Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 6: Materiale de amprentare şi pentru efectuarea modelelor. Descrieri. Clasificarea.

Tehnici de
realizare a amprentelor şi modelelor.

Lucru pentru acasa:

1. Completați tabelul: Materiale de amprentare şi efectuarea modelelor utilizate în


stomatologie.
Nr. Denumirea Proprietățile Proprietățile Utilizare în
materialelor fizico-chimice fizico-chimice stomatologie
pozitive negative

2. Referat: Prezentarea succintă a materialelor amprentare dure și eslastice reversibile și


ireversibile.

Tema 7: Materiale pentru obturarea cavităților carioase. Clasificarea. Cerințe către materialele de
obturație permanente.

Lucru pentru acasa:

1. Scrieți clasificarea materialelor de obturație după diferite criterii.


2. Referat: Cerințe față de materialele provizorii, curative, izolante, permanente.

NB! În caz de plagiat, se apreciază cu notă negativă. Temele trebuie să fie îndeplinite până la data
limită. În caz de neîndeplinirea sarcinilor, nu ve-ți fi admiși pentru testare.