Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 23 noiembrie 2018


Clasa a VII a
Profesor: Angan Diana-Laura
Scoala Gimnaziala Nr.95
Tema lectiei: Masuri simple si compuse (cu unitatea de timp optimea) 
Tipul lectiei: mixta

Competente generale: 1 să interpreteze vocal cântece în diferite măsuri

2 să descopere în audiţie elementele de limbaj muzical învăţate;

Competente specifice: La sfarsitul orei elevii vor fi capabili sa:

CG1: - Sa recunoasca sa recunoasca dupa accente masurile de 2/8 si 3/8

CG2: Sa descifreze ritmic un cantec oferit de manual

Resurse: Materiale – Laptop, Internet, manual, caiet video proiector, tabla, marker

Timp 50 minute
SECVENTENTELE LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR RESURSE METODE EVALUARE TIMP
I. Momentul -formula de salut Elevii raspund si preiau Catalogul Conversatia 5’
organizatoric -rganizarea clasei pentru buna sarcinile propuse de
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea profesor
psihică pentru o lecţie de muzică
- profesorul face prezenta
II. Verificarea Verifica prin intrebari cunostintele Elevii raspund la Conversatia Aprecieri verbale 3’
elevilor teoretice si practice ale elevilor intrebarile profesorului
legate de lecţia precedenta.

III. Moment -Se va enunta definitia masurii Sunt atenţi si colaborează Conversatia 10’
aperceptiv „masura este gruparea ritmica cu profesorul si
de timpi accentuati si consemnează in caiete.
neaccentuati care se succed
periodic”

IV. Anuntarea Profesorul anunta ca tema lectiei Notează în caiet titlul Caiet 2’
temei va fi „Masuri simple si compuse lecţiei
cu unitatea de timp optimea –
masurile de 2/8 si 3/8 ”
V. Prezentare -Se va enunta definitia masurii Elevii noteaza Tabla Explicarea Formativa 20’
continutului „masura este gruparea ritmica Marker
de timpi accentuati si Caiet
Sunt atenţi si colaborează
neaccentuati care se succed
periodic” cu profesorul
- Măsura se notează prin doua
cifre una sub alta,imediat dupa
cheia sol.
Cifra de sus arata numarul
timpilor iar cea de jos arata
valoarea unitatii de timp
-se va da definitia masurii de
doi timpi: „masura de doi timpi
este o grupare ritmica alcatuita
din doua unitati de timp-cu
intensitate diferita- una
accentuata una neaccentuata
- masura de 2\8 este
asemanatoare cu masura de 2\4
numai ca se canta mai vioi. Se
tacteaza la fel ca masura de 2\4
Schema de tactare a masurii de
2\8:

-Se va da definitia masurii de


trei timpi: „masura de trei
timpi este o grupare ritmica
alcatuita din trei unitati de
timp-cu intensitate diferita-
prima accentuata iar celalalte
doua neaccentuate
Schema de tactare a masurii de
3\8:
- masura de 3\8 este
asemanatoare cu masura de 3\4
numai ca se canta mai vioi. Se
tacteaza la fel ca masura de 3\4.
VI. Consolidarea Se va rezolva exercitiile de la pag Elevii rezolva exercitiile Manual Exercitiu 5’
cunostintelor 25 Caiet
dat
nou
asimilate
VII. Concluziile Profesorul face aprecierile, apoi Fac autoevaluarea si Conversatia Aprecieri verbale 5’
lectiei propune tema urmatoare. consemneaza rezultatele
muncii lor.
Strang materialele
folosite in lectie.