.)
2. Accesarea sistemului de rezervări (parola + user)
3. Afişarea disponibilităţilor

1
4. Prezentarea variantelor însoţite de informaţii utile
5. Alegerea variantei optime pentru client
6. Intocmirea PNR-ului (Passanger Name Record)
Pentru care rezevarea să fie corectă este nevoie de următoarele elemente :
- Numele complet al pasagerului (nume prenume) + datele de identificare
- Perioada de călătorie
- Ruta
- un număr de telefon de contact
7. Precizarea intervalului de timp pentru care se reţine rezervarea (ATENŢIE LA
NOTIŢELE TARIFARE)
8. Intocmirea măştii biletului (storarea măştii ceea ce presupune salvarea pe bilet
a : tarifului, rutei, numelor pasagerilor, taxelor) –acestea se salvează în istoric
9. Emiterea biletului
10. Incasarea contravalorii acestuia
11.Oferirea informaţiilor utile
I. Informatiile pe care pasagerii care achizitioneaza bilete de avion trebuie sa le
solicite la o agenţie vanzatoare, pentru a fi complet informati, sunt urmatoarele:

• Natura zborului: regulat/charter/low cost (rezervare facuta in alta parte decat in CRS)

• Costul biletului defalcat: preţi de baza, taxe aeroport, taxa de serviciu

• Conditiile tarifare ale biletului:

• Posibilitatea de a se modifica datele de calatorie si in ce conditii

• Posibilitatea de a se rambursa partial sau total contravaloarea biletului si in ce


conditii

• Conditiile de emitere cu timp minim in avans;

• Tip bilet emis: electronic / hartie

• Cantitatea de bagaje pe pare pasagerul are dreptul sa o transporte gratuit, atat ca


bagaj de mana cat si ca bagaj de cala.

• Orele de operare, decolare, aterizare, escala

• Itinerariul de zbor

• Compania aeriana care opereaza ruta solicitata

• Timpul minim necesar de prezentare la ghiseul de imbarcare

• Informatii in cazul pierderii biletului;

1
• Moneda de emitere a biletului: RON/EURO

• Nivelul taxelor de serviciu pentru:

o Emitere a biletului

o Reemitere

o Schimbare data de rezervare

o Rambursare totala sau partiala a biletului

• Alocarea locului in avion

Exemplu de afişaj al tarifelor în GDS:

Un element foarte important al vânzării biletelor de avion prin agenţia de


turism îl reprezintă consultanţa acordată clientului care trebuie să identifice prin
aceasta avantajele cumpărării biletului de avion prin agenţie şi nu on-line.

3.4. Biletul de avion - călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager

După stabilirea corectă a tarifului şi efectuarea rezervării se emite biletul.

1
Procesul de emitere a biletului se numeşte TICKETARE şi implică o serie de
responsabilităţi din partea emitentului. De aceea este foarte important ca biletul să
fie corect completat.
Completarea incorectă determină
Probleme legate de oferirea serviciilor către pasageri în condiţii optime
Complicaţii privind regilarizările financiare dintre agenţiile de turism şi
companiile aeriene, acestea putând ajunge până la complicaţii legale-
Biletul este un contract de călătorie încheiat între transportatorul aerian
(compania aeriană) şi pasager în care sunt specificate drepturile şi responsabilităţile
fiecărei părţi (Convenţia de la Varşovia compleată prin Convenţia de la Montreral)
El este considerat un cec la purtător, care este netransmisibil, putând fi plătit
cu cash sau carte de credit.
Biletul de transport aerian înseamnă:
• Un bilet de călătorie
• Buletinul de bagaj – în baza căruia pasagerul are dreptul să transporte gratuit
un bagaj cu un anumit volum şi greutate (care variază de la companie la
companie, de la clasă la clasă)
In baza acestuia bagajele sunt înregistrate şi etichetate în scopul returnării la
destinaţie sau recuperării acestora/contravalorii acestora în cazul peirderii.
Din luna iunie 2008 toate companiile aeriene afiliate IATA (peste 250) emit numai
bilete electronice ceea ce a dus la simplificarea sistemului de management al
biletelor .
Bilete de călătorie pot fi printate
 pe bilete clasice de hârtie (cost suplimentar)
 de foi A4

Electronic ticketing

Electronic Ticketing este:


• metoda de a realiza vânzarea
• si a urmări stadiul călătoriei pasagerului,
• fără a emite documente pe hârtie,

1
• pasagerii fiind acceptaţi pentru îndeplinirea formalităților de Check In,
pe baza unui document de identificare (pasaport, permis conducere,
etc).
Biletul electronic
1. este un cod cu ajutorul căruia se identifică în bazele de date ale liniilor
aeriene datele călătoriei rezervate (numele pasagerului, punctul de plecare şi
destinaţie, numărul curselor, orele de decolare, aterizare) ; practic conţine aceleaşi
informaţii ca pe biletul e hârtie numai că nu sunt tipărite pe biletul clasic ci în format
electronic undeva pe un site web
Este un înlocuitor al biletului traditional, fiind un cupon care are înscris
pe el doar un cod şi un itinerariu.
Biletul electronic este un COD cu ajutorul căruia se identifică în baza de date
a companiei aeriene datele rezervării : numele pasagerului, punctele de
plecare/destinaţie, numărul curselor , orariile de decolare/aterizare.
Practic conţine aceleaşi ca biletul de hârtie numai că acestea nu sunt tipărite
obligatoriu pe hârtie ci se află undeva pe un site web, toate datele de zbor fiind
stocate în computerele companiilor aeriene emitente.
In sistemul electronic de emitere de bilete, rezervarea şi plata se pot face fie
online, fie în mod tradiţional, însa linia aeriana nu emite un bilet de hârtie, toate
datele zborului fiind stocate în computerele companiei.

Pasagerul primeşte un itinerar chitanţă document imprimat în momentul emiterii


unui bilet electronic . Acesta oferă pasagerului informaţii despre zbor şi reprezintă
contractul legal încheiat între pasager şi compania aeriană transportatoare
Acesta care va include în mod necesar:
• Numele pasagerului
• Codul sau numele companiei aeriene
• Numărul (numerele de zbor)
• Datele zborului
• Ora de decolare
• Pentru fiecare zbor codul de aeroport/ oraş ale originii şi destinaţiei
• Tariful
• Valoarea documentului
• Forma de plată

1
• Valoarea pentru taxe
• Codul de status al rezervării
• Data emiterii
• Numele companiei aeriene/agenţiei emitente şi locul emiterii
• Numărul documentului/ticket-ului
• Restricţii (inclusiv perioada de valabilitate
• Bagaj gratuit permis

Exemplu itinerar

Trip Locator: 4I42CY

STEFANIANICOLETAMRS POP
GEORGETAMRS ROMAN
Wednesday 21 November 2010 Air
Tarom - Flight RO 0381 Status: Confirmed
Depart: Bucharest Otopeni Int'l Airport Airline Ref: ZFDKZB
Bucharest, RO Seat:
09:15:00 Class: U-
Economy/Coach
Mileage: 1147
Arrive: Paris Charles de Gaulle Airport Travel Time: 3:20
Paris, FR Stopovers: 0
11:35:00 Aircraft: Airbus 320-
100/200
Terminal 2B Meal: Breakfast
Remarks:

Sunday 25 November 2010 Air


Tarom - Flight RO 9384 Status: Confirmed
OPERATED BY AIR FRANCE
Depart: Paris Charles de Gaulle Airport Airline Ref: ZFDKZB
Paris, FR Seat:
10:10:00 Class: U-
Economy/Coach
Terminal 2B Mileage: 1147
Arrive: Bucharest Otopeni Int'l Airport Travel Time: 2:50
Bucharest, RO Stopovers: 0
14:00:00 Aircraft: Airbus
A319/A320/A321
Meal: Breakfast

1
Remarks:

Agency Remarks

Avantajele biletului electronic:

Pentru client:
• siguranţă - elimină problemele legate de furtul/ pierderea/ deteriorarea sau
uitarea, acasă/ a biletelor;
• posibilitatea emiterii de la distanţă şi trimiterii pe mail
• permite modificarea detaliilor de zbor cu pana la 30 de minute înaintea orei de
check-in
• poate fi schimbat sau modificat telefonic, e-mail
• simplificarea procedurii de check-in care devine şi mai rapidă se efectuează
o prin introducerea cartii de credit intr-un automat, pentru verificarea
identitatii clientului.
o Check-in-ul poate fi realizat şi online, caz în care, automatul emite
doar tichetul de îmbarcare.
o Un alt avantaj oferit de automatul de înregistrare rapida este acela ca
pentru un grup de 5-6 persoane, check-in-ul se poate face printr-o
singura operatiune.
• Uşurarea operaţiunilor de modificare a biletelor şi de obţinere a rambursărilor.

Concluzie - daca ai un bilet de avion electronic economiseşti timp, bani si ai un


plus de siguranţă! „

Pentru companie:
• reducerea costurilor asociate cu tipărirea biletului (minimum 5 euro),
înregistrarea, înserierea, decontarea tradiţională - manuală a documentelor;
• agenţii de ticketing nu trebuie sa retina formate diferite de tranzactii, codurile
acestora fiind aceleaşi indiferent de compania aeriana pentru care se emite
biletul electronic
• Reduce timpul necesar emiterii si procesării biletelor
• Creste eficienta si productivitatea, reducând in acelaşi timp costurile
operationale ale agentiei.

1
• Itinerarul biletului electronic (ITR) poate fi transmis foarte rapid prin email,
crescand astfel nivelul serviciilor oferite pasagerilor
• Electronic Ticekting asigura transmiterea datelor in conditii de deplina
securitate

3.5. Tarifele biletelor de avion:

Stabilirea corectă a tarifelor şi completarea corectă a biletului de avion


reprezintă cele mai importante elemente al oricărei operaţiuni de vânzare.
Orice eroare de calcul pot duce la :
- respingerea biletului de către companiile aeriene cu efecte negative asupra
satisfacţiei clientului
- expunerea emitentului biletului unor penalizări şi sancţiuni pentru violarea
regulilor IATA sau guvernamentale
Tarifele biletelor de avion comercializate prin agenţie :
- sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare , tarife contractuale ,
tarife publicate in sistemele centralizate de rezervări , tarife speciale , etc.
Ca urmare, acelaşi zbor cu aceeaşi companie poate genera preturi diferite .
Categoriile de tarife aplicabile la cursele de linie operate de companiile
aeriene sunt atât de diverse încât este posibil ca pe acelaşi zbor, pasagerii din
acelaşi avion, sa fi plătit intre 8-15 niveluri diferite de preţ, cu diferenţe intre ele de
la 5-100%.
De exemplu pe ruta Atlanticului de Nord, de ex, se practica 60 de categorii
de tarife, care sunt publicate în manuale de tarife aeriene, ele putând deci fi
cunoscute de public.
De ce? Pentru creşterea eficientizării cursei, pentru o mai bună valorificare a
capacităţii aeronavei.
Data fiind infinitatea de preturi aplicabile biletelor de avion , acestea , ca si
regulile aplicabile lor , nu pot fi afişate sau publicate. De asemenea , informaţiile
referitoare la reguli , care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat
de către companie , prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenţie ,
au un caracter continuu , modificările pot fi permanente , drept pentru care ele nu pot
fi traduse si publicate in vreun înscris.

1
Preț ul unui bilet de avion devine ferm , împreună cu toate condiţiile
aplicabile lui, numai in momentul in care este înscris pe documentul de
încasare întocmit de agenţie.
Tariful oricărui bilet de avion presupune condiţii , reguli si restricţii speciale
aplicabile călătoriei la care se refera documentul respectiv in mod special. Preţul
biletului de avion include taxele de aeroport.
Exista insa situaţii , independente de vointa agentiei , in care , pe parcursul
călătoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe , care nu au fost percepute initial ,
situatie in care agentia nu poate fi facuta răspunzătoare.
Totodată la stabilirea tarifelor se au în vedere şi următoarele aspecte:
1. Pentru calcularea preţului biletului de călătorie IATA a stabilit o monedă
neutră numită NUC – Neutral Unit of Construction, bazată pe dolarul american.
Tarifele sunt publicate în monedă locală şi în NUC ; atunci când NUC-ii sunt folosiţi
în construcţia tarifară, acestea trebuie convertiţi printr-un factor, în monedă locală, la
valoarea de conversie a NUC-ilor din COC. Acest factor este cunoscut ca rată de
schimb IATA (IROE – IATA RATE OF EXCENGE) Lista IROE este stabilită de către
IATA CLEARING HOUSE la fiecare 5 zile şi transmisă companiilor membre
2. Tarifele călătoriilor variază în funcţie de ruta aleasă pentru călătorie adică de
indicatorul global al călătoriei (GI – Global Indicators).
GI este un cod din două litere care arată direcţia călătoriei sau rutei alese
o TC 1 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 1 ori în emisfera vestică
notat : GI : WH – Western Hemishere;
Zona 1 cuprinde :Americile : de Nord, de Sud şi Centrală, Insulele
Caraibe, Groenlanda, Bermude, Indiile de vest, Insulele Hawaiwne
o TC 2 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 2 sau în emisfera estică,
notat GI : EH – Estern Hemishere travel ;
Zona 2 cuprinde : Europa, Africa, o parte din Federaţia Rusă (la V de
Urali), Islanda, Insulele Azore, o parte din Asia inclusiv Iranul
o TC 3 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 3 care este o parte din
emisfera estică, notat GI : EH – Estern Hemishere travel routing;
Zona 3 cuprinde :Asia de Sud-est, Rusia la est de Urali Asia de Sud sau
subcontinentul Indian/ Indiile de Est, Japonia/Korea, Pacificul de Sud-Vest,
Australia, Noua Zeelandă

1
- Pentru calcularea unui bilet , IATA a publicat o listă cu fiecare oraş din lume
care are un aeroport, codificându-l cu trei litere, cât şi a fiecărui
transportator pentru transporturi de pasageri şi cargo cu două litere
• Destinatii – coduri de 3 litere
Exemplu:
BUH (OTP, BBU)
LON (LHR, LGW)
PAR (ORY, CDG)
SYD, DEL, BOM, MAA, BNE, KUL, CCU, LAX, SFO, CHI, TYO
• Companii – coduri letrice (2 litere) si cifrice (3 cifre)
Ex. RO, OS, LH, KL, AZ, AF / 281, 257, 220, 074, 055, 057
• Rute - pe anumite rute tariful depinde de ruta zborului.
• AT tarif valabil peste Atlantic
• AP tarif valabil peste Atlantic si Pacific
• EH peste emisfera estica
• WH peste emisfera vestica
• PA peste Pacific
• TS peste Siberia (nonstop Japonia)
3. Preţurle călătoriilor variază şi în funcţie de tipul călătoriei
In cadrul transportului aerian pasagerii pot efectua mai multe tipuri de călătorii :
• Simple One Way (OW- călătorie doar dus) este orice călătorie efectuată în
întregime cu avionul într-o singură direcţie, fără întoarcere

Ex. BUH-PAR

• Round trip (RT) dus-intors – este o călătorie efectuat în întregime cu avionul


care începe şi se termină în acelaşi punct

Ex. BUH-IST-BUH

• Circle Trip (CT) – include călătoria de la un punct şi întoarcerea la acesta


printr-o continuă rută în circuit, incluzând călătorii care conţin două
componente tarifare dar care nu îndeplinesc condiţiile de RT.

• Bilet open- jaw - Bilet dus-intors care da posibilitatea calatorului da a efectua


la intoarcere un alt traseu decat la dus, incluzând şi un sector de suprataţă
(Single Open Jaw - SOJ), sau două sectoare de suprafaţă (DOJ) punctele de
plecare si de sosire fiind fixate la dorinta sa, in intelegere cu transportatorul.

1
Totodată tarifele sunt diferentiate în functie de numeroase elemente,
intre care:
- sezon (hight sezon, shoulder sezon, low sezon)
- lungimea sejurului la destinatie (Tariful pe unitatea de distanta (km sau mila)
scade odata cu cresterea distantei, )
- daca în intervalul de timp al calatoriei este inclus un week-end
- durata de valabilitate a biletului
- intervalul de timp intre momentul cumpararii biletului şi momentul efectuarii
calatoriei
- cum, unde, cand a fost achizitionat biletul
- modalitatea de plata
- dimensiunea grupului care calatoreste
- numarul şi varsta copiilor care fac parte din grup, etc.

Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:


1.Tarife IATA (IATA= Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian)
2. Tarife de companie (tip “Carrier Coded Fares”)

1. Tarifele IATA sunt negociate de companiile membre şi se înregistrează în


sistemul IATA, în general, cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară / sunt
stabilite în cadrul Conferinţelor IATA cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară
- sunt mai puţin restricţionate
- sunt aplicabile tuturor companiilor aeriene membre IATA
Tipuri de tarife IATA :
• Tarife normale
• Tarife speciale
• Tarife confidenţiale (destinate TO)
• Tarife de grup

Tarifele normale

• sunt tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe fiecare clasă de
transport (clasa I, business class, cls economică).
Caracteristici:

1
• aceste tarife se aplică tuturor categoriilor de clienţi ;
• biletul este valabil 1 an,
• în funcţie de clasă poate fi modificabil
• este posibilă schimbarea itinerariului, clasei, datei de voiaj sau a orelor.
• el este rambursabil total sau parţial ;
• aceste tarife nu au restricţii de utilizare şi pot fi aplicate diferitelor tipuri de voiaje :
OW, TR. CT, RW, Oj (Permit open-jaw - adică zborul către un oras si întoarcerea
din altul)
• sunt combinabile între ele, fiind posibilă efectuarea unui voiaj care include mai
multe etape într-o clasă specifică pentru fiecare tronson.
• pot fi emise « open » - cu datele de călătorie deschise ; biletul este emis, cu un
anumit parcurs , iar clientul poate efectua rezervarea finală când doreşte.
• In cadrul tarifelor normale, următoarele categorii particulare de clienţi, identificate
prin coduri IATA, beneficiază de reduceri :
• Infant : 0-2 ani (IN) plătesc 10% din tariful biletului, nu au dreptul la
loc propriu, voiajează cu un adult
• Copii între 2-12 ani (CH) plătesc 50% din tariful unui bilet
• pentru anumite categorii nu se aplică o reducere ci un tarif publicat
specific :
• tineri între 12-25/26 de ani (ZZ) conform transportatorului şi relaţiei
• Studenţi până la vârsta de 26 de ani, în general şi până la 30
conform transportatorului şi relaţiei
• Persoane în vârstă (seniori, începând cu 60 de ani) variabile în
funcţie de transportator şi relaţie
• De la companie la companie aici pot intra şi familii cu copii (PF),
cupluri (SH) şi alţi beneficiari variabili în funcţie de importanţa lor
pentru compania aeriană ; aceştia beneficiind de un procentaj de
reduceri sau de tarife specifice

Tarifele speciale

• Sunt tarife economice (mai ieftine decât cele normale) dar au o serie de
restricţii de utilizare ;

1
• ele se pot adresa unei tipologii particulare sau pot fi impuse de o serie de
constrângeri
Aceste tarife se adresează în general vacanţierilor şi sunt propuse pentru
principalele destinaţii turistice ; ele se numesc tarife excursii « EE«

Cele mai frecvente constrângeri sunt :/Caracteristici ale tarifelor speciale

1. Tarifele se aplică tuturor clienţilor, existând reduceri aplicate bebeluşilor şi


copiilor, procentele de reducere fiind însă mai mici decât în cazul tarifelor
normale
2. Este obligatorie efectuarea călătoriei dus-întors
3. Clasele de rezervare sunt specificate (de regulă numai cls economice) precum şi
itinerarul de urmărit numit « «routing este adesea impus
4. Perioada de valabilitate : ele se aplică , de regulă sezonier, la date sau zile
precise ale săptămânii sau în week-end
5. Durata de valabilitate este caracterizată prin două noţiuni :
• Durata minimă de şedere/sejur (minimum stay) care poate fi de 1-7 zile,
cel mai frecvent petrecerea nopţii de sâmbătă sau duminică regula
Sunday rule «SU«
• Durata maximă (maximum stay) poate fi limitată la 1, 3, 6 luni
6. Data cumpărării : achitarea în avans trebuie să aibă loc cu un număr de zile
minimal înaintea plecării ex. 7-14 zile ; alte bilete nu sunt vandabile decât cu 24
de ore înainte de plecare
7. Regula RER solicită adesea realizarea unei vânzări ferme, rezervarea şi
emiterea trebuie să fie simultane
8. După vânzare, modificarea şi rambursarea biletelor sunt supuse unor condiţii
foarte restrictive şi antrenează adesea penalităţi

Principalele categorii de tarife speciale

Tarifele speciale sunt tarife individuale valabile pe clasele economice,


destinate turiştilor vacanţieri, ele sunt tarife reduse dar care implică o serie de
restricţii pentru a le face neatractive pentru călătoriile de afaceri.
Cele mai curente tarife speciale în ordine descrescătoare sunt :

1
1. Tariful excursie (EE) –
• Este cel mai ridicat tarif din această categorie
• are cele mai puţine constrângeri
2. Pex (Purchase Excursion )
• este mai ieftin decât tariful EE,
• impune, în general, un « maximum stay » este în general de 3 luni
3. (SX) Tariful Super Purchase Excursion
• este mai ieftin decât Pex
• impune, în general, un « maximum stay » este în general de 1 lună
4. (Apex) Tariful Advance Purchase Excursion
• trebuie cumpărat cu un număr determinat de zile în avans
• « maximum stay » este în general de 1 lună
5. Tariful Super Apex
• este mai ieftin decât Apex
6. Tariful Instant Purchase Excursion (Ipex)
• trebuie cumpărat cu 24 de ore înaintea plecării, este vorba de un tarif
redus pentru o vânzare de ultim moment

Tarifele de grup
• Se aplică unui număr de pasageri, în general 10 la care tariful individual nu se
aplică ;
• există tarife de grup mai avantajoase care sunt supuse unor condiţii de utilizare
particulare ;
• Grupul trebuie să fie în prealabil constituit şi identificabil : familie, asociaţie,
club, grup şcolar, întreprindere.

Tarifele pentru TO (ptr voiajele forfetare)


Pentru a promova şi dezvolta transporturile aeriene IATA a creat tarife pentru
voiajele forfetare: IT (inclusive tour).
Caracteristici
- Acestea sunt în general mai mici decât tarifele normale şi tarifele excursii
şi sunt acordate de un transportator pe o anumită destinaţie, în aceste
aranjamente preţul transportului este inferior celui obişnuit pentru clasa

1
economică cu până la 50% şi este acceptat de compania aeriană în
scopul asigurării unui grad mai mare de ocupare a capacităţii aeronavei.
- Acestea pot fi utilizate atât pentru turiştii individuali cât şi pentru grupuri.
- Numai Tour-operatorii licenţiaţi pot beneficia de aceste tarife.
- Voiajul trebuie să aibă însă caracteristici precise şi să respecte anumite
reguli..
- Ca şi alte tarife speciale şi acestea au restricţii de utilizare
Pachetul forfetar trebuie să includă
- Transportul aerian sau combinat cu întoarcere în punctul de plecare
- Cazare pe toată durata sejurului
- Alte prestaţii: transfer aeroport – hotel – aeroport, alimentaţie, închirieri
autoturisme
Aceste aranjamente impun restricţii referitoare la:
- certitudinea datelor de deplasare
- călătoria trebuie să fie dus-întors
- restricţii în privinţa rutelor
- durata minimă a sejurului
- mărimea grupului
Totodată tour-operatorul care comercializează aceste aranjamente trebuie:
- să fie agreat IATA
- să asigure o publicitate adecvată produsului turistic, pliantul sau broşura
precizând: elementele de identificare ale tour-operatorului, caracteristicile
voiajului: durată, itinerar, prestaţii oferite, tarif etc, limitarea responsabilităţii
transportatorului.

2. Tarifele de companie

• sunt negociate între companiile partenere şi autorităţile aeronautice din ţările


respective, funcţie de prevederile specifice ale acordurilor aeriene
interguvernamentale.
• reprezintă oferte speciale ale unor transportatori şi reflectă, în general, nivelul de
vânzare al pieţei, conţinând restricţii specifice de rută, transportator,
documentaţie, loc de vânzare, etc.
• nu se înregistrează în cadrul sistemului IATA,

1
- sunt mai reduse decât cele IATA,
• dar sunt mult mai restricţionate.

Politica de stabilire a numărului de locuri alocate tarifelor speciale se


numeşte « Yield management«

Yield managementul
- este o metodă de gestiune a locurilor care urmăreşte optimizarea capacităţilor şi
a încasărilor
- se bazează pe o politică tarifară diferenţiată (între tariful maxim pe care clienţii
sunt dispuşi să-l plătească şi tariful minim pe care pe care compania aeriană este
dispusă să-l accepte)
Practic yield managementul asigură
- maximizarea profitului mediu pentru un produs disponibil pe baza anticipării
tarifului maxim pe care clienţii sunt dispuşi sa-l plătească
- reducerea sezonalităţii cererii prin transferul excedentului acesteia din
perioada de vârf în alte perioade ale cererii
Yield managementul se bazează pe analiza şi interpretarea curbei cererii , aceasta
fiind o relaţie între cerere şi preţ.
Din punct de vedere teoretic pe piaţă există un singur punct de echilibru, în
care cererea este egală cu oferta, dar pentru o parte a clientelei acest preţ de
echilibru este prea ridicat, pe de altă parte o altă parte a clientelei poate plăti mai
mult pentru acest produs – de aici posibilitatea diferenţierii preţurilor
La baza stabilirii tarifelor stau, în general următoarele componente
funcţionale:
1. segmentarea pieţei – clienţii sunt împărţiţi în segmente diferite în funcţie de:
disponibilitatea lor de plată şi de luare a deciziilor
2. politica de preţ – practicarea unei politici diferenţiate de preţ pentru fiecare
segment în funcţie de schimbările şi cerinţele pieţei
3. previziunea cererii – pornind de la:
• Vânzările anterioare
• Mărimea şi structura segmentelor de turişti
• Tarifele pe care aceştia sunt dispuşi să le accepte
4. concurenţa

1
Totodată este necesară optimizarea capacităţii de transport a companiei aeriene,
creşterea gradului de ocupare, prin alegerea unei echipamente adecvate: o flotă
de avioane bine adaptate nevoilor companiei aeriene
Modalităţile de diferenţiere a tarifelor se bazează pe repartiţie:
• o anumită cantitate de produs se valorifică la un anumit preţ
- când această cantitate s-a epuizat, acelaşi produs va fi valorificat la un
preţ mai mare (de obicei)
In concluzie , yield managementul asigură o exploatare proporţională la o
cerere fluctuantă
Exemplificare
Pe o relaţie se identifică o cerere globală de 15000 de locuri. Clienţii sunt dispuşi să
plătească între 300 şi 1500 de euro pe loc
Există şi o cerere de 5000 de locuri la un preţ sub 300 de euro, dar aceasta nu este
rentabilă la acest preţi pentru companie
Nr locuri/ Caracteristicile clientelei Caracteristicile
tarif tarifului
1000 de locuri la - Călătoresc în interes de afaceri - - First class
tariful de 1500 voiaje obligatorii - Cele mai ridicate
euro - Rezervă în ultimul moment tarife
- Puţin sensibilă la preţ (plăteşte firma - Fără restricţii
şi are un anumit statut)
- Solicită confort foarte ridicat şi servicii
de foarte bună calitate
500 de locuri cu - Călătoresc în interes de afaceri - - Business class
900 euro voiaje obligatorii - Tarife ridicate
- Destul de puţin sensibilă la preţ - Fără restricţii
plăteşte firma
- Solicită confort ridicat şi servicii de
bună calitate
1000 de locuri cu - Toate tipurile de clientelă - Clasa economică
800 de euro - Voiaje imperative, neplanificate - Tarife ridicate
- Fără restricţii
1000 de locuri cu Vacanţieri mai puţin sensibili la preţ - Clasa
650 de euro economică, tariful
EE
1500 de locuri cu - Clientela budget - clasa economică
500 de euro şi - Tarife tipologice:
2000 de locuri cu tineret, studenţi,
400 de euro seniori

1
Câte 1500 de Clientelă foarte sensibilă la preţ Clasa economică –
locuri cu 350 şi Voiaje neobligatorii cele mai mici tarife
300 de euro Caută tarife avantajoase Tarife pentru
Voiaje planificate cu mult timp înainte touroperatori
Solduri/last minut

TEME DE DISCUTIE
1. Conceptul de ticketing rolul acestuia în cadrul unei agenţii de turism.
2. GDS –urile – instrumente moderne de rezervare a diferitelor categorii de
servicii
3. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion.
4. Electronic-ticktetingul metodă modern de rezervare şi emitere a biletelor de
avion
5. Avantajele biletului electronic pentru client şi pentru agenţia de turism.
6. Elemente principale în funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de
avion.
7. Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de pasageri
8. Deosebiri dintre tarifele IATA şi tarifele de companie.

Sisteme computerizate de rezervare folosite în agenţiile de turism

• Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării GDS-urilor


• Principalele funcţii ale unui GDS
• Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor
• Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS
• Principalele GDS-uri utilizate în Romania

Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării CRS-urilor şi GDS-urilor

I. Construirea manuală a itinerariului şi rezervarea telefonică sau prin fax

Înaintea dezvoltării sistemelor computerizate, a rezerva un bilet la liniile aeriene


era un proces complex care presupunea:

1
• Companiile aeriene publicau periodic orarele şi preţurile biletelor lor,
care erau apoi distribuite agenţilor turistici, acest proces a fost simplificat prin
publicarea The Official Airline Guide (OAG), care consolidează preţuri şi date
de la mai multe linii aeriene într-o singură publicaţie Acestea erau publicate
intr-un volum numit (The Official Airline Guide) Ghidul oficial al companiilor
aeriene
• Agentul de ticketing căuta prin orare multiple de zbor pentru a identifica
compania/companiile aeriană(e) care zboară pe ruta cerută apoi prezentata
clientului pentru aprobare,
• agenţii de turism îşi construiau itinerariul pe hârtie, apoi contactau telefonic
sau prin fax departamentul de rezervare a liniilor aeriene pentru a verifica
disponibilităţile şi tarifele
• după care agentul turistic trebuie să contacteze departamentul de rezervare
încă o dată pentru a reconfirma detaliile şi a face rezervările pe care le nota
pe carduri separate si le îndosaria..
Această modalitate de rezervare a biletelor de avion prezenta multiple
dezavantaje

volum mare de muncă atât la nivelul companiilor aeriene (cantitatea de orare ce trebuiau
ţinute la zi) cât şi la nivelul agenţiilor de turism
costuri mari de telecomunicaţii pentru a verifica valabilitatea şi costul biletelor, şi apoi
pentru a face rezervările
volum mare de timp necesar pentru a trata fiecare cerere a clienţilor, a găsi informaţia
relevantă şi a face ulterior rezervarea,cu efecte atât asupra
o productivității muncii agentului de ticketing până la 80% din timpul
agenţilor de ticketing era alocat pregătirii rezervărilor, şi doar 20%
fac rezervări în timp ce doar ultimele 20 de procente generează
venit
o clienţilor deoarece implica întârzieri considerabile.
• Clientul trebuia să aibă încredere în agentul de turism, că acesta îi găsea
cel mai ieftin, cel mai convenabil zbor şi cost al biletului disponibil

1
Şi din punctul de vedere al companiilor aeriene acest sistem de distribuţie era
greoi şi costisitor pentru că necesita
un mare număr de personal de rezervări care să rezolve cererile şi să proceseze
rezervările de la agenţii de turism, în timp ce în acelaşi timp plătind comision la
fiecare rezervare
• depozitarea gestionarea unei mari cantităţi de date ( despre orarul
zborurilor, costul biletelor, disponibilitatea locurilor şi rezervările
pasagerilor)

Cu timpul orarul de zbor a devenit complex si cererea de calatorii cu avionul a


crescut făcând acest proces inaplicabil.
II. Apariţia ARS (Air Reservation System)

ARS un sistem rudimentar de gestionare a rezervărilor primele funcţii ale sistemului


computerizat de rezervări a liniilor aeriene au fost să permită agenţilor să găsească
informaţii relevante despre zboruri şi să facă rezervări direct de la terminalele lor fără să
trebuiască să telefoneze la biroul de rezervări aeriene.

Acest sistem a fost primul pas spre CRS-uri deoarece funcţiona in reţea, câteva
terminale fiind plasate la birourile companiei aeriene, si nu necesita un operator la
locaţia centrala care sa comunice rezultatele.

III. Apariţia CRS-urile (Computer Reservation System) folosite exclisiv de către


companiile aeriene

În vederea creşterii eficienţei acestora companiile aeriene plasează terminale în


agenţiile de turism pentru ca agenţii de ticketing să poată accesa direct sistemele
de rezervări pentru a obţine informaţii şi pentru a rezerva şi emite bilete

IV. Apariţia GDS-uri (Global Distribution System)

1
Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) sunt
sisteme electronice care concentrează baza de date care asigură:
 Furnizorilor de servicii turistice – companii aeriene, hoteluri,
companii rent-a-car, organizatori de croaziere etc un sistem de
distribuţie global şi eficient
 Agenţiilor de turism obţinerea de informaţii cu privire la locurile
disponibile, tarife, precum şi posibilitatea efectuării unor rezervări
multiple în timp real
Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”)
 au fost create de către companiile aeriene,
 ulterior la acestea conectându-se prin Internet agenţii de voiaj, tour-
operatori, structuri de primire turistice independente, lanţuri hoteliere,
companii de închiriat maşini, organizatori de croaziere etc.

Principalele funcţii ale unui GDS sunt:


o Afişarea programelor de operare a companiilor participante
o Constituirea conexiunilor on şi off line ale participanţilor
o Stocarea şi afişarea status-ului curselor participanţilor
o Alete prestaţii de servicii (rezevăer de locuri la hotel, transfer, car
rental ş.a)
o Crearea PNR-urilor
o Afişarea tarifelor, a regulilor tarifare şi a construcţiilor tarifare

1
o Emiterea automată de bilete de transport aerian
o Decontarea automată BSP
o Funcţii back-office (decontări, rapoarte etc)

Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor

In vederea reglementării relaţiilor dintre companiile aeriene europene privind


utilizarea în comun a sistemului de rezervări ICAO a adoptat un cod de conduită
pentru GDS. Principiile acestui cod sunt :
- Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii
corecte, coerente şi clare
- Orice linie aeriană are dreptul să participle la GDS pe baze egale şi
nediscriminatorii
- Titularul unui GDS este obligat să presteze servicii celorlalte companii
aeriene participante
- Titularul GDS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze
contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de
relaţii
Alegerea GDS-ului de către o agenţie de turism reprezintă un factor de
succes.
Criteriile care stau la baza alegerii sunt :
- Acurateţea informaţiei
- Uşurinţa utilizării
- Rapiditatea răspunsului
- Suportul telefoniei
- Condiţiile de training
- Preţul
In vederea efectuării rezervării şi oferirii unor servicii cât mai complete
clientelei care conţin informaţii referitoare la:
• orariile de zbor,
• număr de locuri disponibile,
• tarife şi regulamente,
• modalităţi de efectuare a rezervărilor şi emiterilor de bilete.

1
Pentru ca un transportator aerian să poată intra în sistemul global de
distribuţie (GDS), acesta trebuie să achite o sumă reprezentând drepturile de
utilizare a produselor cuprinse în oferta aflată în sistem.
Există mai multe niveluri de participare stabilite între posesorul sistemului şi cel care-
l utilizează:
▲ on-call - definind, în practică, obţinerea informaţiilor prin telefon;
▲ în cerere – reprezentând adresarea unei solicitări sub formă de mesaj informatic,
cu timp de răspuns variind de la 10 la 20 de secunde;
▲ în disponibilitate – afişând rezervarea cu confirmare imediată (cea mai utilizată
variantă).
Principalele GDS-uri utilizate pe plan mondial

Printre cei mai mari furnizări mondiali de sisteme globale de distribuţie putem
enumera următoarele companii: Galileo International, Sabre, Worldspan,
Amadeus, Abacus. Pe piaţa turistică internaţională aceste sisteme globale de
distribuţie sunt operaţionale recunoscute ca atare şi cu un prestigiu – în mod firesc –
internaţional, al căror număr de utilizatori şi de servicii asigurate evoluează
permanent
• Worldspan – aparţine companiilor aeriene Delta, Northwest, TWA şi
Abacus şi este utilizat în peste 80 de ţări de peste 21.000 de agenţii, reprezentând
50% din totalul rezervărilor făcute pe Internet, acoperind 487 de linii aeriene, 45 de
companii de închiriat maşini, 25 de tour-operatori şi 191 de companii ce deţin 35.000
de unităţi hoteliere.
• Sabre – reţea creată de American Airlines, este conectată la peste 29.000
de agenţii de voiaj (123.000 de terminale), care pot astfel să facă rezervări la 300 de
companii aeriene, 13.000 de hoteluri şi 25 de societăţi rent-a-car.
• Amadeus – sistem fondat de companiile aeriene AirFrance, Iberia,
Lufthansa şi Continental Airlines, a preluat controlul reţelei computerizate de
distribuţie System One, care era/este operaţională pe continentul american.
Împreună cele două sisteme sunt utilizate de peste 57.000 de agenţii de voiaj din
întreaga lume (152.000 de terminale), oferind serviciile a 700 de companii aeriene,
23.000 de hoteluri, 41 de companii de închiriat maşini.

1
Acest serviciu permite accesul la peste 500 de linii de transport aerian, la care se
adaugă 40 de companii de închirieri de autoturisme şi 45.000 de hoteluri în întreaga
lume.
• Appolo – este sistemul companiei United Airlines. La el sunt conectate circa
7.000 agenţii din întreaga lume, Exceptând Europa. În 1990 a început să fie
cunoscut sub numele de COVIA, pachetul de acţiuni fiind deţinut 50% de United
Airlines şi 50% de Alitalia, British Airwazs, KLM, Swissair, şi United States Air.
• Pars – a fost dezvoltat de Trans World Airlines (TWA), fiind după Sabre cel
mai ambiţios sistem american de distribuţie în turism. Aproximativ 6000 de agenţii de
voiaj (din care 1.170 în Europa), 43 de lanţuri hoteliere şi 16 societăţi de închiriat
maşini din lume sunt racordate la această reţea computerizată de rezervare. PARS
este foarte bine implementat în Elveţia fiind adoptat de Swisssair. În 1990 a fuzionat
cu DATAS II (creat de Delta Airlines), funcţionând sub numele de WORLDSPAN
(World Travel Agency Information Services).
Alte sisteme de rezervare prin computer a serviciilor turistice sunt Gemini (Air
Canada Airlines International), Start (Germania), Travicom (Marea Britanie), Esterel
(reţea franceză multi-server ce permite agenţiei de voiaj accesul la sistemele
informatice ale prestatorilor săi), Axess, Marsplus, Reservec – 2 (Air Canada),
ResAid (Scandinavian Airlines), TraviSwiss (Swiss Air), Jalcom – 3 (Japan Airlines),
Resana (All Nippon Airways), Abacus (Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia
Airlines şi un parteneriat cu Amadeus), Avis Wizard Direct Input Reservation
System (compania de rent-a-car Avis), Arrow (compania de transport feroviar
Amtrak) etc.
Prezentare comparativă a principalelor sisteme de rezervare

Criteriu Amadeus Galileo Sabre Worldspan


Sistem operare Windows Windows Windows Windows
Produs:
Transport aerian Da Da Da Da
Hoteluri Da Da Da Da
Rent-a-car Da Da Da Da
Trenuri Da Da Da Da
Feribot-uri Da Da Da Da
TO Da Da Da Da
Timp mediu/ 4.7 sec 3.1 sec 3.7 sec 2.4 sec
tranzacţie
Echipament oferit Închirierea Închirierea Posibilitatea de Închirierea
echipament opţionala a adaptare opţionala a
terminalelor şi echipament terminalelor şi

1
imprimantelor agenţiei imprimantelor
Service on-line Max. 4 ore Max. 4–6 ore Max.4–6 ore Max. 4 ore
Management- Da Da Da Da
contabilitate
Preţ Taxa lunară Echipament Echipament Echipament
pentru fiecare gratuit dacă se gratuit la gratuit daca se
calculator: operează mai operarea a mai operează mai
200$ mult de 300 mult de 300 mult de 300
rez./lunar rez./lunar rez./lunar

Figură 1Cota de piaţă a GDS-urilor în Europa Amadeus (55%), Galileo 23%, Sabre
14%, Worldspan 8%
Modalităţi de rezervare a biletelor de avion folosite într-o agenţie de
turism

Alegerea sistemului de rezervare folosit de o agenţie de turism reprezintă un


element de succes sau insucces al activităţii agenţiei de turism
In funcţie de:
- Puterea financiară a agenţie (capacitatea de a investi/imobiliza bani şi de a-şi
asuma riscuri)
- Volumul preconizat de segmente vândute
- Pregătirea profesională şi experienţa agenţilor de ticketing
O agenţie de turism poate:
- Să solicite acreditarea IATA şi să încheie un contract cu unul sau mai multe
GDS-uri (Amadeus, Galileo , Worldspan, ) – are dreptul de a emite bilete

1
- Să încheie un contract cu o agenţie acreditată IATA devenind un subagent al
acesteia – în schimbul unui comision – poate doar să efectueze rezervări, biletul
fiind emis de agenţia acreditată IATA cu care a încheiat contract
Totodată agenţia cu care a încheiat contract îi asigură accesul la sistemele de
rezervare (user şi parolă) şi îi oferă asistenţă
Să efectueze rezervări directe pe internet apelând la site-uri de încredere:
companii aeriene, Expedia, plătind cu cardul agenţiei

IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism


4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism
4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA

■ Obiectivele capitolului:
• Cunoaşterea beneficiilor aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a
acesteia
• Insuşirea criteriilor de acreditare IATA a unei agenţii de turism
• Cunoaşterea procedurii de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către
IATA

4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism

1
Pentru a-şi putea valorifica mai bine locurile o companie aeriană apelează la
agenţi de vânzării, ca intermediari.
Pentru a putea vinde bilete de avion aceştia trebuie să fie acreditaţi IATA.
Reglementările privind aprobarea, acreditarea şi retragerea agenţilor sunt
prezentate în rezoluţiile IATA.
Relaţia dintre agenţii acreditaţi IATA şi companiile aeriene sunt reglementate
de către “Regulile de vânzare ale agenţilor către pasageri”; acestea precizează
drepturile şi obligaţiile ambelor părţi precum şi procedurile la care trebuie să se
supună cei ce doresc acreditare IATA pentru vânzare de bilete pentru transportul
aerian internaţional.
Statutul de agent acreditat IATA se obţine în urma aprobării agentului de
vânzări de către companiile aeriene membre, prin Comitetul local de Investigare al
Agenţilor (AIP)
Orice agenţie de turism poate deveni agent acreditat în urma parcurgerii
procedurii de acreditate.

CRITERII DE ACREDITARE IATA A UNEI AGENTII DE TURISM


• criterii generale • Calificarea personalului
• Sediul : destinaţie • Situaţia financiară
accesibilitate • Standardul afacerii
• Securitatea sediului • numele
• Existenţa unui seif • managementul
1. CRITERII GENERALE
• Agentia de turism este inregistrata ca societate comerciala conform legislatiei
in vigoare de cel putin 2 ani si detine Licenta de Turism valabila de cel putin 6
luni;
2.SEDIUL
Agentia de Turism trebuie sa aiba un program de lucru continuu (minim 5 zile pe
saptamana, 8 ore pe zi pe tot parcursul anului) si un sediu personalizat si propice
desfasurarii activitatii specifice.
• Locatia poate fi acreditata si daca sediul este:
o special creat pentru organizarea pachete lor turistice si emite
documente de transport pentru aceste pachete turistice (HO – Head
Office / BR – Branch Office),
o sau este o filiala a unui agent acreditat IATA situata in sediul unei
organizatii, uzina sau firma comerciala si emite documente de transport
pentru nevoile interne ale organizatiei, uzinei
sau firmei comerciale respective (STP – Satellit Ticket Printer),

1
o sau este locatia unui printer satelit la sediul unui subagent al unei
Agentii de Turism acreditate IATA (STDO – Satellite Ticket Delivery
Office),
o sau este o locatie in care se emit numai bilete electronice (ETL –
Electronic Ticketing Location).
• Sediul nu poate fi situat intr-un spatiu in care mai functioneaza o Companie
Aeriana sau un GSA.
• Sediul va fi dotat cu un sistem de rezervări (CRS – Computer Reservation
System) acceptat de BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan).
3. SECURITATEA SEDIULUI
• toate caile de acces in sediul fiecarei locatii aprobate vor fi in mod eficient
protejate in afara orelor de program;
• orice alte posibile puncte de acces ca luminatoare, ferestre, etc. vor fi
protejate cu sisteme de alarma;
• sediile vor fi protejate de sistem de alarma sau alte masuri de securitate.
Sediul locatiei aprobate IATA este subiectul unor inspectii periodice. In cazul
in care sediul nu mai indeplineste conditiile minime de securitate, Agency
Services Manager va actiona confom Rezolutiei 818, Sectiunea 5.3 – 5.8.
4. CALIFICAREA PERSONALULUI
• Pentru obtinerea acreditarii, solicitantul trebuie sa aiba personal
competent si calificat pentru vanzarea, emiterea si raportarea corecta in
sistem BSP. Astfel, Agentia de Turism trebuie sa angajeze cu norma
intreaga si cu contract permanent cel putin 1 persoana care sa detina:
1.a curs IATA/UFTAA Standard Course sau IATA/UFTAA
Foundation Course sau Basic Air Fares & Ticketing efectuat si
atestat de IATA, TAROM/ANAT sau o alta companie aeriana
membra IATA
1.b Experienta practica timp de minim 24 de luni consecutive in
ultimii 4 ani ca angajat intr-o agenţie acreditata IATA sau in
departamentul de ticketing al unei companii aeriene;
2. CRS Air Fares & Ticketing Certificate;
3. BSP Procedures.
5. NUMELE
• Numele folosit de un solicitant nu trebuie sa fie acelaşi sau in mod
intentionat asemanator cu cel al unei companii aeriene membre IATA, sau
chiar IATA. Sediul firmei nu trebuie sa fie identificat ca un birou al unui
Membru IATA sau al unui grup de Companii Membre IATA.
6. STANDARDUL DE AFACERE
• Solicitantul, sau oricare dintre directorii sai sau actionarii pincipali (sau
persoane care actioneaza in numele acestora), directori sau directori
adjuncti nu trebuie sa fi avut consemnari de violare voita a obligatiilor
financiare de-a lungul activitatii si nici declaratii de faliment.
7. MANAGEMENT

1
• Nici o persoana care este director sau care detine un interes financiar sau
pozitie de conducere in firma care depune cererea de acreditare nu
trebuie sa fi fost director sau sa fi avut un interes financiar sau sa fi ocupat
o functie de conducere intr-o agenţie care a fost exclusa de pe lista
agentilor acreditati sau intr-o agenţie care este sub incidenta unei
declaratii de default si care are inca datorii comerciale sau intr-o agenţie
ale carei datorii comerciale au fost acoperite total sau partial prin
recurgerea la polita de asigurare sau garantia financiara.
• Solicitantii nu trebuie sa fi fost desemnati de vreo companie aeriana ca
GSA pentru tara in cauza sau pentru o parte a acesteia. (Un GSA este o
agenţie care a fost imputernicita de o companie aeriana sa o reprezinte
cu scopul de a supraveghea vanzarile intr-un teritoriu definit si care este
remunerat corespunzator).
In vederea obţinerii acreditării IATA de către o agenţie de turism aceasta trebuie să
întocmească un dosar din care să rezulte că îndeplineşte criteriile minime solicitate
şi să-l depună la sediul IATA România.
DOCUMENTE NECESARE :
Dosarul care se depune la sediul IATA Romania trebuie sa contina:
• Cererea standard de acreditare / Application Form – IATA Accreditation
(HO/BR) in original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si
in intregime, semnat depatronul/ actionarii firmei; Formularul este
disponibil in limba engleza pe site-ul IATA de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_form
s.htm
• 1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri
de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum un an de existenta si cel putin 6
luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul
sucursalelor - Branch Office);
• 1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in
scopuri de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum 2 ani de experienţă si cel
putin 6 luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica
in cazul sucursalelor - Branch Office);
• 1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul
Registrului Comertului. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de
zile la data depunerii dosarului la biroul IATA Romania si trebuie sa contina
datele de identificare, capitalul social, asociatii, administratorii, obiectul de
activitate (sa includa codurile CAEN: 7911 – Activitati ale agentiilor turistice,

1
7912 – Activitati ale tur-operatorilor, 7990 – Alte servicii de rezervare si
asistenta turistica), puncte de lucru;
• 1 copie dupa Licenta de turism;
• 1 copie dupa Brevetul de turism si Cartea de Munca (sau document similar) a
detinatorului brevetului pe baza caruia s-a obtinut licenta de tu rism (copia se
verifica cu originalul);
• 1 copie dupa Contractele de angajare sau Cartile de Munca (sau document
similar) ale agentilor de ticketing (copia se verifica cu originalul);
• 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite
de agentii de ticketing;
• 1 copie dupa ultimul Bilant si Cont de Profit si Pierdere;
• 1 copie dupa ultima Balanta Analitica; Notele explicative aferente ;
• 1 Scrisoare de bonitate de la banca din care sa reiasa ca Agentul este un bun
colaborator;
• 1 copie dupa Polita de asigurare impotriva falimentului;
Doua fotografii ale agentiei (interior si exterior);
• Foaie cu antet;
• 1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca Agentul este utilizator al
sistemului de rezervări si ca minim o persoana a fost instruita pentru
emiterea automata a biletelor;
• Conturile EUR/RON si banca la care sunt deschise acestea.
• La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 350 EUR
Application Fee (nerambursabila) + 540 EUR Entry Fee, la care se adauga
TVA 19%. Pentru ca procedura de acreditare sa fie demarata, trebuie facuta
dovada platii acestui invoice.Durata aproximativa pentru obtinerea
acreditarii: 4 saptamani.

MODIFICARI SURVENITE DUPA ACREDITARE


Orice modificare survenita ulterior acreditarii IATA (schimbare denumire, statut,
sediu, proprietar) trebuie comunicata in cel mai scurt timp posibil Agency
Services Manager prin intermediul formularului Notice of Change (NOC) transmis
in original intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de
patronul/actionarii firmei.

1
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer
Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
La primirea Notice of Change de catre biroul nostru veti fi informati in cel mai
scurt timp posibil cu privire la procedura si taxele necesare pentru procesarea
modificarii.
Orice modificare intervenita in structura personalului trebuie semnalata biroului
nostru si insotita de:
• 1 copie dupa Contractul de angajare si Cartea de Munca (sau document
similar) a noului agent de ticketing (copia se verifica cu originalul);
• 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale
absolvite de noul agent de ticketing;

TEME DE DISCUTIE

1. Beneficiile aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a acesteia


2. Principalele categorii de criterii pe care trebuie să le întrunească o agenţie de
turism pentru a fi acreditată IATA
3. Procedura de acreditare IATA a unei agenţii de turism

VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism


6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing
6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism
6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

■ Obiectivele capitolului:

Activitatea de ticketing reprezintă o componentă importantă a activităţii unei


agenţii de turism pentru ca :
- aceasta are un rol reglator asupra încasărilor agenţiei datorită sezonalitătii mai
reduse a cererii pentru biletele de avion
- poate asigura 50-80% din volumul încasărilor agenţiei

1
Principalele operaţii tehnice specifice ale activităţii de ticketing sunt :
■ încheie contracte cu furnizorii de transport aerian (GDS, companii aeriene)
şi urmăreşte respectarea clauzelor contractuale;
■ stabileşte comisioanele agenţiei, condiţiile şi tarifele de vânzare a biletelor;
■ cunoaşte foarte bine rute, conexiuni, particularităţile şi avantajele sistemului
de rezervări folosit pentru a-i putea oferi clientului avantajele dorite
■ rezervă şi emite bilete de avion pe rute interne şi internaţionale;
■ urmăreşte creşterea vânzărilor suplimentare ;
■ ţine evidenţa încasărilor şi a plăţilor în lei sau în valută;
■ întocmeşte şi/sau verifică şi avizează deconturile ;
■ Întocmeşte periodic situaţiile cerute ;
■ asigură buna funcţionare a sistemului de rezervări;
■ gestionează documentele specifice;
■ colaborează cu toate celelalte departamente pentru realizarea programelor.

In funcţie de dimensiunile agenţiei, condiţiile concrete, competenţa


managerială ş.a. activitatea de ticketing poate fi desfăşurată de :
- agenţi de ticketing
- agenţi de turism care au făcut cursuri de perfecţionare pe ticketing

O problemă importantă a organizării agenţiei o reprezintă opţiunea pentru:


specializarea agenţilor de ticketing sau polivalenţa agenţilor de turism. Fiecare dintre
cele două variante prezintă avantaje şi dezavantaje

Avantajele şi dezavantaje

Agent de ticketing Agent de turism polivalent


specializat
Avantaje • foarte bună cunoaştere • Identificarea rapidă a
a sistemelor, rutelor, oportunităţilor de vânzare
avantajelor • Identificarea oportunităţilor de
• experienţă vânzări suplimentare
• rapiditate în rezervare • Cheltuieli mai mici cu

1
şi emitere (eficienţă) personalul
Dezavantaj Cheltuieli mai mari cu Eficienţă/rapiditate în emitere
e personalul
Pierderea unor oportunităţi de
vânzare

Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de


turism

Agenţie de turism de Agenţie de turism Agenţie de turism


dimensiuni mici în de dimensiuni medii de dimensiuni mari
cadrul căreia
personalul include 5-7
persoane
Director agenţie care ● biroul Turism/ programe/ Biroul/compartimentul:
are în subordine: rezervări ş.a. structurat ● turism intern;
● agenţi de turism; eventual pe turism intern ● outgoing;
● agenţi de tiketing. şi turism internaţional, în ● incoming;
Activităţile funcţionale cadrul căruia îşi desfăşoară ● ticketing şi/sau transporturi;
pot fi asigurate: activitatea referenţi/ agenţi ● evenimente/corporate /turism
- apelând la cola- de turism tour-operatori, de afaceri;
boratori (contabil, agenţi de turism; ● vânzări;
jurist ş.a.); ● birou Ticketing; ● birourile/compartimentele
● prin externalizarea ● activităţile funcţionale pot funcţionale.
serviciilor de contabi- fi asigurate, ca şi în cazul Compartimente/birouri
litate, resurse umane/ agenţiilor de dimensiuni funcţionale:
salarizare, cărţi de mici,de colaboratori sau ● marketing;
muncă, perfecţionare, firme specializate. ● fi nanciar-contabil;
consiliere juridică ş.a., ● resurse umane;
prin contracte econo- ● administrativ;
mice încheiate cu fi ● IT ş.a.;
rme de profil. Sau
- un birou serviciu, comparti-

1
ment economic, care
concentrează toate aceste
activităţi: marketing, financiar-
contabil, resurse umane,
administrativ-juridic ş.a.

IX Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian


■ Obiectivele capitolului:

Importanţa – permite citirea şi interpretarea terminologiei specifice transportului


aerian şi înţelegerea termenilor proprii IATA:
• aller simple – voiaj simplu din punctul de origine în punctul de destinaţie
fără retur
• bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate pentru că
pasagerul nu cunoaşte datele voiajului
• circuit deschis circuit în care o porţiune este efectuată cu transport
terestru; acesta poate fi la plecare, sosire sau amândouă
Agent autorizat: agent de vânzare desemnat de transportator să-l reprezinte în
vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.
Bagaj: articole, efecte şi alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtării,
utilizării, confortului sau comodităţii relativ la călătoria acestuia. În afara situaţiilor în
care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel
neînregistrat.
Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta
eliberează buletinul de bagaj.
Bagaj neînregistrat: orice alt bagaj în afara celui înregistrat.
Bilet: document intitulat "bilet de călătorie şi buletin de bagaj" eliberat de
transportator sau în numele acestuia. El cuprinde condiţiile contractului, avizele,
cupoanele de zbor şi cuponul pasagerului.

1
Bilet complementar: bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un
singur contract de transport.
Buletin de bagaj: partea din bilet care se referă la transportul bagajului înregistrat al
pasagerului.
Codul companiei: cod format din două caractere sau trei litere care identifică o
anumită companie aeriana.
Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile:
- Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian
internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce
urmează Convenţia de la Varşovia);
- Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;
- Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la
Montreal (1975);
- Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961), în funcţie de aplicabilitatea fiecăreia
şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Romănia a
acelor amendamente.
Cuponul pasagerului: parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie
păstrată de pasager.
Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau în numele transportatorului, care poartă
menţiunea "valabil pentru transport" şi care indică punctele între care pasagerul are
dreptul să fie transportat.
Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu
acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Condiţii generale de transport.
Dauna: cuprinde decesul, vătămarea corporală, prejudiciile cuzate prin întârziere,
pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în
legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator.
Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator în scopul exclusiv al
identificării bagajelor înregistrate.
Forţa majoră: înseamnă situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlului
pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar
dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite.
Locuri de oprire acceptate: locurile menţionate pe bilet sau prevăzute în orarul
transportatorului ca opriri regulate în itinerarul pasagerului, cu excepţia locului de
plecare şi a celui de destinaţie.

1
Pasager: orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui
document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului.
Rambursare involuntară: rambursarea parţială sau totală a unui bilet cauzată de
motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articoulul 3, paragraful
3.A. din prezentele Condiţii generale.
Rambursare voluntară: rambursarea parţiala sau totală a unui bilet, alta decât
rambursarea involuntară.
Rezervare: echivalentul termenului “reţinere loc”, înseamnă alocarea în avans de loc
sau spaţiu de dormit pentru pasager, sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj.
Stopover: o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc
situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.
Tarif: reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate,
dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare.
Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi bagajelor sale, realizat cu
sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport.
Transportator: înseamnă TAROM şi compania aeriană, alta decât TAROM, care a
emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă
pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu
în legatură cu acest transport.

 Termeni şi abrevieri standard utilizate în operaţiunule de ticketing:


 DOB (DATE OF BIRTH) = data naşterii;
 RT (ROUD TRIP) = călătorie dus-întors (aller-retour);
 OW (ONE WAY) = călătorie dus (aller);
 Days of operation = zilele de operare (1-luni, 2-marţi…7-duminică);
 Dep = ora de plecare(de exemplu 0100=1a.m.; 0000=ora 12
noapte/24);
 Arr = ora locală de sosire la destinaţie;
 Flight = codul companiei şi nr. Cursei;
 Categorii de pasager:
 INF (INFANTS) = copii de vârstă 0-2 ani; au acces gratuit la cursa
aeriană ;

1
 CHD (CHILDREN) = copil 2-12 ani; befeniciază de o reducere de tarif
( de exemplu discount 30% ceea ce înseamnă că preţul este de 70%
din tariful normal);
 + = sosire în ziua următoare;
 * = sosire după două zile;
 PAX = turişti, pasageri;
 SUNDAY RULE = regula de week-end se referă la faptul că sâmbăta
şi duminica tarifele sunt mai mici;
 FLIGHTS = curse aeriene interne
 OK = rezervarea este fermă;
 R.Q. = confirmarea nu este încăposibilă (în aşteptare );
 STOP OVERS = întreruperea călătoriei;
 RESERVATION FEE = taxa de rezervare – suma plătită de turist
pentru acest serviciu;
 CANCELLATION = anulare rezervări;
 Variante: 100 USD –FOR UNUSED TICKET = taxă de anulare pentru
neutilizarea biletului;
 NO REFOUND AFRET TRIP STARTED = nerambursarea în cazul în
care călătoria a fost începută;
 TAW-TIME LIMIT = dată limită până la care se poate cumpăra biletul
(ex. TAW 7 =”clientul trebuie să achite contravaloarea biletului cu cel
puţin 7 zile înainte de data plecării”;
 CARRIE = linia aeriană internaţională.

Codurile principalelor oraşe


-A- ABQ - Albuquerque International, USA
AAE - Annaba (El Mellah), Algérie ABS - Abu Simbel, Egypte
AAH - Aachen, Allemagne ABV - Abuja, Nigeria
AAL - Aalborg, Danemark ABZ - Aberdeen (Dyce), Ecosse
AAP - Houston (Andrau Airpark), USA ACA - Acapulco (J. Alvarez), Mexique
AAR - Aarhus (Tirstrup), Danemark ACC - Accra (Kotoka), Ghana
ABJ - Abidjan (Port-Bouet), Côte ACE - Arrecife (Lanzarote), Canaries
d'Ivoire

1
ADB - Izmir (Adnan Menderes), ANC - Anchorage Internat. Airport,
Turquie Alaska
ADD - Addis Ababa (Bole), Ethiopie ANE - Angers, France
ADE - Aden (International), Yémen ANF - Antofagasta (Cerro Moreno),
ADJ - Amman (Marka), Jordanie Chili
ADL - Adelaide International, Australie ANG - Angoulême, France
ADS - Dallas (Addison Airport), USA ANK - Ankara (Esenboga), Turquie
ADZ - San Andres Island, Colombie ANR - Anvers (Deurne), Belgique
AEP - Buenos Aires (J. Newbery), ANU - Antigua (Saint John's), Antigua
Argentine APA - Denver (Centennial Airport),
AGA - Agadir (Al Massira), Maroc USA
AGF - Agen, France APW - Apia (Faleolo), Samoa
AGP - Malaga, Espagne AQJ - Aqaba, Jordanie
AGR - Agra, Inde AQP - Arequipa (Rodriguez Ballon),
AHO - Alghero (Fertilia), Italie Pérou
AJA - Ajaccio (Campo Dell'Oro), ARK - Arusha, Tanzanie
France ARN - Stockholm (Arlanda), Suède
AJN - Anjouan, Comores ASB - Ashkhabad, Turkménistan
AJY - Agades (Manu Dayak), Niger ASD - Andros International, Bahamas
AKL - Auckland International, Nlle- ASM - Asmara (Yohannes IV),
Zélande Erythrée
ALA - Almaty (Alma Ata), Kazakhstan ASP - Alice Springs, Australie
ALC - Alicante, Espagne ASU - Asuncion (Stroessner),
ALG - Alger (Houari Boumediene), Paraguay
Algérie ASW - Aswan, Egypte
ALP - Alep, Syrie ATH - Athens (Hellinikon Internat.),
ALY - Alexandrie, Egypte Grèce
AMD - Ahmedabad, Inde ATL - Atlanta International Airport,
AMI - Mataram (Selaparang), USA
Indonésie ATQ - Amritsar, Inde
AMM - Amman (Queen Alia Inter.), ATR - Atar, Mauritanie
Jordanie AUA - Oranjestad (Queen Beatrix),
AMS - Amsterdam (Schiphol), Pays- Aruba
Bas AUF - Auxerre, France

1
AUH - Abu Dhabi (Nadia International), BES - Brest (Guipavas), France
EAU BEW - Beira, Mozambique
AUR - Aurillac, France BEY - Beyrouth International Airport,
AVN - Avignon (Caumont), France Liban
AWG - Washington Municipal Airport, BFI - Seattle (Boeing Field Internat.),
USA USA
AXA - Anguilla (The Valley), Anguilla BFS - Belfast (Internat. Airport),
AXH - Houston-Southwest Airport, Irlande du Nord
USA BGF - Bangui (M'Poko), Centrafrique
AYQ - Ayers Rock, Australie BGI - Bridgetown (G. Adams Int.),
AYT - Antalya, Turquie Barbade
AZI - Abu Dhabi (Bettina), EAU BGO - Bergen (Flesland), Norvège
-B- BGW - Bagdad (Metropolitan Area),
BAH - Bahrain Muharraq Internat., Irak
Bahrain BGY - Bergamo, Italie
BAK - Baku Bina Internat. Airport, BGZ - Braga, Portugal
Azerbaijan BHD - Belfast City Airport, Irlande du
BBK - Kasane, Botswana Nord
BBQ - Barbuda (Codrington), Antigua BHK - Bukhara Airport, Ouzbékistan
et Barbuda BHX - Birmingham Internat. Airport,
BBR - Basse-Terre, Guadeloupe Angleterre
BBU - Bucarest (Baneasa Airport), BHZ - Belo Horizonte (Confins), Brésil
Roumanie BIA - Bastia (Poretta), France
BBZ - Zambezi, Zambie BIO - Bilbao, Espagne
BCN - Barcelone Airport, Espagne BIQ - Biarritz, France
BDA - Bermuda (Kindley Field), BJA - Bejaia (Soummam), Algérie
Bermudes BJC - Denver/Broomfield (Jeffco
BDS - Brindisi (Casale), Italie Airport), USA
BEG - Belgrade (N. Tesla Internat.), BJL - Banjul (Yundum), Gambie
Serbie BJM - Bujumbura (International),
BEL - Belem (Vale de Caes), Brésil Burundi
BEN - Benghazi (Benina), Libye BJS - Beijing Metropolitan Airport,
BER - Berlin (Metropolitan Airport), Chine
Allemagne BJY - Belgrade, Serbie

1
BKA - Moscow (Bykovo), Russie BRI - Bari (Palese Macchie), Italie
BKI - Kota Kinabalu, Malaisie BRN - Berne, Suisse
BKK - Bangkok (Don Muang Internat.), BRQ - Brno, Rép. Tchèque
Thailande BRS - Bristol (Lulsgate), Angleterre
BKL - Cleveland (Burke Lakefront BRU - Bruxelles (National/Zaventem),
Airport), USA Belgique
BKO - Bamako (Senou), Mali BRX - Barahona, République
BLA - Barcelona (J. A. Anzoategui), Dominicaine
Venezuela BSB - Brasilia Internacional, Brésil
BLL - Billund, Danemark BSG - Bata, Guinée Equatoriale
BLQ - Bologna (Giuseppe Marconi), BSK - Biskra, Algérie
Italie BSL - Bâle/Mulhouse (Euro Airport),
BLZ - Blantyre (Chilika), Malawi Suisse
BMA - Stockholm (Bromma), Suède BTS - Bratislava (Ivanka Airport),
BNE - Brisbane (International), Slovaquie
Australie BUD - Budapest (Ferihegyi), Hongrie
BNJ - Bonn (Wahn), Allemagne BUE - Buenos Aires, Argentine
BOB - Bora Bora, Polynésie Française BUH - Bucarest, Roumanie
BOD - Bordeaux (Merignac), France BVA - Beauvais (Tille), France
BOG - Bogota (Eldorado), Colombie BVB - Boa Vista, Brésil
BOH - Bournemouth, Angleterre BVC - Boavista, Cap Vert
BOJ - Burgas, Bulgarie BVE - Brive, France
BOM - Bombay (Ch. Shivaji Int.), Inde BWI - Baltimore/Washington Internat.,
BON - Bonaire (Flamingo), Antilles USA
Néerl. BWN - Bandar Seri Begwan Internat.,
BOO - Bodo, Norvège Brunei
BOS - Boston (Logan Internat.), USA BXO - Bissau (Bissallanca), Guinée
BQE - Bubaque, Guinée Bissau Bissau
BQU - Bequia, St. Vincent et BZE - Belize International Airport,
Grenadines Belize
BRC - San Carlos de Bariloche, BZR - Béziers, France
Argentine -C-
BRE - Bremen (Nieuenland), CAG - Cagliari (Elmas), Italie
Allemagne

1
CAI - Le Caire International Airport, CGP - Chittagong (Patenga),
Egypte Bangladesh
CAN - Guangzhou (Baiyun), Chine CGT - Chinguitti, Mauritanie
CAP - Cap Haitien, Haiti CGX - Chicago (Meigs Airport), USA
CAS - Casablanca (Metropolitan), CHC - Christchurch Int'l Airport, Nlle-
Maroc Zélande
CAY - Cayenne (Rochambeau), CHH - Chachapoyas, Pérou
Guyane CHI - Chicago (Metropolitan Area),
CBR - Canberra, Australie USA
CCC - Caya Coco, Cuba CHR - Châteauroux (Deols), France
CCE - Saint Martin (Grand Case), CIA - Rome (Ciampino), Italie
Guadeloupe CLY - Calvi (Sainte Catherine), France
CCF - Carcassonne, France CMB - Colombo (Katunayake), Sri
CCS - Caracas (Aeropuerto Intern.), Lanka
Venezuela CMF - Chambery (Aix-Les-Bains),
CCU - Calcutta (Dum Dum Internat.), France
Inde CMN - Casablanca (Mohamed V),
CDG - Paris (Charles de Gaulle), Maroc
France CMR - Colmar, France
CEB - Cebu, Philippines CND - Constanza (M. Kogainiceanu),
CEI - Chiang Rai Internat. Airport, Roumanie
Thailande CNF - Belo Horizonte, MG, Brésil
CEQ - Cannes (Mandelieu), France CNG - Cognac, France
CER - Cherbourg (Maupertus), France CNS - Cairns International, Australie
CFE - Clermont-Ferrand (Aulnat), CNX - Chiang Mai International,
France Thaïlande
CFG - Cienfuegos, Cuba COO - Cotonou (Cadjehoun), Benin
CFR - Caen (Carpiquet), France CPD - Coober Pedy, Australie
CGH - Sao Paulo (Congonhas), Brésil CPE - Campeche (Alberto Ongay),
CGK - Jakarta (Soekarno-Hatta Int'l), Mexique
Indonésie CPH - Copenhagen (Kastrup),
CGN - Cologne/Bonn, Allemagne Danemark
CGO - Zhengzhou, Chine CPT - Cape Town (D.F. Malan),
Afrique du Sud

1
CRK - Luzon (Clark Field), Philippines DCY - Washington (Daviess County),
CRL - Charleroi (Gosselies), Belgique USA
CSK - Cap Skirring, Sénégal DDM - Dodoma, Tanzanie
CTA - Catane (Fontanarossa), Italie DEL - Delhi (Indira Gandhi Internat),
CTG - Cartagena (Rafael Nunez), Inde
Colombie DEN - Denver (Stapleton Internat.),
CTU - Chengdu, Chine USA
CUE - Cuenca, Equateur DET - Detroit City Airport, USA
CUK - Caye Caulker, Belize DFA - Abu Dhabi (Al Dhafra Airport),
CUN - Cancun International, Mexique EAU
CUR - Curacao (Hato), Antilles DFW - Dallas/Fort Worth Internat.,
Néerlandaises USA
CUZ - Cuzco, Pérou DHM - Dharamsala, Inde
CWL - Cardiff (Rhoose), Pays de DIJ - Dijon (Longvic), France
Galles DIL - Dili (Komoro), East Timor
CXH - Vancouver (Coal Harbour), DIR - Dire Dawa (A.T.D. Yilma),
Canada Ethiopie
CZL - Constantine (Ain El Bey), DJE - Djerba/Zarzis, Tunisie
Algérie DJG - Djanet (Tiska), Algérie
CZM - Cozumel, Mexique DKR - Dakar (Yoff), Sénégal
CZW - Czestochowa, Pologne DLA - Douala, Cameroun
CZX - Changzhou, Chine DLM - Dalaman, Turquie
-D- DME - Moscow (Domodemovo),
DAC - Dhaka (Zia Internat.), Russie
Bangladesh DNK - Dnipropetrovsk, Ukraine
DAD - Da Nang, Viêtnam DNR - Dinard (St. Malo), France
DAL - Dallas Love Field, USA DOH - Doha, Qatar
DAM - Damas, Syrie DOL - Deauville (Saint Gatien), France
DAR - Dar es Salaam, Tanzanie DPS - Denpasar (Ngurah Rai),
DBV - Dubrovnik, Croatie Indonésie
DCA - Washington National Airport, DRS - Dresde, Allemagne
USA DRW - Darwin, Australie
DCM - Castres, France DSA - Doncaster/Sheffield, Angleterre
DSD - La Desirade, Guadeloupe

1
DTH - Death Valley, USA EXT - Exeter, Angleterre
DTM - Dortmund, Allemagne EZE - Buenos Aires (Ezeiza),
DTT - Detroit (Metropolitan Area), USA Argentine
DTW - Detroit (Wayne County Airport), -F-
USA FAO - Faro, Portugal
DUB - Dublin, Irlande FBU - Oslo (Fornebu), Norvège
DUR - Durban (L. Botha), Afrique du FCO - Rome (L. de Vinci/Fiumicino),
Sud Italie
DUS - Dusseldorf (Rhein-Ruhr), FDF - Fort-de-France (Le Lamentin),
Allemagne Martinique
DWH - Houston (D. W. Hooks), USA FDH - Friedrichshafen (Lowenthal),
DWS - Orlando (Lake Buena Vista), Allemagne
USA FEZ - Fès (Saiss), Maroc
DXB - Dubai International Airport, EAU FGI - Apia (Fabali Si), Samoa
DYU - Dushanbe, Tajikistan FIH - Kinshasa (Ndjili), RDC
DZA - Dzaoudzi (Pamandzi), Mayotte FJR - Fujairah International Airport,
-E- EAU
EAP - Bâle/Mulhouse, Suisse/France FKB - Karlsruhe/Baden, Allemagne
EAS - San Sebastian, Espagne FLR - Florence (Peretola), Italie
EBB - Kampala (Entebbe), Ouganda FNA - Freetown (Lungi Airport), Sierra
EBU - Saint-Etienne (Boutheon), Leone
France FNC - Funchal, Madère
EDI - Edinburgh, Ecosse FNI - Nîmes/Arles (Garons), France
EFD - Houston (Ellington Field), USA FNJ - Pyongyang, Corée du Nord
EGC - Bergerac, France FOR - Fortaleza, Brésil
EIN - Eindhoven, Pays-Bas FPO - Freeport International Airport,
ELS - East London, Afrique du Sud Bahamas
EMA - East Midlands (Derby), FRA - Francfort (Rhein/Main),
Angleterre Allemagne
ENC - Nancy (Essey), France FRS - Flores, Guatemala
ERS - Windhoek (Eros), Namibie FRU - Bishkek (Frunze), Kirghizistan
ESB - Ankara (Esenboga), Turquie FSC - Figari, France
ETZ - Metz/Nancy (Lorraine), France FTG - Denver (Front Range Airport),
EVN - Yerevan (Zvartnots), Armenie USA

1
FTU - Fort Dauphin, Madagascar GRO - Gerona (Costa Brava),
FTY - Atlanta (Brown Field), USA Espagne
FUE - Fuerteventura, Canaries GRU - Sao Paulo (Guarulhos), Brésil
-G- GRW - Graciosa Island, Açores,
GAE - Gabes, Tunisie Portugal
GAQ - Gao, Mali GRX - Granada, Espagne
GBE - Gaborone (Sir Seretse Khama), GRZ - Graz (Thalerhof), Austriche
Botswana GSE - Göteborg (Save), Suède
GBJ - Marie Galante, Guadeloupe GTN - Mount Cook (Glentan), Nlle-
GCI - Guernesey, îles Anglo- Zélande
normandes GUA - Guatemala City (La Aurora),
GCJ - Johannesburg (Grand Central), Guatemala
Af. du Sud GUM - Guam, Guam
GCM - Grand Cayman, Cayman GVA - Genève (Genève-Cointrin),
Islands Suisse
GDL - Guadalajara (Miguel Hidalgo), GWY - Galway, Irlande
Mexique GYE - Guayaquil (Simon Bolivar),
GDN -- Gdansk (Rebiechowo), Equateur
Pologne GZM - Gozo, Malte
GDT - Grand Turk, Turks et Caicos -H-
GEA - Noumea, Nouvelle Caledonie HAH - Moroni (Hahaya), Comores
GEN - Oslo (Gardermoen), Norvège HAJ - Hannovre (Langenhagen),
GEO - Georgetown (Timehri), Guyana Allemagne
GHA - Ghardaia (Noumerate), Algérie HAM - Hamburg (Fuhlsbuttel),
GIB - Gibraltar (North Front), Gibraltar Allemagne
GIG - Rio de Janeiro (Galeao), Brésil HAN - Hanoi (Noi-Bai), Viêtnam
GLA - Glasgow (Abbotsichn), Ecosse HAV - La Havane (Jose Marti), Cuba
GNB - Grenoble (Saint Geoirs), France HBA - Hobart, Tasmania, Australie
GND - Grenade (Pearls), Grenade HEL - Helsinki (Vantaa), Finlande
GOI - Goa, Inde HEM - Helsinki (Malmi), Finlande
GOQ - Golmud, Chine HER - Heraklion (Iraklion), Grèce
GOT - Göteborg (Landvetter), Suède HFA - Haifa, Israël
GOU - Garoua, Cameroun HGS - Freetown (Hastings), Sierra
GPS - Galapagos Islands, Equateur Leone

1
HHN - Hahn, Allemagne IKT - Irkutsk, Russie
HIR - Honiara, (Henderson), Iles ILP - Ile des Pins, Nlle Caledonie
Salomon INN - Innsbruck (Kranebitten),
HIX - Hiva Oa, Polynésie Française Austriche INU - Nauru International,
HKG - Hong Kong, Int'l Airport, Hong Nauru
Kong INV - Inverness, Ecosse
HKT - Phuket, Thailande IOM - Isle of Man (Ronaldsway),
HLP - Jakarta (Halim Angleterre
Perdanakusuma), Indonésie IQT - Iquitos (F.S. Vigneta), Pérou
HND - Tokyo (Haneda), Japon IST - Istanbul (Ataturk Internat.),
HNL - Honolulu International Airport, Turquie
Hawaii ITM - Osaka (Itami Airport), Japon
HOG - Holguin, Cuba IXL - Leh, Inde
HOR - Horta (Faial Island), Açores IZM - Izmir (A. Menderes), Turquie
HOU - Houston (William P. Hobby -J-
Airport), USA JAI - Jaipur, Inde
HRE - Harare, Zimbabwe JAO - Atlanta (Beaver Ruin Airport),
HRG - Hurghada, Egypte USA
HSH - Las Vegas (Henderson Sky JDH - Jodhpur, Inde
Harbor), USA JED - Jeddah (King Abdul Aziz),
HTB - Terre de Bas, Guadeloupe Arabie Saoudite
HYD - Hyderabad, Inde JER - Jersey, Iles Anglo-normandes
-I- JFK - New York (John F. Kennedy),
IAD - Washington Dulles International, USA
USA JFM - Fremantle, Australie
IAH - Houston Intercontinental Airport, JHB - Johor Bahru, Malaisie
USA JIB - Djibouti (Ambouli), Djibouti
IDY - Ile d'Yeu, France JKH - Chios, Grèce JKT - Jakarta
IEV - Kiev (Zhulyany), Ukraine (Metropolitan Area), Indonésie
IFN - Isfahan, Iran JMK - Mykonos, Grèce
IGR - Iguazu (Cataratas del Iguazu), JMY - Freetown (Manny Yoko), Sierra
Argentine Leone
IGU - Foz do Iguacu (Cataratas), JNB - Johannesburg (J. Smuts),
Brésil Afrique du Sud

1
JOG - Yogyakarta (Adisucipto), LAI - Lannion, France
Indonésie LAS - Las Vegas (McCarran Internat.),
JRO - Kilimanjaro, Tanzanie USA
JSA - Jaisalmer, Inde LAU - Lamu (Mwana), Kenya
JSZ - St. Tropez, France LAX - Los Angeles Internat. Airport,
JTR - Santorini, Grèce USA
-K- LBA - Leeds/Bradford, Angleterre
KBL - Kabul, Afghanistan LBD - Khudzhand, Tajikistan
KBP - Kiev (Borispol), Ukraine LBG - Paris (Le Bourget), France
KBR - Kota Bharu, Malaisie LBH - Sydney (Palm Beach), Australie
KBV - Krabi, Thailande LBI - Albi, France
KCH - Kuching, Malaisie LBV - Libreville (Leon M'Ba), Gabon
KEF - Reykjavik (Keflavik), Islande LBY - La Baule, France
KGD - Kaliningrad, Russie LCA - Larnaca, Chypre
KGL - Kigali (Kanombe), Rwanda LCE - La Ceiba (Goloson), Honduras
KHH - Kaohsiung International, Taiwan LCG - La Coruna, Espagne
KHI - Karachi, Pakistan LCY - Londres (City Airport),
KIN - Kingston (Norman Manley), Angleterre
Jamaique LDE - Lourdes/Tarbes (Ossun),
KIV - Chisinau (Kishinev), Moldavie France
KIX - Osaka (Kansai Airport), Japon LED - St. Petersburg (Pulkowo-2),
KMG - Kunming (Wujlaba), Chine Russie
KRK - Krakow (Balice), Pologne LEH - Le Havre (Octeville), France
KRT - Khartoum, Soudan LEJ - Leipzig (Schkeuditz), Allemagne
KTM - Kathmandu (Tribhuvan), Népal LFW - Lome (Tokoin), Togo
KTP - Kingston (Tinson), Jamaica LGA - New York (La Guardia Airport),
KTW - Katowice (Pyrzowice), Pologne USA
KUL - Kuala Lumpur (Subang), LGG - Liege (Bierset), Belgique
Malaisie LGK - Langkawi, Malaisie
KWI - Kuwait International Airport, LGW - Londres (Gatwick), Angleterre
Kuwait LHE - Lahore, Pakistan
KWL - Guilin, Chine LHR - Londres (Heathrow), Angleterre
-L- LIG - Limoges (Bellegarde), France
LAD - Luanda (4 de Fevereiro), Angola LIL - Lille (Lesquin), France

1
LIM - Lima (J. Chavez Internacional), LVS - Las Vegas Municipal Airport,
Pérou USA
LIN - Milan (Linate), Italie LXA - Lhasa, Tibet
LIS - Lisbone (Portela de Sacavem), LXR - Luxor, Égypte
Portugal LYN - Lyon (Bron), France
LJU - Ljubljana (Brnik), Slovénie LYR - Svalbard (Longyearbyen),
LLI - Lalibella, Ethiopie Norvège
LLW - Lilongwe (Kamuzu Internat.), LYS - Lyon (St Exupery), France
Malawi -M-
LOH - Loja, Equateur MAA - Madras (Meenambakkam), Inde
LON - Londres (Metropolitan Area), MAD - Madrid (Barajas), Espagne
Angleterre MAH - Mahon (Menorca), Baleéares
LOS - Lagos (Murtala Muhammed), MAN - Manchester (Ringway Int.),
Nigeria Angleterre
LPA - Las Palmas/Gran Canaria, MAO - Manaus (Eduardo Gomes),
Canaries Brésil
LPB - La Paz (El Alto), Bolivie MBA - Mombasa (Moi Internat.),
LPL - Liverpool (Speke Airport), Kenya
Angleterre MBJ - Montego Bay (Sangster),
LPQ - Luang Prabang, Laos Jamaique
LPY - Le Puy, France MCO - Orlando International Airport,
LRH - La Rochelle (Laleu), France USA
LRM - La Romana, République MCP - Macapa,Brésil
Dominicaine MCT - Muscat (Seeb), Oman
LRT - Lorient (Lann-Bihouet), France MDL - Mandalay, Myanmar
LSI - Lerwick, Shetland MDQ - Mar del Plata, Argentine
LSS - Les Saintes, Guadeloupe MDW - Chicago (Midway Airport), USA
LTD - Ghadames, Libye MDZ - Mendoza (El Plumerillo),
LTN - Luton Airport, Angleterre Argentine
LUD - Lüderitz, Namibie MEB - Melbourne (Essendon),
LUG - Lugano (Agno), Suisse Australie
LUN - Lusaka Internat. Airport, Zambie MEK - Meknes, Maroc
LUX - Luxembourg (Findel), MEL - Melbourne (Tullamarine),
Luxembourg Australie

1
MES - Medan (Polonia), Indonésie MRI - Anchorage (Merrill Field), Alaska
MEX - Mexico City, (Benito Juarez), MRS - Marseille (Marignane), France
Mexique MRU - Plaisance (S. Ramgoolam),
MGA - Managua (A. Sandino), Maurice
Nicaragua MRX - Margarita Island, Venezuela
MHB - Auckland (Mechanics Bay), MSB - St. Maarten (Marigot), Antilles
Nlle-Zélande Néerl.
MHD - Mashad, Iran MSP - Minneapolis/St. Paul, USA
MIA - Miami International Airport, USA MSQ - Minsk (Loshitsa), Belarusse
MID - Merida (M. C. Rejon), Mexique MSR - Munster (Greven), Allemagne
MIL - Milan (Metropolitan Area), Italie MST - Maastricht (Zuid-Limburg),
MIR - Monastir (Skanes), Tunisie Pays-Bas
MJN - Majunga (Amborovy), MSU - Maseru (Moshoeshoe), Lesotho
Madagascar MSW - Massawa, Erythrée
MJV - Murcie (San Javier), Espagne MSY - New Orleans (Moisant Field),
MKZ - Malacca (Batu Berenclum), USA
Malaisie MTY - Monterrey (M. Escobedo),
MLA - Malte (Luqa), Malta Mexique
MLE - Male (Hulule), Maldives MUB - Maun, Botswana
MLW - Monrovia (Spriggs Payne), MUC - Munich (F. J. Strauss),
Liberia MMA - Malmo, Suède Allemagne
MMK - Murmansk, Russie MUV - Philadelphie (Mustin ALF), USA
MMO - Maio, Cape Verde MVD - Montevideo (Carrasco),
MMX - Malmo (Sturup), Suède Uruguay
MNL - Manille (Ninoy Aquino), MXP - Milan (Malpensa), Italie
Philippines MYD - Malindi, Kenya
MOF - Maumere, Indonésie MZI - Mopti (Barbe), Mali
MOW - Moscou (Metropolitan Area), MZM - Metz (Frescaty), France
Russie -N-
MPL - Montpellier (Méditeranée), NAN - Nadi, Fidji
France NAP - Naples (Capodichino), Italie
MPM - Maputo, Mozambique NAS - Nassau, Bahamas
MPN - Mount Pleasant, Falklands NAT - Natal, Brésil
MRD - Merida, Venezuela NBL - San Blas, Panama

1
NBO - Nairobi (Jomo Kenyatta), Kenya ODB - Cordou (San Jeronimo),
NCE - Nice (Côte d'Azur), France Espagne
NCL - Newcastle, Angleterre ODE - Odense (Beldringe), Danemark
NDJ - N'Djamena, Tchad ODS - Odessa (Tsentrainy), Ukraine
NEW - New Orleans (Lakefront OHD - Ohrid, Macédoine
Airport), USA OKD - Sapporo (Okadama), Japon
NGO - Nagoya (Komaki), Japon OLB - Olbia (Costa Smeralda), Italie
NIC - Nicosia, Chypre OPF - Miami (Opa Locka Airport), USA
NIM - Niamey, Niger NKC - OPO - Porto (Pedras Rubras),
Nouakchott, Mauritanie Portugal
NLO - Kinshasa (N'Dolo), RDC ORA - Oran, Algérie
NOS - Nossi-Be (Fascene), ORD - Chicago (O'Hare International),
Madagascar USA ORG - Paramaribo (Zorg en
NOU - Noumea (La Tontouta), Nlle Hoop), Suriname
Caledonie ORK - Cork, Irlande
NPS - Honolulu (Ford Island), Hawaii ORN - Oran (Es Senia), Algérie
NRT - Tokyo (Narita), Japon ORY - Paris (Orly), France
NSI - Yaounde (Nsimalen Internat.), OSA - Osaka (Metropolitan Area),
Cameroun Japon
NTE - Nantes (Château Bougon), OSL - Oslo (Metropolitan Area),
France Norvège
NTO - Santo Antao, Cape Verde OSS - Osh, Kyrgyzstan
NTR - Monterrey (Aeropuerto Norte), OST - Ostende, Belgique
Mexique OTP - Bucarest (Otopeni), Roumanie
NUE - Nurenberg, Allemagne OUA - Ouagadougou, Burkina Faso
NWA - Moheli, Comores OUD - Oujda (Les Angades), Maroc
NYC - New York (Metropolitan Area), OVD - Oviedo (Asturias), Espagne
USA OZZ - Ouarzazate, Maroc
-O- -P-
OAK - Oakland International Airport, PAC - Panama City (Paitilla), Panama
USA PAP - Port-au-Prince, Haïti
OCO - San Jose (El Coco), Costa Rica PAR - Paris (Metropolian Area),
OCW - Washington (Warren Field), France
USA PAS - Paros, Grèce

1
PBC - Puebla, Mexique PMC - Puerto Montt (El Tepual), Chili
PBH - Paro, Bhoutan PMF - Parme, Italie PMI - Palma de
PBM - Paramaribo (J. A. Pengel), Mallorca, Baléares
Suriname PMO - Palerme (Punta Raisi), Italie
PCP - Principe, Sao Tomé et Principe PNA - Pamplona, Espagne
PDK - Atlanta (Dekalb-Peachtree PNH - Phnom Penh (Pochentong),
Airport), USA Cambodge
PDL - Ponta Delgada (Sao Miguel), PNI - Pohnpei International Airport,
Açores Micronesia
PDV - Plovdiv, Bulgarie PNK - Pontianak (Supadio), Indonésie
PDX - Portland International Airport, PNR - Pointe Noire, Congo
USA POA - Porto Alegre (Salgado Filho),
PEK - Beijing (Capital), Chine Brésil
PEM - Puerto Maldonado (Padre POI - Potosi (Capitan Nicolas Rojas),
Aldamiz), Pérou Bolivie
PEN - Penang International, Malaisie POL - Pemba (Porto Amelia),
PER - Perth, Australie Mozambique
PEW - Peshawar, Pakistan POM - Port Moresby, Papouasie-Nlle-
PFO - Paphos (International), Chypre Guinée
PGF - Perpignan (Rivesaltes), France POP - Puerto Plata, République
PGX - Perigueux (Bassillac), France Dominicaine
PHC - Port Harcourt (Omagwa), POS - Port of Spain (Piarco), Trinidad
Nigeria et Tobago
PHL - Philadelphia International PPG - Pago Pago, Samoa US
Airport, USA PPS - Puerto Princesa International,
PHW - Phalaborwa, Afrique du Sud Philippines
PHX - Phoenix (Sky Harbor PPT - Papeete (Faaa), Polynésie
International), USA Française
PIS - Poitiers (Biard), France PRG - Prague (Ruzyne), Rép.
PLH - Plymouth (Roborough Airport), Tchèque
Angleterre PRI - Praslin, Seychelles
PLP - La Palma, Canaries PRJ - Capri, Italie
PLU - Belo Horizonte, Brésil PSA - Pise (Galilei), Italie
PMA - Pemba Island, Tanzanie PSY - Port Stanley, Falklands

1
PTP - Pointe-a-Pitre (Le Raizet), QSM - St. Maarten, Antilles
Guadeloupe Néerlandaises
PTY - Panama City (O. Torrijos QSO - Sousse, Tunisie
Herrara), Panama QTW - Taejon, Corée du Sud
PUF - Pau (Pont Long Uzein), France -R-
PUJ - Punta Cana, République RAI - Praia, Sao Tiago, Cape Verde
Dominicaine RAK - Marrakech (Menara), Maroc
PUS - Pusan (Kimhae), Corée du Sud RBA - Rabat (Sale), Maroc
PVG - Shanghai (Pu Dong), Chine RBD - Dallas (Redbird Airport), USA
PVR - Puerto Vallarta (G. D. Ordaz), RDU - Raleigh-Durham (Int'l Airport),
Mexique USA
PYX - Pattaya, Thaïlande RDZ - Rodez, France
PZU - Port Soudan, Soudan REC - Recife (Guararapes), Brésil
-Q- REK - Reykjavik, Islande
QDU - Dusseldorf, Allemagne REP - Siem Reap (Angkor),
QDV - Denver (Metropolitan Area), Cambodge
USA RGN - Yangoon (Mingaladon),
QGN - Tarragona (Reus), Espagne Myanmar
QKA - Karlsruhe (Forchheim), RHE - Reims (Champagne), France
Allemagne RHO - Rhodes (Diagoras/Maritsa),
QLA - Los Angeles (Metropolitan Grèce
Area), USA RIO - Rio de Janeiro (Metropolitan
QLI - Limassol, Chypre Area), Brésil
QLJ - Lucerne, Suisse RIX - Riga (Spilve), Laettonie
QLS - Lausanne (La Blecherette), RJK - Rijeka, Croatie
Suisse RKE - Copenhagen (Roskilde),
QPA - Padou, Italie Danemark
QPG - Singapour (Paya Lebar), RML - Colombo, Sri Lanka
Singapour RNS - Rennes (Saint-Jacques),
QRA - Jo'burg (Randgermiston), Af. du France
Sud ROB - Monrovia (Roberts Field),
QSF - San Francisco (Metropolitan Liberia
Area), USA ROM - Rome (Metropolitan Area),
Italie

1
RSC - Riga (Skulte), Lettonie SDQ - Santo Domingo, République
RSE - Sydney (Aurose Bay), Australie Dominicaine
RTB - Roatan, Honduras SDU - Rio de Janeiro (Santos
RTM - Rotterdam, Pays-Bas Dumont), Brésil
RUH - Riyadh (King Khalid), Arabie SDV - Tel Aviv, Israël
Saoudite SEA - Seattle-Tacoma International,
RUN - Saint-Denis (Gillot), Réunion USA
RUY - Copan, Honduras SEL - Séoul (Kimpo), Corée du Sud
RVN - Rovaniemi, Finlande SEZ - Mahé (Seychelles Int'l),
RWP - Rawalpindi, Pakistan Seychelles
SFA - Sfax (Thyna), Tunisie
-S- SFO - San Francisco Internat. Airport,
SAB - Saba, Antilles Néerlandaises USA
SAH - Sana'a (El Rahaba), Yémen SGL - Manila, Philippines
SAL - San Salvador (Internacional), SGN - Ho Chi Minh (Tan Son Nhut),
Salvador Viêtnam
SAO - Sao Paulo (Metropolitan Area), SHA - Shanghai (Hongqiao), Chine
Brésil SHJ - Sharjah International Airport,
SAP - San Pedro Sula (La Mesa), EAU
Honduras SIA - Xian (Xiguan Airport), Chine
SAW - Istanbul (S.Gokcen Internat.), SID - Sal (Amilcar Cabral), Cap Vert
Turquie SIG - San Juan (F. L. Ribas), Puerto
SAY - Siene, Italie Rico
SBH - Saint Barthelemy, Guadeloupe SII - Sidi Ifni, Maroc
SBK - Saint Brieuc, France SIN - Singapour (Changi Internati),
SCL - Santiago de Chili (A. M. Singapour
Benitez), Chili SIR - Sion (Sitten), Suisse
SCN - Saarbrucken (Ensheim), SJD - Los Cabos (S. J. del Cabo),
Allemagne Mexique
SCQ - Santiago Compostela SJJ - Sarajevo, Bosnie
(Santiago), Espagne SJO - San Jose (J. Santamaria), Costa
SCU - Santiago (Antonio Maceo), Rica
Cuba SJU - San Juan (L. Munoz Marin),
Puerto Rico

1
SJZ - Sao Jorge, Açores SUV - Suva (Nausori International),
SKD - Samarkand, Ouzbékistan Fidji
SKG - Thessalonique (Mikra), Grèce SVG - Stavanger (Sola), Norvège
SKI - Skikda, Algérie SVO - Moscou (Cheremetievo 2),
SKL - Isle of Skye, Angleterre Russie
SKP - Skopje, Macedoine SVQ - Seville (San Pablo), Espagne
SKU - Skiros, Grèce SWK - Milan (Segrate), Italie
SLC - Salt Lake City Internat. Airport, SWP - Swakopmund, Namibie
USA SXB - Strasbourg (Entzheim), France
SLZ - Sao Luis, Brésil SXF - Berlin (Schoenefeld), Allemagne
SMS - Ste Marie, Madagascar SXM - St. Maarten (Princ. Juliana),
SNE - Sao Nicolau, Cap Vert Ant. Néerl.
SNN - Shannon (Limerick), Irlande SYD - Sydney (Kingsford Smith),
SOF - Sofia (Vrajdebna), Bulgarie Australie
SOU - Southampton (Eastleigh), SYZ - Shiraz, Iran
Angleterre SZG - Salzburg, Autriche
SPK - Saporro (Chitose), Japon SZX - Shenzhen, Chine
SPL - Amsterdam (Schiphol), Pays- -T-
Bas TAB - Tobago (Scarborough), Trinidad
SPU - Split (Kastel), Croatie et Tobago
SRE - Sucre (J. A. de Padilla), Bolivie TAH - Tanna Island, Vanuatu
SSA - Salvador (Dois de Julho), Brésil TAS - Tashkent (Yuzhny),
SSG - Malabo, Guinée Equatoriale Ouzbékistan
SSH - Sharm El Sheikh (Ras Nasrani), TBS - Tbilisi (Novoalexeyevka),
Egypte Georgie
STL - St. Louis International Airport, TBZ - Tabriz, Iran
USA TCI - Ténérife, Canaries
STM - Santarem, Brésil TDD - Trinidad, Bolivie
STN - Londres (Stansted), Angleterre TER - Terceira (Aeroporto das Lajes),
STO - Stockholm (Metropolitan Area), Açores
Suède TFN - Ténérife (Los Rodeos),
STR - Stuttgart (Echterdingen), Canaries
Allemagne TFR - Tarbes, France
SUB - Surabaya (Juanda), Indonésie

1
TFS - Ténérife (Sur Reina Sofia), TRN - Turin (Caselle), Italie
Canaries TRS - Trieste (Ronchi dei Legionari),
TGU - Tegucigalpa (Toncontin), Italie
Honduras TRU - Trujillo, Pérou
THF - Berlin (Tempelhof), Allemagne TRV - Trivandrum (International), Inde
THR - Theran (Qualeh Morgeh TSA - Taipei (Sung Shan), Taiwan
Airport), Iran TSF - Trévise (S. Angelo), Italie
TIA - Tirana, Albania TSR - Timisoara (Giarmata),
TIP - Tripoli (Idris), Libye Roumanie
TKU - Turku, Finlande TUF - Tours (Saint-Symphorien),
TLC - Toluca (A. L. Mateos), Mexique France
TLE - Tulear, Madagascar TUN - Tunis (Carthage Airport),
TLL - Tallinn (Yulemiste), Estonie Tunisie
TLN - Toulon/Hyeres (Le Palyvestre), TXL - Berlin (Tegel), Allemagne
France TYO - Tokyo (Metropolitan Area),
TLS - Toulouse (Blagnac), France Japon
TLV - Tel Aviv (Ben Gurion), Israël TZA - Belize City (Municipal), Belize
TMB - Miami (Kendall-Tamiami), USA -U-
TMM - Tamatave, Madagascar UAK - Narssarssuaq, Groenland
TMP - Tampere (Pirkkala), Finlande UDR - Udaipur, Inde
TMR - Tamanrasset, Algérie UET - Quetta, Pakistan
TMS - Sao Tome, Sao Tome et UGN - Chicago (Waukegan Regional),
Principe USA
TNG - Tanger (Boukhalef), Maroc UII - Utila Island, Honduras
TNR - Antananarivo (Ivato), UIK - Irkutsk, Russie
Madagascar UIO - Quito (Mariscal Sucre), Equateur
TNT - Miami (Dade-Collier), USA UIP - Quimper (Pluguffan), France
TOD - Tioman, Malaisie UKB - Kobe, Japon
TOE - Tozeur (Nefta), Tunisie UKY - Kyoto, Japon
ULC - Santiago de Chili, Chili
TOM - Tombouctou, Mali ULN - Ulan Bator, Mongolia
TPE - Taipei (Chiang Kai Shek), UPG - Ujung Pandang (Hasanuddin),
Taiwan Indonésie
TRD - Trondheim (Vaernes), Norvège URC - Urumqi (Diwopu), Chine

1
URO - Rouen, France -W-
USH - Ushuaia, Argentine WAS - Washington (Metropolitan
USM - Koh Samui, Thailand Area), USA
UUD - Ulan Ude (Mukhino), Russie WAW - Varsovie (Okecie), Pologne
UVE - Ouvéa, Nlle Calédonie WDH Windhoek (J. G. Strijdom Inter.),
-V- Namibia
VAN - Van, Turquie WFI - Fianarantsoa, Madagascar
VAP - Valparaiso, Chili WGL - Baltra Island, Galapagos,
VAR - Varna, Bulgarie Equateur
VCE - Venise (Marco Polo), Italie WHF - Wadi Halfa, Soudan
VCP - Sao Paulo/Campinas WHP - Los Angeles (Whiteman
(Viracopos), Brésil Airport), USA
VER - Veracruz (General H. Jara), WIL - Nairobi (Wilson), Kenya
Mexique WLG - Wellington, Nouvelle-Zélande
VFA - Victoria Falls, Zimbabwe WLS - Wallis (Hihifo), Wallis et Futuna
VGO - Vigo, Espagne WMR - Mananara, Madagascar
VIE - Vienne (Schwechat), Autriche WNT - Hierro, Canaries
VIT - Vitoria, Espagne WPU - Puerto Williams, Chili
VKO - Moscow (Vnukovo), Russie WRK - Dallas (White Rock Airport),
VLC - Valencia, Espagne USA
VLI - Port Vila (Bauerfield), Vanuatu WRO - Wroclaw, Pologne
VLL - Valladolid, Espagne WVB - Walvis Bay, Namibia
VNO - Vilnius, Lituanie WVK - Manakara, Madagascar
VNS - Varanasi, Inde -X-
VNY - Los Angeles (Van Nuys Airport), XFW - Hamburg-Finkenwerder,
USA Allemagne
VRA - Varadero, Cuba XLS - Saint Louis, Sénégal
VRN - Verone (Villafranca), Italie XLW - Bremen (Lemwerder),
VTE - Vientiane (Wattay), Laos Allemagne
VVI - Santa Cruz (Viru Viru Internat.), XQP - Quepos, Costa Rica
Bolivie XXB - Manchester (Woodford),
VVO - Vladivostok, Russie Angleterre
VXE - Sao Vicente, Cap Vert -Y-
VXX - Mexico City (Sertel), Mexique

1
YAO - Yaoundé (Nsimalen Internat.), YQB - Québec, QC, Canada
Cameroun YRO - Ottawa (Rockcliffe Airport),
YBC - Baie-Comeau, QC, Canada Canada
YBD - Vancouver (New Westminster), YRQ - Trois-Rivieres, Canada
Canada YSX - Halifax (Shearwater Airport),
YDA - Dawson, Canada Canada
YDT - Vancouver (Boundary Bay), YTO - Toronto (Metropolitan Area),
Canada Canada
YEA - Edmonton (Metropolitan Area), YTZ - Toronto Island Airport, Canada
Canada YUL - Montréal (P. E. Trudeau),
YED - Edmonton (Namao Field), Canada
Canada YVA - Moroni (Hahaya/Iconi),
YEG - Edmonton Internat. Airport, Comores
Canada YVR - Vancouver Internat. Airport,
YGF - Cape Town (Youngsfield), Af. Canada
du Sud YWG - Winnipeg Internat. Airport,
YGR - Iles de la Madeleine, Canada Canada
YHU - Montreal (St.-Hubert), Canada YXD - Edmonton Municipal Airport,
YHZ - Halifax International Airport, Canada
Canada YYC - Calgary Internat. Airport,
YIP - Detroit (Willow Run Airport), USA Canada
YKZ - Toronto (Buttonville Airfield), YYZ - Toronto (L. B. Pearson Int'l),
Canada Canada
YLP - Mingan, Canada YZD - Toronto (Downsview), Canada
YMQ - Montréal (région -Z-
métropolitaine), Canada ZAD - Zadar, Croatie
YMX - Montréal (Mirabel internat.), ZAG - Zagreb (Pleso), Croatie
Canada ZAM - Zamboanga International,
YND - Hull - Ottawa (Gatineau Airport), Philippines
Canada ZAO - Cahors, France
YOK - Yokohama, Japon ZAZ - Saragosse, Espagne
ZDJ - Berne, Suisse
YOW - Ottawa (Macdonald-Cartier), ZGC - Lanzhou (Zhongchuan), Chine
Canada ZIG - Ziguinchor, Sénégal

1
ZND - Zinder, Niger ZRE - Rethymnon, Grèce
ZNZ - Zanzibar, Tanzanie ZRH - Zurich (Zürich-Kloten), Suisse
ZPE - Onasbruck, Allemagne

Posibile întrebări la test:

6. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism


7. Clasificaţi aeronavele după distanţa de croazieră şi capacitatea acestora/
8. Enumeraţi elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului
9. Prezentaţi care sunt funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport.
10. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale.
11. Caracterizaţi cursele low cost.
12. Definiţi conceptul de ticketing şi evidenţiaţi rolul acestuia în cadrul unei agenţii de
turism.
13. Caracterizaţi pe scurt CRS/SGD (definiţie, de cine au fost create, facilităţi
oferite) ; evidenţiaţi 3 exemple de CRS.
14. Prezentaţi funcţiile CRS-urilor
15. Evidenţiaţi criteriile care se au în vedere la alegerea unui CRS de către o agenţie
de turism.
16. Definiţi rezervarea, precizaţi ce garantează o rezervare confirmată şi ce nu,
evidenţiaţi căile de rezervare.
17. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion.
18. Prezentaţi electronic ticketing şi avantajele biletului electronic pentru client şi
pentru agenţia de turism.

1
19. Definiţi tarifele practicate într-o agenţie de turism şi evidenţiaţi elementele în
funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de avion.
20. Enumeraţi principalele categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de
pasageri şi precizaţi care este importanţa stabilirii corecte a tarifelor..
21. Prezentaţi elementele/aspectele care se au în vedere la stabilirea tarifelor.
22. Evidenţiaţi deosebirile dintre tarifele IATA şi tarifele de companie.
23. Evidenţiaţi criteriile care stau la baza acrediţării IATA a unei agenţii de turism.
24. Importanţa/locul activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism.
25. Operaţii tehnice specifice activităţii de ticketing.
26. Abrevieri/termeni utilizaţi în operaţiile de ticketing.

TEST

Incercuiţi varianta corespunzătoare răspundului corect

1. IATA are ca misiune principală:


a. elaborarea de norme, practici recomandate şi proceduri internaţionale în
domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi promovarea masurilor de
securitate aeriană
b. promovarea transportului aerian sigur, regulat şi economic / eficient, printr-o
largă cooperare între companiile de transport aeriene internaţionale ale diferitelor
ţări .
c. elaborarea unor reglementări care vizează domeniul standardului calităţii
serviciilor
d. elaborarea măsurilor de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fito-
sanitară sau veterinată
2. Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) au fost create
de către
a. agenţiile de voiaj,
b. companiile aeriene
c. tour-operatori

1
d. lanţurile hoteliere,
3. Identificaţi care dntre următoarele principii nu este în conformitate cu codului de
conduită adoptat de ICAO pentru GDS:
a. Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii
corecte, coerente şi clare
b. Orice linie aeriană are dreptul să participle la CRS pe baze egale şi
nediscriminatorii
c. Titularul unui CRS nu este obligat să presteze servicii celorlalte companii
aeriene participante
d. Titularul CRS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze
contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de relaţii
4. Tarifele speciale sunt :
a. tarifele care se aplică în relaţia cu touroperatorii
b. tarife economice care au o serie de restricţii de utilizare
c. tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe fiecare clasă de
transport
d. tarifele negociate între companiile partenere şi autorităţile aeronautice din
ţările respective, nefiind înregistrate în cadrul sistemului IATA,
5. Sistemele de rezervări (GDS-urile) acceptate de către BSP Romania sunt
a. Amadeus, Sabre Worldspan
b. Amadeus, Galileo, Appolo
c. Amadeus, Galileo, Worldspan
d. Amadeus, Galileo, Sabre
6. NUC reprezintă:
a. moneda neutră folosită de IATA în construcţia tarifară, pentru calcularea
preţului biletului de călătorie
b. abreviere standard utilizată pentru a defini călătoria dus-întors
c.
7. OW-este o abreviere standard utilizată pentru:
a. Călătorie/bilet doar dus
b. călătorie dus întors
c. călătorie în circuit
d. călătorie bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate
pentru că pasagerul nu cunoaşte datele voiajului

1
8. Stopover reprezintă
a. o călătorie cu escală
b. o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat
între locul de plecare şi cel de destinaţie
c. o întreruperea călătoriei din motive de forţă majoră
d. anularea călătoriei

BIBLIOGRAFIE:

1. Caraiani, Gheorghe; Lucian Botea, F. Cristinel Tâncu – Ticketing


Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2006
2. Caraiani Ghe. – Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex, 2001
3. Camelia Gheorghe – Transporturile turistice aeriene şi ticketing – Editura
2011
4. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999
referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comercial,
Editura Lumina Lex, nr. 7-8/2001
5. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999
referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comeercial,
Editura Lumina Lex, nr. 6/2001

1
6. Derosier, Bernard – Le transport aerien a l`heure europeenne, Paris,
Assemble Nationale, 1998
7. Aurelia Fulger - Airline Business – suport curs ANAT
8. Naveau, Jacques – Droit du transport aerian international, Bruxelles, 1980
9. Popescu Dumitra, Forme şi instrumente juridice de cooperare în aviaţia civilă
internaţională, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1983
10. Stanciu V. , Ionescu O.C. , Cristea I. , Transportul aerian de pasageri şi
marfă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980
11. Gabriela Stanciulescu – Managementul operatiunilor in turism, Editura
AllBeck, Bucuresti, 2003
12. G. Stanciulescu, G. Tigu - AVIAłIA CIVILĂ IN SLUJBA TURISMULUI
EUROPEAN SI INTERNATIONAL – EVOLUłIE SI OPERATORI
13. x x x Manual of Airport and Air Navigation Facility Tariffs, ICAO Journal,
Montreal, 1992
14. x x x Rules of the Air and Air Traffic Services , ICAO Journal, Monreal, 1993
15. x x x Business and Aviation Regional Transport – oct. 1995
16. x x x Ground Handling International Conference, Amsterdam, 21- 23
octombrie 1997
17. x x x International Air Transport Association – Ticketing handboo1 june 2002
18. x x x International Air Transport Association – Travel agemt`s handook
Resolution 814 Edition, Effetive 1 January, 2002Gabriela Stanciulescu
19. x x x Aeronauthical Information Publication -AIP Romania, 2005 Edition
20. x x x Manual de Aeroport, ediţia 2005

Tipuri de călătorii
Simple One Way (OW- călătorie doar dus) este orice călătorie efectuată în
întregime cu avionul într-o singură direcţie, fără întoarcere
BUH-PAR
Round trip (RT) dus-intors – este o călătorie efectuat în întregime cu
avionul care începe şi se termină în acelaşi punct
BUH-IST-BUH
Circle Trip (CT) – include călătoria de la un punct şi întoarcerea la acesta
printr-o continuă rută în circuit, incluzând călătorii care conţin două
componente tarifare dar care nu îndeplinesc condiţiile de RT. Originea şi

1
destinaţia finală a CT sunt aceleaşi dar tarifele aplicabile pe puncte nu sunt
egale.
Bilet open- jaw - Bilet dus-intors care da posibilitatea calatorului da a
efectua la intoarcere un alt traseu decat la dus, incluzând şi un sector de
suprataţă (Single Open Jaw - SOJ), sau două sectoare de suprafaţă (DOJ)
punctele de plecare si de sosire fiind fixate la dorinta sa, in intelegere cu
transportatorul.

BUH-CHI……….JMO-BUH
Puncte intermediare (puncte de transfer) :
STOPOVER – oraşul în care un pasager întrerupe călătoria şi nu plecă în
mai putin de 24 de ore
PUNCT DE CONEXIUNE (ESCALĂ) – oraşul inde pasagerul soseşte şi
plecă în mai puţin de 24 de ore
Tipuri de zboruri
Zbor non-stop - Un zbor care opereaza intre doua orase, fara opriri
intermediare,
pastrand acelaşi numar de zbor si acelaşi tip de aeronava.
Zbor direct Un zbor on-line (al aceleiasi companii) care opereaza intre
doua orase, are
una sau mai multe opriri pe parcursul calatoriei, pastrand acelaşi numar de
zbor si tip de aeronava
Zbor de conexiune - Un zbor care opereaza intre doua orase si
efectueaza o schimbare
on-line sau interline, intr-unul sau mai multe orase din ruta (se
schimba compania, numarul de zbor, tipul de aeronava).
Exemplu: Conexiune on-line: ( aceeaşi companie- OS)
Din punct de vedere al contractelor de marketing dintre doua
companii aeriene, zborurile
se impart in mai multe categorii, cel mai des reflectate in afisajele
de disponibilitate fiind :
Zboruri “code-share”
Zboruri cu locuri inchiriate
Zborul Code-share: este marcat in afisajul de disponibilitate prin
caracterul “ * ”
- Un zbor care apare in afisajul de disponibilitate ca apartinand
unei companii, dar

1
care de fapt este operat cu aeronava si echipajul altei companii.
- In afisajul de disponibilitate, codul companiei care inchiriaza altei
companii
aeronava si echipajul, apare inaintea caracterului “ * ”
Zbor cu locuri inchiriate: este marcat in afisajul de disponibilitate prin
doua puncte ( : )
- Zborul unei companii aeriene care inchiriaza locuri altei companii care
opereaza pe
aceeasi ruta, iar ambele companii isi vand locurile folosind codul propriu de
doua
caractere.
- Compania care apare inaintea celor doua puncte, este compania care
inchiriaza
locuri celeilalte companii (se observa ca orele de operare ale celor doua
zboruri
sunt identice).
Zborurile sunt afisate intotdeauna in ordinea urmatoare:
zborurile non-stop
zborurile directe
zborurile de conexiune.

1
1

S-ar putea să vă placă și