Sunteți pe pagina 1din 3

093 / FC / 05.

0 / A / 16 / P /
Referinţa Se completează de către AGEPI
solicitantului/reprezentantului Registratura A G E P I Registrul naţional de cereri
Nr. intrare: de brevet de invenţie
Nr. (21) Nr. depozit
Data
Data (22) Data depozit
Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel. (37322) 40-05-05, fax 43-85-08
CERERE DE BREVET DE INVENŢIE
Cererea se va completa în 3 exemplare dactilografiate sau imprimate
I. (71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax cu Numărul de
prefixul zonei) identificare de stat unic
(IDNO/IDNP)

Cod ţară conform


normei ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax cu Numărul de
prefixul zonei) identificare de stat unic
(IDNO/IDNP)

Cod ţară conform


normei ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax cu Numărul de
prefixul zonei) identificare de stat unic
(IDNO/IDNP)

Cod ţară conform


normei ST. 3 OMPI

II. (74) REPREZENTANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax cu prefixul zonei)

mandatar autorizat reprezentant reprezentant comun al solicitanţilor


procură procură generală nr./data ..........................................................

III. ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ (nume, prenume, adresă, telefon şi fax cu prefixul zonei)

IV. SOLICIT(ĂM) în baza Legii nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor (Lege) acordarea unui brevet de
invenţie pentru invenţia cu
(54) TITLUL:
(51) Cl. Int.
Solicitantului îi aparţine dreptul la brevet
în baza art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 2, art. 15 alin. 3, art. 15 alin. 4 din Lege
sau
în baza unui acord încheiat la data de …………………..
V. (30) PRIORITATE REVENDICATĂ:
(31) Nr. 32) data (33) ţara
Nr. data ţara
(23) denumirea expoziţiei: .........................................................................................................................
data ţara
093 / FC / 05.0 / A / 16 / P /
VI. REFERINŢA LA O CERERE ANTERIOARĂ (nr. depozit, data depozit, ţara/oficiul)

VII. (62) CEREREA de brevet este DIVIZIONARĂ din cererea de brevet nr.
data
VIII. DECLAR(ĂM) că INVENTATORUL(II) este (sunt):
acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL(ŢII)
persoana(ele) menţionată(e) mai jos
(72) Numele şi prenumele, Adresă completă, numărul Locul de muncă şi funcţia Semnătura
cod ţară conform normei de identificare de stat unic la data creării invenţiei inventatorului
ST.3 OMPI (IDNP)

IX. DOCUMENTE DEPUSE LA AGEPI:


Nr. file Nr. ex. se anexează: Nr. file Nr. ex.
în limba română
altă limbă
- formular-tip de cerere - document referitor la plata
- descriere taxelor
- revendicări - act privind acordarea reducerii
- desene la plata taxelor
- rezumat - declaraţie privind divulgarea
- act de prioritate invenţiei, conform art. 9 din Legea
- procură nr. 50/2008
- lista de secvenţe de Alte documente:
nucleotide şi/sau aminoacizi, - traducerea materialelor cererii:
parte a descrierii: - descriere
- prezentată pe suport hârtie - revendicări
- prezentată pe suport - rezumat
electronic - desene
- act referitor la depozitul - act de prioritate
microorganismului/materialului - .............................................
- copie/traducere a cererii - .............................................
anterioare de la rubrica VI
X. Semnătura solicitantului(lor)/reprezentantului XI. Persoana care a prezentat cererea, alta decât
(numele în clar): solicitantul/reprezentantul (nume complet, act de
identitate):

Semnătura persoanei care a recepţionat cererea la


AGEPI (numele în clar):

XII. Registratura AGEPI ieşire:


Data: Nr.
Data
093 / FC / 05.0 / A / 16 / P /
I. ALŢI SOLICITANŢI
Dacă nu se completează nici o rubrică menţionată mai jos, această pagină nu se anexează la cerere
(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax Numărul de identificare de
cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)
     

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI
   
X‫׀‬. Semnătura solicitantului(ilor)/reprezentantului (numele în clar):