Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT TEMATIC

,, LUMEA APELOR ”

Gradinita:
Data:
Director:
Metodist:
Prof. înv.presc.:
Nivelul: II – grupa mare
Tema proiectului tematic: „ LUMEA APELOR ”
Tema anuală: ,, Cum este / a fost şi va fi pe pământ ? ”
Motto :

,,Am primit o lume ca o moştenire pe care nu-i îngăduit


nimănui
să o deterioreze ci pe care fiecare generaţie este obligată să o lase curată “
J. JOUBERT

ARGUMENT

Era o zi obişnuită ,într-un moment de tranziţie,când copiii se


relaxau cu un pahar cu apă.
Dar Filip,dornic să ajute,fuguţa pe coridor să-mi aducă şi mie un
pahar cu apă,iar priatenul lui,
Alex ,repede după el.,,Nu mai plecaţi unul după celălalt , parcă aţi
fi două picături de apă, ca în Povestea unei picături de apă !’’,,Cum
e povestea ?Ne-o spui ? Hai,te rugăm ! Şi parcă la un semn

1
s-a făcut linişte şi am pornit pe drumul picăturii de apă . Dar,
întrebările încep să curgă - ca un
torent. Aşa că o promisiune îi face să zâmbească :,, În curând,
după ce mă voi gândi , de toate
astea vom mai vorbi, Aşa că aşteptăm un pic, dar ,între timp hai
cu toţii să ne mai jucăm !

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUPUL ŢINTĂ : grupa mare


ECHIPA DE IMPLEMENTARE : educatoarele grupei ;
RESURSE UMANE : educatoare , copii , părinţi , bunici , profesoară de biologie
RESURSE MATERIALE : - 8 scoici, acvariu cu peşti vii, stea de mare,
- vas cu peşti de plastic, nuferi ;
- cărţi illustrate, encyclopedia pentru copii ;
- imagini cu vieţuitoare marine ;
- scoică de la ocean, scoică cu perlă naturală ;
- căluţ de mare 3D
- beţe de pescuit, fir de pescuit, plasa pescarilor,
- papură şi trestie naturale ;
- podoabe din scoici ;
- materiale puse la dispoziţie de către părinţi ;
- casetofon , dvd , leptop ;
- jetoane tematice, puzzle, domino cu Ariel ;
- cuburi ,lego , diferite materiale de construit ;
- coli ;creioane colorate ;
- acuarele, pensule, bureţi, şerveţele ;
- plastilina , planşete, şerveţele umede ;
- hârtie glasată /carton colorat / lipici ;
- siluete ,cifre ;
- diverse jucării, animale marine de pluş/plastic ,etc

DURATA : o săptămână ;

SCOP :
- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător
şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia ;
- reactualizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor despre importanţa apei.
- formarea şi educarea unor comportamente, atitudini pozitive faţă de
ocrotirea mediului înconjurător şi a zonelor protejate ;
- cunoaşterea unor elemente specifice Deltei Dunării şi a Mării Negre ;

OBIECTIVE :
2
- să înţeleagă de ce Pământul mai este numit Planeta Albastă ;
- să înţeleagă importanţa apei ;
- să cunoască importanţa protejării mediului înconjurător ;
- să cunoască unele elemente specifice ale Mării Negre şi a Deltei Dunării.

METODE : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,


povestirea, problematizarea, expunerea, metode interactive Lotus,Turul
Galeriei

INVENTARUL DE PROBLEME

CE ŞTIU COPIII CE VOR SĂ AFLE COPIII

- Apa e bună de băut ; - de ce Pământul se mai numeşte


- Trebuie să ne spălăm în fiecare zi Planeta Albastră ;
- Ne place să ne jucăm cu /în apă ; - râul Dunăre şi importanţa acestuia;
-Bega e un râu şi trece prin oraşul - diferenţa dintre râuri ,lacuri ,mări,
nostru ; oceane ;
-Marea Neagră este o apă mare ; - comorile apelor,vieţuitoare marine,
-în mare trăiesc peşti,delfini,stea foloase ;
de mare,căluţ de mare,caracatiţă, - cum putem proteja apele ?
-mănâncă cu plăcere crochete de - de ce trebuie să bem apă zilnic ?
fish la grădiniţă , - mişcarea la aer, în apă, la soare ne
-poveşti cu apă : Mica Sirenă, ajută să ne dezvoltăm armonios;
Finding Nemo,Pinocchio,Degeţica - marea sărată ne ajută să avem
plămâni sănătoşi, iar nămolul e bun
pentru piele .

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
- „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani” MECT, 2009
- Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii,
Bucureşti, 2000, Ed. V &I Integral ;
- Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel
Oprea, Filofteia Grama ,,Ghid pentru proiecte tematice”, Bucureşti, 2007 ;
- Coordonator Laurenţia Culea ,,Aplicarea noului Curriculum”, Editura
Diana, 2009 ;
- “Metoda proiectelor la varste timpurii”,Ed. Miniped , Bucuresti , 2002

3
- Grama F., Pletea M., Culea L., “Ghid pentru proiecte tematice “ ,
Didactica Publishing House ,2008 ;
- Partin Z. , Stama I. , ,,Educaţie pentru sănătate ’’, Ed.Corint ,
Bucureşti, 2005 ;
- Marcu-Lapadat M., Macovei F., Dobran F. , ,,Biologie ’’, Ed.Teora,
Bucureşti ,1999 ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE :

DOMENIUL ŞTIINŢĂ :
-să cunoscă unele elemente componente ale lumii înconjuratoare ;
-să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări
din
mediul apropiat ;
-să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de
diferite criterii date ori găsite de el îinsuşi : grupare ,comparare ,clasificare
de,ordonare apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă .
-să numere de la 1 la 8 recunoscând grupele cu 1-8 obiecte şi cifrele
corespunzătoare .
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE :
-să participe la activitaţile de grup ,inclusiv la activităţile de joc ,atât în
calitate de vorbitor ,cât şi în calitate de auditor ;
-să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea ;
-să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles ;
-să fie capabil să creeze povestiri, mici dramatizări utilizând intuitive
elemente expressive ;
-să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu personajele poveştii
şi
cu situaţiile cunoscute din viaţa cotidiană .
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE :
-să cunoască şi să respecte reguli de minimă protecţie a naturii ;
-să identifice elemente specifice ţării noastre;
-să - şi consolideze deprinderea de a înnoda dublu , după deget , şnurul ;
-să - şi consolideze deprinderea practică de a înşira scoici de diferite
mărimi trecând şnurul prin bucla de pe scoică ;
-să manifeste perseverenţă şi spirit cooperant în activitatea de grup .
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV :
-să redea teme plastice specifice desenului ;
-să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme
şi culori în mediul înconjurător ;
-să interpreteze liber, creative lucrările plastice exprimând sentimente
estetice ;

4
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată ;
-să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi
universale , corespunzatore specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia .
DOMENIUL PSIHOMOTRIC :
-să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente
şi / sau comportamente , pentru a răspunde la diferiţi stimuli ( situaţii ), la
diferite ritmuri ;
- să manifeste în timpul ctivităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play .

TEHNICI DE EVALUARE :

1. Secvenţială :
Probe orale : -evidenţierea aspectelor legate de temă , ghicitori ,
convorbire, observare curentă , brainstorming-ul , conversaţia, jocul de
rol , explicaţia , demonstraţia , exerciţiul, problematizarea , metode
interactive – Lotus , turul galeriei ;
Probe scrise : - fişe individuale ;
Probe practice : - observarea sistemică .

2 . Finală :
-expozţtie cu lucrările realizate de copii pe perioada derulării proiectului
-poze din activităţile desfăşurate pe parcursul proiectului .

DERULAREA PROIECTULUI

Tema proiectului a fost propusă de către educatoare , ca urmare a interesului


pe care copiii l-au manifestat într-un moment de tranziţie, relaxăndu-se cu un pahar
cu apă ajungând ,la rugămintea lor să le spun Povestea unei picături de apă.
Întrebările au început să curgă ca un torent. Nu mai aveau răbdare aşă că i-am
rugat să aştepte puţin până mă gîndesc şi,cât de curând, de toate astea vom vorbi.
Proiectul se derulează pe parcursul unei săptămâni , Proiectul numindu-
se ,,LUMEA APELOR’’, vom discuta despre: PLANETA ALBASTRĂ (oceane-
mări-râuri-lacuri /Dunăre-Deltă-Marea Neagră ; CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ ,
COMORILE APELOR – vieţuitoare marine ; PROTEJAREA APELOR ;
POVEŞTILE COPIILOR – curiozităţi; despre importnţa folosirii peştelui în
alimentaţie; despre consolidarea deprinderilor şi a regulilor de igienă individuală şi
colectivă , şi nu în ultimul rând despre mişcarea la soare,la mare.

5
PROCURAREA MATERIALELOR :

In derularea proiectului am cerut ajutorul familiilor copiilor, pentru diverse


materiale cărora le-am adresat scrisori de intenţie şi de mulţumire cât şi doamnei
profesor de biologie ( mama Karinei - o fetiţă din grupa noastră ) . Am beneficiat şi
de ajutorul părinţilor Teodorei, Francescăi, a lui Raul, a lui Vlăduţ, a lui Luca, a
Sarei, a Karinei şi astfel copii au beneficiat de lumea magică, fermecată, a apelor .

SCRISOARE DE INTENŢIE PENTRU PĂRINŢI :

Dragi părinţi şi dragă d-na profesor de biologie ,

Suntem părinţi şi le dorim copiilor noştri sănătate dinainte ca ei să


se nască. Aşa că trebuie să-i învăţăm cum să fie sănătoşi toată viaţa ,
să păstreze acest dar nepreţuit de la Dumnezeu . Depinde de noi
ce-i învăţăm zi de zi prin exemplele personale pe care le dăm . J.
Joubert spunea ,,Am primit o lume ca o moştenire pe care nu-i
îngăduit nimănui să o deterioreze ci pe care fiecare generaţie este
obligată să o lase curată “ Depinde de noi cum îi educăm pe copiii
noştri – aşa cum ne declaraţi de curând într-o felicitare .
Curiozitatea lor e fără frontiere ,
sunt plini de întrebări dornici de răspunsuri de tip ,,acum ’’ şi astfel,
manifestâdu-şi dorinţa de a afla mai multe despre misterul apei,
vom începe un nou proiect tematic. Pentru a putea derula
proiectul acestei săptămâni ,, Lumea apelor ’’ , vă rugăm să
veniti şi dumneavoastră în sprijinul nostru , cu orice materiale care
consideraţi că ne vor fi de folos : cărţi , reviste , pliante ,
enciclopedii , jocuri , etc.
Pentru sprijinul acordat, ,
Va multumim !
Educatorele şi micii ecologişti
ai
Grupei mari .

6
SCRISOARE DE MULŢUMIRE :

Dragi părinţi şi dragă d-nă profesor de


biologie ,

Vă multumim pentru sprijinul acordat în desfăşurarea


proiectului nostru ,, Lumea apelor ’’ . Nici nu vă puteti imagina
câte lucruri interesante am învăţat în această săptămână !
Vă inviăam să admirati , vineri 19.054 2013 , la ora 15 ,
mica expozitie pe care o pregătim în sala noastră de grupă şi să
servim împreună preparate din peşte şi un pahar cu apă – mai bună
decât toate .
Vă aşteaptă cu
drag ,
Eductoarele şi micii
ecologişti ai
Grupei mari .

CREAREA CENTRULUI TEMATIC şi a hărţii proiectului :

Centrul tematic a fost utilat cu diverse materiale reprezentând :


- 8 scoici, acvariu cu 8 peşti vii – vas cu 8 peşti de plastic, nuferi ;
- scoică de la ocean, scoică cu perlă naturală, stea de mare naturală ;
- diferite animale marine de jucărie, căluţ de mare 3D
- beţe de pescuit, fir de pescuit, plasa pescarilor, papură şi trestie ;
- podoabe din scoici ;
- encyclopedii, atlase, imagini ,pliante, cărţi de poveşti,jocuri.

Harta proiectului ,, LUMEA APELOR ’’

Baza este o plasă pe care e o caracatiţă cu 8 tentacule ( 8 e ultimul


număr învăţat ) cu un ochi curios – celălalt e ascuns în spate. Pe măsură ce se
derulează proiectul ,de la stânga la dreapta vor apărea pe rând informaţii despre
temele zilei pe tentaculele caracatiţei :
- luni : Tema zilei : PLANETA ALBASTRĂ (oceane-mări-râuri-lacuri /
Dunărea-Delta-Marea Neagră ;

7
- marţi : Tema zilei : CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ ;
- miercuri Tema zilei : COMORILE APELOR – vieţuitoare marine ;
- joi : Tema zilei : PROTEJAREA APELOR ;
- vineri : Tema zilei : POVEŞTILE COPIILOR – curiozităţi .
Cele 3 tentacule rămase vor fi acoperite de ,,apă’’.

INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI :

Tura I

 LUNI : 27.01.2014
Tema zilei : PLANETA ALBASTRĂ

ADP : ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ : interviu imaginar –


,, Reporter printre stele ’’
RUTINE : ( deprinderea de a economisi apa )
“ Apa nu o risipesc, ci o economisesc “
TRANZITII : numărătoare ritmică :
,, Mergi cum bat picăturile de ploaie ’’
ALA 1 : BIBLIOTECĂ : “Globul pământesc“(informaţii generale despre
suprafeţe de apă- râuri, lacuri, mări,
oceane )
ŞTIINŢĂ : “ De ce Terra se mai numeşte Planeta Albastră ? “

8
ARTĂ : desen ,,Globul pământesc ’’
ALA 2 : joc distractiv: “ Atenţie la apă ! “
ADE : DŞ 1 (act.practic experimentale + DLC( convorbire ) :
“ Aerul, lumina, solul, apa “

 MARŢI : 16.04.2013
Tema zilei : CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

ADP : ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ : ,,Circuitul apei în natură ’’


RUTINE : ( deprinderea de a consuma zilnic apă )
“Apă zilnic consumăm ca să ne dezvoltăm frumos “
TRANZITII : joc sensorial : Spune ce-ai simţit ?
ALA 1 : ŞTIINŢĂ: experiment “ Evaporarea apei “
JOC DE MASĂ : reconstituire de imagini “ Stările apei în
natură“
CONSTRUCŢII : ,, Baraj pe Dunăre ’’
ALA 2 : joc de mişcare ,, Apă,apă, foc, foc ! “
ADE : DOS 1 (memorizare) +DEC 2(audiţie muzicală ) :
,, Învaţă de la toate ’’pe,, Valurile Dunării ’’ de Iosif Ivanovici

 MIERCURI : 17.04 2013


Tema zilei : COMORILE APELOR – vieţuitoare marine

ADP : ÎNTALNIREA DE DIMINEAŢĂ : „ Întâlnirea pescarilor iscusiţi’’


RUTINE : ( deprinderea de a-şi ajuta colegii pe parcursul zilei )
„ Prietenul la nevoie se cunoaşte’’
TRANZITII : – joc imitativ : ,, Ca peştele în apă ’’
ALA 1 : BIBLIOTECĂ : povestirea educatoarei :
„ Delfinul curajos şi caracatiţa curioasă ’’
ARTĂ : decupare-îndoire „ Peştii şi bărcile pescarilor ’’
NISIP ŞI APĂ : ,, Vasul cu comorile apelor ’’
ALA 2 : joc distractiv : „ Apă, pământ ’’
ADE : DŞ 2( joc didactic ) + DOS 2 ( înşirare, înnodare ) :
,, 8 pescari iscusiţi cu comori ale apelor răsplătiţi ’’

 JOI : 18.04.2013
Tema zilei : PROTEJAREA APELOR

ADP : ÎNTALNIREA DE DIMINEAŢĂ :


Convorbire : „ Natura şi viaţa’’
RUTINE : ( deprinderea de proteja apele )
„ Apa - o parte importantă din viaţa noastă ’’

9
TRANZITII : joc pe cânt ,, Podul de piatră’’
ALA 1 : BIBLIOTECĂ : povestim după ilustraţii –aşa da / aşa nu
,, Să protejăm apele ’’
JOC DE ROL : „ Micii ecologişti’’
JOC DE MASĂ : ,,Alege şi grupează deşeurile’’
ALA 2 : joc distractiv : „ Patrula micilor ecologişti’’
ADE : DŞ 2 ( joc logic ) + DEC 1(desen) :
,,Apele le protejăm, de la mal deşeurile le adunăm’’

 VINERI : 19.04.2013
Tema zilei : POVEŞTILE COPIILOR – curiozităţi

ADP : ÎNTALNIREA DE DIMINEATA : „ De vorbă cu Nemo ’’


RUTINE : ( deprinderea de a păstra tăcerea când este cazul )
„ Şi de la peşti pot învăţa ceva ’’
TRANZITII : pantomimă : ,, Cine face aşa ?’’
ALA 1 : CONSTRUCTII : „ Barca lui Geppetto ’’
JOC DE MASĂ : labirint ,, Peştişorul de aur şi cele 3 dorinţe’’
NISIP ŞI APĂ : ,,Palat de scoici pentru Mica Sirenă’’
ALA 2 : joc de mişcare : „ Balena jucăuşă”
ADE : DLC (recunoaşterea personajelor)+ DPM (imitarea unor acţiuni) :
,,În ce poveste s-a-ntâmplat ?’’

Tura a II –a

 LUNI : 15.04.2013
Tema zilei : PLANETA ALBASTRĂ

ADP : RUTINE : ( deprinderea de a economisi apa )


“ Apa nu o risipesc, ci o economisesc “
TRANZITII : ( joc distractiv ) “Râul mare şi fraţii lui mai mici ’’
ALA 1 : CONSTRUCŢII: “ Farul din Constanţa “
JOC DE ROL : , De-a ecologiştii “
NISIP ŞI APĂ : ,,Lacuri, mări, oceane ’’
ALA 2 : joc distractiv : “ Râuri repezi se varsă în lac “
ADE : DŞ 1 (act.practic experimentale + DLC( convorbire ) :
“ Aerul, lumina, solul, apa “

10
 MARTI : 16.04.2013
Tema zilei : CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

ADP : RUTINE : ( deprinderea de a consuma zilnic apă )


“Apă zilnic consumăm ca să ne dezvoltăm frumos “
TRANZITII : recitativ ritmic “Câte unul pe cărare
Mergem cu toţi spre mare“
ALA 1 : BIBLIOTECA : semne grafice : “ Picături de ploaie ’’
JOC DE MASĂ : labirint “Râul se varsă în mare “
ARTĂ : desen : ,, Nori de zăpadă ’’
ALA 2 : joc de mişcare : “ Fulgii de zăpadă “
ADE : DOS 1 (memorizare) +DEC 2(audiţie muzicală ) :
,, Învaţă de la toate ’’pe,, Valurile Dunării ’’ de Iosif Ivanovici

 MIERCURI : 17.04.2013
Tema zilei : COMORILE APELOR – vieţuitoare marine

ADP RUTINE : ( deprinderea de a-şi ajuta colegii pe parcursul zilei )


:
„ Prietenul la nevoie se cunoaşte’’
TRANZITII : joc distractiv ,, Broasca ţestoasă şi delfinul ”
ALA 1 : CONSTRUCŢII : „ Piscină pentru delfin ”
JOC DE ROL : „ La Delfinariu ’’
JOC DE MASĂ : ,,Loto cu peşti’’
ALA 2 : joc distractiv : ,, Ştafeta marinarilor ”
ADE : DŞ 2( joc didactic ) + DOS 2 ( înşirare, înnodare ) :
,, 8 pescari iscusiţi cu comori ale apelor răsplătiţi ’’

 JOI : 18.04.2013
Tema zilei : PROTEJAREA APELOR

ADP : RUTINE : ( deprinderea de proteja apele )


„ Apa - o parte importantă din viaţa noastă ’’
TRANZIŢII : joc distractiv : ,, Flipper zice ’’
ALA 1 : CONSTRUCŢII : „ Suport pentru undiţe ”
ŞTIINŢĂ : „ Cum se înmulţesc peştii? ”
NISIP ŞI APĂ : ,, Urmele crabilor pe nisip ’’
ALA 2 : joc de mişcare : „ Pescăruşul şi peştii ’’
ADE : DŞ 2 ( joc logic ) + DEC 1(desen) :
,,Apele le protejăm,pe maluri deşeurile le adunăm’’

 VINERI : 19.04.2013
Tema zilei : POVEŞTILE COPIILOR – curiozităţi

ADP : RUTINE : ( deprinderea de a păstra tăcerea când este cazul )


11
„ Şi de la peşti pot învăţa ceva ’’
TRANZITII : joc distractiv : ,, Aruncăm firul undiţei’’
ALA 1 : BILIOTECĂ : curiozităţi : ,, Ştiaţi că...’’
ARTĂ : desen : „ Peştişorul de aur ”
JOC DE ROL : ,, La piaţa de peşte ’’
ALA 2 : joc distractiv : „ Peştişorii jucăuşi ”
ADE : DLC (recunoaşterea personajelor)+ DPM (imitarea unor acţiuni) :
,,În ce poveste s-a-ntâmplat ?’’

12

S-ar putea să vă placă și