Sunteți pe pagina 1din 45

#STAUACASĂ

ROMÂNIA #StăAcasă

STUDIU NAȚIONAL – PARTEA I


Atitudini și comportamente ale
românilor în perioada pandemiei

21 – 24 Martie 2020
METODOLOGIE

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.553 subiecți 18+

Tipul eșantionului: Simplu aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,5%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 21, 23-24 martie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră personal respectați indicațiile primite de la Guvern și de la
5
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență?

Nu
1%

Da, parțial
23%

Da, în totalitate
76%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră personal respectați indicațiile primite de la Guvern și de la
6
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dumneavoastră
personal Da, în totalitate 73% 79% 76% 70% 77% 81% 73% 76% 84% 76% 75% 71% 79% 75%
respectați
indicațiile primite
de la Guvern și de Da, parțial 27% 20% 24% 29% 23% 16% 26% 24% 16% 22% 25% 28% 20% 23%
la Comitetul
Național pentru
Situații Speciale Nu 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2%
de Urgență?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră personal respectați indicațiile primite de la Guvern și de la
7
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

76%
Da, în totalitate
77%

23% 21-24 martie


Da, parțial 16-17 martie
21%

1%
Nu
2%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ce măsură ați respectat indicația de a rămâne la domiciliu în ultima
8
perioadă?

Deloc Nu știu/ Nu răspund


3% 1%

Parțial
37%
În totalitate
59%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ce măsură ați respectat indicația de a rămâne la domiciliu în ultima
9
perioadă?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
În totalitate 54% 63% 59% 47% 60% 72% 60% 56% 62% 59% 58% 58% 59% 58%
În ce măsură ați
respectat
Parțial 43% 32% 37% 48% 37% 25% 35% 40% 37% 36% 39% 37% 37% 38%
indicația de a
rămâne la
Deloc 3% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 4% 2% 4% 3% 4% 4% 1%
domiciliu în ultima
perioadă? Nu știu/ Nu
0% 2% 2% 1% 0% 1% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 3%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ce măsură ați respectat indicația de a rămâne la domiciliu în ultima
10
perioadă?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

59%
În totalitate
52%

37%
Parțial
43%
21-24 martie
16-17 martie
3%
Deloc
4%

1%
Nu știu/ Nu răspund
1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ultimele trei zile, dumneavoastră ați ieșit într-un loc public? 11

Da, de mai multe ori


13%

Da, o dată
26%
Nu
61%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ultimele trei zile, dumneavoastră ați ieșit într-un loc public? 12

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da, de mai multe
În ultimele trei 16% 10% 12% 18% 14% 4% 11% 14% 12% 15% 10% 13% 12% 13%
ori
zile,
dumneavoastră ați Da, o dată 28% 23% 19% 34% 26% 23% 20% 28% 32% 26% 26% 23% 26% 29%
ieșit într-un loc
public? Nu 56% 67% 68% 48% 60% 73% 68% 58% 56% 59% 64% 64% 62% 57%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ultimele trei zile, dumneavoastră ați ieșit într-un loc public? 13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

13%
Da, de mai multe ori
19%

26% 21-24 martie


Da, o dată 16-17 martie
30%

61%
Nu
51%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pentru ce tipuri de activități ați ieșit într-un loc public în ultimele trei zile? 14

Întrebare deschisă, post-codificată.


Întrebare filtrată. Baza de calcul: 39%
care au ieșit într-un loc public în Prima mențiune A doua mențiune
ultimele trei zile.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Cumpărături 68% 13%

Muncă 22% 3%

Biserică 3% 0.3%

Medic/ Analize 3% 0.4%

Întâlniri cu prietenii/ Petreceri 1% 1%

Plimbare0.4%
1%

Bancă 1% 0.2%

Nu este cazul 61%

Alt răspuns 2%
2%

Nu răspund 21%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pentru ce tipuri de activități ați ieșit într-un loc public în ultimele trei zile? 15

Întrebare deschisă, post-codificată.


Întrebare filtrată. Baza de calcul: 39%
care au ieșit într-un loc public în
ultimele trei zile.

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Cumpărături 69% 67% 78% 60% 63% 81% 69% 66% 73% 69% 66% 65% 70% 67%

Biserică 1% 6% 1% 3% 3% 9% 6% 2% 2% 3% 4% 3% 2% 7%

Muncă 26% 17% 18% 27% 30% 1% 18% 25% 19% 22% 22% 27% 18% 22%

Bancă 0% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
[Prima mențiune]
Pentru ce tipuri Medic/ Analize 2% 4% 1% 3% 2% 6% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2%
de activități?
Plimbare 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0%

Plată facturi/ impozite 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0%


Întâlniri cu prietenii/
1% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 0%
Petreceri
Alt răspuns 1% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Pentru ce tipuri de activități ați ieșit într-un loc public în ultimele trei zile? 16
Întrebare deschisă, post-codificată.
Întrebare filtrată. Baza de calcul:
respondenți care au ieșit într-un loc
public în ultimele trei zile. Prima mențiune A doua mențiune
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Cumpărături 21-24.03 68% 13%


Cumpărături 16-17.03 53% 17%
Muncă 21-24.03 22% 3%
Muncă 16-17.03 25% 4%
Biserică 21-24.03 3%0.3%
Biserică 16-17.03 3%
Medic/ Analize 21-24.03 3% 0.4%
Medic/ Analize 16-17.03 5%1%
Întâlniri cu prietenii/ Petreceri 21-24.03 1% 1%
Întâlniri cu prietenii/ Petreceri 16-17.03 3% 2%
Plimbare 21-24.03 1% 0.4%
Plimbare 16-17.03 1% 1%
Bancă 21-24.030.2%
1%
Bancă 16-17.03 1%
Nu este cazul/ Nu răspund 21-24.03 82%
Nu este cazul/ Nu răspund l 16-17.03 74%
Alt răspuns 21-24.03 2%
2%
Alt răspuns 16-17.03 8% 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că majoritatea oamenilor din localitatea dumneavoastră respectă
17
recomandările autorităților privind conduita în această perioadă?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Cu siguranță da 14%

Probabil da 36%

Probabil nu 21%

Cu siguranță nu 24%

Nu știu/ Nu răspund 5%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că majoritatea oamenilor din localitatea dumneavoastră respectă
18
recomandările autorităților privind conduita în această perioadă?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Credeți că
Cu siguranță da 14% 14% 7% 11% 15% 25% 19% 12% 6% 8% 20% 14% 13% 14%
majoritatea
oamenilor din
localitatea Probabil da 36% 37% 38% 42% 38% 25% 32% 37% 44% 35% 38% 38% 35% 37%
dumneavoastră
respectă Probabil nu 22% 21% 27% 22% 17% 19% 16% 25% 23% 26% 16% 19% 23% 20%
recomandările
autorităților Cu siguranță nu 25% 23% 25% 23% 26% 22% 25% 22% 26% 28% 19% 23% 25% 22%
privind conduita
în această Nu știu/ Nu
4% 5% 3% 3% 4% 9% 7% 4% 2% 3% 6% 6% 3% 6%
perioadă? răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că majoritatea oamenilor din localitatea dumneavoastră respectă
19
recomandările autorităților privind conduita în această perioadă?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

14%
Cu siguranță da
16%

36%
Probabil da
44%

21% 21-24 martie


Probabil nu
18% 16-17 martie

24%
Cu siguranță nu
18%

5%
Nu știu/ Nu răspund
4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră aveți un loc de muncă în momentul de față? 20

Da, în mediul privat


34%

Nu
53%

Da, în mediul public/ la


stat
13%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră aveți un loc de muncă în momentul de față? 21

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da, în mediul
43% 25% 37% 58% 29% 3% 20% 38% 54% 39% 27% 38% 34% 26%
Dumneavoastră privat
aveți un loc de Da, în mediul
14% 12% 14% 20% 16% 0% 4% 15% 27% 14% 12% 13% 13% 13%
muncă în public/ la stat
momentul de față?
Nu 42% 63% 49% 22% 55% 97% 76% 47% 19% 46% 61% 49% 52% 61%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Simțiți că această criză globală vă poate afecta locul de muncă? 22

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 47%


care declară că au un loc de muncă
Nu răspund
4%

Nu
34%

Da
62%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Simțiți că această criză globală vă poate afecta locul de muncă? 23

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 47%


care declară că au un loc de muncă

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 60% 63% 62% 64% 56% 38% 68% 60% 59% 60% 64% 61% 61% 66%
Simțiți că această
criză globală vă
Nu 36% 32% 32% 31% 44% 62% 18% 38% 40% 35% 33% 33% 38% 28%
poate afecta locul
de muncă?
Nu răspund 3% 4% 6% 5% 0% 0% 14% 2% 1% 4% 3% 6% 1% 6%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Simțiți că această criză globală vă poate afecta locul de muncă? 24

Dumneavoastră aveți un loc de muncă în momentul de


față?
Total
Da, în mediul public/ la
Da, în mediul privat
stat
Da 66% 50% 62%
Simțiți că această criză
globală vă poate afecta Nu 29% 49% 35%
locul de muncă?
Nu răspund 4% 2% 4%

Total 100% 100% 100%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Obișnuiți să vă uitați la televizor în această perioadă? 25

Nu
14%

Da
86%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Obișnuiți să vă uitați la televizor în această perioadă? 26

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Obișnuiți să vă
Da 81% 90% 67% 88% 92% 98% 84% 87% 84% 82% 90% 82% 89% 84%
uitați la televizor
în această
Nu 19% 10% 33% 12% 8% 2% 16% 13% 15% 18% 10% 18% 11% 16%
perioadă?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Urmăriți la televizor informații despre pandemia de COVID-19? 27

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 86%


care declară că obișnuiesc să se uite
la televizor în această perioadă
Nu
4%

Da
96%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Urmăriți informații despre pandemia de COVID-19? 28

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 86%


care declară că obișnuiesc să se uite
la televizor în această perioadă

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Urmăriți
Da 94% 97% 92% 97% 98% 98% 97% 95% 98% 95% 97% 96% 96% 97%
informații despre
pandemia de
Nu 6% 2% 8% 3% 2% 1% 2% 5% 2% 5% 3% 4% 4% 2%
COVID-19?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cele mai multe știri și informații pe care le vedeți zilnic, la tv, vă transmit...? 29

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 86% care


declară că obișnuiesc să se uite la televizor
în această perioadă și care urmăresc
informații despre pandemie – 96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mai degrabă un sentiment de teamă 58%

Mai degrabă un sentiment de optimist 35%

Atât un sentiment de teamă, cât și de


1%
optimism

Sunt neutru 2%

Alt răspuns 1%

Nu știu/ Nu răspund 3%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Citiți știri pe rețelele de socializare și pe internet despre pandemia de COVID-
30
19?

Nu
45%

Da
55%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Citiți știri pe rețelele de socializare și pe internet despre pandemia de COVID-
31
19?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Citiți știri pe
rețelele de Da 63% 47% 78% 61% 49% 24% 44% 56% 80% 63% 46% 59% 56% 46%
socializare și pe
internet despre
pandemia de Nu 37% 53% 22% 39% 50% 76% 56% 44% 20% 37% 54% 41% 44% 54%
COVID-19?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Câtă încredere aveți în cele mai multe informații pe care le întâlniți pe
32
internet cu privire la acest subiect?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 55% care


declară că citesc știri pe rețelele de
socializare și pe internet despre pandemie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Am încredere în totalitate 7%

Am încredere parțial 79%

Nu am încredere 13%

Nu știu/ Nu răspund 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Câtă încredere aveți în cele mai multe informații pe care le întâlniți pe
33
internet cu privire la acest subiect?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 55% care


declară că citesc știri pe rețelele de
socializare și pe internet despre pandemie

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Am încredere în
Câtă încredere 6% 8% 2% 4% 10% 27% 9% 7% 5% 6% 8% 9% 5% 8%
totalitate
aveți în cele mai
Am încredere
multe informații 82% 76% 84% 84% 73% 61% 73% 81% 85% 84% 71% 78% 79% 82%
parțial
pe care le întâlniți
pe internet cu Nu am încredere 12% 15% 13% 12% 16% 11% 19% 11% 10% 10% 19% 13% 15% 10%
privire la acest
Nu știu/ Nu
subiect? 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră ați participa ca voluntar în echipele de salvare, dacă ar fi un
34
număr mare de îmbolnăviri în localitatea dumneavoastră?

Nu răspund
1%

Nu
31%

Da
68%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră ați participa ca voluntar în echipele de salvare, dacă ar fi un
35
număr mare de îmbolnăviri în localitatea dumneavoastră?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dumneavoastră ați
participa ca voluntar în Da 76% 61% 68% 81% 73% 47% 64% 72% 68% 66% 71% 74% 66% 64%
echipele de salvare,
dacă ar fi un număr Nu 23% 38% 31% 18% 26% 53% 36% 27% 30% 32% 29% 26% 32% 35%
mare de îmbolnăviri în
localitatea Nu răspund 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
dumneavoastră?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați dona o sumă de bani pentru amenajarea spitalelor sau pentru dotarea lor în
36
scopul gestiunii situației COVID-19?

Nu răspund
2%

Nu
38%

Da
60%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați dona o sumă de bani pentru amenajarea spitalelor sau pentru dotarea lor în
37
scopul gestiunii situației COVID-19?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Ați dona o sumă
de bani pentru Da 65% 56% 71% 64% 61% 40% 48% 64% 76% 64% 56% 64% 58% 57%
amenajarea
spitalelor sau
Nu 34% 42% 28% 32% 37% 59% 49% 34% 22% 35% 41% 35% 40% 40%
pentru dotarea lor
în scopul gestiunii
situației COVID- Nu răspund 1% 3% 1% 4% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 3% 1% 2% 4%
19?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Care este suma pe care credeți că ați putea să o donați în acest scop? 38

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 60% care


declară că ar dona bani pentru amenajarea/
dotarea spitalelor

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Nu îmi permit să donez 0.2%

1-100 lei 29%

101-500 lei 19%

Peste 500 de lei 29%

Nu știu 15%

Nu răspund 8%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În această perioadă, acțiunile autorităților centrale vă dau sentimentul că vom
39
reuși să depășim această pandemie?

Nu răspund
2%
Nu
16%

Da
82%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În această perioadă, acțiunile autorităților centrale vă dau sentimentul că vom
40
reuși să depășim această pandemie?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.

În această perioadă, Da 81% 83% 81% 81% 82% 85% 90% 80% 71% 79% 86% 82% 82% 83%
acțiunile autorităților
centrale vă dau
Nu 17% 14% 19% 17% 15% 10% 8% 17% 27% 19% 11% 17% 16% 13%
sentimentul că vom
reuși să depășim
această pandemie? Nu răspund 2% 2% 0% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dar acțiunile autorităților locale? Sunteți mulțumit de activitatea acestora? 41

Nu răspund
7%

Nu sunt mulțumit
23%

Da, sunt mulțumit


70%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dar acțiunile autorităților locale? Sunteți mulțumit de activitatea acestora? 42

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Dar acțiunile
Da, sunt mulțumit 70% 71% 74% 71% 69% 66% 76% 69% 61% 70% 71% 74% 68% 69%
autorităților
locale? Sunteți
Nu sunt mulțumit 24% 21% 20% 24% 24% 22% 18% 23% 33% 24% 21% 20% 25% 22%
mulțumit de
activitatea
Nu răspund 6% 8% 5% 5% 7% 12% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 10%
acestora?

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că autoritățile din România...? 43

Nu știu/ Nu răspund
10%

Mai degrabă ascund


informații
32% Mai degrabă informează
corect populația
58%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Credeți că autoritățile din România...? 44

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență

Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Mai degrabă
informează corect 62% 54% 52% 57% 65% 58% 55% 61% 59% 60% 56% 61% 57% 57%
populația
Credeți că
Mai degrabă
autoritățile din 31% 33% 38% 33% 26% 29% 33% 30% 35% 31% 32% 29% 34% 32%
ascund informații
România...?
Nu știu/ Nu
7% 13% 9% 10% 9% 13% 13% 10% 6% 9% 11% 11% 10% 10%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020

Evaluare