Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL DESCRIPTIV (definire și trăsături)

 Constă în conturarea trăsăturilor particulare ale unui


obiect/persoane/fenomen/aspect din natură, cuprinzând enumerarea
caracteristicilor acestora;
 După limbajul utilizat și scopul urmărit, textul descriptiv poate fi:
 Literar: tabloul, portretul (se caracterizează prin subiectivitate, limbaj
figurat, imagini artistice, percepție particulară a obiectului prezentat,
fără pretenția de adevăr;
 Nonliterar: științific, utilitar, practic (prezintă obiecte reale, în scop
informativ sau publicitar/persuasiv;
 Descrierea are un vocabular adecvat aspectului descris (neologisme și termeni
de specialitate în cazul descrierii nonliterare, termeni simpli, accesibili
publicului larg ; figuri de stil și imagini artistice în cazul descrierii literare;
 Sunt frecvente adjectivele și substantivele care au rolul de a particulariza
realitatea descrisă (dimensiuni, formă, culoare etc.);
 Folosirea enumerației și a epitetului în cazul descrierii literare;
 Indicii spațio-temporali contextualizează realitatea descrisă;
 Sunt folosite mai ales verbe la prezent sau la imperfect;
 Toate elementele sunt reprezentate prin respectarea raportului întreg – parte
– detaliu;
 Etapele oricărei descrieri, literare sau nonliterare, includ: identificarea și
numirea obiectului descrierii; fragmentarea întregului în părți și surprinderea
în detaliu a trăsăturilor acestora; situarea temporală și spațială a obiectului
descris, eventual compararea lui cu alte obiecte din aceeași categorie;
refacerea întregului, printr-o ultimă evaluare și valorizare a obiectului descris.